Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Twintig jaar euro; wie heeft daarvan geprofiteerd?

Gepubliceerd

op

Photo: Shutterstock

Wat is er in 20 jaar met de euro bereikt?

 “Twintig jaar euro; er is veel bereikt en nog meer te doen”, meldt de Rijksoverheid op haar site d.d. 31 december 2021 namens o.a. Wopke Hoekstra. “Als een belangrijke stap in de voltooiing van de interne markt werd de euro, samen met het vrije verkeer van personen, het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten en de opheffing van roamingkosten binnen de EU, een van de meest tastbare verwezenlijkingen van de Europese integratie”, aldus het persbericht.

Dus; voltooiing van de interne (Europese) markt is de grootste verdienste van de euro. Die andere onderwerpen, zoals vrij verkeer van personen en opheffen van roamingkosten voor mobiele telefoons, hebben niets met de euro te maken. Is hier wellicht sprake van fake nieuws, omdat er feitelijk weinig is bereikt, althans, niet voor de inwoners van Europa? Die inwoners hebben alleen het voordeel van het niet meer hoeven wisselen van geld als ze op vakantie gaan. Was dat het?

De economie in het eurogebied nam af na de introductie van de euro

Volgens de statistieken van de Wereldbank kende het huidige eurogebied nog een groei van 3,9% in het jaar 2000. In 2003, het jaar na de introductie van de euro, was daar slechts 0,7% van over.

Bron: zie hier

Vanaf 2003 t/m 2019 lag die groei gemiddeld rond de 1,8%, oftewel de helft van de groei in het jaar 2000.

Duidelijk, c.q. werkelijk dramatisch, wordt het pas als we de (empirische) studie van het CEP (Centrum voor Europese Politiek) “20 years of the Euro, Winners and Losers”, doorlezen. Het CEP is een door de EU vaak ingeschakeld instituut dat de effecten van EU en ECB beleid op de Europese economie bestudeert.

Alleen de Duitse en Nederlandse burgers hebben marginaal geprofiteerd van de euro

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat alleen burgers uit Duitsland en Nederland tot 2017 marginaal van de euro hebben geprofiteerd. Alle andere landen zijn er op achteruit gegaan, soms zelfs tienduizenden euro’s per inwoner. De gemiddelde Italiaan verloor maar liefst €73.605,- over een periode van 18 jaar, oftewel €4.089,- per jaar! Voor de Franse burger was dat €55.966,-, oftewel  €3.109,- per jaar. Die nieuwe munt leidde tot ongelooflijke achteruitgang in privé vermogens per inwoner per jaar.

De geëxplodeerde huizenprijzen, inflatie, verloren pensioenen en dito spaarrentes (als gevolg van de door ECB bijgedrukte euro’s), zijn nog niet eens in de CEP studie meegenomen.

EU landen zonder de euro kennen een hogere groei

De EU telt 19 landen met de euro en 8 landen zonder; Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Denemarken, Zweden, Hongarije, Polen en Roemenië.

De EU landen zonder euro hebben het de afgelopen 20 jaar economisch beter gedaan dan de landen met, zo blijkt uit grafieken en studies van Eurostat, het statistisch bureau van de EU. Zie onderstaande grafiek, waarin de groei van BNP in het eurogebied in de periode 2000-2020 vergeleken wordt met een aantal EU landen zonder de euro; Polen, Denemarken, Bulgarije, Zweden en Hongarije. Het eurogebied delft structureel het onderspit.

Daarom willen sommige EU landen GEEN Euro!

Een artikel van Investopedia (28 juni 2021) legt haarfijn uit waarom EU landen geen euro willen invoeren; het behouden van hun economische groei en onafhankelijkheid. Gebruik van de euro verplicht ieder deelnemend land om zich te onderwerpen aan de monetaire leiding van de ECB uit Frankfurt. De ECB heeft vanaf 2011 een monetair beleid gevoerd dat er voornamelijk op gericht is om de zwakke EU landen in het bootje te houden. ECB’s president Mario Draghi sprak uit “ whatever it takes” om de euro te redden. Om dat te bereiken werd de (spaar-)rente van alle Europeanen naar 0% gebracht en werd er voor duizenden miljarden euro’s bijgedrukt zonder dat daar een gestegen BNP tegenover stond. Dat leidde o.a. weer tot lagere groei dan in de niet-eurolanden binnen de EU. Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, hebben landen als Polen, Denemarken en Zweden vaak een dubbele economische groei laten zien t.o.v. de eurolanden. Deze landen hoeven niet mee te betalen aan de financiële drama’s van landen als Griekenland, Spanje, Portugal en Italië. Dat heeft de burgers van deze landen tienduizenden euro’s per inwoner bespaard over de periode 2001-2020.

Wat is dan het nut van de euro als het de Europese burgers geld kost?

De euro is vooral bedacht voor het handelsverkeer binnen de EU en in het belang van multinationals. Deze bedrijven zijn grotendeels afhankelijk van internationale handel en verkoop van producten en diensten. Voorafgaand aan de invoering van de euro zaten daar vaak grote valutarisico’s aan vast. Dat is het risico dat een multinational loopt als het vandaag iets verkoopt met een betalingstermijn van 14 dagen en de waarde van de munt waarin betaald wordt (de Turkse Lira bijvoorbeeld) is gedaald in die periode. De hele winst op de verkoop kan dan verdwenen zijn in deze betalingstermijn.

Multinationals en hun aandeelhouders hebben dus een groot belang bij de euro. De balans tussen dit belang en dat van Europese burgers staat momenteel onder steeds grotere druk. Burgers hebben last van zowel de forse inflatie, waardoor alles duurder is geworden, als van gebrek aan rente op hun spaargeld.

Inflatie kan afgeremd worden als de rente wordt verhoogd. Dat moet de ECB doen voor de landen in het eurogebied. Tot dusver weigert de ECB dat omdat een renteverhoging leidt tot hogere kapitaalkosten voor bedrijven en lagere aandelenkoersen. Kortom; vermogende partijen gaan er op achteruit als de  ECB de rente verhoogt om de inflatie in te perken en burgers gaan erop vooruit.

We zullen in 2022 zien aan welke kant de ECB staat.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Economie

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te berekenen. Er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld om de stikstofdepositie te berekenen op basis van de stikstofemissie van één koe, en wat de consequenties daarvan zijn voor de leefomgeving 20 kilometer verderop en bovendien ook nog over 30 jaar. En er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld die exact uitrekenen hoeveel IC-bedden vrijkomen als de hele bevolking in lockdown gaat. En er zijn heel veel politici met een alfa-opleiding, heel veel journalisten met een alfa-opleiding én heel veel docenten met een alfa-opleiding die deze fantastische resultaten van de bèta’s gebruiken om vooral anderen ervan te overtuigen dat ‘de wetenschap’ altijd gelijk heeft, tenzij ‘de wetenschap’ een andere uitkomst geeft die hen niet bevalt.

Als bèta’s andere bèta’s gaan controleren dan kijken ze naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen valt aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie kunnen komen. Dan komen die controlerende bèta’s opeens tot de conclusie dat, indien het hele land is ontdaan van al het vee, de industrie en de bewoners, er nog altijd 40 Natura 2000-gebieden zijn die volgens dat fantastische model niet voldoen. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er parallellen bestaan tussen vaccinaties en oversterfte. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er nog veel meer factoren zijn die de temperatuur beïnvloeden dan alleen de hoeveelheid CO2 in de lucht zoals bijvoorbeeld, en laten we eens iets geks als de zon noemen, en dat we daar weinig tot geen invloed op hebben.

Vervolgens is het aan de alfa-politici, -journalisten en -docenten om die andere bèta’s weer weg te zetten als charlatans, klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners. Dit zetten ze kracht bij met uitspraken als ‘97% van de wetenschap is het daarover eens’ of ‘er is wetenschappelijke consensus’. Gelukkig bestond er in de tijd van Aristoteles nog geen Facebook, Twitter of de Volkskrant want dan was hij, met zijn extreem fascistische uitspraak en bewijzen dat de aarde niet plat is maar rond, ongenadig hard in de hoek gezet als ‘ontkenner’ door een roedel alfa’s. Nee, de bèta’s gingen met Aristoteles om tafel zitten, keken naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen viel aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie konden komen. Aristoteles had gelijk moesten ze gezamenlijk vaststellen… Maar die andere bèta’s zijn anno 2022 niet meer welkom bij de door alfa’s op het plateau gehesen bèta’s, want de alfa’s beheersen het publieke debat met hun perfect gearticuleerde oneliners, hun meedogenloze cancelcultuur en de schrijvende reguliere media in hun kielzog.

Eén parameter ontbreekt echter altijd in alle fantastische modellen van zowel de cancelende alfa’s als de calculerende bèta’s: de gevolgen voor de samenleving. Die parameter zien de bèta’s in de praktijk, die niet achter een bureau zitten, achter een spreekgestoelte hel en verdoemenis preken of modellen ontwikkelen met 10 cijfers achter de komma. De bèta’s in de praktijk doen al héél lang hele vreemde uitspraken als ‘dat kan het net niet aan’, ‘dan wordt de energie onbetaalbaar’, ‘de gevolgen zijn veel groter dan datgene wat we willen bestrijden’ of ‘de voedselvoorziening komt daardoor in gevaar’. Die bèta’s zijn in de samenleving weggezet als klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners.

Zouden die bèta’s intussen in de praktijk niet een héél klein beetje gelijk hebben? En dan niet na 20 of 30 jaar, maar nu, vandaag? Ze hebben geen model, geen spreekgestoelte, geen krant waarin ze hun verhaal kwijt kunnen, maar ze wonen gewoon naast of tegenover u, of ze zijn die altijd ‘dwarse’ collega op uw werk… kijk eens wat vaker om u heen, voor de realiteit bestaan geen modellen maar volstaat een kritische blik en een open vizier.

Verder Lezen

Buitenland

Kiev populaire vakantiestad?

Gepubliceerd

op

ANP Marcek van Hoorn: Het vertrek van de Flixbus vanaf het station van Maastricht naar eindbestemming Kiev. De busmaatschappij gaat busreizen naar Oekraïne hervatten. Vanwege de oorlog in Oekraine werden de busroutes eerder gestaakt.

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming!

Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit Amsterdam naar dit populaire vakantie-oord. En wilt u een enkele reis boeken vanuit Amsterdam, dan is de eerste vrijkomende plek pas op 22 oktober 2022. Tot die tijd zijn alle enkele reisjes volgeboekt.

Het zal toch niet zo zijn dat er mensen vanuit Kiev naar Amsterdam reizen, een BSN-nummer aanvragen als vluchteling, een bankrekeningnummer doorgeven, vervolgens voor hun hele gezin € 475,- per persoon per maand van de Nederlandse overheid ontvangen, om vervolgens weer een enkele reis Kiev terug te nemen?

Nee, dat zijn allemaal Nederlanders die een enkele reis Kiev nemen om op vakantie te gaan in dit populaire oorlogsgebied. Boek snel, want er zijn nog maar enkele plekken vrij!

Verder Lezen

Economie

De ‘armen’ de klos? Iedereen is de klos!

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

‘#ikredhetnietmeer’ Is een trending topic op Twitter. Het huidige compleet destructieve beleid van onze overheid treft niet alleen de ‘armen’, het treft iedereen. Politici staan vooraan om zogenaamd op te komen voor de ‘armen’; zogenaamd ja, want ze doen er op dit moment helemaal niets voor. Het is een show voor op de bühne. We hebben zelfs een minister van armoedebestrijding. Waar is ze? Waar zijn de daden? Met vage plannen, waarbij ze het wegroven bij ‘de rijken’ en aan de ‘armen’ geven, jagen ze de loon-prijsspiraal verder aan, en uiteindelijk worden de armen nog armer en afhankelijker.

Debet aan deze situatie zijn niet Putin, de rijken of de ongevaccineerden. Debet aan deze situatie is de volstrekte incompetentie in Den Haag van de politici die aan de touwtjes trekken, en die keer op keer de schuld van hun eigen falende beleid bij anderen in de schoenen willen schuiven. Al jarenlang wordt er veel minder gebouwd omdat opdrachtgevers, aannemers en lokale overheden verstrikt raken in rekenmodellen over stikstof en PFAS. Dit is het gevolg van één uitspraak van een rechter die het woord ‘stikstof’ niet eens in de mond heeft genomen. Al járen roepen experts dat de energievoorziening onhoudbaar is, wij schreven er veelvuldig over. Je kunt niet een economie die draait op fossiele brandstoffen de nek omdraaien om deze vervolgens aan de wiebelstroom te hangen. Er zal eerst een volwaardig alternatief moeten zijn, en dat zijn geen windmolens en zonnepanelen die zwijgen als er geen zon of wind is. Wat deed Den Haag? Kolencentrales sluiten en de resterende kolencentrales op 35% van hun capaciteit laten draaien.

Tot overmaat van ramp rommelen ze Nederland in een oorlog met Oekraïne en roepen politici heldhaftig om een boycot van Russisch gas. Nu Rusland uiteindelijk de rechtstreekse gaslevering daadwerkelijk langzaam stillegt, roepen ze in Den Haag plots dat Putin een energieoorlog is gestart…? Duitsland, voor 90% afhankelijk van Russisch gas, zal nu niet de afgrond in glijden, maar de afgrond in storten. Waar ze nog gas krijgen? In Nederland! Ze zullen de gasvoorraden leegtrekken, contractueel zo afgesproken. Rob Jetten vertelt het wel in documenten, maar u als burger zal het nog gaan verrassen, u leest die documenten namelijk niet. En dan? Als de hele Duitse economie onderuit is gegaan? Gaan ze dan wachten totdat de Nederlandse regering een besluit gaat nemen over Groningen, of gaan wij wachten totdat ze het zelf komen halen?

Inmiddels zit iedereen die enigszins afhankelijk is van energie aan de grond. Dat komt niet door Putin; via China levert hij nog volop gas aan Europa tegen veel hogere prijzen, maar noodgedwongen wel via een omweg aangezien politici niet meer rechtstreeks wilden kopen. Maar al die energie is wel nodig om de samenleving draaiende te houden, dat waren ze even vergeten in Den Haag. En dat die energie door hun eigen handelen vele malen meer kost dan oorspronkelijk waren ze ook even vergeten. Alles dat bij de productie veel energie kost of gekoeld opgeslagen moet worden is onhoudbaar geworden. Dat begint bij de industrie: staal-, kunstmest-, aluminium-, cement- en elektriciteitsproductie én de chemische sector. Zolang de consument de prijsverhogingen kan betalen is er nog niets aan de hand. Maar de consument kan dit onderhand níét meer betalen, want zijn eigen boekhouding is ook onderuitgegaan door de inflatie, de stijgende energie- en voedselprijzen. Ondertussen komen bakkers in de problemen, worden koelunits in supermarkten een molensteen, wordt voedselopslag in koelhuizen een probleem en ga zo maar door. Dat jaagt de inflatie nog verder aan en dat maakt de voedselprijzen nog meer onbetaalbaar.

De schuldigen zitten maar op één plek: Den Haag. Kortetermijnpolitiek, gebrek aan visie, gebrek aan inzicht in het functioneren van een samenleving, gebrek aan inzicht over hoe een economie functioneert, gecombineerd met de utopie uit modellen over stikstof en CO2. Er zijn maar twee oplossingen: praten met Rusland over gasleveringen (als het niet al doorverkocht is) en/of Groningen zo snel mogelijk openen. Doen ze dat niet op zeer korte termijn, vraag u dan eens af wiens belangen ze in Den Haag dienen, de onze?

Verder Lezen

Recent

Buitenland1 dag geleden

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag...

Gezondheid2 dagen geleden

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en...

Binnenland3 dagen geleden

Van Kaag mag het MKB kapot

Als het aan de minister van Financiën Sigrid Kaag ligt mag het mkb (midden- en kleinbedrijf) kapotgaan aan de energiecrisis....

Binnenland5 dagen geleden

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al...

Documentaires5 dagen geleden

Rectificatie: “Taken Kinderen van de staat”

“In onze documentaire “Taken: Kinderen van de staat” van 9 september 2022 zijn Bissy4Kids en het gezin van Foka Westra...

Binnenland6 dagen geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland1 week geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Economie2 weken geleden

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te...

Documentaires2 weken geleden

STATEMENT ‘TAKEN – KINDEREN VAN DE STAAT’

Bij de totstandkoming van de documentaire ‘Taken, kinderen van de staat’ is door Docsfair/Indepen uitvoerige en diepgravende research gedaan naar...

Politiek3 weken geleden

Jeugdzorg: Van Haga eist schoon schip

Kamerlid Van Haga wil alle verantwoordelijke bewindspersonen voor ontspoorde Jeugdbescherming uit kabinet hebben, morgen de eerste motie van wantrouwen “Er...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar