Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Buitenland

Twitterovername roept verschillende reacties op

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De overname van Twitter door Elon Musk roept verschillende reacties op, vooral op Twitter zelf. Voor diegenen die onbekend zijn met Twitter: het is een belangrijk kanaal om snel meningen of boodschappen op bekend te maken, en is één van de belangrijkste media-kanalen ter wereld. Om die reden heeft vrijwel iedere parlementariër, minister, president, krant, overheid, popmuzikant en elk staatshoofd of televisiekanaal een Twitteraccount. Eén verkeerde opmerking op Twitter kan het einde van een carrière betekenen, want iedereen leest wereldwijd mee. De kracht en macht van Twitter is ongekend. Aanvankelijk was er sprake van een lichte vorm van censuur op Twitter: uitspraken die aanzetten tot geweld, schuttingtaal of bedreigingen zijn nooit geaccepteerd. Met de jaren is Twitter dermate populair geworden dat het voor sommigen zelfs hét mediakanaal is geworden. Bekendste voorbeeld is natuurlijk Donald Trump, die Twitter als enige mediakanaal gebruikte om zijn boodschappen te verkondigen. Snel, trefzeker, een gigantisch bereik en nog gratis ook. De impact van Twitter verschafte het medium zelf ook een ongekende macht, en zo kon het gebeuren dat Trump ‘gebanned’ werd; hij werd simpelweg van het medium afgegooid door Twitter zelf. Deze ‘ban’ is in velerlei opzichten vreemd. Trump was op dat moment één van de machtigste mannen ter wereld, gebruikte Twitter als uniek en enig mediumkanaal, maar was niet bij machte een ‘ban’ te voorkomen. In de kern is het vreemd dat een mediumkanaal in staat is om het geluid van (op dat moment) 49% van de bevolking uit te schakelen door één druk op de knop. De overblijvende 51% was (op Twitter) euforisch, en ook dat is vreemd. Heeft niemand zich gerealiseerd dat het ook omgekeerd kan gebeuren? Dat de stem van de 51% op exact dezelfde manier kan worden uitgeschakeld?

Tijdens de coronacrisis is de invloed van Twitter op grote schaal door overheden gebruikt om haar boodschap te verspreiden. Daarbij is door Twitter (en met name door overheden) op grote schaal gecensureerd, zie alle Wob-documenten die inmiddels zijn vrijgegeven.

Inmenging van de overheid in Big Tech (c) CeesCees72

De innige samenwerking van overheden met big tech (dus ook Facebook, LinkedIn en Instagram) en de daaraan gekoppelde censuur staat haaks op de vrijheid van meningsuiting die iedere burger in een democratie zou moeten hebben. Hugo de Jonge heeft zeker in het begin grote moeite gedaan om ‘nepnieuws’ te voorkomen, niet alleen door het zelf op te schrijven, maar ook door Twitter actief aan te sporen tot censuur van onwelgevallige berichten die de ‘vaccinatiebereidheid’ zouden kunnen schaden. Nu is er één ‘probleempje’ met Twitter: Twitter onthoudt alles. Het hellende vlak waarop ‘nepnieuws’ is bestreden, wordt daardoor in retroperspectief zichtbaar; wat eerst nog ‘nepnieuws’ was, was even later de rauwe realiteit. Het is goed om bij de beoordeling daarvan het tijdsperspectief niet uit het oog te verliezen, en de vraag te stellen of de boodschapper op dát moment die uitspraak wel kon doen. In veel van de gevallen kan ook achteraf gesteld worden dat op het moment van plaatsen van de tweet veelal onderbouwing voor de uitspraak ontbrak. En zo wordt ‘nepnieuws’ de waarheid, en de naar voren geschoven ‘waarheid’ opeens werkelijk nepnieuws. Zodra echter iets als ‘nepnieuws’ gekenmerkt wordt door een partij die alle belang heeft bij het wegzetten van het nieuws als ‘nepnieuws’, is er geen sprake meer van de integere wens om nepnieuws te bestrijden, maar is het een krachtig wapen geworden om het eigen standpunt erdoor te drukken ten koste van ieder ander standpunt.

Van nepnieuws naar de waarheid (c) Rijksoverheid

Overheidsstandpunten die met behulp van big tech worden gepromoot en tegengeluid dat door de overheid en big tech actief wordt weggedrukt past niet in een samenleving waarin de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. Het fenomeen waarbij oppositie aan het oog onttrokken wordt heet overheidspropaganda en past bij de oude Sovjet-Unie, of bij de voormalige DDR. Zeker als individuen met een andere mening worden geïntimideerd door overheidsfunctionarissen of zelfs voor kortere of langere tijd worden opgepakt dan is er een serieuze grens overschreden. Maar ook van leden van de ‘Denktank desinformatie’ wordt inmiddels duidelijk dat zij Twitter gebruikten om opzettelijk nepnieuws te verspreiden. Al bij het schrijven van de betreffende tweet van Marc Veldhoen kwamen alarmerende berichten binnen bij het meldingencentrum Lareb.

Elon Musk heeft aangekondigd weer ‘free speech’ (het vrije woord) op Twitter te zullen aanmoedigen en te faciliteren. Van Twitter is bekend dat gebruik wordt gemaakt van algoritmes die dit fenomeen zeer doelgericht ondermijnen. Alleen al het plaatsen van een foto van de verpakking van mondkapjes, waarop staat geschreven dat deze niet helpen tegen COVID-19, was voldoende aanleiding om de verspreider ervan een week te schorsen van Twitter. Ook het zogenaamde ‘shadowbanning’, waarbij onwelgevallige berichtgeving na plaatsing niet of nauwelijks meer zichtbaar is voor derden, gaat Musk aanpakken. Het gebruik van zogenaamde ‘bots’, door Artificial Intelligence aangestuurde nepaccounts, gaat Musk eveneens aanpakken. Het feit dat dergelijke technieken gebruikt worden op een wereldwijd medium zou bij iedere voorstander van het vrije woord de wenkbrauwen moeten doen fronsen. Wat ‘nepnieuws’ is wordt namelijk niet bepaald op grond van wat de waarheid is, maar op grond van hetgeen de overheid wil verkondigen. Elon Musk hoopt hiermee op het platform Twitter weer ruimte te maken voor iedereen, dus ook voor degenen met een andere mening, en waarin het vrije woord weer hoogtij viert. Toch komt er nu uit de eerdergenoemde ‘51%-groep’ hevig protest’. Deze groep is van mening dat censuur noodzakelijk is en dat overheden moeten bepalen welke informatie wenselijk is of niet. Elon Musk heeft niet aangekondigd deze 51% te zullen gaan censureren, dus wat is dan het probleem? Dat er ook andere meningen en standpunten (weer) zichtbaar worden? Is een samenleving slechts vertegenwoordigd door die 51% en moet de rest de mond gesnoerd worden? Elon Musk gaat in ieder geval voortvarend te werk: de top van Twitter is op de dag van overname op staande voet ontslagen en een team van 30 softwarespecialisten, die direct verantwoordelijk was voor de censuur van de afgelopen jaren, is naar huis gestuurd. In plaats daarvan zijn specialisten van Tesla bezig om de softwarematige censuur af te breken, en naar verluid gaat het dan om zo’n 50.000 algoritmes.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Kaag liegt over de ‘digitale euro’

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Voorstanders van de CBDC (Central Bank Digital Currency) noemen hem lieftallig de ‘digitale euro’ zodat burgers die zich er niet in verdiepen denken dat het ‘gewoon’ om een gedigitaliseerde euro gaat, een soort Bitcoin voor de buitenstaander. Niets is echter minder waar. De CBDC is een programmeerbare digitale munt, gekoppeld aan het digitale paspoort (eID) waarin tal van zaken zijn gekoppeld (zie afbeelding).

Kaag liegt aantoonbaar keihard

In het debat in Den Haag over de CBDC heeft Sigrid Kaag op een aantal punten over de CBDC keihard gelogen. Zo schrijft de ECB (Europese Centrale Bank), de uitgever van de CBDC, dat deze programmeerbaar moet zijn, terwijl Kaag het doet voorkomen alsof dat niet persé hoeft. Ook schrijft de ECB in haar eigen stukken dat de euro zoals we die kennen in zijn geheel zal verdwijnen, Kaag ontkent dat glashard. Tegelijkertijd zegt Kaag dat het CBDC bedoeld is om het witwassen van geld te voorkomen. Dat wordt een beetje lastig als daarnaast de euro nog blijft bestaan, toch Kaag? Of gaan alle boeven CBDC gebruiken als de euro er nog is? Ook zegt Kaag dat bedragen onder de 100 euro niet traceerbaar zullen zijn, en wederom is dat een keiharde leugen omdat dit technisch onmogelijk is. Iedere uitgegeven digitale munt is door de blockchaintechnologie terug te voeren naar de vorige bezitter. In de reguliere media vindt u nergens iets over deze flagrante en aantoonbare misleiding van onze minister van Financiën.

