Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Wat is de gedachte achter de slogan ‘You’ll own nothing and you’ll be happy’..?

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Deze veel gehoorde slogan komt van het WEF, het World Economic Forum. De oprichter en leider is Klaus Schwab. Maar wat is eigenlijk de gedachte achter deze slogan?

Voor alle duidelijkheid: alles wat u gaat lezen is vastgelegd in de boeken en op de websites die het WEF heeft verspreid, dus niets valt onder de noemer ‘complottheorie’. Ook ‘the Great Reset’ is geen complottheorie, u kunt het zo teruglezen. Het staat iedereen vrij zijn of haar plannen in boekvorm uit te geven, of ze realistisch of zelfs uitvoerbaar zijn is aan de mensen die het lezen en erin geloven, en uiteindelijk eraan meewerken. ‘Meewerken’ mag ook gelezen worden als stilzwijgend opvolgen overigens.

De situatie in de wereld ten tijde van Covid-19 werd door Klaus Schwab aangegrepen als een mogelijkheid de wereld definitief te veranderen en de plannen zoals verwoord in zijn boek te realiseren. In de kern verkeert de wereld al sinds 2008 in een wurggreep van de banken. Door maar geld te blijven bijdrukken, in Europa aangejaagd door de Europese Centrale Bank (ECB), is er een immense schuldenberg ontstaan die door geen enkel land nog redelijkerwijze kan worden afgelost. Ook de burger in Nederland leeft al jarenlang ‘op de pof’ en waant zich rijk in zijn huizenbubbel. Maar in feite is dat huis in de meeste gevallen helemaal niet van hem, maar van de bank… Het WEF doet in haar boek 8 voorspellingen waarvan de eerste is “You’ll own nothing. And you’ll be happy”. De feitelijke gedachte hierachter is dat u niet langer zaken bezit, maar ze zult gaan huren, leasen of lenen. Zelf een TV kopen en in bezit hebben hoeft niet, u kunt deze ook leasen en dan iedere 3 jaar het nieuwste model ontvangen. Een gloeilamp kopen hoeft ook niet, u kunt ook ‘licht’ leasen en met Philips een ‘licht-deal’ sluiten tegen een vast bedrag per maand. Dat klinkt allemaal onschuldig toch? En dat die smart-TV ook nog eens het laatste nieuwe model is toch ook? Daar kwamen een aantal mensen, die een gloednieuwe Samsung smart-TV tijdens een plundering in Zuid-Afrika hadden meegenomen, ook achter. Enkele dagen later wist de fabrikant exact welke serienummers waren geplunderd en werden de TV’s daarna op afstand geblokkeerd. Dat kan namelijk ook met een smart-TV… als voorbeeld uiteraard prima, gij zult niet stelen. Samsung is dus in staat om op afstand uw smart-TV te beïnvloeden als u er zaken mee doet die Samsung minder prettig vindt. Maar van wie is die TV nu eigenlijk, van Samsung of van u? Het is hierdoor inmiddels een glijdende schaal geworden waarbij het eigendom van het apparaat niet volledig in handen is van de bezitter, maar richting de producent schuift. Dat geldt trouwens ook voor een door u via het internet gekoppelde koelkast, thermostaat, robot stofzuiger of Philips Hue verlichtingssysteem.

Inmiddels zijn er 390 grote multinationals die verbonden zijn aan het WEF. Energiebedrijven (Aramco, BP, SHELL), voedingsmiddelenbedrijven (Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Bayer), technologiebedrijven (Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft) en farma (AstraZeneca, Pfizer, Moderna). Het WEF heeft zelfs een speciale ‘Strategic Foundation Partner’ in de vorm van de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’. Let wel, het WEF deed een voorspelling met “You’ll own nothing. And you’ll be happy”, het is geen doel volgens het WEF.

Deze glijdende schaal van bezit (ownership) is op vele fronten al de praktijk. Voorheen dure softwarepakketten worden vaak niet meer gekocht, maar blijven in het bezit van de softwareontwikkelaar en worden verhuurd. U bezit dan een ‘licence’ om die software te mogen gebruiken. Komt er een update dan wordt deze volledig automatisch uitgevoerd. Tegelijkertijd worden vaak echter ook de bepalingen in de licentieovereenkomst veranderd. Hoe vaak heeft u al bij een dergelijk bericht achteloos op ‘OK’ gedrukt bij uw iPhone of Tesla? Een kleine reminder: nog vóórdat de brandweer of politie de oorzaak kon traceren van de verongelukte Tesla die tegen een boom aanreed kon Tesla al melden dat er geen technisch probleem aan ten grondslag lag. Dat was geen bluf, Tesla kon het op afstand uitlezen. Alle nieuwe auto’s zullen binnen afzienbare tijd verplicht worden voorzien van een zogenaamde ‘black box’. Deze controle door fabrikanten gaat steeds verder. Hiervoor kiezen ze in eerste instantie logische doelen. Zo controleert Apple sinds kort alle in de iCloud geplaatste foto’s en kan ‘t door middel van gezichtsherkenning traceren of er kinderen tussen zitten die op de lijst van het ‘National Center for Missing and Exploited Children’ (NCMEC) staan om te garanderen dat gebruikers van Apple-producten geen kinderen uit die lijst op hun apparatuur hebben staan. Nobel toch dat uw familiefoto’s in de iCloud door Apple nog even worden bekeken?

Het bezit van vele apparaten is dus allang geen exclusief bezit meer, het gebruik wordt in de gaten gehouden door de producent of leverancier. Alles wordt op dit moment nog gedekt door altruïstische drijfveren die in het belang van de samenleving zijn. Voor het hellende vlak waarop zich dit bevindt hoeft u echter geen aluminium hoedje op te zetten. Want als krachten gebundeld worden door 390 bedrijven en een gemeenschappelijke ‘vijand’ is geformuleerd, dan is het nog maar een peulenschilletje om ‘de vijand’ aan banden te leggen. Zodra het overheden lukt een gemeenschappelijke ‘vijand’ in de publieke opinie te creëren, zullen fabrikanten in de rij staan om te ‘helpen’. Zodra fabrikanten het kopende publiek in een bepaalde richting willen duwen, dan kunnen ze dat, ofwel door de gebruikersvoorwaarden te wijzigen, ofwel door bijvoorbeeld alleen nog maar gloeilampen te leasen in plaats van te verkopen. De softwareproducenten gingen hen hiermee al voor.

En zo komt het begrip ‘eigendom’, voorheen in handen van gedecentraliseerde individuen, langzamerhand in handen van gecentraliseerde mogendheden, of dat nu de grote multinationals zijn of overheden. Al gelooft u nu nog heilig in de goede bedoelingen van deze instanties, er komt ongetwijfeld een moment in de toekomst dat dit niet meer het geval is en u ook tot ‘de vijand’ behoort. Zodra dergelijke ‘tools’ in verkeerde handen vallen is er alleen nog maar sprake van altruïsme zolang dit het zogenaamde algemene doel dient, en wat dat exact is wordt dan heel troebel.

Klaus Schwab schreef in 2019 uitgebreid over ‘Stakeholder Capitalism.’ Dat is een economisch en politiek systeem in samenwerking met overheden, kortom, een versmelting van commerciële (private) bedrijven en de politiek. In zekere zin geldt dat al voor vele multinationals die heden ten dage politieke motieven (bijvoorbeeld het klimaat) gebruiken om hun waar aan de man te brengen. Maar als de Rabobank, van oudsher een instituut waar u uw geld kunt parkeren of een hypotheek kunt afsluiten, plots aankondigt om ook het CO2-verbruik te gaan bijhouden van uw aankopen dan is dat echt een brug te ver. En als commerciële bedrijven in staat zijn hun clientèle te sturen op politieke gronden, waarom zou de overheid dit dan niet op commerciële gronden doen? Zolang commerciële bedrijven zich hiertegen verzetten uit concurrentieoverwegingen is er nog niets aan de hand, maar wat als ze, zoals het WEF bepleit, versmelten en dezelfde belangen hebben? En wat als de macht steeds verder verschuift naar de EU en daarmee Nederlandse wetgeving overrulet? Zijn het dan de ongekozen bureaucraten in Brussel die samen met ongekozen ngo’s en multinationals gaan bepalen wat u als burger wel of niet mag? Gaan zij dan ook bepalen welke zender u op uw Samsung smart-TV mag bekijken? Gaan zij u achteraf beboeten als u met uw iPhone van Apple ongevaccineerd een restaurant bent binnengelopen? Gaan zij extra belasting heffen over uw CO2-aankoop met uw Rabobank-pas?

De voorspellingen van het WEF liggen aardig op schema, dat is helder. Maar willen wij als bevolking hierin meegaan? Het is volstrekt onduidelijk wat het WEF met onze parlementariërs, waarvan bekend is dat zij onderdeel zijn van het WEF, overlegt en mogelijk bedisselt. Er wordt hierover geen enkele verantwoording afgelegd in de Tweede Kamer. Wel ontvangen Kaag, Rutte en Hoekstra bedankbrieven van Klaus Swab voor hun geweldige bijdrage aan ‘the Great Reset’. Waakzaamheid is zeker geboden, want ieder onderdeel uit het WEF-programma wordt gepresenteerd als iets positiefs voor het algemeen goed. De adoratie van Schwab voor centralisatie van de macht en versmelting van multinationals en politiek zijn uitsluitend goed voor degenen die er onderdeel van zijn of zich gewillig neerleggen bij de grillen van hun gedachten. Iedereen die daarbuiten valt zal in ongenade vallen en bestraft worden, ook dat is onderdeel van Schwab’s Great Reset. Zonder de mogelijkheid zelf keuzes te maken in het leven en, misschien nog belangrijker, te leren van onze eigen fouten, wordt het leven betekenisloos. Hoe men daar ‘happy’ van kan worden blijft het grote raadsel in de benadering van het WEF.  

Verder Lezen
Reageren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Economie

Klaas Knot, geschikt of ongeschikt?

Gepubliceerd

op

Foto: Indepen

Autoriteit en vertegenwoordiger

Klaas Knot is bij de meeste mensen bekend als de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en als hoogleraar Bankwezen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was voorheen directeur Financiële Markten aan het ministerie van Financiën en hij was werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Al deze economische functies kon hij bekleden na het behalen van zijn doctoraat economie in 1995. In het kort staat zijn hele academische leven in het teken van de economie en de werking ervan.

Het is dan wellicht ook niet vreemd dat juist deze man op een bepaald moment in zijn leven de president van DNB zou worden, en daarmee de hoogste onafhankelijke economisch autoriteit van Nederland. Niet alleen dat; als president van DNB is Klaas Knot ook de vertegenwoordiger van het nationale economische belang binnen de Europese Centrale Bank (ECB).

Nationaal belang versus Europese strategie

Sinds de introductie van de euro als gezamenlijke valuta lopen we collectief tegen de pijnlijke gevolgen aan van de gedwongen samenvoeging van de landen in Europa. De hele gedachte dat landen in het zuiden van het continent zich financieel zouden kunnen voegen in de landen in het noorden en ook andersom is op z’n minst een utopische gedachte en heeft, zoals we de afgelopen 20 jaar allemaal hebben ervaren, tot economische crises geleid die zijn weerga niet kennen.

De weeffouten in de gezamenlijke valuta leiden dus onvermijdelijk tot misallocaties, financiële instabiliteit en daarmee crises. Vervolgens probeert de ECB middels het monetair beleid deze crises te bestrijden. Dit is op termijn een onmogelijke opgave omdat de instrumenten die ze hebben de enorme verschillen tussen de verschillende financiële culturen nooit kunnen overbruggen.

De onmogelijke taak toch op zich genomen hebbend, komen de vertegenwoordigers van de verschillende nationale banken, waaronder Klaas Knot, met regelmaat samen om belangrijke besluiten over bijvoorbeeld de rente te bespreken alvorens het besluit genomen wordt. En daar knelt het wat betreft de functie van de president van DNB.

Welke mogendheid dient men

De afgelopen jaren heeft de ECB enorme ‘steunpakketten’ aan liquiditeit verschaft; een eufemisme voor het digitaal bijdrukken van biljoenen euro’s met als doel te voorkomen dat het europroject zou falen. Dit door de DNB ondersteund beleid resulteert, zoals altijd na het bijdrukken van valuta, natuurlijk in prijsinflatie. Logisch, want als er meer munteenheden moeten concurreren om dezelfde hoeveelheid producten en diensten, dan zal er altijd prijsinflatie optreden.

Die prijsinflatie noemen we voor het gemak kortweg ‘inflatie’ en hoewel menig econoom al jaren waarschuwt voor de risico’s en gevaren hiervan, heeft de ECB en diens vertegenwoordigers stug verkondigd dat dit niet zou optreden.

Inflatierealiteit

Die inflatie trad niet direct op, en dat heeft de ECB alleen maar aangemoedigd. Er zijn biljoenen euro’s uit het niets de wereld in getoverd. Deze euro’s hebben enorme bubbels veroorzaakt op zo ongeveer iedere markt. Denk aan vastgoed, aandelen, cryptocurrencies, private equity, kunst en luxegoederen. Deze producten worden, heel handig en wellicht ook logisch, niet meegenomen in de berekening van inflatie.

Er komt echter een moment waarop prijsinflatie doorsijpelt in de reële economie en dat is enige tijd geleden dan ook gebeurd; schijnbaar vanuit het niets steeg de officieel gemeten inflatie in Nederland naar 12% en binnen de EU gemiddeld naar een nooit eerder gemeten 7,5%.

Ontkennen, erkennen of liegen

Dat de eerdergenoemde inflatie zou optreden en dat deze, verergerd door de coronacrisis en de daaruit volgende lockdowns, fors zou zijn, kon iedereen met basiskennis van economie van mijlen ver zien aankomen. Toch hebben alle betrokkenen, waaronder Klaas Knot, bij het formuleren van het beleid altijd ontkent dat het zoud leiden tot hoge inflatie.

Toen de inflatie in rap tempo opliep, werd het eerst omhelst. Het was het effect waar men naar streefde. Toen werd ons allemaal verteld dat de enorme inflatie slechts een tijdelijk fenomeen zou zijn. Pas énkele weken geleden gaf de hoogste economische autoriteit van Nederland toe, dat de inflatie noch onder controle, noch tijdelijk zou zijn. Wat hierbij opvalt is dat de gevólgen van deze ongekende inflatie wel nog steeds werden ontkend.

Stagflatie en loon-prijsspiraal

Deze gevolgen zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Prijzen van essentiële goederen en diensten exploderen en Nederlanders met een vast inkomen raken daardoor ook massaal in de financiële problemen. De werkgevers worden geconfronteerd met enorme stijging van kosten en proberen waar mogelijk hun werknemers nog te compenseren met een hoger loon. Dit veroorzaakt een zogenaamde loon-prijsspiraal omdat de oplopende kosten weer leiden tot hogere prijzen, welke werknemers weer aanzetten om te vragen om een hoger loon.

Maar ook de uiterst giftige cocktail van een stagnerende economie met enorme inflatie die we stagflatie noemen is inmiddels ingezet. Ook in Nederland zien we contractie van de werkgelegenheid en dreigen honderdduizend bedrijven failliet te gaan.

Stagflatie is zoals aangegeven een buitengewoon gevaarlijk financieel fenomeen omdat het buitengewoon moeilijk te bestrijden is. Verhóging van de rente verergert de contractie van de economie waardoor meer mensen zakken in werkloosheid en armoede. De rente láág houden verhevigt de inflatie, wat mensen met vaste en lage inkomens de armoede in drukt.

Onkunde of alternatieve agenda

Nog het meest kwalijk van dit alles lijkt het gedrag van de financiële autoriteiten. Zij hebben ons structureel verkeerd geïnformeerd, en dat lijkt zelfs statistisch bijzonder uitzonderlijk. Je zou immers denken dat, net zoals een chimpansee die pijltjes richting een dartbord werpt en één keer een bull’s eye gooit, de informatie ook een keer zou moeten kloppen. En dan ga ik uit van hoogst incompetente, onopgeleide en omhooggevallen bestuurders van essentiële financiële instituten als de ECB en DNB.

De waarheid is dat Klaas Knot helemaal niet onopgeleid is. Hij heeft alle mogelijke economische graden gehaald. Dan dringt zich toch een andere mogelijkheid op; de bijzonder kwalijke mogelijkheid dat Klaas Knot heel goed weet waar hij mee bezig is en welke gevolgen zijn besluiten hebben. Dat hij, ondanks dat hij dit weet, ervoor kiest om ze niet alleen door te zetten, maar ons allemaal ook nog probeert te misleiden door ons verkeerd te informeren over de gevolgen van zijn besluiten. Dat hij deze besluiten dus niet voor ons neemt, maar voor iemand of iets anders dat wel baat heeft bij deze besluiten.

Verder Lezen

Politiek

De EU staat op het punt wellicht de grootste economische blunder in haar geschiedenis te begaan

Gepubliceerd

op

De VS is autonoom op alle relevante economische gebieden. De EU zeker niet.

De VS is autonoom betreffende energie, voedselvoorziening, defensie en technologie (halfgeleiders uitgezonderd). De EU is dat op geen enkel van de vier voormelde sectoren. De VS staat al langer op de rand van een economische afrond, maar zal zichzelf weten te redden door zijn autonomie. Dit gaat niet op voor de EU (bron; Business AM 8 maart).

Vanwege die autonomie is het makkelijk voor de VS om nu te roepen dat de hele wereld Russisch gas en olie moet boycotten. Als de EU (zoals altijd) de VS hierin wil volgen, graaft ze haar eigen graf en stort Europa in een diepe economische recessie die jaren aan kan houden. We zijn daar niet ver meer vanaf, gezien de retoriek van EU-voorzitter Ursula von der Leyen.

De Russische economie is slechts even groot als die van de Benelux.

Rusland, met een totale economie die notabene iets kleiner is dan de Benelux levert momenteel 40% van al het gas en 30% van alle olie die de EU verbruikt. In sommige Europese landen is dat 100%. Voor Duitsland is dat zelfs nog 49% (zie tabel hieronder). Rusland heeft het kernwapens; het is dus enerzijds de grootste leverancier van energie aan de Europese economie en anderzijds een bedreiging voor diezelfde economie. Als de EU deze twee zaken door elkaar gaat halen, kan dat catastrofale gevolgen hebben.

De EU huppelt achter de VS aan de afgrond in.

Als je met een strategische bril naar deze simpele feiten kijkt, is het niet heel logisch om op dit moment de VS te volgen in haar boycotplannen. De VS redt zichzelf wel, de EU niet. De Bondskanselier van Duitsland (Olaf Scholz) tracht dan ook te voorkomen dat de EU weer volledig achter de VS aan huppelt inzake dit dossier.

De EU toont een gebrek aan visie en strategie.  

Als je afhankelijk bent van een andere partij om te overleven, kun je een samenwerking proberen of onafhankelijk proberen te worden. De EU heeft beiden verzaakt. Die samenwerking met Rusland had begin jaren ‘90, tijdens Jeltsin, opgebouwd kunnen worden. Maar ook toen volgde de EU de VS en lieten deze kans varen. Nu is de Europese wond zo diep, dat het onmogelijk is om met het Rusland van Poetin zaken te doen.

De plannen van Frans Timmermans om van gas, olie, steenkool en kernenergie af te komen, zijn echter nog niet ver genoeg gerealiseerd om de huidige Europese energiebehoefte te bevredigen. Dat gaat ook nog wel een paar jaren duren, sowieso tot 2030, als je de planning van het ACER agentschap van de EU volgt. Zie https://www.acer.europa.eu/acer-greening-action-plan

Om nou in de tussenliggende jaren met 40% minder gas toe te moeten in de EU, wordt een uitdaging voor zowel huishoudens als de Europese industrie. Dat laatste zal zich vertalen in onvoorstelbare krimp van economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en welvaart.

Hoe zit het dan met de Oekraïense energievoorziening zelf?

In tegenstelling tot de EU, heeft Oekraïne zelf wel aanzienlijke gasvoorraden. Ongeveer 65% van de jaarlijkse behoefte komt uit eigen gasvelden. De overige 35% wordt aangekocht via Polen en Duitsland, die het weer uit Rusland halen. Vanaf 2015 heeft Oekraïne voor deze constructie gekozen, hoofdzakelijk omdat de Krim de grootste gasvelden van het land bezit. En die Krim is tegenwoordig Russisch gebied. Zie  https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_in_Ukraine  

Europa moet volwassen worden en voor zichzelf kiezen.

Mijn bevinding; Europa moet voor zichzelf kiezen vanuit kracht en niet vanuit angst om zich te vervreemden van grote broer de VS. Dit betekent nu niet in de emotie schieten en alle schepen verbranden, maar wel ervoor zorgen dat die ontspoorde dictator geïsoleerd raakt van eigen volk en verdwijnt. Voorkomen dat de zaak militair verder escaleert. Het Oekraïense en Russische volk steunen en na Poetin zijn vertrek nieuwe opties voor Europa verkennen. We zullen echt nog even fossiele energie moeten aanwenden, voordat de wereld klimaatneutraal is. Het is nu de kunst om deze tussenfase te overleven zonder een WO III of een (te) grote economische crisis te ontketenen. We gaan zien of dat aan Ursula von der Leyen overgelaten kan worden.

Verder Lezen

Binnenland

Waarom doet de overheid (nog) niets aan de gasprijs? 

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De gasprijs is opgebouwd uit een aantal componenten: uiteraard de (markt)prijs van het gas zelf, BTW en de zogenaamde ODE. De prijs van het gas wordt berekend per kubieke meter en is per verbruiker afhankelijk van het contract met de leverancier. Is er een vast contract afgesproken, dan ligt de prijs voor een vooraf bepaalde tijd vast. Is er een flexibel contract afgesproken, dan wordt de prijs tweejaarlijks aangepast. Door de snel stijgende marktprijs van gas zijn veel van deze contracten eind vorig jaar al door leveranciers opengebroken en zijn nieuwe prijzen afgesproken. Op dit moment is de prijs voor gas, afhankelijk van het contract, ergens tussen de 80 cent en € 2,79 per afnemer. De twee belastingen die daarna worden geheven zijn in overheidshanden. BTW wordt geheven over de gasprijs en is op dit moment 21%. De grootste factor is echter de ODE-belasting, 42 cent, en deze maakt de gasprijs in Nederland tot de zwaarst belaste van Europa. Maar wat is die ODE-belasting dan? ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. De belasting is door toenmalig minister Kamp op een namiddag ingevoerd om de kosten van duurzame energie door de samenleving te laten betalen. Omdat deze kosten niet door de Rijksbegroting lopen kraaide er destijds geen haan naar. Ongeveer 50% van de ODE wordt gebruikt om biomassacentrales te subsidiëren, de andere 50% om windmolens aan te leggen. Van biomassacentrales weten we dat deze meer CO2 uitstoten dan kolencentrales en dat er kostbare bossen voor worden omgekapt die juist CO2 opnemen uit de atmosfeer. Het wrange is dat kolencentrales zijn gesloten omwille van de CO2-uitstoot, terwijl er bij de verbranding van biomassa nog meer CO2 vrijkomt. Nog wranger wordt het als u bedenkt dat bijvoorbeeld de kolencentrale in Geertruidenberg op dit moment nog maar 10% steenkolen verbrandt, en daarbovenop 90% hout verbrandt.

Wettelijk kunnen zij echter niets anders omdat er een plafond voor de kolenstook is opgelegd.Zou de overheid de bevolking tegemoet willen komen in de exploderende gasprijzen, dan hebben zij 2 knoppen om aan te draaien: de BTW en de ODE. Omdat door het gebruik van zonnepanelen veel minder belasting binnenkomt, heeft men nog niet zo lang geleden het argument gebruikt dat men het gebruik van gas wilde ‘ontmoedigen’ en een gedeelte van de belasting op elektriciteit overgeheveld naar de gasprijs. Nu deze onder druk staat wordt het wel erg moeilijk om aan de ODE-belasting te tornen. Dat zou tot direct gevolg hebben dat bestaande energiecentrales (kolen en biomassa) minder subsidie kunnen krijgen voor het verbranden van hout, en dat heeft weer gevolgen voor de elektriciteitsprijs. Dat de overheid aan deze kraan gaat draaien is erg onwaarschijnlijk omdat dan het hele klimaatbeleid ondergraven wordt. Blijft over de BTW. Die wordt geheven over de prijs van het gas, en het verschilt nogal of dat de BTW over 80 cent is, of over € 2,79. Of de overheid een dergelijke inkomstenbron gaat verlagen is nog maar de vraag; bij de benzine doen ze het tenslotte ook niet.

Frans Timmermans, die al 20 jaar kolencentrales heeft verguisd en biomassacentrales heeft gepromoot, komt op 3 maart 2022 met een wel heel opmerkelijke draai: “Kolen zijn geen taboe meer.” Timmermans neemt hiermee een voorschot op het (her)openen of langer in bedrijf houden van kolencentrales. Dit haalt enerzijds de druk weg bij gasgestookte energiecentrales door weer meer kolencentrales in te zetten, anderzijds verruimt het de mogelijkheid voor bestaande kolencentrales om minder hout te verstoken en daarmee de kosten van de ODE-uitgaven te drukken. Buiten het feit dat hier via een omweg wordt toegegeven dat het staande klimaatbeleid aan het kantelen is, is dit geen korte termijn-oplossing die verlichting van de lasten bij de burger zal opleveren. Het is dus voorlopig pijn lijden totdat de politiek een draai heeft gevonden die zonder gezichts- en inkomstenverlies medegedeeld kan worden.

Verder Lezen

Recent

Media10 uur geleden

NUcheckt: opzichtige misleiding door de media

NUcheckt komt op 24 mei 2022 met een ‘factcheck’. Zoals hier al eerder geschreven, is factchecken niet checken of er...

Video10 uur geleden

Indepen laat een zetel aan stemmen niet verloren gaan

Zelfs met ruim 67.000 handtekeningen weigert de Commissie van VWS onze petitie in ontvangst te nemen. Gelukkig waren de partijen...

2 dagen geleden

De whiskey-kast is nu leeg bij het RIVM: apenpokken op de A-lijst

Wanneer men zich nog het ‘whiskey-moment’ van viroloog Ab Osterhaus kan herinneren, waarin opzichtig de eerste Nederlandse besmetting met de...

Petitie1 week geleden

TEKEN DE PETITIE! DE ZEGGENSCHAP OVER NEDERLAND WORDT 23 MEI A.S. AAN DE WHO OVERGEDRAGEN

Teken deze petitie vóór 21 mei 2022, want volgende week gaat minister Kuipers over tot ondertekening en dan is het...

1 week geleden

Wie centen uitgeeft aan verkeerde prioriteiten, wordt beloond

Huilen, lachen of toch maar cynisch zijn? Het ministerie van VWS raakt onder Hugo de Jonge 5.1 miljard euro aan...

Video1 week geleden

GenZ Talks:  Talitha Muusse pleit voor ‘Great Reset’ cancelculture

In deze aflevering heeft Marijn een open en luchtig gesprek met ondernemer en voormalig presentatrice Talitha Muusse over de verhouding...

2 weken geleden

Opgepast! De coronawet verhuist naar de WHO

Als het linksom niet lukt, dan lukt het misschien wel rechtsom… het hele coronanarratief van lockdowns, een opgelegd verbod op...

Gezondheid2 weken geleden

Door de kokervisie van het RIVM vielen onnodig veel slachtoffers

De starheid van denken bij het RIVM wordt pijnlijk duidelijk na het lezen van dit uitgebreide artikel. Starheid van denken...

Economie2 weken geleden

Klaas Knot, geschikt of ongeschikt?

Autoriteit en vertegenwoordiger Klaas Knot is bij de meeste mensen bekend als de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en...

Klimaat2 weken geleden

De overheidsklucht waarin de boeren verkeren

Stel u rijdt ’s middags om 2 uur op de snelweg A2 ter hoogte van Eindhoven en plots ziet u...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar