Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Nieuwe Duitse regering wil van Nederland een deelstaat maken

Gepubliceerd

op

De EU moet vervangen worden door de Verenigde Staten van Europa

Met de Duitse plannen voor de vervanging van de EU door de Verenigde Staten van Europa en een digitaal Europees paspoort in de maak, zijn de voorbereidingen tot het opheffen van alle nationale staten binnen het EU gebied in volle gang. De media geeft het geen noemenswaardige aandacht en lijkt vooral gefocust op perikelen rondom The Voice of Holland.

Het plan voor de Verenigde Staten van Europa is opgenomen in het coalitie akkoord van 24 november 2021 van de nieuwe Duitse regering onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz. Details zijn te vinden op de pagina’s 130 t/m 137 van betreffende akkoord tussen de SPD, FDP en de Groenen. Scholz c.s. geven daarin aan dat Duitsland , als grootste en economisch sterkste EU lidstaat, de plicht heeft om het voortouw te nemen bij de integratie van EU lidstaten tot een Federale Unie zoals de VS. Daarbij horen een nieuwe Europese grondwet, een sterker Europees Parlement en uiteraard een aantal Europese ministeries ter vervanging van huidige nationale ministeries. Der Spiegel besteedde er op 26 november 2021 al uitgebreid aandacht aan onder de kop “Kommen jetzt die Vereinigten Staaten von Europa?”

“Als grootste lidstaat van de EU zullen wij een bijzondere dienende verantwoordelijkheid voor het geheel van de EU op ons nemen”, zo valt te lezen op pagina 131 van het Duitse Regeerakkoord. Op pagina 133 is te zien dat de nieuwe Duitse regering “er grote waarde aan hecht dat de schuldenlast van Europa op het huidige peil behouden kan worden”. Dat lijkt een stille hint aan de ECB om toch vooral niet te minderen met het bijdrukken van geld, of het verhogen van de rente.

Weg met het vetorecht!

Ook staan op pagina 135 ambities uitgewerkt om het vetorecht in de Europese Ministerraad te vervangen door stemmingen middels een gekwalificeerde meerderheid. Daarmee kunnen immers veel meer besluiten worden doorgedrukt dan met een veto systeem. Dat is vooral belangrijk voor beslissingen die met de EU buitenlandpolitiek te maken hebben, zoals sancties tegen andere landen. In dat verband wordt ook voorgesteld om een “echte” Europese minister van buitenlandse zaken te benoemen die namens alle deelstaten optreedt.

Eerdere SPD plannen voor een Federaal Europa

De plannen voor de Verenigde Staten van Europa zijn niet door Olaf Scholz bedacht. De toenmalige SPD voorman Martin Schulz kondigde het idee aan op het partijcongres van 2017 (bron; ZeitOnline 7 dec. 2017). Die plannen waren nog veel forser dan nu. Zo stelde Schulz voor dat EU lidstaten die geen zin hadden om zich te conformeren aan het federale idee, de Europese wetgeving, of het Europese monetair beleid, meteen moesten vertrekken uit het verenigde Europa. Hij noemde 2025 als jaar dat de EU verleden tijd en de huidige lidstaten tot deelstaat omgevormd zouden moeten zijn. Tijdens de verkiezingen van 2017 verloor de SPD het echter van de CDU – Angela Merkel.

De coronapandemie bracht een ongekende versnelling in de EU machtsconcentratie

Sinds, en mede door de pandemie zijn er ook snelle stappen genomen om tot een federale Europese staat te komen. Denk aan EU verordening 2021/953 van juli 2021 waarmee het coronapaspoort en de QR code verplicht werden om te kunnen reizen tussen lidstaten. Dezelfde verordening werd later (en wordt nog) door lidstaten gebruikt als basis voor een toegangspas voor de horeca en evenementen, 2G beleid e.d.

Inmiddels heeft de EU een volgende stap gezet ter voorbereiding van die federale Europese staat. Deze is vastgelegd in een concept tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014. Deze wijziging betreft de introductie van een kader voor een Europese digitale identiteit, oftewel een nieuw digitaal paspoort waarmee persoons-, sociale media-, financiële- en medische gegevens gekoppeld kunnen worden.

De Concept verordening formuleert het op pagina 51 zelf zo: “Naast de mogelijkheid om toegang te krijgen tot openbare en particuliere diensten, zouden burgers en bedrijven rechtstreeks voordeel hebben van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van de authenticatie-interface van de portemonnee, en transacties op alle niveaus van zekerheid kunnen verrichten (bv. van het inloggen op social media tot e-gezondheidstoepassingen).”

De hele verordening is hier te vinden werd op 24 december jl. ter kennisgeving aan onze Eerste Kamer gestuurd.

Ophef in het buitenland

De Poolse Vice Premier Kaczynski, betichtte in december 2021 Olaf Scholz van het willen stichten van het Vierde Rijk, zo is te lezen op de website van NU.nl

Voor de duidelijkheid; ik ben voor Europese samenwerking en hou van Duitsland. De huidige razendsnelle ontwikkelingen gaan echter voor mijn gevoel veel te ver, vooral ook omdat het een verdere afbreuk van de persoonlijke levenssfeer, democratie en privacy betreft. Velen hebben nog geen behoefte aan een volksgemeenschap naar Duits model en onder Duits leiderschap. Dat is al eerder geprobeerd en heeft geen positief resultaat gehad. Daarnaast doen de ideeën van de Duitse SPD  enorm afbreuk aan het Europese ideaal van gelijkwaardigheid. Immers, wat is er gelijkwaardig aan een lid dat de rest van de Europese gemeenschap domineert?

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Economie

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te berekenen. Er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld om de stikstofdepositie te berekenen op basis van de stikstofemissie van één koe, en wat de consequenties daarvan zijn voor de leefomgeving 20 kilometer verderop en bovendien ook nog over 30 jaar. En er zijn ook fantastische modellen ontwikkeld die exact uitrekenen hoeveel IC-bedden vrijkomen als de hele bevolking in lockdown gaat. En er zijn heel veel politici met een alfa-opleiding, heel veel journalisten met een alfa-opleiding én heel veel docenten met een alfa-opleiding die deze fantastische resultaten van de bèta’s gebruiken om vooral anderen ervan te overtuigen dat ‘de wetenschap’ altijd gelijk heeft, tenzij ‘de wetenschap’ een andere uitkomst geeft die hen niet bevalt.

Als bèta’s andere bèta’s gaan controleren dan kijken ze naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen valt aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie kunnen komen. Dan komen die controlerende bèta’s opeens tot de conclusie dat, indien het hele land is ontdaan van al het vee, de industrie en de bewoners, er nog altijd 40 Natura 2000-gebieden zijn die volgens dat fantastische model niet voldoen. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er parallellen bestaan tussen vaccinaties en oversterfte. Dan komen die bèta’s opeens tot de conclusie dat er nog veel meer factoren zijn die de temperatuur beïnvloeden dan alleen de hoeveelheid CO2 in de lucht zoals bijvoorbeeld, en laten we eens iets geks als de zon noemen, en dat we daar weinig tot geen invloed op hebben.

Vervolgens is het aan de alfa-politici, -journalisten en -docenten om die andere bèta’s weer weg te zetten als charlatans, klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners. Dit zetten ze kracht bij met uitspraken als ‘97% van de wetenschap is het daarover eens’ of ‘er is wetenschappelijke consensus’. Gelukkig bestond er in de tijd van Aristoteles nog geen Facebook, Twitter of de Volkskrant want dan was hij, met zijn extreem fascistische uitspraak en bewijzen dat de aarde niet plat is maar rond, ongenadig hard in de hoek gezet als ‘ontkenner’ door een roedel alfa’s. Nee, de bèta’s gingen met Aristoteles om tafel zitten, keken naar de methodiek, de controlemiddelen, of het te toetsen viel aan de praktijk en of ze op een andere manier tot dezelfde conclusie konden komen. Aristoteles had gelijk moesten ze gezamenlijk vaststellen… Maar die andere bèta’s zijn anno 2022 niet meer welkom bij de door alfa’s op het plateau gehesen bèta’s, want de alfa’s beheersen het publieke debat met hun perfect gearticuleerde oneliners, hun meedogenloze cancelcultuur en de schrijvende reguliere media in hun kielzog.

Eén parameter ontbreekt echter altijd in alle fantastische modellen van zowel de cancelende alfa’s als de calculerende bèta’s: de gevolgen voor de samenleving. Die parameter zien de bèta’s in de praktijk, die niet achter een bureau zitten, achter een spreekgestoelte hel en verdoemenis preken of modellen ontwikkelen met 10 cijfers achter de komma. De bèta’s in de praktijk doen al héél lang hele vreemde uitspraken als ‘dat kan het net niet aan’, ‘dan wordt de energie onbetaalbaar’, ‘de gevolgen zijn veel groter dan datgene wat we willen bestrijden’ of ‘de voedselvoorziening komt daardoor in gevaar’. Die bèta’s zijn in de samenleving weggezet als klimaatontkenners, stikstofontkenners of coronaontkenners.

Zouden die bèta’s intussen in de praktijk niet een héél klein beetje gelijk hebben? En dan niet na 20 of 30 jaar, maar nu, vandaag? Ze hebben geen model, geen spreekgestoelte, geen krant waarin ze hun verhaal kwijt kunnen, maar ze wonen gewoon naast of tegenover u, of ze zijn die altijd ‘dwarse’ collega op uw werk… kijk eens wat vaker om u heen, voor de realiteit bestaan geen modellen maar volstaat een kritische blik en een open vizier.

Verder Lezen

Buitenland

Kiev populaire vakantiestad?

Gepubliceerd

op

ANP Marcek van Hoorn: Het vertrek van de Flixbus vanaf het station van Maastricht naar eindbestemming Kiev. De busmaatschappij gaat busreizen naar Oekraïne hervatten. Vanwege de oorlog in Oekraine werden de busroutes eerder gestaakt.

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming!

Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit Amsterdam naar dit populaire vakantie-oord. En wilt u een enkele reis boeken vanuit Amsterdam, dan is de eerste vrijkomende plek pas op 22 oktober 2022. Tot die tijd zijn alle enkele reisjes volgeboekt.

Het zal toch niet zo zijn dat er mensen vanuit Kiev naar Amsterdam reizen, een BSN-nummer aanvragen als vluchteling, een bankrekeningnummer doorgeven, vervolgens voor hun hele gezin € 475,- per persoon per maand van de Nederlandse overheid ontvangen, om vervolgens weer een enkele reis Kiev terug te nemen?

Nee, dat zijn allemaal Nederlanders die een enkele reis Kiev nemen om op vakantie te gaan in dit populaire oorlogsgebied. Boek snel, want er zijn nog maar enkele plekken vrij!

Verder Lezen

Economie

De ‘armen’ de klos? Iedereen is de klos!

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

‘#ikredhetnietmeer’ Is een trending topic op Twitter. Het huidige compleet destructieve beleid van onze overheid treft niet alleen de ‘armen’, het treft iedereen. Politici staan vooraan om zogenaamd op te komen voor de ‘armen’; zogenaamd ja, want ze doen er op dit moment helemaal niets voor. Het is een show voor op de bühne. We hebben zelfs een minister van armoedebestrijding. Waar is ze? Waar zijn de daden? Met vage plannen, waarbij ze het wegroven bij ‘de rijken’ en aan de ‘armen’ geven, jagen ze de loon-prijsspiraal verder aan, en uiteindelijk worden de armen nog armer en afhankelijker.

Debet aan deze situatie zijn niet Putin, de rijken of de ongevaccineerden. Debet aan deze situatie is de volstrekte incompetentie in Den Haag van de politici die aan de touwtjes trekken, en die keer op keer de schuld van hun eigen falende beleid bij anderen in de schoenen willen schuiven. Al jarenlang wordt er veel minder gebouwd omdat opdrachtgevers, aannemers en lokale overheden verstrikt raken in rekenmodellen over stikstof en PFAS. Dit is het gevolg van één uitspraak van een rechter die het woord ‘stikstof’ niet eens in de mond heeft genomen. Al járen roepen experts dat de energievoorziening onhoudbaar is, wij schreven er veelvuldig over. Je kunt niet een economie die draait op fossiele brandstoffen de nek omdraaien om deze vervolgens aan de wiebelstroom te hangen. Er zal eerst een volwaardig alternatief moeten zijn, en dat zijn geen windmolens en zonnepanelen die zwijgen als er geen zon of wind is. Wat deed Den Haag? Kolencentrales sluiten en de resterende kolencentrales op 35% van hun capaciteit laten draaien.

Tot overmaat van ramp rommelen ze Nederland in een oorlog met Oekraïne en roepen politici heldhaftig om een boycot van Russisch gas. Nu Rusland uiteindelijk de rechtstreekse gaslevering daadwerkelijk langzaam stillegt, roepen ze in Den Haag plots dat Putin een energieoorlog is gestart…? Duitsland, voor 90% afhankelijk van Russisch gas, zal nu niet de afgrond in glijden, maar de afgrond in storten. Waar ze nog gas krijgen? In Nederland! Ze zullen de gasvoorraden leegtrekken, contractueel zo afgesproken. Rob Jetten vertelt het wel in documenten, maar u als burger zal het nog gaan verrassen, u leest die documenten namelijk niet. En dan? Als de hele Duitse economie onderuit is gegaan? Gaan ze dan wachten totdat de Nederlandse regering een besluit gaat nemen over Groningen, of gaan wij wachten totdat ze het zelf komen halen?

Inmiddels zit iedereen die enigszins afhankelijk is van energie aan de grond. Dat komt niet door Putin; via China levert hij nog volop gas aan Europa tegen veel hogere prijzen, maar noodgedwongen wel via een omweg aangezien politici niet meer rechtstreeks wilden kopen. Maar al die energie is wel nodig om de samenleving draaiende te houden, dat waren ze even vergeten in Den Haag. En dat die energie door hun eigen handelen vele malen meer kost dan oorspronkelijk waren ze ook even vergeten. Alles dat bij de productie veel energie kost of gekoeld opgeslagen moet worden is onhoudbaar geworden. Dat begint bij de industrie: staal-, kunstmest-, aluminium-, cement- en elektriciteitsproductie én de chemische sector. Zolang de consument de prijsverhogingen kan betalen is er nog niets aan de hand. Maar de consument kan dit onderhand níét meer betalen, want zijn eigen boekhouding is ook onderuitgegaan door de inflatie, de stijgende energie- en voedselprijzen. Ondertussen komen bakkers in de problemen, worden koelunits in supermarkten een molensteen, wordt voedselopslag in koelhuizen een probleem en ga zo maar door. Dat jaagt de inflatie nog verder aan en dat maakt de voedselprijzen nog meer onbetaalbaar.

De schuldigen zitten maar op één plek: Den Haag. Kortetermijnpolitiek, gebrek aan visie, gebrek aan inzicht in het functioneren van een samenleving, gebrek aan inzicht over hoe een economie functioneert, gecombineerd met de utopie uit modellen over stikstof en CO2. Er zijn maar twee oplossingen: praten met Rusland over gasleveringen (als het niet al doorverkocht is) en/of Groningen zo snel mogelijk openen. Doen ze dat niet op zeer korte termijn, vraag u dan eens af wiens belangen ze in Den Haag dienen, de onze?

Verder Lezen

Recent

Binnenland16 uur geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland3 dagen geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Economie6 dagen geleden

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te...

Documentaires1 week geleden

STATEMENT ‘TAKEN – KINDEREN VAN DE STAAT’

Bij de totstandkoming van de documentaire ‘Taken, kinderen van de staat’ is door Docsfair/Indepen uitvoerige en diepgravende research gedaan naar...

Politiek2 weken geleden

Jeugdzorg: Van Haga eist schoon schip

Kamerlid Van Haga wil alle verantwoordelijke bewindspersonen voor ontspoorde Jeugdbescherming uit kabinet hebben, morgen de eerste motie van wantrouwen “Er...

Klimaat2 weken geleden

Energie: iedereen het kind van de rekening

De ideeën over de door de overheid gecreëerde energiecrisis klotsen inmiddels tegen de plinten, maar aan de oorzaak wordt nog...

Documentaires2 weken geleden

Taken – Kinderen van de staat

Op 12 juni 2019 presenteerde de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg haar eindrapportage. De conclusies waren ontluisterend. Kim...

Buitenland2 weken geleden

Kiev populaire vakantiestad?

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming! Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit...

Documentaires3 weken geleden

Een nachtmerrie over Jeugdzorg die werkelijkheid is

Indepen heeft in samenwerking met DOCSFAIR en Kim Feenstra een documentaire gemaakt over jeugdzorg in Nederland. In deze docu komt...

Economie3 weken geleden

De ‘armen’ de klos? Iedereen is de klos!

‘#ikredhetnietmeer’ Is een trending topic op Twitter. Het huidige compleet destructieve beleid van onze overheid treft niet alleen de ‘armen’,...

Trending

TAKEN 'kinderen van de staat'
This is default text for notification bar