Alle politieke partijen zijn tegen, behalve D66

Overigens zijn álle politieke partijen tégen de CBDC omdat zij inzien dat dit het einde gaat betekenen van de vrijheid van burgers. Alleen Kaags D66 is groot voorstander en ontkent de inhoudelijke bezwaren door deze glashard af te wimpelen. Kaag heeft overigens een bondgenoot gevonden in Koningin Maxima die de nieuwe betaaleenheid ook actief promoot. Kaag bagatelliseert overigens de bijdrage van Maxima, louter omdat dit staatsrechtelijk schuurt. De zogenaamde voordelen van de CBDC worden in vage termen gepromoot, maar het meest vreemde is dat de indruk wordt gewekt dat de CBDC door het Nederlandse parlement niet tegen te houden is, omdat dit inmiddels zo binnen de EU is afgesproken. En dat klopt, de EU heeft dat op 22 juli 2022 besloten. Heeft u als Nederlandse burger een mogelijkheid om dat tegen te houden? Tot zover het ‘democratische’ EU-parlement. Rutte is achter de coulissen een fel promotor van de CDBC, maar de VVD-leden zijn tegen. Het heeft er echter alle schijn van dat de CBDC het vangnet gaat worden voor een omvallende euro, en dan is de ECB erbij gebaat om deze erdoor te drukken, alleen dan met veel meer politieke macht over het gebruik ervan, en dat is wat Kaag erg prettig vindt.

Protesterende burgers werden weg geknuppeld door de ME

Een groot deel van de burgers die wilden protesteren tegen de CBDC konden het Kamergebouw niet in, en werden uiteindelijk weg geknuppeld door de Haagse ME. Verbazingwekkend overigens hoe weinig er over de CBDC en deze Haagse taferelen geschreven wordt in de reguliere pers. Een genuanceerd verhaal over de CBDC kunt u hier lezen.

Bron: https://www.infineon.com/cms/en/applications/security/government-identification/national-electronic-id/

Verder Lezen

Binnenland

CBDC: overheid communiceert alleen de voordelen

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In een olijk filmpje meent de overheid de burger te informeren over de CBDC (Central Bank Digital Currency). Een cruciaal gegeven wordt echter ‘handig’ achterwege gelaten: de CBDC is programmeerbaar, en daar rept men niet over. Programmeerbaar wil zeggen dat de Centrale Bank kan bepalen hoeveel, wanneer en waaraan de gebruiker dit geld mag of kan besteden. Bovendien is de CBDC onlosmakelijk gekoppeld aan een digitale identiteit, het digitale paspoort.

In het olijke filmpje wordt ook gemeld dat ‘de burger’ om zijn mening is gevraagd. De uitkomst hiervan was echter dat iedereen tégen een CBDC is, maar dat wordt er niet bij verteld.

Sigrid Kaag doet alsof haar neus bloedt en zegt betalingen onder de 100 euro te willen beschermen omwille van ‘privacy’? Maar hoe dan, als iedere digitale euro gekoppeld is aan de identiteit van de bezitter om de geldigheid daarvan te rechtvaardigen? Nederland beschikt over het meest efficiënte digitale betalingsverkeer, maar Kaag ‘denkt’ dat de digitale euro nodig is om deze positie te behouden.

De recente uitspraken over de CBDC door Koningin Maxima liggen staatsrechtelijk moeilijk. Henk Otten vraagt hiernaar in de Eerste Kamer en krijgt als opmerkelijk antwoord dat er geen licht is tussen de kabinetslijn en de uitspraken van Maxima. Maxima pleitte voor de invoering van digitaal geld en de digitale euro. Feitelijk zegt Kaag hier dat de kabinetslijn al vastligt, en de CBDC er gewoon gaat komen, of de burger dat nu wil of niet, of zoals Arno Wellens het verwoordt: “CDBC is al afgehamerd, het Kamerdebat is een showtje. Waarom CBDC? Om banken te redden en daarmee de euro bijeen te houden en om handel in medische data op te leggen middels eID (red: elektronische identiteitskaart). Alle andere redenen (‘handig’) zijn opportunistische verzinsels.”

