Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Klimaat

De energiemarkt, de toekomst

Gepubliceerd

op

De ambitieuze klimaatplannen van de Nederlandse overheid hebben, ondanks de vele jarenlange waarschuwingen van technici, van het Nederlandse stroomnet een puinhoop gemaakt. De doelstellingen uit het Klimaatplan zijn vanuit technisch oogpunt een ongelofelijke blamage en de risico’s die willens en wetens genomen zijn kunnen alleen nog te verklaren zijn door een totale desinteresse of onkunde van een groot deel van het ambtelijke apparaat.

Zoals al eerder beschreven is de zogenaamde basislast voor een deel overgenomen door ‘wiebelstroom’ die zorgt voor ofwel een gebrek aan stroom of congestie op het net. De politiek doet op dit moment verwoede pogingen dit nog verder te ondermijnen door ook de modernste kolencentrales van Europa op de Maasvlakte en in de Eemshaven proberen te sluiten. Met een voldoende grote zak geld zullen de aandeelhouders met plezier afstand doen van deze assets, dat zal het probleem niet zijn. Daarmee wordt de basislast nog verder verzwakt en de afhankelijkheid van buitenlandse stroom verder vergroot.

Volgende ondoordachte plan is het Klimaatplan. Daarin staat te lezen dat Nederland aan de warmtepomp moet. Het effect van de invoering van de warmtepomp is dat huishoudens van het gas gaan, om vervolgens hun warmtepomp te voeden met stroom uit… jawel, een gascentrale. Het verhaal dat die warmtepomp-stroom uit zonnepanelen komt is, zeker in de winter, een fabeltje. Daarnaast is de doelstelling om vanaf 2030 geen nieuwe benzine- of dieselauto’s meer te verkopen, waardoor het aandeel elektrische auto’s explosief zal stijgen. Waar komt de hiervoor benodigde elektriciteit dan vandaan? Niemand die het weet. De congestie die actueel voor veel hoofdbrekens zorgt bij de distributiebedrijven is technisch oplosbaar. Deze stroomophoping ontstaat hoofdzakelijk omdat de opgewekte stroom van een windturbine of zonnepaneel weer via het hoogspanningsnet gedistribueerd wordt. In de praktijk betekent dit dat aanbieder A het bij klant B levert, en de Staat ertussen zit met BTW en energiebelasting. Indien aanbieder A echter réchtstreeks zou leveren aan klant B (en bij voorkeur de buurman zonder zonnepanelen) wordt het voor de Staat onmogelijk om klant B langs de staatskas te leiden. Technisch zou het betekenen dat het hoogspanningsnet ontlast wordt; de stroom hoeft immers niet meer via dat kanaal gedistribueerd te worden, maar gaat via de onderliggende distributiekanalen. Het ontbreken van mogelijkheden om de staatskas te spekken levert op dit moment grote hoofdbrekens op bij de ambtenarij waardoor het net overbelast blijft, met alle gevolgen van dien. In tal van provincies is het momenteel onmogelijk om grotere hoeveelheden stroom aan te bieden of te verbruiken, simpelweg omdat de netcapaciteit er niet meer is. Een andere flinke doorn in het oog zijn de grote datacentra die her en der in het land gebouwd zijn of nog gebouwd zullen worden. De omwonenden is wijs gemaakt dat het accepteren van grote windmolens in hun omgeving het klimaat ten goede komt en de opgewekte stroom hen ten deel valt; de praktijk is dat gemeentes afspraken hebben gemaakt met deze datacentra om de volledige stroomvraag in te vullen met de windstroom om de hoek. Nog veel wranger is dat de grote windmolens en zonneparken in de meeste gevallen heel ver weg staan van de plek waar de stroom benodigd wordt. Provincies als Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland staan er vol mee, terwijl de grootste vraag uit de Randstad komt. Het transport van deze grote hoeveelheden stroom vanuit de provincie naar de Randstad zorgt voor onnodige congestie op het hoogspanningsnet. Tegelijkertijd zorgt plaatsing van windmolens en zonneparken in de periferie van de Randstad (zoals IJburg), dus daar waar de vraag naar stroom en vooral verduurzaming het grootst is, juist voor de grootste maatschappelijke onrust. Als de windmolens stil staan? Ach, dan is er wel een gascentrale of kolencentrale die de stroom levert.

Capaciteitsproblemen zijn theoretisch ook nog op te lossen door een uitbreiding van de opslagcapaciteit. Helaas staat de accutechnologie feitelijk nog in de kinderschoenen. Grote hoeveelheden stroom opslaan is theoretisch wel mogelijk, maar door de omvang en kosten van dergelijke accupakketten nog niet haalbaar. Accu’s zouden vele malen kleiner en veel goedkoper moeten zijn plus een veel grotere opslagcapaciteit moeten hebben. Daarnaast is de huidige lithium-opslag verre van milieuvriendelijk, zowel niet tijdens de winning als tijdens de recycling. Deze uitdaging ligt bij de huidige Willie Wortels. Een potentiële oplossing ligt nog heel ver weg.  

Een volgend punt is de gascentrales in Nederland. Deze werden oorspronkelijk hoofdzakelijk gevoed door Gronings gas, waarmee afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden geen issue was. Doordat aardbeving-en klimaatproblemen in dezelfde tombola zijn geduwd door Ed Nijpels, is het ‘van het gas af’ in combinatie met de warmtepomp een klimaatonderwerp geworden, terwijl dat in feite twee verschillende zaken zijn. De elektriciteit die nodig is voor de warmtepomp komt uiteindelijk uit een buitenlandse elektriciteitscentrale met gas, bruinkool, steenkool of kernenergie, waardoor de afhankelijkheid van het buitenland nu niet alleen geldt voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland, maar indirect ook voor de verwarming van huizen in Nederland.

Kernenergie is ook nog een potentiële oplossing voor de basislast en de uitstoot van CO2… in Duitsland werden begin 2022 drie kerncentrales gesloten. Door sluiting van deze centrales wordt jaarlijks 30 miljoen ton CO2 méér uitgestoten door bruinkool- of kolencentrales om dit verlies aan capaciteit te compenseren. Hoe groot is de gewenste CO2-reductie in 2030 van Duitsland ten opzichte van 1990? Ongeveer 30 miljoen ton CO2! Dat geeft meteen de waanzin van de ‘klimaatdoelen’ aan.

Door een politiek die een enorm gebrek aan fundamentele kennis heeft is de energiemarkt richting afgrond geduwd. De black-out van het hele net is een kwestie van afwachten. Een black-out wil zeggen dat de complete stroomvoorziening uitvalt. Aangezien dit een domino-effect is, kunnen grote delen van Europa zonder stroom komen te zitten. Het opstarten en weer aan het net koppelen van elektriciteitscentrales vergt enkele dagen tot enkele weken. Wie herinnert zich niet de black-out in Californië van 2020 waarbij miljoenen huishoudens zonder stroom kwamen te zitten? Gelukkig heeft de politiek een noodscenario klaarliggen mocht zich dat in Nederland voordoen. Zodra pinautomaten, tankstations, stoplichten, vrieskisten, verlichting en verwarming uitvallen zijn er scenario’s voor de eerste vier uur, daarna wordt het zwart in de plannen.  

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Klimaat

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De auto-industrie is het afgelopen decennium door wetgeving gedwongen schonere motoren te ontwikkelen. Dat dit technisch niet altijd haalbaar was, maar op papier wel, moge duidelijk zijn met de ‘sjoemel-diesel’. 90 Gram CO2 per kilometer kon voor een fabrikant een goudmijntje worden, 91 gram per kilometer de nekslag. De bijtelling betalende consument werd lekker gemaakt door een lage(re) bijtelling en koos nadrukkelijk voor de ’90 gram-modellen’.

Elektrische auto klimaatvriendelijk?

De elektrische auto wordt vanuit overheden nog eens extra gesubsidieerd vanuit de gedachte dat dit het klimaat zou helpen. Wie een beetje helder kan nadenken, kan ook zelf wel beredeneren dat dit afhangt van de manier waarop de stroom wordt opgewekt. Als dat niet voor 100% uit ‘schone’ elektriciteitsproductie komt dan is het slechts een verschuiving van CO2-emissie van de auto naar de kolen- of gascentrale. En als tot ‘schoon’ ook een biomassacentrale gerekend wordt, dan is die aanname ook niet erg realistisch, bij de verbranding van hout komt 10% meer CO2 vrij dan bij steenkool. Maar onderaan de streep kan de balans bij die benadering nog altijd gunstiger zijn voor de elektrische auto in vergelijking met een benzine- of dieselmotor.

CO2-footprint

Als men gaat rekenen met de ‘CO2-footprint’ wordt het verhaal een stuk lastiger. Bij de bepaling van de CO2-footprint wordt de gehele levenscyclus van een product in ogenschouw genomen, vanaf de winning en productie van grondstoffen voor de fabricage, de gebruiksperiode, tot aan de recycling van de onderdelen na afloop van de technische of economische levensduur. Bij de winning van lithium, hoofdbestanddeel van de accu’s, worden bijvoorbeeld enorme hoeveelheden water verbruikt en wordt de natuur onherstelbaar beschadigd. Een accu in een elektrische auto, laten we zeggen voor een gemiddelde Tesla, bestaat uit 25 pond lithium, 60 pond nikkel, 44 pond mangaan, 30 pond kobalt, 200 pond koper, en 400 pond aluminium, staal en plastic. Voor 1 lithiumaccu moet 500 ton aarde/erts worden verplaatst met een machine die 900-1000 liter brandstof per 12 uur verbrandt. Het transport van dit lithium naar de productielocatie van de accu’s, veelal vanuit ontwikkelingslanden, verloopt ook niet per Amsterdamse bakfiets.

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

Onderaan de streep blijkt bij de productie een elektrische auto 40% meer CO2 uitgestoten te worden in vergelijking met de productie van een benzineauto. Dat zeggen wij niet zelf, maar de experts van BMW, die bezig zijn het hele modellengamma te elektrificeren. Het meest zuivere vergelijk maakte het Zweedse Volvo, die op één productielocatie exact dezelfde auto bouwt met benzinemotor én met elektrisch aangedreven motor. Pas na 200.000 kilometer is het ‘break even’-moment aangebroken, mits ook 100% ‘klimaatvriendelijke’ elektriciteit is gebruikt, tot die tijd wint de benzinevariant. Zowel BMW als Volvo hebben zich tot doel gesteld het productieproces ‘klimaatneutraal’ te maken, waardoor de CO2-balans gunstiger gaat uitkomen. Tot die tijd blijft een elektrische auto beduidend klimaatonvriendelijker in vergelijking met een benzineauto.

De lobby van klimaatactivisten is iedere keer weer luchtfietserij

Feitelijk is dit het gevolg van de zoveelste lobby van klimaatactivisten die zonder enig inzicht zaken promoten die loodrecht staan op de doelen die zij zeggen te vertegenwoordigen. Biomassa, ooit het pareltje onder de klimaatactivisten van GroenLinks, heeft de samenleving meer dan 25 miljard gekost. Wie kritiek had was een ‘klimaatontkenner’ omdat hij begreep dat het gegoochel met CO2 een boekhoudkundige truc was. Nu er meer dan 200 van deze biomassacentrales in Nederland staan die 10% méér CO2 uitstoten dan een kolencentrale staan exact dezelfde klimaatactivisten te demonstreren bij de geplande installatie in Diemen voor sluiting. De overheid heeft bij de elektrische auto’s verschillende keren de stekker uit de miljardensubsidies voor dit soort luchtfietserij gehaald, en ook al verschillende keren de stekker er weer in geduwd onder druk van klimaatactivisten. Wie profiteerden? Omhooggevallen kantoorklerken met een auto van de zaak, of ondernemers die uitrekenden dat ze met alle subsidies een Porsche Taycan kunnen rijden voor de prijs van een Audi A4. Er is geen particulier die het in zijn hoofd haalt om een elektrische auto aan te schaffen. Toch hebben dezelfde klimaatactivisten wetgeving erdoor gedrukt die de benzineauto moet elimineren. Als we er vast in geloven dat CO2 de aarde opwarmt, dan zijn de klimaatactivisten de grootste veroorzakers van nóg meer CO2. Dat doen ze vooral voor hun kinderen zeggen ze.

Verder Lezen

Binnenland

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Gepubliceerd

op

Foto ANP

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al eerder verschillende thema’s uit dit SDG-programma toegelicht. Waar staan de SDG-doelen eigenlijk voor, en is over deze doelen ooit gestemd?

De SDG’s, Sustainable Development Goals, staan voor de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die in de 2030 Agenda staan en zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Ernst Kuipers geeft aan dat wij deze doelen móeten halen vóór 2030. Niet alleen Kuipers van D66 wil dat, héél D66 wil dat, de VVD wil het ook. Het CDA wil het ook en de Christen Unie wil het ook. De SDG-doelen zijn heel nobel te noemen. Thema’s als ‘geen armoede in de wereld’, ‘geen honger in de wereld’, ‘goede gezondheidszorg in de wereld’ en ‘schoon water’ passeren de revue. Maar ook ‘directe actie om klimaatverandering te voorkomen’, ‘inclusieve samenleving’ en ‘gender gelijkwaardigheid’.

Nu zijn er twee hele grote problemen met al die SDG’s: ze worden niet helder en begrijpelijk gecommuniceerd naar de bevolking, en in de uitvoering worden een paar stappen overgeslagen. Zo wil men af van fossiele brandstoffen, waarvoor best goede redenen zijn te bedenken, maar in de uitvoering vergeet men dat het alternatief minstens net zo goed moet zijn, zeker als de vraag naar elektriciteit alleen maar blijft toenemen. Wat is er in de praktijk gebeurd? Men heeft overal windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales gebouwd en tegelijkertijd kolencentrales afgebroken. Helaas echter zijn deze alternatieven helemaal geen alternatief; bij voldoende zon en wind kunnen ze kolencentrales vervangen, maar zodra die zon en/of wind wegblijft is er simpelweg geen stroom. Wat biomassa betreft is er inmiddels veel verzet, aangezien ze juist haaks staan op de doelstelling. De kolencentrales zijn overigens niet afgebroken met het argument dat men van de fossiele brandstof af wil, maar met het argument dat er minder CO2 de lucht ingaat, terwijl dat feitelijk niet zo is; andere energiecentrales hebben het overgenomen.

Ook bij de boeren is eenzelfde patroon gaande. SDG-doel nummer 2 is ‘sustainable agriculture’. Wat daaronder wordt verstaan? Een inclusieve, duurzame, efficiënte en voedzame voedselproductie, lees het hier nog maar eens terug. Het ‘probleem’ is echter dat de bedenkers van dit doel van mening zijn dat zij deze doelen alleen zelf ten uitvoering kunnen brengen door foodhubs en centralisatie, en daar de huidige boeren niet voor nodig hebben. In de uitwerking om dat doel te bereiken wordt wederom een andere reden aangevoerd: stikstof. Met rammelende en zeer discutabele ‘modellen’ worden boeren van het land gejaagd om ruimte te maken voor dit SDG-doel. En net als bij de energieproductie sloopt men eerst het oude, terwijl het nieuwe er nog niet is. Een recept voor falen en ellende.

Het allergrootste probleem is het ontbreken van visie, heldere communicatie en het onder valse voorwendselen ‘doordrammen’ van maatregelen. De plannen worden uitgewerkt achter bureaus zonder overleg met de praktijk, en iedere kritiek wordt weggezet als onzin. Over de uitvoering bestaat geen heldere communicatie, ze worden niet met de samenleving gedeeld en bovendien onzichtbaar erdoor gedrukt. Als minister Kuipers de juiste volgorde zou aanhouden dan zou hij niet ieder jaar de IC-capaciteit verder afbouwen en tegelijkertijd de SDG-vlag hijsen, want ook ‘goede gezondheidszorg’ is een SDG-doel en we weten allemaal tot wat dit heeft geleid toen deze niet op orde was.

Wie bovenstaande plannen ook heeft omarmd? Het World Economic Forum (WEF). Wellicht wordt u dan ook duidelijk waarom zovelen zich afzetten tegen de plannen van deze ondemocratische organisatie waar zoveel democratisch gekozen politici publiekelijk lid van zijn. Het WEF wegzetten als een ‘praatclubje’ is een schoffering voor het WEF zelf, want de macht en invloed van dit ‘forum’ reikt veel verder dan een praatclubje.

Verder Lezen

Economie

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te berekenen. Er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld om de stikstofdepositie te berekenen op basis van de stikstofemissie van één koe, en wat de consequenties daarvan zijn voor de leefomgeving 20 kilometer verderop en bovendien ook nog over 30 jaar. En er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld die exact uitrekenen hoeveel IC-bedden vrijkomen als de hele bevolking in lockdown gaat. En er zijn heel veel politici met een alfa-opleiding, heel veel journalisten met een alfa-opleiding én heel veel docenten met een alfa-opleiding die deze fantastische resultaten van de bèta’s gebruiken om vooral anderen ervan te overtuigen dat ‘de wetenschap’ altijd gelijk heeft, tenzij ‘de wetenschap’ een andere uitkomst geeft die hen niet bevalt.

Als bèta’s andere bèta’s gaan controleren dan kijken ze naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen valt aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie kunnen komen. Dan komen die controlerende bèta’s opeens tot de conclusie dat, indien het hele land is ontdaan van al het vee, de industrie en de bewoners, er nog altijd 40 Natura 2000-gebieden zijn die volgens dat fantastische model niet voldoen. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er parallellen bestaan tussen vaccinaties en oversterfte. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er nog veel meer factoren zijn die de temperatuur beïnvloeden dan alleen de hoeveelheid CO2 in de lucht zoals bijvoorbeeld, en laten we eens iets geks als de zon noemen, en dat we daar weinig tot geen invloed op hebben.

Vervolgens is het aan de alfa-politici, -journalisten en -docenten om die andere bèta’s weer weg te zetten als charlatans, klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners. Dit zetten ze kracht bij met uitspraken als ‘97% van de wetenschap is het daarover eens’ of ‘er is wetenschappelijke consensus’. Gelukkig bestond er in de tijd van Aristoteles nog geen Facebook, Twitter of de Volkskrant want dan was hij, met zijn extreem fascistische uitspraak en bewijzen dat de aarde niet plat is maar rond, ongenadig hard in de hoek gezet als ‘ontkenner’ door een roedel alfa’s. Nee, de bèta’s gingen met Aristoteles om tafel zitten, keken naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen viel aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie konden komen. Aristoteles had gelijk moesten ze gezamenlijk vaststellen… Maar die andere bèta’s zijn anno 2022 niet meer welkom bij de door alfa’s op het plateau gehesen bèta’s, want de alfa’s beheersen het publieke debat met hun perfect gearticuleerde oneliners, hun meedogenloze cancelcultuur en de schrijvende reguliere media in hun kielzog.

Eén parameter ontbreekt echter altijd in alle fantastische modellen van zowel de cancelende alfa’s als de calculerende bèta’s: de gevolgen voor de samenleving. Die parameter zien de bèta’s in de praktijk, die niet achter een bureau zitten, achter een spreekgestoelte hel en verdoemenis preken of modellen ontwikkelen met 10 cijfers achter de komma. De bèta’s in de praktijk doen al héél lang hele vreemde uitspraken als ‘dat kan het net niet aan’, ‘dan wordt de energie onbetaalbaar’, ‘de gevolgen zijn veel groter dan datgene wat we willen bestrijden’ of ‘de voedselvoorziening komt daardoor in gevaar’. Die bèta’s zijn in de samenleving weggezet als klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners.

Zouden die bèta’s intussen in de praktijk niet een héél klein beetje gelijk hebben? En dan niet na 20 of 30 jaar, maar nu, vandaag? Ze hebben geen model, geen spreekgestoelte, geen krant waarin ze hun verhaal kwijt kunnen, maar ze wonen gewoon naast of tegenover u, of ze zijn die altijd ‘dwarse’ collega op uw werk… kijk eens wat vaker om u heen, voor de realiteit bestaan geen modellen maar volstaat een kritische blik en een open vizier.

Verder Lezen

Recent

Binnenland7 minuten geleden

Het (ont)hechtingsproces van overheid en burgers

Het hechtingsproces tussen ouders en kinderen is te vergelijken met het hechtingsproces tussen overheid en burgers. Van jongs af aan...

Binnenland2 dagen geleden

Iedereen boven modaal wordt compleet kaalgeplukt

‘Verheugend’ nieuws in de Telegraaf: de EU-energieministers bereiken een akkoord over een verlaging van de energierekening. Leest u het stuk...

Klimaat3 dagen geleden

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

De auto-industrie is het afgelopen decennium door wetgeving gedwongen schonere motoren te ontwikkelen. Dat dit technisch niet altijd haalbaar was,...

Buitenland5 dagen geleden

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag...

Gezondheid6 dagen geleden

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en...

Binnenland1 week geleden

Van Kaag mag het MKB kapot

Als het aan de minister van Financiën Sigrid Kaag ligt mag het mkb (midden- en kleinbedrijf) kapotgaan aan de energiecrisis....

Binnenland1 week geleden

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al...

Documentaires1 week geleden

Rectificatie: “Taken Kinderen van de staat”

“In onze documentaire “Taken: Kinderen van de staat” van 9 september 2022 zijn Bissy4Kids en het gezin van Foka Westra...

Binnenland1 week geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland2 weken geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar