Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Gezondheid

HSV luidt de noodklok; 51% van de studenten met psychische klachten en 26% met een doodswens

Gepubliceerd

op

In de afgelopen week is door het RIVM, het Trimbos-instituut en de GGD GHOR bevestigd waar wij al lang voor vreesden. Zij hebben een onderzoek gepubliceerd over de mentale gezondheid van studenten. De cijfers in dit onderzoek zijn shockerend. Zo gaf 79% van de studenten aan zich eenzaam te voelen, 51% last van psychische klachten heeft en 26% soms de wens te heeft om dood te zijn. De impact op studenten komt natuurlijk uit meerdere hoeken, zoals het leenstelsel en de prestatiemaatschappij, maar boven alles steekt de impact van corona uit. Dit blijkt ook uit het onderzoek; 80% geeft aan dat de corona crisis de belangrijkste bron is van eenzaamheid, die studenten ervaren.

Daarom luidt de HSV de noodklok: “Studenten kunnen echt niet nog een lockdown aan” aldus deze monitor. Waar de corona maatregelen steeds strenger worden, vreest de HSV voor nog een totale sluiting van het onderwijs. Weer online onderwijs waar de gemiddelde student nauwelijks contact heeft met zijn medestudent naast de verplichte colleges, het kijken naar je klasgenoot op het beeldscherm is totaal anders dan echt fysiek contact.

Het mentaal welbevinden heeft een direct verband met de eenzaamheid, psychische klachten, veerkracht en emotionele uitputtingsklachten. Dit maakt het lastig om lagere getallen te zien, het zal dus stapje voor stapje moeten worden aangepakt.

In het onderzoek worden een aantal aanbevelingen beschreven. In de aanbevelingen wordt er vooral gefocust op aandacht voor de studenten en aandacht in het beleid en de onderwijspraktijk. Met alleen aandacht komen we er niet. “Het is belangrijk om vanuit praktijk, beleid, onderzoek en maatschappij samen te kijken naar hoe we voor studenten een omgeving kunnen creëren die hun welbevinden bevordert en niet ten koste gaat van hun mentale gezondheid” stelt het onderzoek. De HSV hoopt dat er in de nabije toekomst nog meer gesproken wordt met de student dan enkel over de student.

Daarom wil de HSV de Hanzehogeschool oproepen om de mentale gezondheid van de student op 1 te zetten. Door te kijken naar een aanpak die zich richt op een samenhang van activiteiten voor preventie, vroegsignalering en begeleiding van studenten.

Als studieloopbaanbegeleiders meer informatie hebben over de mogelijkheden hiervoor, kunnen zij studenten ondersteunen met informatie over een gezond mentaal welbevinden. Dit kunnen docenten binnen de persoonlijke contactmomenten kunnen doen, maar ook in de lessen voor de klas.

De campagnes omtrent de mentale gezondheid moeten vergroot worden en de stap naar hulp moet kleiner, de student zal eerder hulp zoeken en meer studenten kunnen zich beter voelen. Tot slot is het belangrijk om mogelijkheden te bieden aan studenten om hun sociale contacten te onderhouden, door meer plekken zoals de Foodcourt te realiseren of dit meer onder de aandacht te brengen.

BRON RIVM: Bekijk hier hoe deze statistieken gemeten zijn :->

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gezondheid

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en vrij gesproken mag worden over de werking van mondkapjes en vaccins, blijkt plots de hashtag ‘diedsuddenly’ (plotseling overleden) gecensureerd te worden door Facebook. Het was Facebook en de overheid namelijk opgevallen dat deze hashtag de laatste maanden wel erg veel gebruikt wordt om aan te geven dat er een sporter, een arts, een nieuwslezer, een celebrity of een familielid plotseling en relatief jong is overleden. Het is onduidelijk waarom Facebook dit censureert, het is geen onderdeel van hun voorwaarden. Zoals we inmiddels weten is de censuur van platforms als Facebook, LinkedIn en Twitter niet gebaseerd op het feit dat iets niet waar zou zijn, maar dat dit gebaseerd is op het volgen van gewenst overheidsbeleid. Onze eigen Nederlandse overheid heeft regelmatig gesprekken met het ‘Facebook oversight board’ over te maken ‘afwegingen’ zoals zij dat plegen te noemen. Voor de duidelijkheid: deze relatief jonge mensen zijn dus wel plotseling overleden, maar u mag dat kennelijk niet weten. Als ‘nepnieuws’ is dit niet te typeren, de persoon in kwestie is nu eenmaal plotseling overleden. We noemen het dan maar zoals het daadwerkelijk is: censuur.

Het heeft onze overheid dus behaagd u met ingang van heden niet meer via Facebook te laten weten dat er zoveel relatief jonge mensen plotseling komen te overlijden. Dientengevolge zult u dus naar het CBS moeten verhuizen om te lezen dat de oversterfte op dit moment alle records breekt, alleen ontbreekt dan de duiding ‘plotseling’. CBS augustus 2022, CBS juli 2022, CBS juni 2022, CBS mei 2022, CBS april 2022, of CBS maart 2022.

Wilt u de leeftijdsverdeling weten, dan verwijzen wij naar deze Europese site. En inderdaad, de sterfte onder 0 tot 14-jarigen en 15 tot 44-jarigen is in heel Europa nog nooit zo hoog geweest. Vreemd is dat die cijfers dan weer niet overeenkomen met de cijfers van het CBS.

© CeesCees72

Verder Lezen

Documentaires

Een nachtmerrie over Jeugdzorg die werkelijkheid is

Gepubliceerd

op

Foto: Rosemarie ten Voorde

Indepen heeft in samenwerking met DOCSFAIR en Kim Feenstra een documentaire gemaakt over jeugdzorg in Nederland. In deze docu komt iedereen aan het woord: jeugdzorg zelf uiteraard, maar ook rechters, advocaten, de politiek en slachtoffers van jeugdzorg. Om u wat meer inzicht te geven in de complexe situatie bij jeugdzorg zullen wij zo compact mogelijk de huidige situatie weergeven.

De problemen zijn al tientallen jaren bekend

De problemen bij jeugdzorg zijn al heel lang bekend. Naar aanleiding van de vele gemelde problemen is drie jaar lang (vanaf 2016) in opdracht van de overheid onderzoek gedaan door de Commissie De Winter. Op 12 juni 2019 presenteerde deze commissie haar eindrapportage onder de wrange eindtitel ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’. De conclusies waren ontluisterend: de overheid erkende dat er sprake is van fysiek en psychisch geweld binnen de jeugdzorg en dat de overheid onvoldoende heeft gedaan om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Er zijn vervolgens talloze commissies opgericht, contactpunten opgezet, schadevergoedingen uitgekeerd en nog meer rapporten geproduceerd. Maar is er in de kern, bij jeugdzorg zelf, werkelijk iets veranderd in de afgelopen drie jaar?

De problemen bij jeugdzorg zijn niet nieuw

De problemen zijn bekend bij alle partijen in de keten. Desondanks worden ze voortgezet. De slachtoffers, ouders en kinderen, zijn overgeleverd aan een bureaucratisch systeem, dat niet alleen zorgt voor psychische schade bij de kinderen, maar zeer zeker ook bij de ouders. Het is een systeem waar dossiers verdwijnen, dossiers per ongeluk verwisseld worden, geheimhoudingscontracten getekend moeten worden, niet aan waarheidsvinding wordt gedaan en ouders daardoor tussen de raderen van de bureaucratie klem komen te zitten. Slechts het topje van de ijsberg komt in beeld, omdat ouders, murw geslagen door bureaucratie en bedreigingen door jeugdzorg wanneer zij de openbaarheid opzoeken, kiezen voor de valse hoop die hen wordt gegeven door jeugdzorg zelf. Ze hebben niet altijd in de gaten juist gechanteerd te worden door diezelfde jeugdzorg. Alleen ouders met de onuitputtelijke wil om zaken aan de kaak te stellen, over voldoende financiële middelen beschikken en de wil om verandering van het systeem willen bereiken, komen aan de oppervlakte. De overheid reageert daarop steevast met: ‘Dit zijn alleen maar incidenten, je moet ook kijken naar wat er wél goed gaat.’

Het kan iedereen overkomen

Het begint vaak met een melding bij jeugdzorg of Veilig Thuis over een zorgelijke thuissituatie. Iedereen kan een melding doen van een zorgelijke situatie. Dat mag ook anoniem. Soms begint het bij organisaties zoals de politie of het Openbaar Ministerie. Als kinderen meermaals in contact komen met de politie of al meermaals zijn veroordeeld, dan kan dit natuurlijk aanleiding zijn voor een melding bij jeugdzorg. Mistiger wordt het als ook blijkt dat bijvoorbeeld het energiebedrijf melding kan doen bij de gemeente na het afsluiten van de energievoorziening en waarbij geconstateerd wordt dat er kinderen in het betreffende huis wonen. Nog mistiger wordt het als de Belastingdienst een melding gaat doen bij de gemeente. We hoeven de Toeslagenaffaire maar in gedachten te nemen en we zien dat op die manier tenminste 1.675 kinderen uit huis zijn geplaatst als gevolg van een melding van de Belastingdienst aan de gemeente, die vervolgens jeugdzorg heeft ingeschakeld. Het werkelijke aantal uit huis geplaatste kinderen van toeslagenouders ligt bovendien nog hoger, omdat veel kinderen buiten de rechter om uit huis zijn geplaatst. Als u dit weet, en zich realiseert dat er op dit moment talloze gezinnen zijn die in de financiële problemen komen door de alsmaar stijgende energieprijzen, dan is de weg naar een melding door het energiebedrijf naar uw gemeente nog maar heel kort.

Cruciaal is het ontbreken van waarheidsvinding

In het hele traject naar een gedwongen uithuisplaatsing vindt nauwelijks tot geen waarheidsvinding plaats, terwijl deze zo cruciaal is. Dat begint al bij de eerste melding aan ‘Veilig Thuis’ die de eerste screening van een gezinssituatie doet. Zij hanteren het standpunt dat een verhaal altijd twee kanten heeft en willen daar geen oordeel over vellen. Dat is op zich begrijpelijk, het zijn tenslotte maatschappelijk werkers en geen juristen of rechercheurs. Maar wat als een narcistische ex op die manier probeert de ouderlijke macht naar zich toe te trekken? Of als dit het gevolg is van een anonieme melding bij Veilig Thuis door een buurman die zich groen en geel ergert aan de opgeschoten jeugd die in de straat voor stennis zorgt en waarvoor hij ook al meerdere keren de politie heeft gebeld? Veilig Thuis rapporteert de situatie en kan het wijkteam inschakelen. Ook hier betreft het geen rechercheurs of juristen en wederom geen waarheidsvinding. Het wijkteam stelt een rapport op waar wederom niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Er wordt een situatie beschreven van een papieren werkelijkheid. Dit rapport komt vervolgens in handen van andere jeugdzorginstellingen, of bijvoorbeeld de politie of het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie kan zelfs besluiten om een ouder strafrechtelijk te vervolgen op aanwijzing van de jeugdzorg. Veilig Thuis kan echter ook direct vragen om actie en een (spoed)uithuisplaatsing adviseren. Als dat gebeurt, vindt er een zitting plaats bij de kinderrechter zónder ouders. Dat laatste leest u goed. De kinderrechter baseert vervolgens zijn uitspraak op deze papieren werkelijkheid, zonder aan waarheidsvinding te doen, temeer omdat de ouders bij de zitting ontbreken. En hier gaat het met de rechtsbescherming mis, goed mis.

Eenmaal binnen jeugdzorg is er geen ontkomen meer aan

Heeft de kinderrechter eenmaal uitgesproken dat er sprake is van een gedwongen uithuisplaatsing, dan gaat het snel. Een team van de politie haalt de kinderen op bij school en neemt ze mee. Of ze verrassen de kinderen thuis en nemen ze mee. De talrijke filmpjes die hiervan circuleren spreken boekdelen en gaan gepaard met hoogoplopende emoties, zowel bij kinderen als ouder(s). Daarna is men onderdeel geworden van een bureaucratische molen waar geen ontkomen meer aan is. Er wordt een gezinsvoogd toegevoegd aan het gezin die toeziet op de uithuisplaatsing of de ondertoezichtstelling. Het kind komt terecht in een pleeggezin, een gezinshuis of een instelling waar sprake is van een gedwongen verblijf. Nog altijd heeft geen waarheidsvinding plaatsgevonden.

Pervers verdiensysteem

Hier treedt ook een pervers verdiensysteem in werking. Talrijke grote instanties hebben hun verdiensten in de jeugdzorg gevonden en hebben slechts baat bij een maximale bezetting. Hierbij zitten organisaties als het Leger des Heils en meer dan 10 andere gecertificeerde instellingen. Uit stukken blijkt dat een Fries opvanghuis per jaar 42.000 Euro verdient pér kind en daardoor tot een miljoenenomzet komt. Gemeentes besteden de plaatsing van kinderen uit aan organisaties die hieraan grof geld verdienen en veel belang hebben bij bezetting van bedden. Vaak zonder het te weten werken gemeentes mee aan het verdienmodel.

Gevangen in het systeem

Veel kinderen komen niet meer uit het systeem. Dat komt hoofdzakelijk, daar is hij weer, door het ontbreken van waarheidsvinding. De gecertificeerde instellingen worden aangestuurd op bezette bedden, niet op het verdwijnen van bedden. De kinderrechter, die indien de plaatsing aangevochten wordt, een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming krijgt, zou de laatste schakel moeten zijn om aan waarheidsvinding te doen. De kinderrechter is op grond van artikel 3.3 van de Jeugdwet ook verplicht om daarop toe te zien, maar de praktijk leert dat hij zijn oordeel vooral velt op basis van de bevindingen van de gezinsvoogd en jeugdzorg. Hij ziet deze als de specialisten op dit werkterrein en emotionele ouders die soms al jaren vechten voor hun recht als bijzaak.

De documentaire TAKEN, kinderen van de staat, vraagt hier aandacht voor door alle partijen in de keten aan het woord te laten. De schokkende beelden die u te zien krijgt, zijn niet incidenteel, maar tonen het topje van de ijsberg. Uit de branche zelf klinken al jaren noodkreten. Dat zijn noodkreten van toegewijde mensen uit de sector zelf die het onder hun ogen zien gebeuren, die niet willen oordelen maar wel verandering willen voor de kinderen en de ouders die hen zo dierbaar zijn. Deze gedrevenheid is ook bij alle mensen te zien die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de film. Het gaat niet om vingerwijzen. Het gaat om een roep om een structurele verandering in het jeugdzorgsysteem. Daarbij lijkt waarheidsvinding de ontbrekende schakel en tegelijkertijd de sleutel. De politiek is aan zet. Niet door weer vuistdikke rapporten op te stellen of commissies op te richten.  Wel door concrete acties die zullen leiden tot een snelle en adequate verbetering van het systeem.

TAKEN, kinderen van de staat, gaat 9 september om 19:00u in première op indepen.nl

Verder Lezen

Gezondheid

Wob: Onzekerheden over vaccins bij VWS

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Samengevat

Eind december 2020 is besloten de bevolking te vaccineren. Over het vaccin bestonden grote onzekerheden bij VWS, zo wist men niets over de duur van de werkzaamheid van het vaccin, de effectiviteit van het vaccin en of het vaccin zou gaan zorgen voor immuniteit. De effectiviteit van het vaccin moest achteraf aangetoond worden door uitvoering van het vaccinatieprogramma onder de bevolking. Ondertussen zorgden de ‘Denktank Desinformatie’ en de NCTV (Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid) ervoor dat kritische geluiden onder de bevolking direct de kop in werden gedrukt.

Vrijgave nieuwe Wob-documenten

Uit nieuw vrijgegeven Wob-documenten blijkt dat er bij VWS in december 2020 veel onzekerheden waren over de vaccins die de EMA ‘goedgekeurd’ had. De Denktank Desinformatie ging echter in overdrive om ‘desinformatie’ over de vaccins te bestrijden. Bedenk dan dat deze Denktank, gezien de onzekerheden, onmogelijk kon weten wat desinformatie was en wat niet, en dat geeft te denken… Zo wist men niets over de duur van de werkzaamheid van het vaccin, de effectiviteit van het vaccin en of het vaccin zou gaan zorgen voor immuniteit.

Een ander punt van zorg bij VWS is dat midden december 2020 uitgerekend onder verplegend personeel de vaccinatiebereidheid met 30% zeer laag lag. Dat is niet bepaald een gedroomde voorbeeldfunctie van een beroepsgroep die heel goed weet wat een vaccin is.

EMA geeft ‘goedkeuring’, maar VWS heeft nog veel onzekerheden

Op 17 december 2020, de dag dat het EMA het vaccin ‘goedkeurt’, vindt er overleg plaats in de door de NCTV geleide vergadering en geeft VWS aan dat ‘er nog veel onzekerheden bestaan ten aanzien van de goedkeuring en levering van vaccins.’ Hugo de Jonge geeft op 22 december 2020 bij Op1 aan dat er nog wel wat procedures te volgen zijn, maar dat is toch echt iets heel anders dan ‘veel onzekerheden’.

Cyberaanval op EMA

Opmerkelijk is ook dat op 14 december 2020 gemeld wordt dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, de goedkeuringsinstantie voor het vaccin. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat de gegevens van deelnemers aan het vaccinonderzoek zijn buitgemaakt door de hackers (het onderzoek is toch dubbelblind uitgevoerd, dus zowel deelnemers als onderzoekers weten niet wie het ‘echte’ vaccin heeft gehad, en wie de placebo???), wordt er een andere conclusie getrokken die toch wel zeer opmerkelijk te noemen is. EMA beschikt over “een grote hoeveelheid potentieel waardevolle data voor hackers die op zoek zijn naar kennis over de ontwikkelde vaccins”. Wij vragen ons af wat dat dan wel kan zijn? Zoals bekend wilde de FDA (de Amerikaanse EMA) die gegevens 75 jaar geheimhouden, en alleen door tussenkomst van de rechter worden deze nu stapsgewijs vrijgegeven. Dat er het nodige te ontdekken valt blijkt ook uit het verslag van deze klokkenluider.

Advies Gezondheidsraad

Het advies van de Gezondheidsraad volgt op 24 december 2020. Opmerkelijk in de conclusie is de uitspraak op pagina 13: “De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald.”

Lees die laatste zin nog maar een keer…

Verder Lezen

Recent

Buitenland1 dag geleden

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag...

Gezondheid2 dagen geleden

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en...

Binnenland3 dagen geleden

Van Kaag mag het MKB kapot

Als het aan de minister van Financiën Sigrid Kaag ligt mag het mkb (midden- en kleinbedrijf) kapotgaan aan de energiecrisis....

Binnenland5 dagen geleden

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al...

Documentaires5 dagen geleden

Rectificatie: “Taken Kinderen van de staat”

“In onze documentaire “Taken: Kinderen van de staat” van 9 september 2022 zijn Bissy4Kids en het gezin van Foka Westra...

Binnenland6 dagen geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland1 week geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Economie2 weken geleden

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te...

Documentaires2 weken geleden

STATEMENT ‘TAKEN – KINDEREN VAN DE STAAT’

Bij de totstandkoming van de documentaire ‘Taken, kinderen van de staat’ is door Docsfair/Indepen uitvoerige en diepgravende research gedaan naar...

Politiek3 weken geleden

Jeugdzorg: Van Haga eist schoon schip

Kamerlid Van Haga wil alle verantwoordelijke bewindspersonen voor ontspoorde Jeugdbescherming uit kabinet hebben, morgen de eerste motie van wantrouwen “Er...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar