Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Klimaat

Zullen we de Noordoostpolder maar weer laten onderlopen?

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Voor een leek is het moeilijk om te beoordelen wat nu precies die ‘stikstofcrisis’ is. Feitelijk komt het erop neer dat een aantal mensen een computermodel hebben ontwikkeld, AERIUS genaamd, en vanuit dat model wordt beoordeeld welke aanpassingen nodig zijn om weer tot een situatie terug te keren zoals het ‘ooit’ was. Dat ‘ooit’ is nogal vloeibaar. Het toverwoord is ‘stikstof’ geworden. Stikstof is nodig om plantjes te laten groeien, net als CO2 overigens. Daarom stoppen we stikstof in NPK-kunstmest en injecteren we CO2 in kassen voor extra groei. In heide- en veengebieden is er veel minder stikstof nodig voor begroeiing. De specifieke plantjes van heide- en veengebied hebben het gewoon minder nodig, maar een krop sla zal er nooit groeien, simpelweg omdat er te weinig stikstofverbindingen in de bodem aanwezig zijn.

In een ver verleden werd in delen van Drenthe het zogenaamde hoogveen (stikstofarm gebied) afgegraven door de turfstekers. Nadat de turf verwijderd was, ontstond er nieuwe natuur die er inmiddels zo’n 100 jaar zo bijligt. Wat komt er nu uit dat computermodel AERIUS van het RIVM? Dat er teruggegaan moet worden naar zo’n 150 jaar geleden, de periode waarin de ondergrond nog bestond uit turf met daarop het hoogveen. Nu is het een feit dat het turf weg is, opgestookt door onze voorouders, dus zal nu zónder dat turf weer teruggekeerd moeten worden naar een situatie alsof de turf nog de ondergrond was voor het hoogveen. Het mooie van een computermodel is, is dat dit model net zo slim is als de programmeur zelf. Als de programmeur het model zodanig inricht dat door een verlaging van de stikstofdepositie het hoogveen mét turf weer terugkomt, dan komt dat uit het model, en dan klopt het volgens de programmeur. Dat het in de praktijk ook zo gaat uitpakken kan niet gecontroleerd worden, want stikstofdepositie kunnen we nu eenmaal nauwelijks betrouwbaar meten, alleen creëren in een computermodel. Met één druk op de knop verdwijnen een aantal boeren en komt het hoogveen, maar nu zonder turf als ondergrond, weer terug. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zeker niet als u bedenkt dat er 150 jaar geleden nog geen stikstof uitstotende vliegtuigen of auto’s te bekennen waren, maar dat zal toch wel in het model zitten?

Een ander voorbeeld is de Noordoostpolder, een vanaf 1924 door mensenhanden gecreëerd stuk natuur met een paar steden zoals Lelystad en Almere. Een klein deel hebben we later weer teruggegeven aan de natuur, de Oostvaardersplassen, maar dat pakte niet zo handig uit, ondanks de vele ‘experts’ met computermodellen die dit wel zo hadden voorspeld. Toch berekent het model dat ook in de Noordoostpolder stikstofreductie nodig is. Zouden we dezelfde criteria als in Drenthe aanhouden, dan zou dit betekenen dat we de polder maar weer zouden moeten laten onderlopen, immers, 150 jaar geleden lag daar nog de Zuiderzee. Maar kennelijk geldt hier weer een ander criterium, want onderlopen staat niet als uitkomst in de modellen. Met één druk op de knop verdwijnen een aantal boeren, draaien we de klok terug en komt de natuur weer terug uit de eh, de vijftiger jaren, of eh, de negentiger jaren? De wonderen zijn de wereld nog niet uit met zo’n computermodel.

Voor de fauna wil men inmiddels zeldzame vogels weer terug hebben in de modellen. De tapuit bijvoorbeeld, met nu nog zo’n 250 paren in Nederland, broedt bij voorkeur in zanderige gebieden. De tapuit is al decennialang verdwenen op zogenaamd agrarisch cultuurland. In het model van het RIVM herleeft deze zangvogel echter weer. Met één druk op de knop verdwijnen een aantal boeren en komt in het model de tapuit weer terug, de wonderen zijn de wereld nog niet uit met zo’n computermodel.

We zijn er zeker van overtuigd dat het met rekenmodel AERIUS van het RIVM mogelijk moet zijn om de dinosauriër weer te doen terugkeren in Limburg. In Limburgse grotten zijn in het mergel de restanten nog te vinden, en aangezien het computermodel zowel de flora 40 tot 150 jaar kan laten terugrekenen, en de fauna enkele decennia, lijkt het slechts om 2 variabelen in het computermodel te gaan. Het scheelt slechts een paar nullen. Voor software geldt immers: garbage in, is garbage out.

Verder Lezen

10 Comments

 1. Klaas_Zwabber

  29 juli 2022 in 18:40

  Smakelijk artikel. En was het maar slechts incompetentie. Het voordeel van dergelijke absurditeiten is, dat het een agenda verraadt. En die agenda ligt uiteindelijk niet in Den Haag. Coronacrisis?

 2. Joe Black

  31 juli 2022 in 08:01

  Wat een tendentieus artikel weer… Als dat stuk over dino’s er niet bij zou staan, zou het beter te verteren zijn, maar het einde verpest alles. Heeft niks te maken met journalistiek, alleen maar opruiing. En geen ene flikker verstand van modelleren en het doel daarvan.

  Modellen zijn er om dingen door te rekenen die je niet kunt meten en die je met je blote hoofd niet kunt berekenen. Iedere modelleur weet dat en beseft dat er één ding zeker is: het zal in het echt niet zo zijn als het model voorspelt. Maar bij gebrek aan beter kijken we naar modeluitkomsten die we mee laten wegen in ons besluit. Zo werkt het bij verkeer, bij consumentengedrag, bij financiële instellingen en ook bij RIVM. Zeker geen “druk op de knop en dan doen we wel wat het model zegt”, wat een lariekoek. Hoe zou het werken met je pensioen als een pensioenfonds de kans dat jij overlijdt niet mag modelleren van jou maar moet baseren op feiten…?

  Zodra we iets daadwerkelijk kunnen meten, hebben we het model niet meer nodig, want meten is weten. Dus het doel is om steeds meer elementen die gemodelleerd moeten worden, te vervangen door meetgegevens. Dat geldt ook voor stikstofdepositie: dat wordt al op 200 plekken gemeten en de consequenties voor die plekken zijn dus duidelijk, maar omdat meten per boerderij duur is en nu nog niet is aangelegd, modelleren ze de depositiebijdrage per bedrijf.

  En het doel is niet persé om de natuur in oude staat terug te brengen. Het doel is om verergering te voorkomen en herstel een kans te geven voor zover dat nog mogelijk is. Is stoppen met roken zinloos omdat je nooit meer de longen terugkrijgt die je had toen je begon met roken?

  Het lijkt wel of jullie denken dat “nuance” een leuk Frans dorpje is in plaats van een manier om een betoog gedetailleerder en duidelijker te maken…

  • JOE WHITE

   31 juli 2022 in 20:32

   Wat een lariekoek! Er zijn geen 200 meetpunten voor stikstofDEPOSITIE, er zijn 49 meetpunten voor stikstof-metingen IN DE LUCHT. De meting van stikstofDEPOSITIE is uitermate complex, wordt vervuild en ontregeld door met name ammoniak in de meetapparatuur zelf en is uitermate kostbaar. Precies daar gaat het ook fout. Er zijn welgeteld 8 meetlocaties voor natte DEPOSITIE en 4 voor droge DEPOSITIE. Alles wat u erbij haalt is om de indruk te wekken dat u er verstand van heeft en af te leiden, maar u heeft er werkelijk totaal geen kaas van gegeten. U maakt een parodie van uzelf, stop aub met die onzin. Ook op andere thema’s slaat u de plank compleet mis.

   https://www.rivm.nl/stikstof/meetnetten

   • Joe Black

    31 juli 2022 in 22:38

    “Het RIVM meet in ruim tachtig Natura 2000-gebieden de concentraties ammoniak. Maandelijks gebeurt dit op 283 meetpunten, en elk uur op 6 meetpunten.” Bron: RIVM

    • Gerret Van Dort Kroon

     8 augustus 2022 in 03:36

     In theorie bent u een zaadje wat nooit een plant zal worden en zeker nooit vrucht zal dragen. In de praktijk bent u een plant die nooit geoogst zal worden. Laat het slechte maar wegrotten

   • Joe Black

    31 juli 2022 in 22:52

    Dus het enige dat je er tegen in hebt te brengen is dat we het oneens zijn over het aantal meetpunten? Terwijl het artikel en mijn respons daar niet over gaat, maar over het gebruik van modellen.

    Bijzonder opbouwend ook om weer in het algemeen te roepen dat ik op ander thema’s ook de plank mis sla, terwijl ik keer op keer vraag aan te geven waar je het niet mee eens bent. “Jaha, ja, maar, jij weet niks!” En dat ik dan zeg “nouhou, nou, maar jij weet ook niks!”? Dat is toch geen discussie?

    Ik meng me in de reacties op deze site en dat kost me behoorlijk wat tijd. En lef, want ik ben de enige ‘andersdenkende’ hier in deze bubbel. Ik denk dat mijn bijdrage waardevol is tussen alle reacties van de dezelfde strekking, namelijk “iedereen moet voor een tribunaal worden gesleept”, “wij zijn de enigen die de waarheid zien” en “geloof jij nog steeds in fabeltjes en propaganda”. Ik kan 10 argumenten op tafel leggen en het enige dat er gezegd wordt is, je liegt, je snapt het niet en hoeveel krijg je hiervoor betaald. Dat is toch stuitend?

    • JOE WHITE

     1 augustus 2022 in 09:07

     U snapt het echt niet… die 283 meetpunten zijn LUCHTmetingen, geen DEPOSITIE. En waar worden de boeren op afgerekend? Depositie! In de link naar het RIVM staat dat ook, 4 voor droge en 8 voor natte depositie, maar omdat u het niet begrijpt haalt u er weer andere zaken bij.

     Dat is een inhoudelijke reactie en cruciaal, dus het gejammer over ‘niet opbouwend’ gaat ook nog eens aan u voorbij. Stuitend is dat ik u de gegevens voorleg en u het nog niet ziet, maar wel stelt dat uw bijdrage waardevol is. Waardevol voor wie dan?

     • Joe Black

      1 augustus 2022 in 11:10

      Dat is wel een beetje van het niveau “meet je de snelheid van een auto aan de wielen of aan de lucht”, terwijl je al weet dat de auto te hard rijdt. We weten dat er teveel stikstof neerslaat in N2000 gebieden, want de biodiversiteit staat onder druk. Hoe je dat vervolgens bewijst is niet zo relevant, hoe je bewijst wie de schuldige is, is wel relevant want die vinger wijst nu naar de boeren. Dat we voor dat bewijs niet uit kunnen gaan van metingen (aan de grond, of in de lucht, of naast de stal, of aan de kont van een koe) is een gegeven en het artikel gaat vervolgens over het gebruik van modellen en alle kolder die daaromheen wordt verkondigt, daar reageer ik op. Het gebruik van modellen is prima te rechtvaardigen wanneer je iets niet kunt meten en de uitkomst van een model wordt gewogen op basis van de onzekerheid rondom de aannames die je in een model stopt. Het artikel suggereert dat modelleurs heilig geloven in de uitkomst van hun model en nooit gehoord hebben van “garbage in, garbage out”.

      En het gejammer over “niet opbouwend” gaat niet aan mij voorbij, want kwam van mijzelf…

    • JOE WHITE

     1 augustus 2022 in 09:12

     U legt de koppeling tussen ‘meten is weten’ en het model. Het enige dat ik aangeef is dat ze het niet weten omdat ze het (bijna) niet meten en dus het model maar wat doet.

     TNO heeft in een rapport compleet gehakt gemaakt van het AERIUS-model van het RIVM.

     https://www.logistrata.com/temp/TNO_M10342_stikstof_2022.pdf

 3. Herman

  6 augustus 2022 in 15:04

  Zoals ook bij een ander artikel al aangegeven, denk ik dat in debat gaan met Joe Black een beetje zonde van de tijd is. De persoon praat graag krom wat recht is en/of recht wat krom is. Een bijzonder particuliere hobby… om ‘het spelletje’ maar te winnen. Niet echt van waarde. Laat staan onderbouwend / opbouwend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Klimaat

Het valse spel tussen overheid en boeren

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In een open discussie liggen per definitie alle kaarten op tafel en wordt er open en fair, met inachtneming van eenieders standpunten, gediscussieerd. Maar is de overheid wel fair?

Als blijkt dat het RIVM haar vingers niet wil branden aan de ’stikstofkaart’ omdat de overheid eenzijdig de kaart heeft aangepast, dan speelt de overheid vals. Als met hetzelfde gemak de ‘stikstofkaart’ dan van tafel gaat, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat de overheid de boeren tegemoet komt. De overheid heeft een valse kaart getrokken die niet langer aan het spel meedoet.

Als de overheid geen parlementaire goedkeuring heeft voor een reductie van 70% van de Kritische Depositie Waarde, maar dat wel als inzet heeft, dan speelt de overheid vals. Als diezelfde overheid vervolgens de 70% van tafel gooit en tot een ‘compromis’ wil komen, dan speelt ze blufpoker. 70% Is nooit een gerechtvaardigde inzet geweest.

Als het ministerie van LNV een rapport van TNO ontvangt, waarin gehakt wordt gemaakt van het calculatiemodel AERIUS van het RIVM, maar waarop wél alle berekeningen en conclusies zijn gebaseerd, dan is dat een kaart die op tafel had moeten liggen en ter discussie gesteld zou moeten worden.

Als de overheid via allerhande ngo’s, zoals vermeld in het Food Action Alliance Report, een structuur mede ondersteunt waarbij ‘de boer’ helemaal geen rol speelt, dan speelt de overheid op twee tafels tegelijk.

De cruciale vraag die nog altijd onbeantwoord blijft, is wat de overheid wil gaan doen met de gronden die ze uitkopen. Wil ze die braak laten liggen? Wil ze erop bouwen? Wil ze erop vérbouwen? Die kaart ligt nog altijd niet op tafel, en zolang daar geen helderheid over is, is het speelveld waarop de boeren en de overheid zich bevinden niet gelijkwaardig.

Het probleem van de boeren is dat zij zich, zodra ze die laatste vraag beantwoord willen hebben, op een terrein gaan betreden waar de ‘complotdenkers’ al zitten, en daar wil niemand zich begeven. Wat de boer echter vergeet, is dat de ‘complotten’ juist ontstaan omdat de overheid niet met de billen bloot gaat. Iedere gedachte over de beweegredenen van de overheid kunnen dan met alle gemak als ‘complot’ worden weggezet, zonder dat de daadwerkelijke kaarten op tafel worden gelegd.

Het streven van ‘de boeren’ zou moeten zijn éérst alle kaarten op tafel te krijgen, alvorens ‘het spel’ te willen spelen. Zolang de overheid bepaalde kaarten bewust niet in het spel brengt, andere kaarten tegen de borst houdt, en vals speelt met kaarten die niet in het spel hadden mogen zitten, is van een fair spel geen enkele sprake.

Verder Lezen

Klimaat

RIVM trekt zich terug uit stikstofdossier

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Zoals we al eerder berichtten is het zeer opvallend dat het RIVM zich van de inmiddels beruchte stikstofkaart in een bijlage terugtrekt van de stikstofkaart zelf. Een knap staaltje research van Prof. Jaap Hanekamp, want wie leest nu nog de bijlage? Ook werden wij getipt dat volgens de fauna kaart van de provincies wel héél bijzondere vogels beschermd moeten worden. Zo duikt op sommige plekken plots de ‘tapuit’ op, een middelgrote zangvogel die op de Afrikaanse savannen overwintert. De tapuit is in Nederland vrijwel verdwenen, er is nog een geschatte populatie van 250 broedparen. Ze zijn verdwenen door met name eieren die niet uitkwamen en vossen die de broedsels leegroofden. Valt u iets op? Stikstof is niet de oorzaak, en de boer ook niet! Maar het vormt wel de kapstok om boeren te willen uitkopen of beperken in hun beroepsuitoefening. Er staan keurig hokjes van 1 vierkante meter ingekleurd waar die tapuit (een trekvogel met vleugels) zou zitten, terwijl uit controle van die gegevens, door fauna experts waarmee wij in contact zijn, al sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw geen tapuit meer is waargenomen. De boer betaalt het gelag.

Onze overheid doet het voorkomen alsof de bevindingen en berekeningen van het RIVM de basis vormen voor de stikstofkaart, dat is echter nadrukkelijk niet het geval. Het RIVM geeft juist aan dat er geen enkele conclusie kan getrokken worden op basis van de stikstofkaart. Voor wat betreft de fauna is het zeer bedenkelijk te noemen dat boeren broedende tapuiten moeten gaan beschermen door de koeien uit de wei te halen.

Het RIVM wordt niet voor de eerste keer openlijk misbruikt door de huidige overheid om de wetenschappelijke kaart te trekken, terwijl die er helemaal niet is. We zagen het eerder bij WOB-onderzoek over de vermelding van absolute coronabesmettingen, bij de anderhalve meter en de mondkapjes, allemaal thema’s waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is en waarbij het RIVM zich terugtrok, alleen helaas niet publiekelijk. De overheid deed het echter voorkomen alsof ‘de wetenschap’, en dus het RIVM, de basis zou zijn voor de maatregelen.

Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat er bij het RIVM of bij de provincie mensen werken die weten dat ze in opdracht doelbewust gegevens en berekeningen manipuleren en daarmee de werkelijke wetenschap geweld aandoen. Medewerkers die tegelijkertijd ook een gezin te voeden hebben en een hypotheek die betaald moet worden. Indepen is op zoek naar klokkenluiders, huidige of ex-RIVM- of overheidsmedewerkers die van de hoed en de rand weten en in gewetensnood zijn gekomen. Want zeg nou zelf, een boerengezin de vernieling injagen omdat er óóit, in een heel ver verleden een tapuit op het erf van die boer huisde kan niet goed voelen, zeker niet als u zelf dat hokje rood heeft ingekleurd. Discretie is gegarandeerd!

redactie@indepen.nl

Verder Lezen

Klimaat

Beroepsverbod voor uitgekochte veehouders

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Rondom de ‘stikstofcrisis’ komen steeds meer bijzonder zaken naar boven die wat ons betreft het daglicht niet meer kunnen verdragen. Zagen we eerder al dat inmiddels landkaarten op ministeries worden ontwikkeld die het al zeer discutabele onderzoek van het RIVM nog verder overrulen, ontdekte Kamerlid Omtzigt dat er helemaal geen wettelijke grondslag is voor de 70% stikstofreductie, zo zien we nu dat er al in december 2021 in de Staatscourant een beroepsverbod voor uitgekochte veehouders is vastgelegd.

In artikel 6 – 3.a. staat het volgende te lezen:

3.         De provincie draagt er zorg voor dat in het kader van de aankoop wordt overeengekomen met de veehouderij dat deze:

a.         niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins;

Dit valt niet anders te lezen dan een beroepsverbod. Al zou de veehouder op een andere plek in Nederland willen boeren waar dat volgens de discutabele kaart wél zou kunnen en mogen, dan wordt hem dat van staatswege verboden! Artikel 19 van de Grondwet, waarin het recht op arbeid is vastgelegd, kent een uitzondering:


Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

Precies die uitzondering is dus nu wettelijk vastgelegd. In de normale wereld heet dit een wurgcontract, de overheid heeft een onzinnig rekenmodel bedacht met een variatie van plus of min 25%, uit dat rekenmodel komt dat u moet verdwijnen, u krijgt een aalmoes voor de boedel die inmiddels niets meer waard is, en u bent voor de rest van uw leven uitgesloten van arbeid in dezelfde sector. Het wordt wat ons betreft tijd voor een ministerie van ethiek in Den Haag…

Verder Lezen

Recent

Gezondheid10 uur geleden

Concept ‘nieuwe’ coronawet is chronisch ziek

Het concept voor de ‘coronawet’ is inmiddels beschikbaar via deze link. Wat meteen opvalt is dat de wet staat of...

Economie2 dagen geleden

Groninger gasveld gaat open voor heel Europa

Dat leest u natuurlijk nog nergens, maar uiterlijk in november zal het een feit zijn. Indepen sprak met enkele experts...

Economie3 dagen geleden

De digitale Euro: moderne slavernij?

Voorwaardelijk geld Iedereen is bekend met voorwaardelijk geld: in de jonge jeugdjaren kreeg je zakgeld, mits het maar niet besteed...

Economie4 dagen geleden

Jan Modaal wordt kaalgeplukt, producenten en Den Haag profiteren

In Nederland hebben we op dit moment de hoogste gasprijzen van Europa. Dat is vreemd, aangezien Nederland een gigantische gasbel...

Column6 dagen geleden

Opnieuw CTB: VNO-NCW en MKB draaien ondernemers de nek om

Werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland draaien eigenhandig hun eigen leden, de ondernemers, én de samenleving de nek om door het...

Politiek1 week geleden

Stikstof is slechts een stok om mee te slaan

Het doel heiligt de middelen: Stikstof is slechts een stok om mee te slaan De UN heeft al haar visies gebundeld...

Politiek1 week geleden

De crisis van u, is niet mijn crisis!

Het wordt steeds duidelijker dat binnen de samenleving onder bepaalde groepen een mentaliteit heerst die ‘een probleem’ vooral willen oplossen...

Politiek2 weken geleden

De profeten van nu zijn de wappies van toen

De ontsteltenis over de uitspraken van Barbara Baarsma van de Rabobank is groot, op zowel social media als in kranten...

Politiek2 weken geleden

CO2-credits: Banken én overheid in een één-tweetje

Zou een bedrijf tientallen miljoenen steken in een handelsproduct waarvan het zeker zou weten dat het gaat mislukken? Wij denken...

Wetenschap2 weken geleden

De cancelcultuur heeft de wetenschap een enorme dreun bezorgd

Als u met een kwaal naar de huisarts bent geweest, en vrienden vragen u wat er aan de hand is,...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar