Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Nederlanders weten niet meer wat links of rechts is in de politiek

Gepubliceerd

op

De afgelopen decennia lijkt de verwarring over wat nog politiek links en rechts is, fors toegenomen te zijn. Die verwarring is niet handig, omdat het zeer belangrijk is te beseffen waar je voor staat en dat ook uit durven te dragen in een tijd dat de democratie wordt afgebroken

Begin van deze eeuw was het nog makkelijk. Linkse politiek stond gelijk aan partijen als o.a. PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie. Deze partijen waren voor een actieve overheid die hun burgers beschermd, pro vakbonden, nivellering van inkomens, anti globalisering, anti (kern-)wapen wedloop, gelijke behandeling m/v, hoge waardering voor de democratie en beperking van de macht van bedrijven en (systeem-)banken op de economie. Het Montesquieu Instituut – hoeder van onze democratie – is opgericht door linkse partijen

Aan de rechterkant van het spectrum was vooral de VVD te vinden. Deze toonde zich voorstander van een “kleine” overheid, burgers die meer eigen verantwoordelijkheid dragen, meer invloed van het bedrijfsleven op de politiek en maatschappij, voorstanders van de (voordelen van) globalisering, privatisering van staatsbedrijven en marktwerking in de zorg.

In het politieke midden stonden vooral het CDA en D66.

Anti-globalisering ging van links naar rechts

Anno 2021 staat alles op zijn kop. Anti-globalisering, vroeger een links paradepaardje, is van “links” gekaapt door de nieuwe rechtse partijen FvD en JA21. De vakbonden – met veel fans aan de linkerzijde – zijn allen uitgehold qua ledenaantallen en invloed. Eigenlijk juist door diezelfde globalisering. Immers, arbeidsvoorwaarden worden steeds meer internationaal bepaald door de enorme toename van de macht van multinationals op nationale economieën en politiek. Vakbonden zijn nationaal georganiseerd en missen daarmee de internationaliseringsslag die globalisering heeft veroorzaakt.

De EU ging van rechts naar links

De EU, opgericht door rechtsdenkenden als handelsblok binnen Europa, wordt nu vooral gesteund door linksdenkenden die van anti-globalisering juist weer naar voorstanders van globalisering gingen. Ook niet allemaal, want de SP wil bijvoorbeeld de macht van Brussel breken, terwijl D66 juist voor veel meer EU staat. Evenals het nieuwe Volt. Als je de VVD Googelt, kom je steeds vaker de vraag tegen of deze partij nou links of rechts is. Kortom, politieke chaos en onduidelijkheid.

Om te snappen wat hier gaande is en de oorzaak te doorgronden, is er onderzoek gedaan door enkele hoogleraren. Een daarvan is Noreena Hertz, oud hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij schreef meerdere boeken over globalisering. Haar boek “ De Stille Overname – Globalisering en het Einde van de Democratie”, beschrijft haarfijn waar we ons nu in bevinden. Het is een analyse van de wereldpolitiek vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw. Belangrijkste periodes daarin zij  de jaren ’80 en het begin van deze eeuw, volgens Hertz.

De rol van het Neoliberalisme

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd het begrip “neoliberalisme” geïntroduceerd door het “rechtse” duo Margaret Thatcher en Ronald Reagan. Neoliberalisme is een mondiale opvolger van het oudere liberalisme, dat vooral op nationale economische ontwikkelingen toezag. Onder neoliberalisme werden een aantal thema’s uitgewerkt zoals privatisering van overheidsbedrijven, marktwerking in de zorg, een grotere rol voor centrale banken en meer invloed van multinationals op de (internationale) politiek. De basisgedachte hierachter was dat marktwerking en concurrentie de grootste welvaartsgroei zou brengen in plaats van (te-)veel overheidsbemoeienis. Het neoliberalisme leek een grote bijdrage te leveren aan de wereldwijde groei vanaf het eind van de jaren ’80 tot einde jaren ’90. Het succes was zo groot, dat er een kopie van werd gemaakt aan de “linkse” kant van het politieke spectrum. Dat werd in Engeland door Tony Blair gelanceerd onder de naam “New Labour”. In ons land door Wim Kok als “paars”. Beide kanten van het politieke speelveld groeiden naar elkaar toe.

In haar boek – dat al dateert uit 2001 – geeft Noreena Herz talrijke voorbeelden met naam van multinationals die politieke campagnes steunen, lesmateriaal aan scholen subsidiëren, politici omkopen en besluitvorming in nationale parlementen beïnvloeden. De meest actuele voorbeelden uit het boek betreffen de wereldwijde lobby van Bill Gates om overal ter wereld vaccinaties onder de aandacht te brengen. Hoe hij dat doet, met welke organisaties hij samenwerkt en hoe groot de budgetten zijn om dit te doen. Ook George Soros zijn Open Society wordt uitgebreid besproken. Een zeer actueel boek dus, ook al is het inmiddels twintig jaren oud.

Een pandemie als excuus om democratie in de prullenbak te gooien

Inmiddels, na bijna twee jaren drastisch overheidsingrijpen als gevolg van een pandemie, staat de democratie wereldwijd op het spel. Net zoals Hertz het in 2001 voorspelde. Ze heeft het dan over multinationals die de nationale politiek zo in hun greep hebben, dat er wereldwijd gelijksoortige beslissingen worden genomen. Uiteraard had ze toen niet kunnen voorzien dat het een heel specifieke groep multinationals zou betreffen die de globale politieke agenda aanstuurt; de farmacie.

Met de actuele situatie in het hoofd, zou iedereen te linker en rechterzijde gezamenlijk een centraal doel na kunnen streven; het keren van de alarmerende afbraak van onze democratie en grondrechten. Zonder behoud van die basis, wordt het heel lastig om je nog uit te spreken voor je eigen linkse of rechtse gedachtegoed. Dat wordt dan voor je gedaan vanuit het EU hoofdkantoor in Brussel. En dat, zo blijkt steeds meer uit internationale publicaties, is vooral een samenwerkingsverband tussen Duitsland en Frankrijk waarin de rest vaker het nakijken heeft.

Zie bijvoorbeeld: https://ecfr.eu/publication/the_big_engine_that_might_how_france_and_germany_can_build_a_geopolitical_e/

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Economie

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te berekenen. Er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld om de stikstofdepositie te berekenen op basis van de stikstofemissie van één koe, en wat de consequenties daarvan zijn voor de leefomgeving 20 kilometer verderop en bovendien ook nog over 30 jaar. En er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld die exact uitrekenen hoeveel IC-bedden vrijkomen als de hele bevolking in lockdown gaat. En er zijn heel veel politici met een alfa-opleiding, heel veel journalisten met een alfa-opleiding én heel veel docenten met een alfa-opleiding die deze fantastische resultaten van de bèta’s gebruiken om vooral anderen ervan te overtuigen dat ‘de wetenschap’ altijd gelijk heeft, tenzij ‘de wetenschap’ een andere uitkomst geeft die hen niet bevalt.

Als bèta’s andere bèta’s gaan controleren dan kijken ze naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen valt aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie kunnen komen. Dan komen die controlerende bèta’s opeens tot de conclusie dat, indien het hele land is ontdaan van al het vee, de industrie en de bewoners, er nog altijd 40 Natura 2000-gebieden zijn die volgens dat fantastische model niet voldoen. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er parallellen bestaan tussen vaccinaties en oversterfte. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er nog veel meer factoren zijn die de temperatuur beïnvloeden dan alleen de hoeveelheid CO2 in de lucht zoals bijvoorbeeld, en laten we eens iets geks als de zon noemen, en dat we daar weinig tot geen invloed op hebben.

Vervolgens is het aan de alfa-politici, -journalisten en -docenten om die andere bèta’s weer weg te zetten als charlatans, klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners. Dit zetten ze kracht bij met uitspraken als ‘97% van de wetenschap is het daarover eens’ of ‘er is wetenschappelijke consensus’. Gelukkig bestond er in de tijd van Aristoteles nog geen Facebook, Twitter of de Volkskrant want dan was hij, met zijn extreem fascistische uitspraak en bewijzen dat de aarde niet plat is maar rond, ongenadig hard in de hoek gezet als ‘ontkenner’ door een roedel alfa’s. Nee, de bèta’s gingen met Aristoteles om tafel zitten, keken naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen viel aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie konden komen. Aristoteles had gelijk moesten ze gezamenlijk vaststellen… Maar die andere bèta’s zijn anno 2022 niet meer welkom bij de door alfa’s op het plateau gehesen bèta’s, want de alfa’s beheersen het publieke debat met hun perfect gearticuleerde oneliners, hun meedogenloze cancelcultuur en de schrijvende reguliere media in hun kielzog.

Eén parameter ontbreekt echter altijd in alle fantastische modellen van zowel de cancelende alfa’s als de calculerende bèta’s: de gevolgen voor de samenleving. Die parameter zien de bèta’s in de praktijk, die niet achter een bureau zitten, achter een spreekgestoelte hel en verdoemenis preken of modellen ontwikkelen met 10 cijfers achter de komma. De bèta’s in de praktijk doen al héél lang hele vreemde uitspraken als ‘dat kan het net niet aan’, ‘dan wordt de energie onbetaalbaar’, ‘de gevolgen zijn veel groter dan datgene wat we willen bestrijden’ of ‘de voedselvoorziening komt daardoor in gevaar’. Die bèta’s zijn in de samenleving weggezet als klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners.

Zouden die bèta’s intussen in de praktijk niet een héél klein beetje gelijk hebben? En dan niet na 20 of 30 jaar, maar nu, vandaag? Ze hebben geen model, geen spreekgestoelte, geen krant waarin ze hun verhaal kwijt kunnen, maar ze wonen gewoon naast of tegenover u, of ze zijn die altijd ‘dwarse’ collega op uw werk… kijk eens wat vaker om u heen, voor de realiteit bestaan geen modellen maar volstaat een kritische blik en een open vizier.

Verder Lezen

Buitenland

Kiev populaire vakantiestad?

Gepubliceerd

op

ANP Marcek van Hoorn: Het vertrek van de Flixbus vanaf het station van Maastricht naar eindbestemming Kiev. De busmaatschappij gaat busreizen naar Oekraïne hervatten. Vanwege de oorlog in Oekraine werden de busroutes eerder gestaakt.

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming!

Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit Amsterdam naar dit populaire vakantie-oord. En wilt u een enkele reis boeken vanuit Amsterdam, dan is de eerste vrijkomende plek pas op 22 oktober 2022. Tot die tijd zijn alle enkele reisjes volgeboekt.

Het zal toch niet zo zijn dat er mensen vanuit Kiev naar Amsterdam reizen, een BSN-nummer aanvragen als vluchteling, een bankrekeningnummer doorgeven, vervolgens voor hun hele gezin € 475,- per persoon per maand van de Nederlandse overheid ontvangen, om vervolgens weer een enkele reis Kiev terug te nemen?

Nee, dat zijn allemaal Nederlanders die een enkele reis Kiev nemen om op vakantie te gaan in dit populaire oorlogsgebied. Boek snel, want er zijn nog maar enkele plekken vrij!

Verder Lezen

Economie

De ‘armen’ de klos? Iedereen is de klos!

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

‘#ikredhetnietmeer’ Is een trending topic op Twitter. Het huidige compleet destructieve beleid van onze overheid treft niet alleen de ‘armen’, het treft iedereen. Politici staan vooraan om zogenaamd op te komen voor de ‘armen’; zogenaamd ja, want ze doen er op dit moment helemaal niets voor. Het is een show voor op de bühne. We hebben zelfs een minister van armoedebestrijding. Waar is ze? Waar zijn de daden? Met vage plannen, waarbij ze het wegroven bij ‘de rijken’ en aan de ‘armen’ geven, jagen ze de loon-prijsspiraal verder aan, en uiteindelijk worden de armen nog armer en afhankelijker.

Debet aan deze situatie zijn niet Putin, de rijken of de ongevaccineerden. Debet aan deze situatie is de volstrekte incompetentie in Den Haag van de politici die aan de touwtjes trekken, en die keer op keer de schuld van hun eigen falende beleid bij anderen in de schoenen willen schuiven. Al jarenlang wordt er veel minder gebouwd omdat opdrachtgevers, aannemers en lokale overheden verstrikt raken in rekenmodellen over stikstof en PFAS. Dit is het gevolg van één uitspraak van een rechter die het woord ‘stikstof’ niet eens in de mond heeft genomen. Al járen roepen experts dat de energievoorziening onhoudbaar is, wij schreven er veelvuldig over. Je kunt niet een economie die draait op fossiele brandstoffen de nek omdraaien om deze vervolgens aan de wiebelstroom te hangen. Er zal eerst een volwaardig alternatief moeten zijn, en dat zijn geen windmolens en zonnepanelen die zwijgen als er geen zon of wind is. Wat deed Den Haag? Kolencentrales sluiten en de resterende kolencentrales op 35% van hun capaciteit laten draaien.

Tot overmaat van ramp rommelen ze Nederland in een oorlog met Oekraïne en roepen politici heldhaftig om een boycot van Russisch gas. Nu Rusland uiteindelijk de rechtstreekse gaslevering daadwerkelijk langzaam stillegt, roepen ze in Den Haag plots dat Putin een energieoorlog is gestart…? Duitsland, voor 90% afhankelijk van Russisch gas, zal nu niet de afgrond in glijden, maar de afgrond in storten. Waar ze nog gas krijgen? In Nederland! Ze zullen de gasvoorraden leegtrekken, contractueel zo afgesproken. Rob Jetten vertelt het wel in documenten, maar u als burger zal het nog gaan verrassen, u leest die documenten namelijk niet. En dan? Als de hele Duitse economie onderuit is gegaan? Gaan ze dan wachten totdat de Nederlandse regering een besluit gaat nemen over Groningen, of gaan wij wachten totdat ze het zelf komen halen?

Inmiddels zit iedereen die enigszins afhankelijk is van energie aan de grond. Dat komt niet door Putin; via China levert hij nog volop gas aan Europa tegen veel hogere prijzen, maar noodgedwongen wel via een omweg aangezien politici niet meer rechtstreeks wilden kopen. Maar al die energie is wel nodig om de samenleving draaiende te houden, dat waren ze even vergeten in Den Haag. En dat die energie door hun eigen handelen vele malen meer kost dan oorspronkelijk waren ze ook even vergeten. Alles dat bij de productie veel energie kost of gekoeld opgeslagen moet worden is onhoudbaar geworden. Dat begint bij de industrie: staal-, kunstmest-, aluminium-, cement- en elektriciteitsproductie én de chemische sector. Zolang de consument de prijsverhogingen kan betalen is er nog niets aan de hand. Maar de consument kan dit onderhand níét meer betalen, want zijn eigen boekhouding is ook onderuitgegaan door de inflatie, de stijgende energie- en voedselprijzen. Ondertussen komen bakkers in de problemen, worden koelunits in supermarkten een molensteen, wordt voedselopslag in koelhuizen een probleem en ga zo maar door. Dat jaagt de inflatie nog verder aan en dat maakt de voedselprijzen nog meer onbetaalbaar.

De schuldigen zitten maar op één plek: Den Haag. Kortetermijnpolitiek, gebrek aan visie, gebrek aan inzicht in het functioneren van een samenleving, gebrek aan inzicht over hoe een economie functioneert, gecombineerd met de utopie uit modellen over stikstof en CO2. Er zijn maar twee oplossingen: praten met Rusland over gasleveringen (als het niet al doorverkocht is) en/of Groningen zo snel mogelijk openen. Doen ze dat niet op zeer korte termijn, vraag u dan eens af wiens belangen ze in Den Haag dienen, de onze?

Verder Lezen

Recent

Binnenland1 dag geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Economie4 dagen geleden

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te...

Documentaires6 dagen geleden

STATEMENT ‘TAKEN – KINDEREN VAN DE STAAT’

Bij de totstandkoming van de documentaire ‘Taken, kinderen van de staat’ is door Docsfair/Indepen uitvoerige en diepgravende research gedaan naar...

Politiek1 week geleden

Jeugdzorg: Van Haga eist schoon schip

Kamerlid Van Haga wil alle verantwoordelijke bewindspersonen voor ontspoorde Jeugdbescherming uit kabinet hebben, morgen de eerste motie van wantrouwen “Er...

Klimaat1 week geleden

Energie: iedereen het kind van de rekening

De ideeën over de door de overheid gecreëerde energiecrisis klotsen inmiddels tegen de plinten, maar aan de oorzaak wordt nog...

Documentaires2 weken geleden

Taken – Kinderen van de staat

Op 12 juni 2019 presenteerde de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg haar eindrapportage. De conclusies waren ontluisterend. Kim...

Buitenland2 weken geleden

Kiev populaire vakantiestad?

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming! Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit...

Documentaires2 weken geleden

Een nachtmerrie over Jeugdzorg die werkelijkheid is

Indepen heeft in samenwerking met DOCSFAIR en Kim Feenstra een documentaire gemaakt over jeugdzorg in Nederland. In deze docu komt...

Economie3 weken geleden

De ‘armen’ de klos? Iedereen is de klos!

‘#ikredhetnietmeer’ Is een trending topic op Twitter. Het huidige compleet destructieve beleid van onze overheid treft niet alleen de ‘armen’,...

Politiek3 weken geleden

‘Links’ of ‘rechts’ bestaat al lang niet meer

De scheiding tussen ‘links’ en ‘rechts’ zoals die in het verleden gold is allang niet meer de scheidslijn. De scheidslijn...

Trending

TAKEN 'kinderen van de staat'
This is default text for notification bar