Verder Lezen

Buitenland

U in de kou, EU-salarissen omhoog

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Volgens de regels van ‘Europa’ kan men Frans Timmermans niets verwijten. Zijn toch al meer dan riante ‘vergoeding’ voor zijn verblijf in Brussel wordt conform de socialistische arbeidsmoraal in het Belgische wettelijk op de voet gevolgd. Iedere Belg krijgt automatisch een salarisverhoging die de inflatie volgt. En dús heeft Frans Timmermans volgens de letter der wet net als iedere andere werkende Belg ‘recht’ op 1.800 euro extra per maand, bovenop zijn ‘basis’ maandsalaris van 24.852 euro.

In het calvinistische Nederland valt dat slecht. Volgens de regels der ethiek valt het nog slechter in deze voor de burger barre tijden. En dús komt er een motie waarin notabene door een VVD’er gevraagd wordt tot het ‘aansporen’ van de Europese Commissie om de methode voor salarisstijging voor EU-ambtenaren te versoberen. De motie is aangenomen, maar of het gaat gebeuren is nog maar de vraag.

En welke partijen stemden tégen? Onder andere D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat Sigrid Kaag ‘we worden allemaal een stukje armer’ tegen stemt is niet zo verwonderlijk, want alle maatregelen gelden altijd voor iedere burger behalve de D66-burger. Maar de arbeiderspartij van Attje Kuiken stemde óók tegen?

Wie dat ook opvalt? PvdA’er Ronald Plasterk die zijn afkeer uitspreekt over deze handelswijze van zijn eigen partij. “Links is gekaapt door de linkse kak die zich bezighoudt met thema’s waar de gewone mensen die de eindjes aan elkaar knopen, niets aan hebben”, aldus Plasterk.

Verder Lezen

Recent

Column1 uur geleden

Politiek en ‘wetenschap’: een giftige combinatie

Als je tot de ontdekking komt voor de gek te zijn gehouden kun je twee dingen doen: blijven ontkennen tegen...

Binnenland23 uur geleden

Welke democratie is in gevaar?

Er zijn op dit moment 2 partijen die om verschillende redenen beweren dat ‘de democratie in gevaar is’: enerzijds Forum...

Binnenland3 dagen geleden

De volgende ‘pandemie’ is er al, mits u weer meewerkt!

Laten we de teststraten leeg of doen we weer mee? Een ‘pandemie’ die tussen de oren gaat zitten kunnen we...

Binnenland4 dagen geleden

Kaag liegt over de ‘digitale euro’

Voorstanders van de CBDC (Central Bank Digital Currency) noemen hem lieftallig de ‘digitale euro’ zodat burgers die zich er niet...

Binnenland6 dagen geleden

De macht is in paniek, en handelt daar inmiddels ook naar

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel… in de huidige tijd is er nog maar...

Binnenland1 week geleden

CBDC: overheid communiceert alleen de voordelen

In een olijk filmpje meent de overheid de burger te informeren over de CBDC (Central Bank Digital Currency). Een cruciaal...

Binnenland1 week geleden

Is de NCTV de moderne geheime dienst?

De ‘Stasi’, de geheime dienst in de DDR Mijn vrouw is opgegroeid onder het communisme van de DDR, waar een...

Buitenland1 week geleden

U in de kou, EU-salarissen omhoog

Volgens de regels van ‘Europa’ kan men Frans Timmermans niets verwijten. Zijn toch al meer dan riante ‘vergoeding’ voor zijn...

Binnenland2 weken geleden

Terug van weggeweest: de QR-app, weet u nog?

Velen waarschuwden er al voor: de QR-app is weer terug! Gezondheidsminister Ernst Kuipers heeft er alles aan gedaan om deze...

Buitenland2 weken geleden

Roept Klaus Schwab op tot herstructurering wereldwijde hotelketens?

Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), heeft als ‘regelneef’, of beter omschreven ‘facility manager’ van hotels en...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar