Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Klaas Knot, geschikt of ongeschikt?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: Indepen

Autoriteit en vertegenwoordiger

Klaas Knot is bij de meeste mensen bekend als de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en als hoogleraar Bankwezen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was voorheen directeur Financiële Markten aan het ministerie van Financiën en hij was werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Al deze economische functies kon hij bekleden na het behalen van zijn doctoraat economie in 1995. In het kort staat zijn hele academische leven in het teken van de economie en de werking ervan.

Het is dan wellicht ook niet vreemd dat juist deze man op een bepaald moment in zijn leven de president van DNB zou worden, en daarmee de hoogste onafhankelijke economisch autoriteit van Nederland. Niet alleen dat; als president van DNB is Klaas Knot ook de vertegenwoordiger van het nationale economische belang binnen de Europese Centrale Bank (ECB).

Nationaal belang versus Europese strategie

Sinds de introductie van de euro als gezamenlijke valuta lopen we collectief tegen de pijnlijke gevolgen aan van de gedwongen samenvoeging van de landen in Europa. De hele gedachte dat landen in het zuiden van het continent zich financieel zouden kunnen voegen in de landen in het noorden en ook andersom is op z’n minst een utopische gedachte en heeft, zoals we de afgelopen 20 jaar allemaal hebben ervaren, tot economische crises geleid die zijn weerga niet kennen.

De weeffouten in de gezamenlijke valuta leiden dus onvermijdelijk tot misallocaties, financiële instabiliteit en daarmee crises. Vervolgens probeert de ECB middels het monetair beleid deze crises te bestrijden. Dit is op termijn een onmogelijke opgave omdat de instrumenten die ze hebben de enorme verschillen tussen de verschillende financiële culturen nooit kunnen overbruggen.

De onmogelijke taak toch op zich genomen hebbend, komen de vertegenwoordigers van de verschillende nationale banken, waaronder Klaas Knot, met regelmaat samen om belangrijke besluiten over bijvoorbeeld de rente te bespreken alvorens het besluit genomen wordt. En daar knelt het wat betreft de functie van de president van DNB.

Welke mogendheid dient men

De afgelopen jaren heeft de ECB enorme ‘steunpakketten’ aan liquiditeit verschaft; een eufemisme voor het digitaal bijdrukken van biljoenen euro’s met als doel te voorkomen dat het europroject zou falen. Dit door de DNB ondersteund beleid resulteert, zoals altijd na het bijdrukken van valuta, natuurlijk in prijsinflatie. Logisch, want als er meer munteenheden moeten concurreren om dezelfde hoeveelheid producten en diensten, dan zal er altijd prijsinflatie optreden.

Die prijsinflatie noemen we voor het gemak kortweg ‘inflatie’ en hoewel menig econoom al jaren waarschuwt voor de risico’s en gevaren hiervan, heeft de ECB en diens vertegenwoordigers stug verkondigd dat dit niet zou optreden.

Inflatierealiteit

Die inflatie trad niet direct op, en dat heeft de ECB alleen maar aangemoedigd. Er zijn biljoenen euro’s uit het niets de wereld in getoverd. Deze euro’s hebben enorme bubbels veroorzaakt op zo ongeveer iedere markt. Denk aan vastgoed, aandelen, cryptocurrencies, private equity, kunst en luxegoederen. Deze producten worden, heel handig en wellicht ook logisch, niet meegenomen in de berekening van inflatie.

Er komt echter een moment waarop prijsinflatie doorsijpelt in de reële economie en dat is enige tijd geleden dan ook gebeurd; schijnbaar vanuit het niets steeg de officieel gemeten inflatie in Nederland naar 12% en binnen de EU gemiddeld naar een nooit eerder gemeten 7,5%.

Ontkennen, erkennen of liegen

Dat de eerdergenoemde inflatie zou optreden en dat deze, verergerd door de coronacrisis en de daaruit volgende lockdowns, fors zou zijn, kon iedereen met basiskennis van economie van mijlen ver zien aankomen. Toch hebben alle betrokkenen, waaronder Klaas Knot, bij het formuleren van het beleid altijd ontkent dat het zoud leiden tot hoge inflatie.

Toen de inflatie in rap tempo opliep, werd het eerst omhelst. Het was het effect waar men naar streefde. Toen werd ons allemaal verteld dat de enorme inflatie slechts een tijdelijk fenomeen zou zijn. Pas énkele weken geleden gaf de hoogste economische autoriteit van Nederland toe, dat de inflatie noch onder controle, noch tijdelijk zou zijn. Wat hierbij opvalt is dat de gevólgen van deze ongekende inflatie wel nog steeds werden ontkend.

Stagflatie en loon-prijsspiraal

Deze gevolgen zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Prijzen van essentiële goederen en diensten exploderen en Nederlanders met een vast inkomen raken daardoor ook massaal in de financiële problemen. De werkgevers worden geconfronteerd met enorme stijging van kosten en proberen waar mogelijk hun werknemers nog te compenseren met een hoger loon. Dit veroorzaakt een zogenaamde loon-prijsspiraal omdat de oplopende kosten weer leiden tot hogere prijzen, welke werknemers weer aanzetten om te vragen om een hoger loon.

Maar ook de uiterst giftige cocktail van een stagnerende economie met enorme inflatie die we stagflatie noemen is inmiddels ingezet. Ook in Nederland zien we contractie van de werkgelegenheid en dreigen honderdduizend bedrijven failliet te gaan.

Stagflatie is zoals aangegeven een buitengewoon gevaarlijk financieel fenomeen omdat het buitengewoon moeilijk te bestrijden is. Verhóging van de rente verergert de contractie van de economie waardoor meer mensen zakken in werkloosheid en armoede. De rente láág houden verhevigt de inflatie, wat mensen met vaste en lage inkomens de armoede in drukt.

Onkunde of alternatieve agenda

Nog het meest kwalijk van dit alles lijkt het gedrag van de financiële autoriteiten. Zij hebben ons structureel verkeerd geïnformeerd, en dat lijkt zelfs statistisch bijzonder uitzonderlijk. Je zou immers denken dat, net zoals een chimpansee die pijltjes richting een dartbord werpt en één keer een bull’s eye gooit, de informatie ook een keer zou moeten kloppen. En dan ga ik uit van hoogst incompetente, onopgeleide en omhooggevallen bestuurders van essentiële financiële instituten als de ECB en DNB.

De waarheid is dat Klaas Knot helemaal niet onopgeleid is. Hij heeft alle mogelijke economische graden gehaald. Dan dringt zich toch een andere mogelijkheid op; de bijzonder kwalijke mogelijkheid dat Klaas Knot heel goed weet waar hij mee bezig is en welke gevolgen zijn besluiten hebben. Dat hij, ondanks dat hij dit weet, ervoor kiest om ze niet alleen door te zetten, maar ons allemaal ook nog probeert te misleiden door ons verkeerd te informeren over de gevolgen van zijn besluiten. Dat hij deze besluiten dus niet voor ons neemt, maar voor iemand of iets anders dat wel baat heeft bij deze besluiten.

Verder Lezen

1 Reactie

  1. Marijke Hauwert

    22 juni 2022 in 11:49

    Wat Klaas Knot betreft is zijn persoonlijkheid de grootste drijfveer van zijn beslissingen. Het geeft hem een gevole van onbeperkte macht. Neem alleen alle gepensioneerden, die hij ruim TIEN jaar in een neerwaartse financiele situatie heeft gebracht, door zijn 2%-eis. Gepensioneerden hebben daardoor een inkomensverlies geleden van ruim TWAALF procent, iets wat zij nte niet konden missen. Zij hebben daardoor veel zaken die een gepensioneerde zou moeten kunnen doen, je hebt uiteindelijk je hele leven betaald om van een redelijk pensioen te kunnen genieten. Dat is toch wel een fantastische bijdrage van Klaas Knot aan de Nederlandse economie en het begin van een devaluatie van pensioenen (waar blijven de pensioenafspraken ooit gemaakt) verleden jaar is men begonnen, maar het is dodelijk stil van regeringszijde. Wat betekent dat?????

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

Pensioenwet: grondwet ondergeschikt aan politiek gewin PvdA en GroenLinks

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Is de Grondwet nog in veilige handen bij het Nederlandse parlement? Kortetermijnbelang ging in de senaat bij het stemmen over de nieuwe pensioenwet boven zekerheid over zuiver staatsrechtelijk handelen. Het was nota bene hoogleraar politicologie Ruud Koole (PvdA) die voorkwam dat een twee derde meerderheid nodig was om die wet te aanvaarden.

Zo’n grote meerderheid (in plaats van een meerderheid van 51 procent of meer) is nodig als het parlement over zijn eigen inkomen stemt. Pensioen is uitgesteld inkomen, en SP-senator Tiny Kox kwam er vorige week achter dat iedereen dat tot dan toe over het hoofd had gezien bij het behandelen van de modernisering van de pensioenen. Alleen al over het concrete voorstel was toen meer dan honderd uur gedebatteerd.

Drie hoogleraren staatsrecht onder aanvoering van Wim Voermans stelden in een brandbrief aan de Eerste Kamer dat een twee derde meerderheid noodzakelijk is. Maar onder meer PvdA-senator Koole vond dat het aan de Eerste Kamer zelf is om dat te bepalen. Aangezien minister Schouten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) door wilde pakken, waren er volgens Koole ’twee meningen’, en moest de senaat er dan maar over stemmen. Omdat de PvdA en GroenLinks met de coalitie voor de nieuwe wet zijn, volgens critici het ‘casinopensioen’ voorstel van Rutte-IV, gingen beide partijen voor een gewone meerderheid.

Daarvoor stemde ook Paul Rosenmöller van GroenLinks. Hij is bestuurder van het grootste pensioenfonds van het land, het ABP (van ambtenaren, leraren, politie). Dat is niet integer, vindt hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert. Ook Ria Oomen van het CDA draagt volgens hem dubbele petten. Zij reageerde als door een wesp gestoken. “Wij kunnen zelf heel goed bepalen wat integer is!”

De rechter mag wetgeving niet toetsen aan de Grondwet, de Eerste Kamer heeft dat ook niet gedaan. Mogelijk speelde mee dat GroenLinks en PvdA door het strategisch stemmen bij de verkiezingen voor de nieuwe Eerste Kamer samen met Rutte-IV een meerderheid hebben in de senaat, zodat Rutte nu een mogelijkheid heeft om te regeren zonder BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen.

Het is goed gebruik om eerst met de winnaar te gaan praten, maar Caroline van der Plas kan haar hand wel overspelen als ze te veel eist.

Evenwel is het beleid van de VVD-CDA-D66-CU coalitie, die haar meerderheid dankt aan de voorkeurstemmen voor het door de christendemocraten weggejaagde Kamerlid Pieter Omtzigt, de afgelopen jaren voor een béétje GroenLinkser om de vingers bij af te likken. Ook de PvdA gaat helemaal voor dure klimaatplannen, nu partijbaron Frans Timmermans hierover de scepter zwaait in de Europese Commissie. Daarmee ligt samenwerking over links meer voor de hand dan met BBB.

Voor de burgers in Nederland betekent dit dat niet alleen het pensioen van werkenden tussen de 35 en 60 jaar er waarschijnlijk op achteruit gaat, maar eveneens dat de koopkracht nu ook zware tijden tegemoet gaat.

De senatoren die afzwaaien nu de Eerste Kamer wisselt, zullen er geen last van hebben. Dankzij Rosenmöller en Koole is dat mooi even nog snel geregeld.

Verder Lezen

Binnenland

Nederland stopte met pensioensparen voor veteranen

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Het kabinet blijkt vele miljarden te weinig hebben gespaard voor de pensioenen van militairen en oud-politici. Als de Eerste Kamer volgende week de omstreden Pensioenwet behandelt, kan eigenbelang dan ook wel eens de kop opsteken. Want als de wet wordt aangenomen, wil het kabinet voor enkel al de veteranen ineens 8,5 miljard euro in op de rekening van pensioenfonds ABP storten.

Dat kwam aan het licht in de voorjaarsnota, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft er inmiddels Kamervragen over gesteld.  Door het niet inleggen konden de deelnemers van het pensioenfonds ook niet profiteren van rendementen. De problematiek speelt al 22 jaar.

Het is een pendant van de pensioenroof die aan het licht komt deze eeuw: in de jaren tachtig en negentig bulkte het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voor ambtenaren van het geld, zoveel dat het kabinet begon af te romen door geen premies meer te betalen. ABP is desondanks nog steeds een van de grootste pensioenfondsen ter wereld.

Maar de greep uit de kas bleef niet zonder gevolgen. Nadat rond 2010 de eerste grote golf babyboomers met pensioen ging en de kredietcrisis uitbrak, konden pensioenen niet meer geïndexeerd worden.

Nieuwe slachtoffers van pensioenroof dreigen nu de hardwerkende soldaten in de uitgeklede krijgsmacht te worden. Veteranen en zelfs nabestaanden moesten de media opzoeken om hun onvrede uit te spreken over die omgekeerde vlaggen die boze boeren ophingen. De emotionele veteranen lijken zowat het laatste  wapen dat nog in de gereedschapskist ligt van de Ruttedoctrine.

Het pensioengat was onder deskundigen wel bekend maar kon voor het grote publiek onopgemerkt blijven, omdat de overheid de verplichtingen pas bij pensioenleeftijd hoeft na te komen, en dan kan bijstorten. Maar dan is geen sprake van pensioensparen, maar van een Ponzi-schema: zodra de inleg stokt, raken de kassen leeg en stort het stelsel in. Ook de AOW wordt op deze manier gefinancierd.

Genoeg reden dus voor de Eerste Kamer om kritisch te zijn, maar het ziet er naar uit dat de vertrekkende senatoren nog snel even instemmen met de nieuwe pensioenwet. Die zorgt voor een gigantische stelselwijziging waarin de collectieve pot van een bedrijf(stak) wordt omgezet in individuele potjes voor afzonderlijke deelnemers. De berekeningen daarvoor zijn ondoorzichtig en straks als het plan in de huidige vorm doorgaat, nauwelijks aan te vechten door werknemers die benadeeld worden in de overgang. Na de overgang wordt de ontwikkeling van de beurs veel doorslaggevender voor de hoogte van het pensioen.

Nu al zijn Nederlandse pensioendeelnemers volgens Ab Flipse benadeeld door de torenhoge kosten van de pensioenuitvoerders. Maar individuele pensioenpotten zijn natuurlijk per definitie duurder om te beheren dan collectieve.

Heeft het kabinet met de plotse melding over zijn eigen pensioengat voor militairen en oud-politici nu een breekijzer in de vorm van chantage in handen?

Mocht de senaat overwegen in meerderheid tegen te stemmen, dan kan dat door het kabinet zo worden geframed, dat de storting van 8,5 miljard euro niet doorgaat, en daarmee het pensioen van de senatoren en andere politieke ambtsdragers minder kan groeien.

Politici horen zich afzijdig te houden van besluiten die hen persoonlijk raken. Maar als die gouden regel ergens op grote schaal in de wind wordt geslagen, dan is het wel in de Eerste Kamer.

Verder Lezen

Binnenland

3 grootste hobby’s overheid kan twee keer modaal niet eens opbrengen

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Bij de overheid mogen ze úw geld uitgeven, allemaal legaal binnen geharkt met inkomstenbelasting, wegenbelasting, BTW, BPM, parkeerbelasting, waterschapsbelasting, onroerendgoedbelasting, accijnzen, milieubelasting, toeristenbelasting, assurantiebelasting, schenkbelasting, erfbelasting en ga zo maar door. Komen ze bij de overheid geld tekort omdat ze meer uitgeven dan dat er binnenkomt dan noemen ze dat het ‘begrotingstekort’. Ze geven meer uit dan dat er binnenkomt, structureel, ieder jaar weer. Probeer dat thuis maar eens… en probeer het vooral eens structureel.

Wie moeten dat geld voor die overheid dan ophoesten? U en ik, wie anders? Met een beetje pech gaat 52% van uw inkomen rechtstreeks naar Den Haag. Koopt u van het overgebleven geld een iPhone, dan gaat 21% daarvan ook nog eens naar Den Haag. Het bedrijf dat die iPhone aan u verkoopt betaald overigens geen belasting in Nederland, daarvoor hebben ze allemaal slimme dealtjes gemaakt met diezelfde overheid die het u wél afpakt. En over uw telefoonabonnement betaalt u weer BTW aan die meneer van het telefoonnetwerk, die weer miljarden heeft betaald aan de overheid om alleen maar de frequentie in de lucht te mogen gebruiken. En daar waar u keihard moet werken om uw geld te vergaren en vooral belasting te betalen, drukt de overheid het geld gewoon bij om de tekorten aan te vullen, met één druk op de knop… en u mag de rente daarover weer betalen. Nu die rente oploopt worden die kosten van dat bijgedrukte geld exorbitant.

We schrijven hier niets nieuws, u en ik weten dat, en we accepteren dat ook nog allemaal. We krijgen er een land voor terug met een goede infrastructuur, een goede gezondheidszorg, goed onderwijs en een goed politieapparaat dat boeven vangt, toch? Nou ja goede; de infrastructuur ligt zo ongeveer plat door de een of andere stikstofcrisis of anders wel door de files, de gezondheidszorg wordt kapot bezuinigd, het politieapparaat is overbelast en de kwaliteit van het onderwijs zakt ieder jaar weer een paar treetjes op de internationale ladder… dat zijn toch de pijlers onder een samenleving? Daarnaast hebben we een wooncrisis, een asielcrisis, een klimaatcrisis en een stikstofcrisis. En omdat we met de klimaatcrisis en de stikstofcrisis de wooncrisis weer doorkruisen, wordt de wooncrisis weer groter en daardoor de asielcrisis.

Hobby’s voeren de boventoon in de begroting

Als u de bewindvoerder die uw inkomsten en uitgaven beheert zou zeggen dat u van uw inkomsten een groot deel uitgeeft aan een paar hobby’s, en dat het echt ónmogelijk is daarop te bezuinigen, dan zou deze bewindvoerder pas écht gaan ingrijpen.

Bij deze overheid is dat niet het geval. Ze geeft vooral geld uit aan hobby’s waarvan het doel onduidelijk is, het resultaat onduidelijk, en de weg ernaar toe nog onduidelijker. Zo is er een ‘stikstofcrisis’ waarvoor 28 miljard (Oftewel: 28.000.000.000!) euro is ingeruimd, geld dat dus niet beschikbaar is voor infrastructuur, gezondheidszorg, burgerbescherming of onderwijs. Het doel is omschreven als ‘gezond en leefbaar’, het resultaat is niet uit te drukken in getallen of meetbaar, en de weg ernaar toe is volstrekt onduidelijk. Het resultaat is wel dat we al 4 jaar 100 km/h rijden, de boerenstand gedecimeerd moet gaan worden en de bouw niet vooruit kan. Nee, dan hebben we de hobby ‘klimaat’. Die hobby kost 28 miljard euro. Het doel is ‘CO2-reductie’, het resultaat is volgens ‘modellen’ 0,0007 graden mínder temperatuurstijging in Nederland en de weg ernaar toe is geplaveid met onzinnige contraproductieve zaken zoals kolenstroom-vretende elektrisch auto’s, CO2-uitstotende biomassacentrales, aardgas vretende (waar komt die stroom toch vandaan?) warmtepompen, overal niet-te-recyclen windmolens en een compleet ontregeld elektriciteitsnet. En de volgende hobby heet ‘asielindustrie’. Met de kraan open (77.000 asielzoekers dit jaar alleen al) ach en wee roepen terwijl een deel van de woningmarkt met voorrang wordt platgewalst. Wat die hobby mag kosten? 21.000.000.000 Euro per jaar!

En dan hebben we nog de post ‘missers’, de post ‘onvoorzien’ (dat heet alleen zo omdat alleen de betreffende minister het niet heeft zien aankomen, ieder ander wel) en de post ‘onbekend’, zijnde de miljardenuitgaven waarvan het bonnetje simpelweg zoek is.

Als samenleving hoesten we dit allemaal op. Iedere miljard (dat is dus 1.000 miljoen) euro die uitgegeven wordt moet opgehoest worden door de burger. Maar wat kost het nu ieder individu? Delen door 17 miljoen? Iedere miljard is dan bijna 59 euro per inwoner. 9,7 Miljoen mensen hebben betaald werk in Nederland, die andere 7,3 miljoen niet. Dan komt 1 miljard euro staatsuitgaven neer op 103 euro per werkende aan bijvoorbeeld inkomstenbelasting.

Voor een gezin waarbij beiden fulltime werken wordt het ‘stikstofprobleem’ dan 28 x 2 x 103 = 7.280 euro. Tel daarbij op het ‘klimaatprobleem’ van 28.000.000.000 euro (wederom 7.280 euro) en de asielindustrie van 21.000.000.000 euro (21 x 2 x 103) is 4.326 euro. Deze drie bedragen bij elkaar opgeteld komt op 18.886 euro voor een gezin met 2 fulltime werkenden met beiden een modaal salaris. Iemand met een modaal salaris (3.086 euro per maand) betaalt op jaarbasis ongeveer 6.400 euro aan loonheffing, voor beiden opgeteld dus 12.800 euro. Huh? Dus een twee keer modaal gezin komt al 6.000 euro aan loonheffing tekort om drie grote hobby’s van deze overheid te bekostigen? Dat klopt. Maar hetzelfde gezin geeft het niet weg geroofde geld uit aan wegenbelasting, BTW, parkeerbelasting, waterschapsbelasting, onroerend goedbelasting, accijnzen, milieubelasting, toeristenbelasting, assurantiebelasting, schenkbelasting, erfbelasting en ga zo maar door. Daar komt de rest vandaan, gemiddeld wel te verstaan. Bij Jan Modaal valt dus niets meer te halen, en ‘dus’ verzinnen ze in Den Haag weer nieuwe dingen. Zoals woningbezitters die al belasting betalen over de fictieve huurwaarde van hun woning nu ook nog eens extra belasting laten betalen over hun fictieve overwaarde. Niet dat ze die woning verhuren of verkopen, want dan komt de Belastingdienst pas écht langs, het is fictief, alsof u het zou verhuren of verkopen. De belasting is niet fictief, die moet u jaarlijks ophoesten. Of alle pensioenen overhevelen naar een casinopensioen om dat eerst af te romen alvorens het in een fonds te gooien waar de staat in kan gaan graaien. Dat pensioen is toch van u? Of nog wat extra belasting vanuit de EU voor het ‘klimaat’ op uw energiebonnetje. Allemaal middelen om nóg meer geld ‘legaal’ naar binnen te harken voor niet meetbare doelen, onmeetbare resultaten en een onduidelijk traject. Klimaatminister Jetten heeft het er maar moeilijk mee, want hij weet het ook niet meer. De vergaarde miljarden verdwijnen in een diepe put, en niemand weet meer waar.

Over iedere euro voor de gezondheidszorg wordt gesteggeld, maar het stoppen van de drie grootste volstrekt onbetaalbare hobby’s van deze overheid zijn onbespreekbaar. Met de oplopende rente is dit een gigantische tijdbom. Ergens klopt er iets niet.

Verder Lezen

Recent

Binnenland5 uur geleden

Reddingsactie: natuurboer ziet droom de vernieling in gaan

Soms is dringend hulp nodig, moet je met de pet rond. Het oer-Hollands natuurboerenbedrijf GraanGeluk van Marcel van Silfhout is in...

Binnenland13 uur geleden

Pensioenwet: grondwet ondergeschikt aan politiek gewin PvdA en GroenLinks

Is de Grondwet nog in veilige handen bij het Nederlandse parlement? Kortetermijnbelang ging in de senaat bij het stemmen over...

Binnenland2 dagen geleden

AIVD over kabinet: opstappen

Volgens inlichtingendienst AIVD kan politiek Den Haag bij veel meer mensen onvrede over de overheid wegnemen, dan alleen bij een...

Binnenland4 dagen geleden

TNO had maand voor pandemie al nepnieuws-bot gereed

TNO heeft in de maanden voorafgaand aan de uitbraak van COVID-19, in het diepste geheim een eigen surveillancetool voor social...

Binnenland4 dagen geleden

De D66-traan als wapen werkt niet in een lege kerk…

Er is iets merkwaardigs aan de hand in dit land. Daar waar ‘de traan’ bij menig gevoelig mens tot compassie...

Binnenland5 dagen geleden

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel, vaarwel Kaag!

Wanneer wordt het tijd om de pijp aan Maarten te geven? Bij dagelijkse bedreigingen door moslimfanatici, waarmee het OM vervolgens...

Buitenland6 dagen geleden

Staat pakt jackpot op online gokmarkt: nu reclameverbod

De politiek gaat het adverteren voor online kansspelen aan banden leggen, maar voor die tijd heeft de staat eerst de...

Binnenland6 dagen geleden

Coronawet en pensioenwet, wél voor de burger, maar niet voor politici?

Zodra wetten en regels door machthebbers worden bedacht voor de burgerij, maar deze niet gelden voor henzelf, dan stinkt het...

Binnenland7 dagen geleden

Sorry, dit landsbestuur is compleet failliet

‘Sorry’ is het hoogst haalbare in het huidige politieke bestel. Zorgden in het verleden een verloren gegaan bonnetje of een...

Binnenland1 week geleden

Vertrekkende senaat: farmaceutische belangen boven burgers

Farmaceutische bedrijven hoeven niet op de proppen te komen met onderzoeksgegevens die het parlement nodig heeft voor het evalueren van...

Trending