Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Buitenland

WOB: Filosofen misbruikten media om indirecte vaccinatieplicht van De Jonge te verdoezelen

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Er zijn 2 filosofen die zich direct bemoeid hebben met het vergoelijken van de indirecte vaccinatieplicht in Nederland: Marcel Verweij, leerstoelhouder filosofie aan de universiteit van Wageningen (met de nadruk op de ethiek van public health) en rechtsfilosoof Roland Pierik, hoogleraar rechtsfilosofie aan de universiteit van Maastricht. De directe bemoeienis van beide heren met de indirecte vaccinatiedwang is vanuit hun vakgebied hoogst opmerkelijk te noemen, aangezien filosofen nooit een uitgesproken mening over een onderwerp kunnen hebben, maar deze slechts ‘beschouwen’ zonder stelling te nemen. Het vakgebied ethiek, de wetenschappelijke of systematische studie van de moraal, laat eveneens geen ruimte voor het doen van uitspraken die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn. Vanaf het prille begin van de vaccinatiecampagne was nergens wetenschappelijk bewijs dat de vaccins beschermden tegen overdracht, waarmee de slogan ‘je doet het voor de ander’ regelrechte misleiding is.

Wat is een filosoof?

Het woord filosoof komt van de Griekse woorden ‘filos’ (vriend) en ‘sofia’ (wijsheid). Filosoof betekent dus eigenlijk ‘vriend van de wijsheid’. Vanaf ongeveer 450 voor Christus kwamen de sofisten op. Dit waren wijze mannen die zich bezig hielden met het lesgeven van retorica of welsprekendheid. De sofisten stonden volgens sommigen lijnrecht tegenover de ‘echte’ filosofen, omdat zij zich, volgens hen, vooral bezig hielden met het overtuigen van anderen en zich niet richtten op het streven naar kennis en wijsheid.

Verweij en Pierik bedreven filosofie zónder wetenschappelijke onderbouwing.

Marcel Verweij, lid van de ‘Denktank Desinformatie’ van de overheid neemt een nog opmerkelijkere rol in blijkt nu uit Wob-documenten. Op 15 november 2020, dus nog vóórdat het vaccin beschikbaar is en nog vóór er überhaupt enige wetenschappelijke bekendheid is over het wel of niet beschermen tegen overdracht van het virus ná vaccinatie, neemt hij al stelling. Dat is én onwetenschappelijk, én onethisch, én desinformatie, én een filosoof onwaardig. Sterker nog, op 19 november 2020 schrijft de Gezondheidsraad (waarvan Pierik onderdeel is) dat nog niet duidelijk is “of de kandidaat-vaccins bescherming bieden tegen het overdragen van het virus”.

Ondanks deze ‘wetenschap’ levert Roland Pierik (ondersteund door Marcel Verweij) een artikel aan voor de Volkskrant om op ‘een elegante manier’ Hugo de Jonge te helpen de indirecte vaccinatieplicht te vergoelijken en het zodoende te doen voorkomen dat er geen sprake is van vaccinatieplicht door ongevaccineerden vrijheden te ontnemen.

(c) Ceescees72

Roland Pierik, onderdeel van de Gezondheidsraad, en in die rol adviseur van de overheid, doet ruim een half jaar later vanuit zijn vakgebied bezien uiterst merkwaardige uitspraken bij Op1 over de vaccinatieplicht. “Ik zou vooral beginnen met dingen die niet heel noodzakelijk zijn, de leuke dingen die niet heel noodzakelijk zijn zoals de clubs en de restaurants” en “Je kunt thuis blijven of vaccineren, meer smaken hebben we niet.” “Vaccineren is de enige uitweg willen de kinderen weer naar school kunnen.” Pierik is volhardend en hardleers, want in augustus 2021 plaatst hij zelfs tweets waaruit blijkt dat hij ook testen voor toegang wil gaan ontmoedigen, zodat alleen vaccinatie nog een toegangsbewijs is voor het sociaal-maatschappelijk leven. Ethiek, filosofie en rechtswetenschap volgens de leer van de Maastrichtse universiteit in 3 tweets gevat:

Dat Roland Pierik in januari 2022 tot enig inzicht is gekomen blijkt uit een artikel op Folia, waarin hij zichzelf plots ‘zolderkamerfilosoof’ noemt en zegt: “Als filosoof heb je vaak een versimpeld beeld van maatschappelijke problemen.” Toch blijft hij voorstander van een vaccinatieplicht, alleen nu uitsluitend voor kinderziektes, en uitsluiting bepleit hij nog altijd in dergelijke gevallen. Zijn doel en taak is altijd geweest om de vaccinatiegraad onder kinderen te verhogen, en dat heeft juist averechts gewerkt; ten gevolge van alle commotie is de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma juist gedaald.

Zou Roland Pierik al hebben kunnen filosoferen over de vraag of drang of dwang daarvoor de juiste weg is, en hebben de universiteiten van Maastricht en Wageningen zich al eens afgevraagd of de filosofie wel gebaat is met ‘filosofen’ in hun gelederen die de media misbruiken om hun persoonlijke ideeën op dergelijke onwetenschappelijke wijze erdoor te drukken? Het is een vals dilemma tussen grondrechten en gezondheid, een dilemma dat ook nog eens niet wetenschappelijk is onderbouwd. (Rechts)filosofen die valse dilemma’s creëren, om daar vervolgens een oordeel over te vellen in de media, zijn de wetenschap en de filosofie onwaardig.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Kaag liegt over de ‘digitale euro’

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Voorstanders van de CBDC (Central Bank Digital Currency) noemen hem lieftallig de ‘digitale euro’ zodat burgers die zich er niet in verdiepen denken dat het ‘gewoon’ om een gedigitaliseerde euro gaat, een soort Bitcoin voor de buitenstaander. Niets is echter minder waar. De CBDC is een programmeerbare digitale munt, gekoppeld aan het digitale paspoort (eID) waarin tal van zaken zijn gekoppeld (zie afbeelding).

Kaag liegt aantoonbaar keihard

In het debat in Den Haag over de CBDC heeft Sigrid Kaag op een aantal punten over de CBDC keihard gelogen. Zo schrijft de ECB (Europese Centrale Bank), de uitgever van de CBDC, dat deze programmeerbaar moet zijn, terwijl Kaag het doet voorkomen alsof dat niet persé hoeft. Ook schrijft de ECB in haar eigen stukken dat de euro zoals we die kennen in zijn geheel zal verdwijnen, Kaag ontkent dat glashard. Tegelijkertijd zegt Kaag dat het CBDC bedoeld is om het witwassen van geld te voorkomen. Dat wordt een beetje lastig als daarnaast de euro nog blijft bestaan, toch Kaag? Of gaan alle boeven CBDC gebruiken als de euro er nog is? Ook zegt Kaag dat bedragen onder de 100 euro niet traceerbaar zullen zijn, en wederom is dat een keiharde leugen omdat dit technisch onmogelijk is. Iedere uitgegeven digitale munt is door de blockchaintechnologie terug te voeren naar de vorige bezitter. In de reguliere media vindt u nergens iets over deze flagrante en aantoonbare misleiding van onze minister van Financiën.

Alle politieke partijen zijn tegen, behalve D66

Overigens zijn álle politieke partijen tégen de CBDC omdat zij inzien dat dit het einde gaat betekenen van de vrijheid van burgers. Alleen Kaags D66 is groot voorstander en ontkent de inhoudelijke bezwaren door deze glashard af te wimpelen. Kaag heeft overigens een bondgenoot gevonden in Koningin Maxima die de nieuwe betaaleenheid ook actief promoot. Kaag bagatelliseert overigens de bijdrage van Maxima, louter omdat dit staatsrechtelijk schuurt. De zogenaamde voordelen van de CBDC worden in vage termen gepromoot, maar het meest vreemde is dat de indruk wordt gewekt dat de CBDC door het Nederlandse parlement niet tegen te houden is, omdat dit inmiddels zo binnen de EU is afgesproken. En dat klopt, de EU heeft dat op 22 juli 2022 besloten. Heeft u als Nederlandse burger een mogelijkheid om dat tegen te houden? Tot zover het ‘democratische’ EU-parlement. Rutte is achter de coulissen een fel promotor van de CDBC, maar de VVD-leden zijn tegen. Het heeft er echter alle schijn van dat de CBDC het vangnet gaat worden voor een omvallende euro, en dan is de ECB erbij gebaat om deze erdoor te drukken, alleen dan met veel meer politieke macht over het gebruik ervan, en dat is wat Kaag erg prettig vindt.

Protesterende burgers werden weg geknuppeld door de ME

Een groot deel van de burgers die wilden protesteren tegen de CBDC konden het Kamergebouw niet in, en werden uiteindelijk weg geknuppeld door de Haagse ME. Verbazingwekkend overigens hoe weinig er over de CBDC en deze Haagse taferelen geschreven wordt in de reguliere pers. Een genuanceerd verhaal over de CBDC kunt u hier lezen.

Bron: https://www.infineon.com/cms/en/applications/security/government-identification/national-electronic-id/

Verder Lezen

Binnenland

CBDC: overheid communiceert alleen de voordelen

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In een olijk filmpje meent de overheid de burger te informeren over de CBDC (Central Bank Digital Currency). Een cruciaal gegeven wordt echter ‘handig’ achterwege gelaten: de CBDC is programmeerbaar, en daar rept men niet over. Programmeerbaar wil zeggen dat de Centrale Bank kan bepalen hoeveel, wanneer en waaraan de gebruiker dit geld mag of kan besteden. Bovendien is de CBDC onlosmakelijk gekoppeld aan een digitale identiteit, het digitale paspoort.

In het olijke filmpje wordt ook gemeld dat ‘de burger’ om zijn mening is gevraagd. De uitkomst hiervan was echter dat iedereen tégen een CBDC is, maar dat wordt er niet bij verteld.

Sigrid Kaag doet alsof haar neus bloedt en zegt betalingen onder de 100 euro te willen beschermen omwille van ‘privacy’? Maar hoe dan, als iedere digitale euro gekoppeld is aan de identiteit van de bezitter om de geldigheid daarvan te rechtvaardigen? Nederland beschikt over het meest efficiënte digitale betalingsverkeer, maar Kaag ‘denkt’ dat de digitale euro nodig is om deze positie te behouden.

De recente uitspraken over de CBDC door Koningin Maxima liggen staatsrechtelijk moeilijk. Henk Otten vraagt hiernaar in de Eerste Kamer en krijgt als opmerkelijk antwoord dat er geen licht is tussen de kabinetslijn en de uitspraken van Maxima. Maxima pleitte voor de invoering van digitaal geld en de digitale euro. Feitelijk zegt Kaag hier dat de kabinetslijn al vastligt, en de CBDC er gewoon gaat komen, of de burger dat nu wil of niet, of zoals Arno Wellens het verwoordt: “CDBC is al afgehamerd, het Kamerdebat is een showtje. Waarom CBDC? Om banken te redden en daarmee de euro bijeen te houden en om handel in medische data op te leggen middels eID (red: elektronische identiteitskaart). Alle andere redenen (‘handig’) zijn opportunistische verzinsels.”

Verder Lezen

Buitenland

U in de kou, EU-salarissen omhoog

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Volgens de regels van ‘Europa’ kan men Frans Timmermans niets verwijten. Zijn toch al meer dan riante ‘vergoeding’ voor zijn verblijf in Brussel wordt conform de socialistische arbeidsmoraal in het Belgische wettelijk op de voet gevolgd. Iedere Belg krijgt automatisch een salarisverhoging die de inflatie volgt. En dús heeft Frans Timmermans volgens de letter der wet net als iedere andere werkende Belg ‘recht’ op 1.800 euro extra per maand, bovenop zijn ‘basis’ maandsalaris van 24.852 euro.

In het calvinistische Nederland valt dat slecht. Volgens de regels der ethiek valt het nog slechter in deze voor de burger barre tijden. En dús komt er een motie waarin notabene door een VVD’er gevraagd wordt tot het ‘aansporen’ van de Europese Commissie om de methode voor salarisstijging voor EU-ambtenaren te versoberen. De motie is aangenomen, maar of het gaat gebeuren is nog maar de vraag.

En welke partijen stemden tégen? Onder andere D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat Sigrid Kaag ‘we worden allemaal een stukje armer’ tegen stemt is niet zo verwonderlijk, want alle maatregelen gelden altijd voor iedere burger behalve de D66-burger. Maar de arbeiderspartij van Attje Kuiken stemde óók tegen?

Wie dat ook opvalt? PvdA’er Ronald Plasterk die zijn afkeer uitspreekt over deze handelswijze van zijn eigen partij. “Links is gekaapt door de linkse kak die zich bezighoudt met thema’s waar de gewone mensen die de eindjes aan elkaar knopen, niets aan hebben”, aldus Plasterk.

Verder Lezen

Recent

Binnenland10 uur geleden

Welke democratie is in gevaar?

Er zijn op dit moment 2 partijen die om verschillende redenen beweren dat ‘de democratie in gevaar is’: enerzijds Forum...

Binnenland3 dagen geleden

De volgende ‘pandemie’ is er al, mits u weer meewerkt!

Laten we de teststraten leeg of doen we weer mee? Een ‘pandemie’ die tussen de oren gaat zitten kunnen we...

Binnenland3 dagen geleden

Kaag liegt over de ‘digitale euro’

Voorstanders van de CBDC (Central Bank Digital Currency) noemen hem lieftallig de ‘digitale euro’ zodat burgers die zich er niet...

Binnenland6 dagen geleden

De macht is in paniek, en handelt daar inmiddels ook naar

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel… in de huidige tijd is er nog maar...

Binnenland1 week geleden

CBDC: overheid communiceert alleen de voordelen

In een olijk filmpje meent de overheid de burger te informeren over de CBDC (Central Bank Digital Currency). Een cruciaal...

Binnenland1 week geleden

Is de NCTV de moderne geheime dienst?

De ‘Stasi’, de geheime dienst in de DDR Mijn vrouw is opgegroeid onder het communisme van de DDR, waar een...

Buitenland1 week geleden

U in de kou, EU-salarissen omhoog

Volgens de regels van ‘Europa’ kan men Frans Timmermans niets verwijten. Zijn toch al meer dan riante ‘vergoeding’ voor zijn...

Binnenland2 weken geleden

Terug van weggeweest: de QR-app, weet u nog?

Velen waarschuwden er al voor: de QR-app is weer terug! Gezondheidsminister Ernst Kuipers heeft er alles aan gedaan om deze...

Buitenland2 weken geleden

Roept Klaus Schwab op tot herstructurering wereldwijde hotelketens?

Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), heeft als ‘regelneef’, of beter omschreven ‘facility manager’ van hotels en...

Binnenland2 weken geleden

Er is maar één oplossing voor ‘complotten’: openheid van zaken

Onlangs postte iemand op een autoforum de opmerking dat het vanaf 2025 de bedoeling wordt dat leaserijders alleen nog maar...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar