Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Buitenland

Oekraïne: De geopolitieke ligging en schaliegas (deel 1) 

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Wat we in het naoorlogse Europa niet meer voor mogelijk hielden is toch gebeurd: een land dat een ander land binnenvalt. Begrijpelijk dat dit veel emoties oproept, en het behoeft geen betoog dat zoiets nooit goed te praten is.

Bij gebeurtenissen als deze worden we al snel overspoeld met beelden en verhalen die veel emotie(s) oproepen, maar juist dan is het belangrijk om een stap terug te doen en de gebeurtenissen vanuit een breder perspectief te bekijken om te kunnen begrijpen wat er werkelijk aan de hand is en antwoord te proberen te krijgen op de vraag hoe dit kon gebeuren.

Gebeurtenissen als deze komen nooit uit de lucht vallen en hebben doorgaans een lange aanloop. Het is heel belangrijk op welk punt je de analyse wilt laten beginnen. Kijk je alleen naar de maanden voorafgaande aan de inval, dan is je analyse anders dan wanneer je startpunt bij de Maidan-opstand ligt, en het wordt nog weer anders wanneer je nog verder teruggaat, zelfs eeuwen terug. Want de kiem ligt al in de 14e eeuw. Daar gaan we later naar kijken; dit is de start van een serie artikelen over de ontwikkelingen en de actualiteit in dit gebied.

Wanneer er zulke verse emotionele ontwikkelingen zijn en de schuldige duidelijk lijkt, zien we vaak dat mensen minder open staan voor een genuanceerder beeld. Feiten zijn echter feiten, en daar gaan we naar kijken.

Op 24 augustus 1991 verklaarde Oekraïne zich onafhankelijk. Het is een land dat eigenlijk uit twee verschillende delen bestaat: een westelijk deel, dat Europees is georiënteerd en waar het katholieke geloof overheerst, en een oostelijk deel, waar veel oorspronkelijke Russen wonen en dat op Rusland is gericht. Daar is men overwegend oosters orthodox. Het is een tweedeling die in alle verkiezingen weer zichtbaar wordt. Elk nieuw onafhankelijk land heeft, net als elke jonge organisatie, jonge politieke partij of jong bedrijf te maken met aanloopproblemen, waarin al aanwezige tegenstellingen tot spanningen kunnen leiden. Bovendien is het een gebied dat geopolitiek een belangrijke ligging heeft en meegezogen kan worden in ontwikkelingen die groter zijn dan die van het land zelf. Dat maakt Oekraïne in meerdere opzichten kwetsbaar, en gevoelig voor het touwtrekken tussen Rusland en de VS/EU. Het is niet alleen geopolitiek touwtrekken. Het gaat ook om geld, veel geld, en grondstoffen.

De Verenigde Staten hebben de afgelopen decennia in eigen land grootschalig ingezet op de winning van schaliegas door middel van de omstreden en vervuilende methode van fracking (een methode om gashoudend gesteente onder hoge druk te kraken met water, zand en chemicaliën, zodat het gas vrijkomt), en zette meer dan tien jaar geleden de EU onder druk om ook schaliegas te gaan winnen, want dat zou ons veel minder afhankelijk maken van Russische olie en gas. Ook Oekraïne werd onder druk gezet om schaliegas te overwegen, zo meldt o.a. HP/De Tijd op 14-9-2014[1]

Daarnaast speelde er nog een motief. De grote multinationals in de Verenigde Staten hadden veel expertise opgebouwd met het winnen van schaliegas en wilden elders in de wereld die expertise te gelde maken. In de EU wilde dit niet zo vlotten. Regeringen ondervonden felle weerstand van milieugroeperingen, en Nederland, Frankrijk en Duitsland besloten om de projecten voorlopig maar even in de ijskast te zetten. Een bedrijf als Chevron bijvoorbeeld ging zich vervolgens op Oost-Europa richten en begon te kijken naar exploitatiemogelijkheden in Polen en Roemenië. Vooral Polen zou veel schaliegas hebben, maar de winning ervan zou heel lastig zijn. NAK Nadra Ukrainy meldt vervolgens dat het Oekraïne is die de grootste schaliegasvoorraden van Europa heeft. Maar die liggen voor het grootste deel in Oost-Oekraïne, in het Dnjepr- Donetsbekken en het Azov-Kuban-bekken. Het was het bedrijf Burisma Holdings dat al in 2010 zocht naar potentiële investeerders om deze velden te ontginnen; Burisma had zich ook verzekerd van de ontginningsrechten. Ook Shell meldde zich in 2012 om rechten te krijgen om het Juzovka schaliegas-gebied te mogen ontginnen.

Zou hier heel veel schaliegas vandaan komen, dan zou Rusland het Westen veel minder gas kunnen leveren. Rusland had dus belang bij het tegenhouden van deze gaswinning, Amerika en de EU hadden juist belang bij het zo snel mogelijk ontginnen van deze velden.

Rusland heeft van meet af aan in de vorm van Oekraïne een soort neutrale bufferstaat tussen Rusland en de EU willen hebben, en dat was Jeltsin en later ook Poetin mondeling door o.a. de NAVO toegezegd. Schaliegaswinning in Oekraïne door Amerikaanse bedrijven was dus niet alleen een economische bedreiging; zo dicht tegen de Russische grens aan deed het ook de gewenste bufferzone teniet. Het is precies het schaliegasgebied in het oosten van Oekraïne waar een burgeroorlog uitbrak.

De EU wilde om meerdere redenen een associatieverdrag met Oekraïne, dat wordt nu begrijpelijker. Deze hele thematiek speelde een grote rol tijdens het presidentschap van Obama.

We hebben dus te maken met een recent onafhankelijk geworden land dat uit twee delen bestaat met elk een eigen taal, cultuur, religie en achtergrond. Het werd een middelpunt van geopolitieke spanningen rond de vraag: wel of geen neutrale bufferzone, waar ook nog eens grote schaliegasvoorraden aanwezig zijn die voor Amerika en de EU enerzijds en Rusland anderzijds tegengestelde belangen inhouden.

In deze periode zijn er veel dingen gebeurd die de nodige vraagtekens oproepen. In dit licht is het volgende fragment interessant:

“Toen ik voor de twaalfde of dertiende keer in Kiev was om er aan te kondigen dat ze nog een miljard dollar aan leningengaranties kregen, had ik de toezegging gekregen van president Porosjenko dat ze actie zouden ondernemen tegen de openbaar aanklager van de staat. Maar dat hadden ze niet gedaan. Dus zei ik dat ze dat miljard niet zouden krijgen, waarop hij zei dat ik geen zeggenschap had want ik was niet de president. Bel hem maar, zei ik, maar ik zeg je dat je dat miljard niet krijgt. En ik ben over zes uur vertrokken, en als de aanklager dan niet ontslagen is krijg je je geld niet. Nou, hij werd ontslagen en ze hebben er een goeie voor in de plaats gezet en ze hebben nog een paar substantiële zaken aangepast.”

Directe inmenging van buitenaf in Oekraïne vlak na de Maidan-opstanden door een gezant van een buitenlandse president en nee, dat was geen Russische gezant. De man die dit vertelde is Joe Biden, die toen nog vicepresident van de VS  onder Obama was. Hij vertelde dit trots en open en bloot op een bijeenkomst van de Council on Foreign Relations in december 2017, als introductie op het artikel dat hij samen met Michael Carpenter voor hun blad Foreign Affairs schreef.[2] Je kunt de hele sessie op Youtube vinden; deze uitspraken beginnen rond 52:10[3]https://www.youtube.com/watch?v=Q0_AqpdwqK4

Waarom moest de openbaar aanklager verdwijnen van Joe Biden? Waarom was dat zo dringend? Dat gaan we in de volgende artikelen bekijken….


[1] http://www.hpdetijd.nl/2014-09-14/schaliegas-geheim-achter-de-oekraine-crisis

[2] Dit is het artikel: https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-12-05/how-stand-kremlin

[3] Een uitsnede uit de sessie met alleen deze uitspraak is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=u27qy5YViFs

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Buitenland

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag wie de dader kan zijn geweest. Bij ieder misdrijf wordt altijd als eerste de vraag gesteld wie er een motief zou kunnen hebben gehad, om vervolgens de verdachten met motief te onderwerpen aan verhoor, en op zoek te gaan naar sporen en naar bewijsvoering. Ontbreekt dit, of schiet dit tekort, dan wordt de scope verbreed.

De sabotage zelf

Er zijn 4 aparte secties van de pijplijn gesaboteerd. Volgens Zweedse seismologen is de kracht van de explosies equivalent met zo’n 700 kg TNT. Deze explosieve stof is op 70 meter diepte aangebracht. De pijplijnen zelf zijn van gewapend beton en in staat de kracht van het anker van een vliegdekschip te weerstaan. De hele operatie moet uitgevoerd zijn door hightech onderwaterdrones. Een bijzonder complexe operatie.

Motief Rusland

In deze zaak zijn er 2 hoofdverdachten: Rusland en Amerika. Heeft Rusland een motief? Op het eerste oog niet. Beide pijpleidingen zijn in theorie belangrijke inkomstenbronnen voor Rusland, ondanks dat Nordstream 2 nog niet operationeel was. Om Europa van het gas af te halen is één simpele handeling voldoende: de kraan dichtdraaien. Sterker nog, als Rusland de kraan plotseling volledig opendraait, dan zou de economische schade voor bestaande energieleveranciers ongekend zijn. Grote energieleveranciers zouden opgezadeld zitten met dure contracten, en elke nieuwe speler op de energiemarkt zou een magneet zijn voor iedere verbruiker die met een variabel contract in zijn maag zit en plotseling van een nieuwe speler in de markt een ‘offer you can’t refuse’ aangeboden krijgt. De ‘groten’ zouden dientengevolge omkiepen. Kortom, ‘spelen’ met de gastoevoer zou voor Rusland een ultiem instrument zijn en door vernietiging van dit instrument zou Rusland zich in zijn eigen voet schieten. Diplomatieke bronnen bevestigen dat er geheime besprekingen waren tussen Duitsland en Rusland om de huidige perikelen op te lossen. Nordstream 2 was niet operationeel vanwege een politiek besluit uit Berlijn en Nordstream 1 niet wegens Westerse sancties.

Motief Amerika

Verdachte nummer 2 is Amerika. Heeft Amerika een motief? Amerika is als gevolg van de gascrisis in Europa een belangrijk leverancier geworden van vloeibaar gas, LNG. Al in de tijd van Trump werd erop gewezen dat de afhankelijkheid van Rusland te groot zou zijn, destijds werd dit weggehoond. Biden deed in februari 2022 nog de uitspraak dat Nordstream 2 er nooit zou komen, en dat ze er desnoods wel voor zouden zorgen dat Nordstream 2 er nooit komt. Amerika heeft een economisch belang bij het verminderen, of zelfs saboteren van de gastoevoer uit Rusland. Indien Europa afhankelijk is van (goedkoop) Russisch gas dan is het een serieuze economische opponent van Amerika. Indien Europa afhankelijk is van duur Amerikaans LNG dan verslechtert de economische positie van Europa.

Motief Polen

Verdachte nummer 3 is Polen. Polen deed al eerder pogingen. Geholpen door het Zweedse en Deense leger, gepland en gecoördineerd door Amerika werd een poging ondernomen om de aanleg te saboteren in april 2021. Op dat moment was het een rechtsreeks aanslag op Rusland. Polen is geheel zelfvoorzienend in haar energievoorziening en zou daarmee een belangrijke economische concurrent (Duitsland) uitschakelen. Daarnaast waren er politieke krachten binnen Polen die weer Russisch gas wilden introduceren, terwijl Polen juist door de Baltische pijplijn verlost is van Russisch gas. Geheel toevallig kwam de levering van Baltisch gas net deze week op gang. Polen is echter niet alleen in staat dit uit te voeren, daarvoor is de operatie te complex.

Propaganda in Westerse kranten

Het hoofdmotief is dat iemand de mogelijke alliantie tussen Duitsland, Rusland en China heeft willen frustreren. Bewijs kan gevonden worden door fragmenten van explosieven op te duiken. Dat de NAVO dit bewijs naar boven zal halen is niet waarschijnlijk, mocht Amerika de dader of erbij betrokken zijn. Ieder bewijs van Rusland dat Amerika de dader is zal ongetwijfeld door de Westerse media worden weggezet als complot, fakenieuws of onzin. Westerse kranten van de reguliere media doen op dit moment al verwoede pogingen de vinger richting Rusland te wijzen. Erg aannemelijk is de rol van Rusland niet, omdat ieder motief ontbreekt. Een complot van de Westerse kranten, ze spreken het nog net niet uit, is een zogenaamde false flag operatie, waarbij Rusland het zou uitgevoerd hebben om Amerika te kunnen beschuldigen. Ook zingen in Westerse kranten geluiden rond dat Duitsland toestemming zou hebben gegeven aan Polen om het uit te voeren, alsof Duitsland haar eigen economie zou ondergraven. Hoogst onwaarschijnlijk. Een keihard feit is dat deze aanslag een oorlogsverklaring is aan Duitsland, de Europese economie en de Europese burgers. Rusland en Duitsland hebben niets te winnen bij de sabotage van beide Nordstreams. De vraag of Amerika nu Europa’s bondgenoot of vijand is mag dus best wel eens gesteld worden. U hoeft dergelijke analyses niet in de reguliere media te verwachten, de NOS houdt het bij de droge constatering dat de pijpleidingen beschadigd zijn, geen enkele journalist van de reguliere media waagt zich tot dusverre aan een objectieve analyse, voor hen blijft de wereld zwart-wit. Putin is een oorlogshitser en Biden onze vriend.

Verder Lezen

Binnenland

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Gepubliceerd

op

Foto ANP

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al eerder verschillende thema’s uit dit SDG-programma toegelicht. Waar staan de SDG-doelen eigenlijk voor, en is over deze doelen ooit gestemd?

De SDG’s, Sustainable Development Goals, staan voor de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die in de 2030 Agenda staan en zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Ernst Kuipers geeft aan dat wij deze doelen móeten halen vóór 2030. Niet alleen Kuipers van D66 wil dat, héél D66 wil dat, de VVD wil het ook. Het CDA wil het ook en de Christen Unie wil het ook. De SDG-doelen zijn heel nobel te noemen. Thema’s als ‘geen armoede in de wereld’, ‘geen honger in de wereld’, ‘goede gezondheidszorg in de wereld’ en ‘schoon water’ passeren de revue. Maar ook ‘directe actie om klimaatverandering te voorkomen’, ‘inclusieve samenleving’ en ‘gender gelijkwaardigheid’.

Nu zijn er twee hele grote problemen met al die SDG’s: ze worden niet helder en begrijpelijk gecommuniceerd naar de bevolking, en in de uitvoering worden een paar stappen overgeslagen. Zo wil men af van fossiele brandstoffen, waarvoor best goede redenen zijn te bedenken, maar in de uitvoering vergeet men dat het alternatief minstens net zo goed moet zijn, zeker als de vraag naar elektriciteit alleen maar blijft toenemen. Wat is er in de praktijk gebeurd? Men heeft overal windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales gebouwd en tegelijkertijd kolencentrales afgebroken. Helaas echter zijn deze alternatieven helemaal geen alternatief; bij voldoende zon en wind kunnen ze kolencentrales vervangen, maar zodra die zon en/of wind wegblijft is er simpelweg geen stroom. Wat biomassa betreft is er inmiddels veel verzet, aangezien ze juist haaks staan op de doelstelling. De kolencentrales zijn overigens niet afgebroken met het argument dat men van de fossiele brandstof af wil, maar met het argument dat er minder CO2 de lucht ingaat, terwijl dat feitelijk niet zo is; andere energiecentrales hebben het overgenomen.

Ook bij de boeren is eenzelfde patroon gaande. SDG-doel nummer 2 is ‘sustainable agriculture’. Wat daaronder wordt verstaan? Een inclusieve, duurzame, efficiënte en voedzame voedselproductie, lees het hier nog maar eens terug. Het ‘probleem’ is echter dat de bedenkers van dit doel van mening zijn dat zij deze doelen alleen zelf ten uitvoering kunnen brengen door foodhubs en centralisatie, en daar de huidige boeren niet voor nodig hebben. In de uitwerking om dat doel te bereiken wordt wederom een andere reden aangevoerd: stikstof. Met rammelende en zeer discutabele ‘modellen’ worden boeren van het land gejaagd om ruimte te maken voor dit SDG-doel. En net als bij de energieproductie sloopt men eerst het oude, terwijl het nieuwe er nog niet is. Een recept voor falen en ellende.

Het allergrootste probleem is het ontbreken van visie, heldere communicatie en het onder valse voorwendselen ‘doordrammen’ van maatregelen. De plannen worden uitgewerkt achter bureaus zonder overleg met de praktijk, en iedere kritiek wordt weggezet als onzin. Over de uitvoering bestaat geen heldere communicatie, ze worden niet met de samenleving gedeeld en bovendien onzichtbaar erdoor gedrukt. Als minister Kuipers de juiste volgorde zou aanhouden dan zou hij niet ieder jaar de IC-capaciteit verder afbouwen en tegelijkertijd de SDG-vlag hijsen, want ook ‘goede gezondheidszorg’ is een SDG-doel en we weten allemaal tot wat dit heeft geleid toen deze niet op orde was.

Wie bovenstaande plannen ook heeft omarmd? Het World Economic Forum (WEF). Wellicht wordt u dan ook duidelijk waarom zovelen zich afzetten tegen de plannen van deze ondemocratische organisatie waar zoveel democratisch gekozen politici publiekelijk lid van zijn. Het WEF wegzetten als een ‘praatclubje’ is een schoffering voor het WEF zelf, want de macht en invloed van dit ‘forum’ reikt veel verder dan een praatclubje.

Verder Lezen

Buitenland

Kiev populaire vakantiestad?

Gepubliceerd

op

ANP Marcek van Hoorn: Het vertrek van de Flixbus vanaf het station van Maastricht naar eindbestemming Kiev. De busmaatschappij gaat busreizen naar Oekraïne hervatten. Vanwege de oorlog in Oekraine werden de busroutes eerder gestaakt.

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming!

Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit Amsterdam naar dit populaire vakantie-oord. En wilt u een enkele reis boeken vanuit Amsterdam, dan is de eerste vrijkomende plek pas op 22 oktober 2022. Tot die tijd zijn alle enkele reisjes volgeboekt.

Het zal toch niet zo zijn dat er mensen vanuit Kiev naar Amsterdam reizen, een BSN-nummer aanvragen als vluchteling, een bankrekeningnummer doorgeven, vervolgens voor hun hele gezin € 475,- per persoon per maand van de Nederlandse overheid ontvangen, om vervolgens weer een enkele reis Kiev terug te nemen?

Nee, dat zijn allemaal Nederlanders die een enkele reis Kiev nemen om op vakantie te gaan in dit populaire oorlogsgebied. Boek snel, want er zijn nog maar enkele plekken vrij!

Verder Lezen

Recent

Binnenland1 dag geleden

Iedereen boven modaal wordt compleet kaalgeplukt

‘Verheugend’ nieuws in de Telegraaf: de EU-energieministers bereiken een akkoord over een verlaging van de energierekening. Leest u het stuk...

Klimaat2 dagen geleden

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

De auto-industrie is het afgelopen decennium door wetgeving gedwongen schonere motoren te ontwikkelen. Dat dit technisch niet altijd haalbaar was,...

Buitenland4 dagen geleden

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag...

Gezondheid5 dagen geleden

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en...

Binnenland6 dagen geleden

Van Kaag mag het MKB kapot

Als het aan de minister van Financiën Sigrid Kaag ligt mag het mkb (midden- en kleinbedrijf) kapotgaan aan de energiecrisis....

Binnenland1 week geleden

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al...

Documentaires1 week geleden

Rectificatie: “Taken Kinderen van de staat”

“In onze documentaire “Taken: Kinderen van de staat” van 9 september 2022 zijn Bissy4Kids en het gezin van Foka Westra...

Binnenland1 week geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland2 weken geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Economie2 weken geleden

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar