Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Zonder pandemie was de Westerse Wereld in 2020 failliet geweest

Gepubliceerd

op

Wat ging er fout in 2019?

2019 Was een jaar van economische kentering dat zijn schaduw al naar 2020 en later vooruit wierp. Vanaf april vertoonde de Wereldeconomie namelijk al forse tekenen van verzwakking die mogelijk tot een economische wereldcrisis in 2020 zou leiden.

Kredietverzekeraar Atradius meldde in haar rapport van mei 2018 al dat 2019 een negatieve trendbreuk zou laten zien met de groei tot dan toe. Het in november 2019 door Atradius uitgegeven jaarrapport, toonde dat hun voorspellingen uit begin 2018 uit waren gekomen. De faillissementen in Nederland 2019 stegen met 3% t.o.v. 2018.

Rabo Research bracht op 9 augustus 2019 een alarmerend rapport uit over de uit de hand gelopen Nederlandse schulden bij particulieren en bedrijven (zie grafiek bij deze tekst). De staatsschuld was keurig onder controle, maar de private schulden behoorden dat jaar tot de hoogste van de EU. Dit was een gevolg van de explosief gestegen huizenprijzen die, anno 2021, maar liefst nog 35% hoger liggen dan in 2019. Voor de VS en Duitsland werd een recessie verwacht voor begin 2020. Ook Nederlandse economen verwachtten dit, zo blijkt onder andere uit de publicatie “De volgende crisis komt eraan!” uit het blad FM (9 mei 2019). De ECB begon op 1 november 2019, na een stop van 10 maanden, weer met het bijdrukken van 20 miljard euro per maand.

Medio 2019 wordt de alarmbel geluid door de financiële meesters van de wereld; BIS en BlackRock

Wellicht de meest alarmerende signalen waren te lezen in het rapport uit augustus 2019; “Dealing with the next Downturn”, van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Daarin staat o.a. te lezen dat het monetaire beleid van centrale banken sinds de crisis van 2007/2009 uitgeput is en niet meer zal werken bij een volgende crisis. Geld bijdrukken en 0% rente gaat het beleid niet meer redden.

Het rapport adviseert centrale banken om, met de lokale overheden, ervoor te zorgen dat bijgedrukt geld rechtstreeks in de handen van consumenten komt. Dit lukt via zogeheten helikoptergeld, overnemen van loonbetalingen van bedrijven in problemen tijdens een crisis (NOW regeling) en het herfinancieren van staatsleningen met lagere rentes. Dat zal allemaal leiden tot hogere inflatie, welke in combinatie met lage rentes vervolgens weer resulteren in het “verdampen” van de ondraaglijke schulden en tot het nemen van meer en grotere risico’s bij het beleggen en het verhogen van aandelenkoersen.

Helikoptergeld en de NOW regeling

In diezelfde week van augustus 2019 brengt de BIS, Bank of International Settlements, “Working Paper 804” uit. De strekking daarvan is gelijk aan het BlackRock rapport; 0% rente en geld bijdrukken gaan geen volgende crisis voorkomen, maar direct geld onder de consumenten verdelen (helikoptergeld) wel. Maar…. Dan moet er wel een crisis zijn! De BIS wordt gezien als de hoogste centrale bank ter wereld, de Centrale Bank der Centrale Banken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland, net zoals het World Economic Forum (WEF) en de World Health Organization (WHO).  De connectie tussen deze organisaties een verhaal op zich.

De Westerse Centrale banken hebben alle adviezen van BlackRock en BIS uit augustus 2019 uitgevoerd, vanaf het begin van de crisis / pandemie in 2020, tot op heden, december 2021.

Samenwerkingsovereenkomst VN en WEF voor de Klimaatagenda 2030

Een andere opvallende gebeurtenis in 2019 betrof het aangaan van een strategische samenwerkingsovereenkomst tussen de VN en het WEF inzake de uitvoering en financiering van Agenda 2030; het actieplan voor het uitrollen van de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). De miljarden financiering is een taak van het WEF, aldus de overeenkomst met de VN van 19 juni 2019. Toen ik die overeenkomst las, begreep ik niet hoe het WEF hierbij zou kunnen faciliteren. Het World Economic Forum is immers geen bank. Het antwoord was te vinden in de organisatiestructuur; in de Raad van Toezicht van het WEF zitten de algemeen directeur & oprichter van BlackRock, Larry Fink, en de dames directeuren van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Met Larry Fink, Christine Lagarde en Kristalina Georgieva in dezelfde kamer bij het WEF, moet die honderden miljarden financiering met publiek/privaat geld te realiseren zijn.

Event 201

Event 201 was een evenement in oktober 2019 met als doel een coronavirus pandemie wereldwijd doeltreffend te simuleren en oefenen. Het was georganiseerd door de Johns Hopkins University, het WEF en de Bill & Melinda Gates Foundation. Het draaiboek omvat alles wat we vanaf maart 2020 meemaakten, van helikoptergeld, lockdowns, thuiswerken en reisbeperkingen, tot mondmaskers en vaccins.

Zie: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html

Het is maar goed dat de wereldleiders uit het bedrijfsleven, de overheid en de volksgezondheid zo goed voorbereid waren op alles wat in 2020 zou gebeuren!

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Economie

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te berekenen. Er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld om de stikstofdepositie te berekenen op basis van de stikstofemissie van één koe, en wat de consequenties daarvan zijn voor de leefomgeving 20 kilometer verderop en bovendien ook nog over 30 jaar. En er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld die exact uitrekenen hoeveel IC-bedden vrijkomen als de hele bevolking in lockdown gaat. En er zijn heel veel politici met een alfa-opleiding, heel veel journalisten met een alfa-opleiding én heel veel docenten met een alfa-opleiding die deze fantastische resultaten van de bèta’s gebruiken om vooral anderen ervan te overtuigen dat ‘de wetenschap’ altijd gelijk heeft, tenzij ‘de wetenschap’ een andere uitkomst geeft die hen niet bevalt.

Als bèta’s andere bèta’s gaan controleren dan kijken ze naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen valt aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie kunnen komen. Dan komen die controlerende bèta’s opeens tot de conclusie dat, indien het hele land is ontdaan van al het vee, de industrie en de bewoners, er nog altijd 40 Natura 2000-gebieden zijn die volgens dat fantastische model niet voldoen. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er parallellen bestaan tussen vaccinaties en oversterfte. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er nog veel meer factoren zijn die de temperatuur beïnvloeden dan alleen de hoeveelheid CO2 in de lucht zoals bijvoorbeeld, en laten we eens iets geks als de zon noemen, en dat we daar weinig tot geen invloed op hebben.

Vervolgens is het aan de alfa-politici, -journalisten en -docenten om die andere bèta’s weer weg te zetten als charlatans, klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners. Dit zetten ze kracht bij met uitspraken als ‘97% van de wetenschap is het daarover eens’ of ‘er is wetenschappelijke consensus’. Gelukkig bestond er in de tijd van Aristoteles nog geen Facebook, Twitter of de Volkskrant want dan was hij, met zijn extreem fascistische uitspraak en bewijzen dat de aarde niet plat is maar rond, ongenadig hard in de hoek gezet als ‘ontkenner’ door een roedel alfa’s. Nee, de bèta’s gingen met Aristoteles om tafel zitten, keken naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen viel aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie konden komen. Aristoteles had gelijk moesten ze gezamenlijk vaststellen… Maar die andere bèta’s zijn anno 2022 niet meer welkom bij de door alfa’s op het plateau gehesen bèta’s, want de alfa’s beheersen het publieke debat met hun perfect gearticuleerde oneliners, hun meedogenloze cancelcultuur en de schrijvende reguliere media in hun kielzog.

Eén parameter ontbreekt echter altijd in alle fantastische modellen van zowel de cancelende alfa’s als de calculerende bèta’s: de gevolgen voor de samenleving. Die parameter zien de bèta’s in de praktijk, die niet achter een bureau zitten, achter een spreekgestoelte hel en verdoemenis preken of modellen ontwikkelen met 10 cijfers achter de komma. De bèta’s in de praktijk doen al héél lang hele vreemde uitspraken als ‘dat kan het net niet aan’, ‘dan wordt de energie onbetaalbaar’, ‘de gevolgen zijn veel groter dan datgene wat we willen bestrijden’ of ‘de voedselvoorziening komt daardoor in gevaar’. Die bèta’s zijn in de samenleving weggezet als klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners.

Zouden die bèta’s intussen in de praktijk niet een héél klein beetje gelijk hebben? En dan niet na 20 of 30 jaar, maar nu, vandaag? Ze hebben geen model, geen spreekgestoelte, geen krant waarin ze hun verhaal kwijt kunnen, maar ze wonen gewoon naast of tegenover u, of ze zijn die altijd ‘dwarse’ collega op uw werk… kijk eens wat vaker om u heen, voor de realiteit bestaan geen modellen maar volstaat een kritische blik en een open vizier.

Verder Lezen

Buitenland

Kiev populaire vakantiestad?

Gepubliceerd

op

ANP Marcek van Hoorn: Het vertrek van de Flixbus vanaf het station van Maastricht naar eindbestemming Kiev. De busmaatschappij gaat busreizen naar Oekraïne hervatten. Vanwege de oorlog in Oekraine werden de busroutes eerder gestaakt.

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming!

Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit Amsterdam naar dit populaire vakantie-oord. En wilt u een enkele reis boeken vanuit Amsterdam, dan is de eerste vrijkomende plek pas op 22 oktober 2022. Tot die tijd zijn alle enkele reisjes volgeboekt.

Het zal toch niet zo zijn dat er mensen vanuit Kiev naar Amsterdam reizen, een BSN-nummer aanvragen als vluchteling, een bankrekeningnummer doorgeven, vervolgens voor hun hele gezin € 475,- per persoon per maand van de Nederlandse overheid ontvangen, om vervolgens weer een enkele reis Kiev terug te nemen?

Nee, dat zijn allemaal Nederlanders die een enkele reis Kiev nemen om op vakantie te gaan in dit populaire oorlogsgebied. Boek snel, want er zijn nog maar enkele plekken vrij!

Verder Lezen

Economie

De ‘armen’ de klos? Iedereen is de klos!

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

‘#ikredhetnietmeer’ Is een trending topic op Twitter. Het huidige compleet destructieve beleid van onze overheid treft niet alleen de ‘armen’, het treft iedereen. Politici staan vooraan om zogenaamd op te komen voor de ‘armen’; zogenaamd ja, want ze doen er op dit moment helemaal niets voor. Het is een show voor op de bühne. We hebben zelfs een minister van armoedebestrijding. Waar is ze? Waar zijn de daden? Met vage plannen, waarbij ze het wegroven bij ‘de rijken’ en aan de ‘armen’ geven, jagen ze de loon-prijsspiraal verder aan, en uiteindelijk worden de armen nog armer en afhankelijker.

Debet aan deze situatie zijn niet Putin, de rijken of de ongevaccineerden. Debet aan deze situatie is de volstrekte incompetentie in Den Haag van de politici die aan de touwtjes trekken, en die keer op keer de schuld van hun eigen falende beleid bij anderen in de schoenen willen schuiven. Al jarenlang wordt er veel minder gebouwd omdat opdrachtgevers, aannemers en lokale overheden verstrikt raken in rekenmodellen over stikstof en PFAS. Dit is het gevolg van één uitspraak van een rechter die het woord ‘stikstof’ niet eens in de mond heeft genomen. Al járen roepen experts dat de energievoorziening onhoudbaar is, wij schreven er veelvuldig over. Je kunt niet een economie die draait op fossiele brandstoffen de nek omdraaien om deze vervolgens aan de wiebelstroom te hangen. Er zal eerst een volwaardig alternatief moeten zijn, en dat zijn geen windmolens en zonnepanelen die zwijgen als er geen zon of wind is. Wat deed Den Haag? Kolencentrales sluiten en de resterende kolencentrales op 35% van hun capaciteit laten draaien.

Tot overmaat van ramp rommelen ze Nederland in een oorlog met Oekraïne en roepen politici heldhaftig om een boycot van Russisch gas. Nu Rusland uiteindelijk de rechtstreekse gaslevering daadwerkelijk langzaam stillegt, roepen ze in Den Haag plots dat Putin een energieoorlog is gestart…? Duitsland, voor 90% afhankelijk van Russisch gas, zal nu niet de afgrond in glijden, maar de afgrond in storten. Waar ze nog gas krijgen? In Nederland! Ze zullen de gasvoorraden leegtrekken, contractueel zo afgesproken. Rob Jetten vertelt het wel in documenten, maar u als burger zal het nog gaan verrassen, u leest die documenten namelijk niet. En dan? Als de hele Duitse economie onderuit is gegaan? Gaan ze dan wachten totdat de Nederlandse regering een besluit gaat nemen over Groningen, of gaan wij wachten totdat ze het zelf komen halen?

Inmiddels zit iedereen die enigszins afhankelijk is van energie aan de grond. Dat komt niet door Putin; via China levert hij nog volop gas aan Europa tegen veel hogere prijzen, maar noodgedwongen wel via een omweg aangezien politici niet meer rechtstreeks wilden kopen. Maar al die energie is wel nodig om de samenleving draaiende te houden, dat waren ze even vergeten in Den Haag. En dat die energie door hun eigen handelen vele malen meer kost dan oorspronkelijk waren ze ook even vergeten. Alles dat bij de productie veel energie kost of gekoeld opgeslagen moet worden is onhoudbaar geworden. Dat begint bij de industrie: staal-, kunstmest-, aluminium-, cement- en elektriciteitsproductie én de chemische sector. Zolang de consument de prijsverhogingen kan betalen is er nog niets aan de hand. Maar de consument kan dit onderhand níét meer betalen, want zijn eigen boekhouding is ook onderuitgegaan door de inflatie, de stijgende energie- en voedselprijzen. Ondertussen komen bakkers in de problemen, worden koelunits in supermarkten een molensteen, wordt voedselopslag in koelhuizen een probleem en ga zo maar door. Dat jaagt de inflatie nog verder aan en dat maakt de voedselprijzen nog meer onbetaalbaar.

De schuldigen zitten maar op één plek: Den Haag. Kortetermijnpolitiek, gebrek aan visie, gebrek aan inzicht in het functioneren van een samenleving, gebrek aan inzicht over hoe een economie functioneert, gecombineerd met de utopie uit modellen over stikstof en CO2. Er zijn maar twee oplossingen: praten met Rusland over gasleveringen (als het niet al doorverkocht is) en/of Groningen zo snel mogelijk openen. Doen ze dat niet op zeer korte termijn, vraag u dan eens af wiens belangen ze in Den Haag dienen, de onze?

Verder Lezen

Recent

Binnenland1 dag geleden

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al...

Documentaires1 dag geleden

Rectificatie: “Taken Kinderen van de staat”

“In onze documentaire “Taken: Kinderen van de staat” van 9 september 2022 zijn Bissy4Kids en het gezin van Foka Westra...

Binnenland3 dagen geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland6 dagen geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Economie1 week geleden

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te...

Documentaires1 week geleden

STATEMENT ‘TAKEN – KINDEREN VAN DE STAAT’

Bij de totstandkoming van de documentaire ‘Taken, kinderen van de staat’ is door Docsfair/Indepen uitvoerige en diepgravende research gedaan naar...

Politiek2 weken geleden

Jeugdzorg: Van Haga eist schoon schip

Kamerlid Van Haga wil alle verantwoordelijke bewindspersonen voor ontspoorde Jeugdbescherming uit kabinet hebben, morgen de eerste motie van wantrouwen “Er...

Klimaat2 weken geleden

Energie: iedereen het kind van de rekening

De ideeën over de door de overheid gecreëerde energiecrisis klotsen inmiddels tegen de plinten, maar aan de oorzaak wordt nog...

Documentaires3 weken geleden

Taken – Kinderen van de staat

Op 12 juni 2019 presenteerde de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg haar eindrapportage. De conclusies waren ontluisterend. Kim...

Buitenland3 weken geleden

Kiev populaire vakantiestad?

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming! Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit...

Trending

Support indepen.nl en help impact maken met onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar