Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Gezondheid

NOS valt van geloof in lablek-dossier

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

“De FBI houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus (COVID-19) is ontstaan in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan”, meldde de NOS gisteren op haar site. Als bron werd de Amerikaanse nieuwszender Fox News aangehaald.

Dat was even schrikken.

Niet omdat het virus uit een lab komt (want dat wisten we al), maar wel: Fox News als bron?! Dat had in dit dossier namelijk al veel eerder opgenomen kunnen worden. Al in juni 2021 nam Fox News de ‘lablek’ hypothese bloedserieus. Zeg maar: dit werd al aangehaald op een moment waarop de NOS nog gedwee achter de Rotterdamse viroloog Marion Koopmans aanhobbelde.

Wat is intussen dan veranderd? De geopolitieke situatie.

Lange tijd was het in het Amerikaanse belang om de lablek-theorie te downplayen. China werd uit de wind gehouden, vooral sinds de komst van Joe Biden. Maar de laatste weken zijn de spanningen opgelopen, door het incident met de spionageballon en vooral wegens mogelijke Chinese wapenleveranties aan Rusland. Het lijkt erop dat de VS hierover nu actief de confrontatie zoekt met China. En het mogelijke ‘lablek’ is in dat (gevaarlijke) spel één van de schaakstukken. De Nederlands regering steunt de VS in het ‘Rusland-dossier’, dus sluit ook de staatsomroep zich aan bij het veranderde narratief.

Maar het blijft een spectaculaire ommezwaai. Lange tijd leek de NOS namelijk heilig te geloven in de natuurlijke oorsprong van het virus. Daarmee diende zij de belangen van ‘de wetenschap’, die niet graag de schuld krijgt van de pandemie. Het ging zelfs zó ver, dat de NOS vorig jaar twee keer hetzelfde nieuws bracht over de oorsprong, zonder die doublure te melden. Er werd (zeg maar) twee keer hetzelfde feestje gevierd, met Marion Koopmans als feestvarken. Op 28 februari 2022 kopte de NOS: “Studie levert nieuw bewijs voor dierenmarkt Wuhan als bron coronavirus”. Koopmans werkte mee aan de studie, en zei: “Alles bij elkaar opgeteld, maakt dit het echt heel onwaarschijnlijk dat er een andere verklaring is”. Vijf maanden later werd het onderzoek gepubliceerd in Science. Bij die gelegenheid pakte de NOS opnieuw uit, op 26 juli: “Wetenschappers: corona ontstond op dierenmarkt in Wuhan”. Dezelfde studie werd weer geprezen, en Koopmans wederom aangehaald: “Hoe je ook naar de gegevens kijkt, het bewijs wijst in de richting van de markt als het epicentrum”.

In de reclamewereld geldt herhaling als het meest effectieve instrument dat bestaat. Bij de NOS begrijpen ze dat dus ook. Maar juist door dit soort propaganda-trucs werden veel Nederlanders op het verkeerde been gezet.

Inmiddels moet het ‘viropolitieke’ belang wijken voor de grote geopolitiek. Het illustreert dat officiële berichtgeving over de herkomst van het virus SARS-CoV-2 doorgaans een politiek karakter heeft. Moet ‘de wetenschap’ beschermd worden? Dan kan het virus niet in een lab zijn ontstaan. Moet China worden aangevallen? Dan gaan de belangen van de virologen op een laag pitje. Niet leuk voor Koopmans natuurlijk, die zich nu verraden voelt. En evenmin voor haar Rotterdamse voorganger Ab Osterhaus. Daar rij je dan elke avond voor naar Hilversum, zal hij hebben gedacht. Denk je het narratief drie jaar op koers te houden, vliegt het alsnog uit de bocht.

Ook hun Erasmus MC-vriendjes Kuipers & Gommers zullen ‘not amused’ zijn over deze wending. Tja, misschien bestaat God dan toch. Weet u het nog? De vriendenclub uit het Erasmus MC hielp om ons gedwongen thuis te laten blijven, gaf het restrictieve corona-testbeleid mede vorm en zweepte de vaccingekte op tot ongekende hoogten. Dissidente stemmen hielden ze buiten de deur in het Erasmus MC en in de tv-studio’s. Volgens ons is hiervoor de term netwerkcorruptie bedacht, maar we kunnen ons vergissen. Datzelfde Erasmus MC had overigens een merkwaardige rol in het ‘gain-of-function’-voortraject, dat uiteindelijk culmineerde in de pandemie. Speelden Erasmus MC-functionarissen toen de globale ramp zich aandiende een actieve rol in de cover-up die de lab-oorsprong moest toedekken? Het is moeilijk je aan die indruk te onttrekken.

Nu kun je denken: eind goed, al goed. Met Amerikaanse rugwind begint de MSM-berichtgeving eindelijk te kantelen. Maar vergeet niet dat érg lang de andere kant op is gekeken. Zo somde Fox News al vorig jaar februari tien redenen op om de ‘natuurlijke’ oorsprong bij het grofvuil te zetten. Vorig week gaf de Stichting Artsen Collectief ook nog een overzicht met argumenten. Alleen wie in sprookjes gelooft, hecht nog waarde aan de mythe van de natuurlijke oorsprong.

Goed nieuws dus dat de VS de zaak nu opengooit? Dat staat te bezien. Als dit achteraf de olie blijkt die een nieuwe wereldoorlog mede heeft doen ontbranden, zullen we daar waarschijnlijk anders over denken.

Verder Lezen

2 Comments

 1. Do Your Own Research

  4 maart 2023 in 10:08

  De zoveelste poging om het hele virusverhaal in stand te houden. Was Corona geen omgedoopte griep? En wat is een virus? Bestaat een virus wel, of is dit een schoonmaakactie van het lichaam? Er zijn grote geldbedragen gezet op het aantonen van ‘het virus’ volgens Koch’s postulaten. Tot op de dag van vandaag nog door niemand aangetoond. En waarom heeft o.a. Ab Osterhaus een patent op MERS? Zijn al deze door virologen gedefinieerde ‘virussen’ menselijke knutselwerken? Immers, op natuurlijke zaken kan geen patent worden aangevraagd.

  De uitvinder van de PCR-test (Kary Mullis) verklaarde dat deze test nooit bedoeld is als diagnostisch instrument. ‘Toevallig’ overleed deze man kort voor de plandemie (geoefend met Event 201). Bij een cycle treshold (CT-waarde) die hoog genoeg is, vind je iedere ziekte in iedereen. Daarom blijft de minister van VWS roepen dat die CT-waardes er niet toe doen en procedeert hij zich scheel om deze niet vrij te hoeven geven. Kun je bij een volgende ‘pandemie’ weer de PCR-test van stal halen en je huidige misdaden onder het tapijt blijven vegen.

  Het lablek-verhaal zie ik als de zoveelste afleidingsmanoeuvre: kijkt u allen naar links, dan ziet u rechts niets. De vraag is waarvan wij afgeleid moeten worden. Waarom wordt dit verhaal juist nu opgevoerd? Moet China inderdaad als nieuwe dreiging worden gezien? Moet dat de nieuwe angstgegner worden? Dat men nu bereid is Fauci onder de bus te gooien – met in zijn kielzog o.a. Marion Koopmans en niet te vergeten Ron Fouchier – betekent wel dat de inzet in dit spel steeds hoger wordt. Hopelijk gaan nu meer mensen zich afvragen wat men uitspookt in de biolaboratoriums.

  Zolang het virusverhaal overeind blijft – wat dan ook de oorsprong moge zijn – zal men blijven proberen met draconische maatregelen mensen onder controle te houden en de eerder uitgevoerde maatregelen blijven legitimeren. Als het virusverhaal valt, kan de hele virologie en Big Pharma inpakken met hun handel en is een virusuitbraak als instrument om angst aan te jagen voorgoed onschadelijk gemaakt, kan de pandemische paraatheid de prullenbak in en de Wet Publieke Gezondheid terug naar de tekentafel.

 2. PiXeng

  9 maart 2023 in 11:27

  Goed artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Vertrekkende senaat: farmaceutische belangen boven burgers

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Farmaceutische bedrijven hoeven niet op de proppen te komen met onderzoeksgegevens die het parlement nodig heeft voor het evalueren van het coronabeleid. Een meerderheid van de Eerste Kamer verwierp gisteren moties die hiertoe opriepen.

Dat gebeurde tijdens de stemming over de pandemiewet. Die is zoals verwacht, ondanks toenemende kritiek, in meerderheid aangenomen door de senaat. De partijen die voor stemden, waaronder de SP, wijzen erop dat met deze wetswijziging tenminste iets geregeld is over parlementair toezicht bij een nieuwe calamiteit. De critici echter wijzen erop dat kabinetten totale vrijheid krijgen bij het kiezen van methoden en middelen die de grondrechten inperken.

De wet die de coronamaatregelen in de toekomst juridisch faciliteert, is volgens Eerste Kamerlid Henk Otten ‘door de Eerste Kamer gejast’ zonder de evaluatie van de pandemiepolitiek af te wachten Ook anderen senatoren hekelden dit.

De PVV vroeg per motie aan het kabinet om ervoor te zorgen dat in de toekomst wél medische  onderzoeksdata nodig zijn om onderbouwde besluiten te nemen. Nu kunnen bijvoorbeeld vaccinmakers of geprivatiseerde instituten zoals Nivel als een bok op de haverkist op data blijven zitten, als politici of burgers openbaarheid vragen (bijvoorbeeld via de Wet open overheid).

Minister Ernst Kuipers voelt daar niet veel voor, hij beroept zich weer op vermeende privacy-issues, ook al bleek dat zijn ambtenaren hierover eerder al aanhoudend jokten tijdens een rechtszaak. Het transparantiegebrek op zijn ministerie van VWS is bekend. Opvallend is dat de Eerste Kamer in meerderheid (naast de vier coalitiepartijen ook GroenLinks en PvdA) tegen de motie stemden, die voor openheid bij de farmaceutische industrie had kunnen zorgen. De motie van PVV-senator Alexander van Hattem ging niet over de oude afspraken hieromtrent, maar over toekomstige deals. “Dan kan je het vooraf goed regelen”, lichtte hij toe.

Het gebrek aan data in Nederland, zorgt ervoor dat de evaluatie van de pandemie pas over jaren gereed zal zijn. Dat is fnuikend voor het vertrouwen in de rechtstaat, memoreerden verschillende senatoren in een stemverklaring.

In Nederland hebben nog ongeveer evenveel mensen vertrouwen in de politiek als in Rusland, blijkt uit onderzoek van de OECD. Opvallend is dat ook andere Westerse landen met een streng en schimmig pandemiebeleid zoals Canada en Australië zo laag scoren. Verband met de pandemiemaatregelen is natuurlijk niet één op één te leggen. Hoog scoren evenwel landen in Scandinavië, die tijdens de pandemie soms afweken van het internationaal gangbare beleid (zoals Zweden), maar ook landen die gelijke tred hielden, zoals Denemarken. Al deze Scandinavische landen hadden wél gemeen dat zij de medische data die beschikbaar kwamen, zo snel en zoveel als mogelijk deelden met het publiek.

Verder Lezen

Binnenland

Vaccinatieschadeclaim, alleen Scrabble vaart er wel bij

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Nu de eerste claims binnenkomen over vaccinatieschade lijkt er een grote groep verbaasd over het feit dat de overheid geen verantwoording wil nemen. Pieter Omtzigt stelt de terechte vraag wie er nu aansprakelijk is. Het antwoord van Ernst Kuipers is helder: de overheid wellicht voor een deel als deze de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) heeft overgenomen in het aankoopcontract. Ondertussen verwijst de producent al naar het aankoopcontract met de overheid. Dat aankoopcontract is staatsgeheim, en dat weet Kuipers heel goed. De wat meer oplettende burger weet al heel lang wat het uiteindelijke antwoord van Kuipers wordt, namelijk: de enig verantwoordelijke is uiteindelijk de prikker, dus uw huisarts, de GGD’er of de ingehuurde kracht die wat centjes kon bijverdienen met deze staatsopdracht. Hoe de oplettende burger dat kon weten? Omdat exact dezelfde vraag gesteld werd aan de landsadvocaat tijdens een proces van Viruswaarheid, dat is ongetwijfeld velen ontgaan. Omtzigt merkt terecht op dat indien de overheid (mede) aansprakelijk is en zelf diegene is die moet betalen, deze zelfde overheid niet zo heel goed in staat zal zijn onafhankelijk onderzoek te doen. Zien we daar al tekenen van dan? De oplettende burger wel. Zo zijn er allerhande ‘privacyproblemen’ als het gaat om bij oversterfteonderzoek te ontdekken wie er wel of niet geprikt zijn. Die ‘problemen’ waren er helemaal niet toen er geprikt moest worden, Hugo de Jonge wilde burgers desnoods ‘van deur tot deur’ overtuigen van de noodzaak tot prikken. Ook het Lareb, het instituut waar vaccinatieschade gemeld kan worden, hult zich in nevelen over het daadwerkelijke aantal schadegevallen. Wel moest in allerijl extra personeel en geld aangetrokken worden om het allemaal verwerkt te krijgen. Ook is er een gat tussen de cijfers verstrekt aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, het controle-instituut voor de tijdelijke toestemming) en de eigen gecommuniceerde cijfers. Het antwoord op de vraag wie er wel of niet gevaccineerd waren in de ziekenhuizen in december 2021 laat nog altijd op zich wachten. Daarnaast is het zo dat de statistieken verdraaid zijn door burgers die ‘niet volledig’ gevaccineerd zijn: heeft u een week na de eerste prik ernstige klachten, dan bent u ongevaccineerd en is dat ‘dus’ geen gevolg van de vaccinatie. En dan is er nog de aanstaande enquêtecommissie waar keer op keer zand in de raderen wordt gestrooid, alleen een kniesoor die dat opvalt.

De overheid treft nóóit blaam, en als de overheid overduidelijk wél blaam treft, bijvoorbeeld als conclusie van een enquêtecommissie over toeslagen, dan verdwijnen nota’s, verschuilt iedereen zich en is uiteindelijk niemand persoonlijk schuldig of verantwoordelijk. Zolang daar niets aan verandert is het dweilen met de kraan open, (top)ambtenaren en ministers komen er altijd mee weg. En zo kan een minister mensen ‘van deur tot deur’ achtervolgen met drang en dwang om het goedje van een farmaceut te nemen, ‘geen enkel begrip’ hebben voor mensen die dat goedje desondanks niet willen, terwijl dit ‘uit en te na geteste’ en ‘absoluut veilige’ goedje ‘zonder bijwerkingen’ steeds meer vlekjes begint te vertonen. De oplettende burger had dit allang in de gaten. Een uitspraak doen over lange termijn effecten nadat een product 6 maanden is getest is best wel riskant, zeker gezien het verleden met nog zo’n goedje tegen de Mexicaanse griep; gepromoot door exact dezelfde lieden die het nu ook weer aanprezen. Daar kwam de overheid na 10 jaar wél financieel over de brug, nu hoeft dat niet, de prikker is nu aansprakelijk. Met één claim is een gedupeerde met vaccinatieschade in staat een huisartsenpraktijk failliet te krijgen. Wees dus niet verbaasd indien de huisarts die u gevaccineerd heeft zich vooral beroept op toevalligheden en geen enkel oorzakelijk verband zal zien, mocht u wat blijvende klachten hebben en arbeidsongeschikt zijn na de prik.

Verder Lezen

Binnenland

7 Redenen waarom de ‘pandemiewet’ nóóit en te nimmer aangenomen mag worden

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De ‘pandemiewet’ of eigenlijk Wpg (Wet publieke gezondheid) is in de Senaat (Eerste Kamer) momenteel in behandeling en zal spoedig in stemming worden gebracht. Dat deze nieuwe wet ontworpen is heeft als reden dat gedurende de achter ons liggende periode tijdens de coronacrisis gebruik is gemaakt van noodwetgeving en op velerlei vlakken de Grondwet geschonden is. Door er nu een wet van te maken is bij een volgende pandemie geen noodwetgeving meer noodzakelijk. Er zijn een aantal redenen aan te voeren waarom het aanvaarden van deze wetgeving op dit moment door de Senaat zeer onzorgvuldig geschiedt:

 1. Er is op dit moment geen enkele sprake van urgentie, er is geen pandemie dus een zorgvuldige(re) afweging zou zeker geen kwaad kunnen
 2. Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor geen enkele maatregel geweest, dat is genoegzaam bekend bij alle hoofdrolspelers van destijds. Toch staan mondkapjes, lockdowns, de avondklok, afstand houden en zelfs vaccinaties in deze nieuwe wet.
 3. Er is tot dusverre nog geen enkele evaluatie geweest van de maatregelen uit de coronatijd. Pogingen om middels Wob-verzoeken tot een evaluatie te komen worden stelselmatig door VWS en het RIVM getraineerd of zelfs geweigerd, ondanks dat de wet tot accurate beantwoording verplicht. Zelfs gerechtelijke uitspraken tot vrijgave van informatie worden stelselmatig genegeerd.
 4. De voorlaatste pandemie was in 1918 (de Spaanse griep). Alleen doordat de World Health Organization (WHO) de definitie van de ‘pandemie’ tussentijds heeft gewijzigd (mei 2009), was er in de afgelopen periode twee keer sprake van een ‘pandemie’; bij de Mexicaanse griep en bij COVID-19. De ‘maakbare grieppandemie’; volgens de oude definitie is er nooit sprake geweest van een pandemie bij deze laatste twee. De nieuwe betekenis in de nieuwe wet van het begrip ‘pandemie’ is zelfs nog ruimer inzetbaar: alles wat de gezondheid van de burger kan schaden kan tot ‘pandemie’ uitgeroepen worden; daarmee wordt de wet ook toepasbaar op bijvoorbeeld CO2, stikstof of fijnstof.
 5. Het is volstrekt onduidelijk wie binnen deze wetgeving aan het roer zit(ten). De status van het OMT is nooit helder geweest in de coronaperiode, de onafhankelijkheid ook niet en binnen de nieuwe wet is de expertise en onafhankelijkheid nog altijd niet gegarandeerd. Nog altijd is mistig wie gedurende de coronatijd welke beslissingen heeft genomen, bekend is dat meermaals RIVM- en OMT-adviezen zijn genegeerd, zoals omtrent de mondkapjes en de avondklok. De nieuwe wet verschaft hierover geen enkele duidelijkheid.
 6. De parlementaire commissie die de coronaperiode zou moeten evalueren (zowel medisch, financieel als sociaal-maatschappelijk) moet nog starten en zal op zijn vroegst in 2028 rapport uitbrengen. Iedere andere evaluatie wordt tot dusverre stelselmatig ondermijnd door VWS en het RIVM.
 7. Juridisch kent de nieuwe wet vele haken en ogen die in conflict zijn met de huidige wet- en regelgeving maar bovenal de democratische controle ondermijnen.

Alles wijst erop dat de wetgeving volgens de zittende Senaat er zo spoedig mogelijk door moet komen. Afgelopen vrijdag is in de beantwoording van aanvullende vragen nog een antwoord geformuleerd van 120 pagina’s, die de senatoren in het weekend zouden moeten hebben bestuderen. Een poging om de behandeling uit te stellen is afgelopen maandag weggestemd. Waarom die haast? Hoogstwaarschijnlijk omdat met de huidige Senaat de wet er nog wel doorkomt, maar met de nieuw aan te treden Senaat niet meer. De nieuw aan te treden Senaat is een afspiegeling van de huidige machtsverhoudingen in het land, niet de nu zittende. Waarom de huidige Senaat zoveel haast heeft en zo onzorgvuldig te werk gaat blijft een raadsel. De belangen van de bevolking staan hier zeer nadrukkelijk op het spel en zouden een dergelijke handelswijze niet rechtvaardigen, daarvoor zijn de consequenties veel te groot, de inzetmogelijkheden veel te breed en de evaluatie van de achter ons liggende ‘pandemie’ volstrekt achterwege gebleven terwijl deze wel onderdeel zijn van de nieuwe wet.

Verder Lezen

Recent

Binnenland2 uur geleden

Klimaatgeld gaat in rook op: deel 2

De klimaatbelastingen en -toeslagen op jouw energierekening gaan in Nederland vaak letterlijk in rook op: ook het verbranden van bos...

Binnenland4 uur geleden

Halve bossen in verbrandingsoven met subsidie natuurherstel

Halve bossen gaan letterlijk in rook op door jarenlang achterstallig bosbeheer. Dit wordt betaald met natuurherstelsubsidies die binnenkwamen dankzij het...

Binnenland1 dag geleden

Klimaatgeld gaat in rook op

De duurbetaalde belasting op gas en stroom verdwijnt in hoog tempo in de zakken van de vervuilende fossiele industrie. Ook...

Binnenland3 dagen geleden

Kuipers en De Jonge weigeren loftuitingen van samenleving

Na een uitermate succesvolle corona-aanpak blijven de loftuitingen van experts, de wetenschap en de bevolking achterwege, dat is opmerkelijk. Nu...

Binnenland5 dagen geleden

Natuurboer- in-nood ironisch genoeg buurman van machtig WEF

Natuurboer Marcel van Silfhout heeft ironisch genoeg het World Economic Forum (WEF) als buurman gekregen: ‘Ik ben niet gediend van...

Binnenland6 dagen geleden

Reddingsactie: natuurboer ziet droom de vernieling in gaan

Soms is dringend hulp nodig, moet je met de pet rond. Het oer-Hollands natuurboerenbedrijf GraanGeluk van Marcel van Silfhout is in...

Binnenland6 dagen geleden

Pensioenwet: grondwet ondergeschikt aan politiek gewin PvdA en GroenLinks

Is de Grondwet nog in veilige handen bij het Nederlandse parlement? Kortetermijnbelang ging in de senaat bij het stemmen over...

Binnenland1 week geleden

AIVD over kabinet: opstappen

Volgens inlichtingendienst AIVD kan politiek Den Haag bij veel meer mensen onvrede over de overheid wegnemen, dan alleen bij een...

Binnenland1 week geleden

TNO had maand voor pandemie al nepnieuws-bot gereed

TNO heeft in de maanden voorafgaand aan de uitbraak van COVID-19, in het diepste geheim een eigen surveillancetool voor social...

Binnenland1 week geleden

De D66-traan als wapen werkt niet in een lege kerk…

Er is iets merkwaardigs aan de hand in dit land. Daar waar ‘de traan’ bij menig gevoelig mens tot compassie...

Trending