Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Vluchtende Oekraïners kosten Nederland een fortuin

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Indepen bereikte het bericht dat vluchtende Oekraïners per persoon een ‘onkostenvergoeding’ krijgen van € 475 per persoon. Wij hebben dit gecheckt bij een gemeentelijk ambtenaar, en het blijkt te kloppen. Oekraïners ontvangen € 205,- voor voeding, € 55,- voor persoonlijke verzorging en € 215,- voor woonlasten, opgeteld € 475,-. Indien ze in een gemeentelijke opvang verblijven dan vervalt de € 215,- voor woonlasten, worden er maaltijden verzorgd dan vervalt de € 205,-. Deze bedragen gelden echter per persoon en voor alle gezinsleden, ongeacht de leeftijd. Een snelle rekensom bij een gezin bestaande uit man, vrouw en 2 kinderen levert dan € 1.900,- nétto gratis geld per gezin op. Zoekt de Oekraïner in Nederland een huurwoning, wat gemakkelijk kan met dit ‘salaris’, aangezien de kinderen net zoveel ‘verdienen’ als de ouders, dan krijgt men voorrang op alle Nederlanders, ongeacht of deze al één jaar of 15 jaar op een huurwoning wachten. Bovendien krijgt het Oekraïense gezin ook nog huurtoeslag en kindertoeslag.

Laten we alles eens even in perspectief plaatsen: voor een netto-inkomen van € 1.900,- zal een Nederlander bruto zo’n € 2.541,- moeten verdienen. Een bijstandsuitkering is € 1037,- per maand, daarvoor moet u wel alleenstaand zijn. Woont u samen met 2 kinderen en heeft u geen inkomsten dan komt u in tabellen terecht waar wij niet meer wijs uit worden, de keuzemogelijkheid is er simpelweg niet. Wel dient u eerst uw eigen vermogen op te eten alvorens de hand op te houden bij de sociale dienst, dat geldt uiteraard niet voor Oekraïners.

Om dit Oekraïense ‘salaris’ enigszins in perspectief te plaatsen vonden we op deze site referentiemateriaal. Het minimumsalaris in Oekraïne is € 76,- per maand, in Nederland ontvangt een vluchtende Oekraïner (volwassene of kind) dus meer dan 6 keer het minimumsalaris in Oekraïne. Het gemiddelde inkomen daar is € 295,58 per maand. Een spijkerbroek kost in Oekraïne € 55,- en legt daarmee bij aanschaf een beslag van 15% op het maandinkomen van de gemiddelde Oekraïner. Of iemand nu uit West- of Oost-Oekraïne komt maakt niet uit, terwijl de oorlog toch met name in het oosten plaatsvindt. Diegene is bij binnenkomst meteen statushouder en mag direct gaan werken. Bij een bruto inkomen vanaf € 2.541,- wordt dat dus aantrekkelijk. Aan u de vraag: u kunt als alleenverdienende Oekraïner met gezin kiezen tussen een gemiddeld Oekraïens maandinkomen van € 295,58 per maand om het gezin te onderhouden, of in Nederland € 1.900,- ontvangen mét uitzicht op een leuke woning en daarna nog huurtoeslag en kindertoeslag. Waar zou u dan willen wonen?

Verder Lezen

1 Reactie

  1. Varkuif

    22 juni 2022 in 12:31

    Een kleine Nederlandse zelfstandige moet er heel hard voor werken en betalen om aan dit bedrag als pensioen te ontvangen, voor een zelfstandige is niks gratis, in geen enkel land te wereld. Zelfs niet in eigen geboorte land, foei Rutte, je beroofd je eigen volk, nazie liefhebber.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Economie

Het debacle met de kolencentrales heeft de burger extreem veel geld gekost

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In het stuk aan de Tweede Kamer van 20 juni j.l. is Indepen een kleine zinsnede opgevallen…

“Op jaarbasis wordt naar verwachting tussen de 2,5 en 3 miljard m3 gas in Nederland extra verbruikt als gevolg van de productiebeperking wanneer Nederlandse gascentrales het weggevallen aanbod overnemen.”

Het verhaal hierachter is als volgt: klimaatminister Jetten heeft bedongen dat kolencentrales, om CO2 te ‘besparen’, maar op 35% van hun capaciteit mogen produceren. Het gevolg hiervan is tweeledig: enerzijds draaien de kolencentrales hierdoor niet rendabel, deze kosten worden door de overheid aan de producent vergoed (nadeelcompensatie), en anderzijds ontstaat er een tekort aan elektrische energie, en die ontbrekende elektrische energie wordt opgewekt in een gasgestookte elektriciteitscentrale. In een niet door de overheid gereguleerde energiemarkt produceert de elektriciteitscentrale met de laagste kostprijs de meeste elektriciteit. Bij de extreem hoge gasprijzen zouden dus de kolencentrales maximaal ingezet worden. Doordat deze echter maar op 35% van de capaciteit mochten produceren, werd noodgedwongen uitgeweken naar de veel duurdere gascentrales. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de stroomprijs die u als consument betaalt.

Buiten het feit dat deze extra 2,5 tot 3 miljard m3 aardgas (ongeveer de helft van het volume dat in Groningen nog wordt opgepompt) tegen de huidige marktprijs een zeer fors bedrag is om CO2 te besparen, wordt net gedaan of bij de verbranding van aardgas géén CO2 vrijkomt, en dat is natuurlijk niet zo. Er komt per m3 aardgas 2,2 kg CO2 vrij. Wat er feitelijk gebeurt is dat de CO2-uitstoot aan het oog onttrokken wordt bij de kolencentrale, om deze vervolgens bij de gascentrale alsnog uit te stoten. Alleen stoot een kolencentrale per kWh dubbel zoveel CO2 uit als een gascentrale, dus geen 13.200 maar 6.600 kiloton (kt).

Resumerend kan rustig gesteld worden dat we door Jetten en onze overheid behoorlijk voor de gek worden gehouden. De CO2 komt nu niet uit de schoorsteen van de kolencentrale maar nog altijd voor de helft uit de gascentrale. De kosten bedragen de optelsom van de nadeelcompensatie, de kosten van 3 miljard m3 aardgas en de verhoogde stroomprijs. Dat betalen u en ik uiteraard. Een ton CO2 kost op dit moment € 30,48 in de emissiehandel, dus 201 miljoen euro voor 6.600 kt. De rekening voor de samenleving is echter niet dit bedrag, maar met de huidige gastarieven ergens tussen de 3 en 6 miljard euro alleen al voor het gas, in het meest ongunstige geval dus 20 keer zoveel. Dan hebben we het nog niet eens over de nadeelcompensatie (geraamd op een aanzienlijk deel van 1,9 miljard euro) en de verhoogde stroomprijs. Mocht Jetten straks bonnetjes missen, dan weet u waar u moet zoeken.

Verder Lezen

Economie

De Nederlander wordt beroofd door zijn eigen volksvertegenwoordigers

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Als de bakker voor zijn brood niet €2,- maar €2,50 moet vragen omdat de grondstofprijzen zijn gestegen, dan probeert de bakker niets anders dan zijn marge in stand te houden. Zolang de klant het betaalt en kan betalen is er geen vuiltje aan de lucht. Zodra de werknemers van de bakker nog maar moeilijk hun eigen brood kunnen betalen van hun salaris, zal de bakker de salarissen moeten verhogen zodat ze in dienst blijven en hij er niet alleen voor komt te staan. Zodra de loonkosten van de bakker stijgen, zal hij óók weer de prijs van het brood moeten verhogen om zijn marge te behouden. Dat is simpel gesteld de loon-prijsspiraal. In die fase verkeert onze economie nu.

De oproep van premier Rutte aan werkgevers om de lonen te verhogen is dan ook niets anders dan het zeer doelbewust verder aanzwengelen van de inflatie die nu al op meer dan 12% staat. Mark Rutte heeft nog een middel geopperd: de waarde van de bezittingen van de burgers gaan belasten. Dus door de inflatie daalt niet alleen het inkomen van de burger, óók zijn spaarcenten (waarover al belasting is betaald), óók zijn aandelen en óók ander vermogen worden minder waard omdat Rutte dit zwaarder wil belasten. De Europese Centrale Bank (ECB) zou in een normale situatie de inflatie nog kunnen dempen met een renteverhoging, maar die normale situatie is er niet meer door het onbeperkt creëren van geld en een rente van bijna nul. De ECB blijft op haar handen zitten. Zou ze namelijk de rente verhogen dan dreigen de zuidelijke landen failliet te gaan door de enorm opgelopen schuldenberg van de afgelopen decennia. Dit doet de ECB niet, wat de inflatie verder aanjaagt. Daarnaast verdampen de pensioenen, van alle Nederlanders die in een pensioenfonds zitten, ook nog verder (deden ze al).

Ondertussen profiteert de Staat der Nederlanden aan alle kanten van de crisis. Door stijgende lonen komt er meer loonbelasting binnen en door stijgende prijzen meer btw-inkomsten. Voorts is er ook nog zoiets als een energierekening; onontkoombaar, en bij vele huishoudens inmiddels meer dan verdubbeld in vergelijking met een jaar geleden. De stijgende energierekening betekent wederom extra belastinginkomsten voor de overheid. Wie de rekening betaalt? Iedere burger van Nederland! Wie er al op de blaren zitten? Vooralsnog mensen met een modaal of lager inkomen en ouderen met een klein aanvullend pensioen. Maar ook de dikke villa-eigenaar heeft een twee keer zo hoge gasrekening en draagt dus ook ‘inkomen gerelateerd’ bij aan de winst van de staat. ‘Voelen’ doet iedereen het, alleen de één heeft nog wel iets om op te bezuinigen terwijl de ander het water al eerder aan de lippen stond.

Zodra de economie piepend en krakend tot stilstand komt zullen ook de staatsinkomsten verminderen. De sleutel om de koopkracht nu nog enigszins te dempen is in handen van diezelfde staat. En wat doet de Nederlandse overheid om de burger te ontlasten? Vrijwel niets! Alleen de staatsinkomsten op benzine zijn verlaagd met 17 cent, maar feitelijk is dat een sigaar uit eigen doos. Met aardgas is het niet anders. De fictieve aardgasprijs is namelijk gekoppeld aan de dure olieprijs waardoor deze eveneens stijgt. Bovendien zijn de belastingen op aardgas tussen 2018 en 2022 gestegen van 34 naar 54 cent per kubieke meter.

Kijken we naar de ons omringende landen dan blijkt dat bijvoorbeeld België het btw-tarief voor aardgas heeft verlaagd van 21% naar 6%. Ook zijn in België al diverse gasleveranciers die de kunstmatige gasprijs niet langer koppelen aan de olieprijs, maar in Nederland blijft deze onverminderd gekoppeld. De olieprijs staat niet alleen onder druk door de handel en wandel van het oliekartel, maar ook door het koersverschil tussen de dollar en de euro die steeds slechter uitpakt. In Duitsland wordt door maatregelen van de overheid het verschil in prijs voor benzine ten opzichte van Nederland meer dan 50 cent. Iemand uit Heerlen, Nijmegen of Enschede zou wel gek zijn om nog in Nederland te tanken, wat resulteert in nul inkomsten voor vadertje staat en de pomphouders betalen het gelag. Ook wordt het deze zomer mogelijk om voor €9,- door heel Duitsland te reizen per trein. Dit zijn allemaal maatregelen om de steeds hoger oplopende lasten van de burgers te ontlasten want nogmaals, de overheid heeft de sleutel in handen om de inflatie te dempen.

Wat de Nederlandse overheid dus feitelijk doet is er in een crisis voor zorgen dat er nog meer inkomsten de staatskas binnenkomt, terwijl de burger daarvoor mag bloeden. Dat heeft niets te maken met úw huishoudboekje, maar met het huishoudboekje van de overheid. De overheid heeft namelijk tegelijkertijd 60 miljard gereserveerd middels een ongedekte cheque voor een boekhoudkundig probleem met stikstof en CO2, waarbij ‘postzegel’ Nederland denkt de wereld te gaan verbeteren. Dat is in tijden van crisis complete waanzin, de tulpenmanie is er niks bij.

Verder Lezen

Economie

Voor de warmtepomp is juist meer gas nodig!

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Voor de derde keer op rij wordt de warmtepomp door deze overheid aangedragen als dé oplossing voor een ‘probleem’. In eerste instantie werd de warmtepomp gepromoot om de gaswinning in Groningen terug te dringen. Vervolgens werd de warmtepomp aangedragen als dé oplossing om CO2 te besparen. En nu hebben we wederom een nieuw argument om aan de warmtepomp te gaan: de afhankelijkheid van Russisch gas…

Een gemiddeld huishouden van 4 personen in een tussenwoning van 150 m2 heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 4.120 kWh [CBS]. Een warmtepomp voegt daar een elektriciteitsverbruik van ca. 4.850 kWh aan toe, met andere woorden, de elektrische energiebehoefte voor zo’n huishouden stijgt met meer dan 100%!! Om deze extra energie te produceren is extra elektrische energie nodig. Mocht u denken dat zulks met zonnepanelen op uw dak lukt… 17 panelen (het dak ligt nu vol!) zijn goed voor ca. 3.800 kWh, dus linksom of rechtsom, de energiebehoefte van 8.970 kWh komt grotendeels niét van uw dak! Kortom, bij iedere warmtepomp die er extra bijkomt in Nederland, ontstaat een extra elektriciteitsbehoefte van 4.850 kWh. Maar waar moet deze energie dan vandaan komen? Tja, daar denkt men in Den Haag al jaren niet over na…

Het is een utopie om te denken dat u die extra energiebehoefte zelf gaat opwekken, dat moge duidelijk zijn. Wie de energiebehoefte wél gaat invullen is uw leverancier van stroom. En waar haalt die het vandaan? Met de huidige energiemix is de meest reële verwachting: van de gasgestookte energiecentrale! De kolencentrales mogen in Nederland op dit moment nog maar zeer beperkt ingezet worden omwille van de CO2-uitstoot, en ook dat capaciteitstekort wordt momenteel opgevangen door gascentrales. Sterker nog, en om de waanzin compleet te maken: de kolencentrales worden financieel gecompenseerd om minder CO2 uit te stoten, en het ontstane capaciteitstekort in het elektriciteitsnet wordt ingevuld met Russisch gas voor de gasgestookte elektriciteitscentrales.

Iedere techneut moet onderhand schizofreen worden van deze overheid. De netwerkbeheerders die de zonnestroom niet kwijt kunnen op het net door de congestie in het stroomnet, de stijging in de gasbehoefte door het beperken van de kolencentrales, de CO2-uitstoot bij gascentrales zelf en des te meer warmtepompen in Nederland, des te meer gasverbruik… lees nu nog maar eens de argumenten van deze overheid uit de eerste alinea!

Verder Lezen

Recent

Politiek2 dagen geleden

‘Stikstofcrisis’ piept en kraakt aan alle kanten

Alhoewel er nog altijd politici ter linkerzijde denken dat ‘wetenschappelijk’ onderzoek nooit betwist mag worden, piept en kraakt de hele...

Politiek3 dagen geleden

Kamervragen Van Haga over plegen van meerdere ambtsmisdrijven tijdens coronacrisis:

“Men wil  een nieuwe communistische heilstaat”  Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) eist middels Kamervragen opheldering over berichtgeving dat tijdens...

Politiek4 dagen geleden

Wob verzoeken onthullen meerdere ambtsmisdrijven

Na uitgebreid WOB-onderzoek is gebleken dat ambtenaren, de Kamer en ministers grondwettelijke rechten van burgers, zoals beschreven in de grondwet,...

Politiek6 dagen geleden

DOSSIER – Wob verzoeken onthullen meerdere ambtsmisdrijven

Ollongren, De Jonge en Grapperhaus pleegden meermaals ambtsmisdrijven door de Grondwet te torpederen Nederland is één van de weinige landen...

Economie6 dagen geleden

Het debacle met de kolencentrales heeft de burger extreem veel geld gekost

In het stuk aan de Tweede Kamer van 20 juni j.l. is Indepen een kleine zinsnede opgevallen… “Op jaarbasis wordt...

Politiek6 dagen geleden

Frans Timmermans gooit met één tweet vaccinatieplicht voor de bus.

Frans Timmermans heeft de meest waardevolle tweet de wereld ingegooid die nu op een tegeltje in Delfts Blauw in iedere...

Binnenland1 week geleden

Schiphol heeft volgens de media een probleem, maar is dat wel zo?

Ja, er stonden lange rijen op Schiphol, maar is het verwijt dat Schiphol haar zaakjes niet op orde heeft, zoals...

Klimaat1 week geleden

De klucht die Rob Jetten heet

Rob Jetten maakt van zijn eigen optreden een steeds grotere klucht. Enkele jaren geleden nog stak hij een duimpje omhoog...

Klimaat2 weken geleden

Is Tristate City de reden van onteigening boeren?

In een interview met organisator en voorzitter Bart-Jan Oplaat van NVP, laat hij weten zich zorgen te maken over de...

Klimaat2 weken geleden

Indepen steunt de boeren volledig, en niet alleen vandaag

De reguliere media zijn alweer als jakhalzen op zoek naar een aanleiding om de boeren van Nederland te kunnen framen...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar