Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Economie

Het debacle met de kolencentrales heeft de burger extreem veel geld gekost

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In het stuk aan de Tweede Kamer van 20 juni j.l. is Indepen een kleine zinsnede opgevallen…

“Op jaarbasis wordt naar verwachting tussen de 2,5 en 3 miljard m3 gas in Nederland extra verbruikt als gevolg van de productiebeperking wanneer Nederlandse gascentrales het weggevallen aanbod overnemen.”

Het verhaal hierachter is als volgt: klimaatminister Jetten heeft bedongen dat kolencentrales, om CO2 te ‘besparen’, maar op 35% van hun capaciteit mogen produceren. Het gevolg hiervan is tweeledig: enerzijds draaien de kolencentrales hierdoor niet rendabel, deze kosten worden door de overheid aan de producent vergoed (nadeelcompensatie), en anderzijds ontstaat er een tekort aan elektrische energie, en die ontbrekende elektrische energie wordt opgewekt in een gasgestookte elektriciteitscentrale. In een niet door de overheid gereguleerde energiemarkt produceert de elektriciteitscentrale met de laagste kostprijs de meeste elektriciteit. Bij de extreem hoge gasprijzen zouden dus de kolencentrales maximaal ingezet worden. Doordat deze echter maar op 35% van de capaciteit mochten produceren, werd noodgedwongen uitgeweken naar de veel duurdere gascentrales. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de stroomprijs die u als consument betaalt.

Buiten het feit dat deze extra 2,5 tot 3 miljard m3 aardgas (ongeveer de helft van het volume dat in Groningen nog wordt opgepompt) tegen de huidige marktprijs een zeer fors bedrag is om CO2 te besparen, wordt net gedaan of bij de verbranding van aardgas géén CO2 vrijkomt, en dat is natuurlijk niet zo. Er komt per m3 aardgas 2,2 kg CO2 vrij. Wat er feitelijk gebeurt is dat de CO2-uitstoot aan het oog onttrokken wordt bij de kolencentrale, om deze vervolgens bij de gascentrale alsnog uit te stoten. Alleen stoot een kolencentrale per kWh dubbel zoveel CO2 uit als een gascentrale, dus geen 13.200 maar 6.600 kiloton (kt).

Resumerend kan rustig gesteld worden dat we door Jetten en onze overheid behoorlijk voor de gek worden gehouden. De CO2 komt nu niet uit de schoorsteen van de kolencentrale maar nog altijd voor de helft uit de gascentrale. De kosten bedragen de optelsom van de nadeelcompensatie, de kosten van 3 miljard m3 aardgas en de verhoogde stroomprijs. Dat betalen u en ik uiteraard. Een ton CO2 kost op dit moment € 30,48 in de emissiehandel, dus 201 miljoen euro voor 6.600 kt. De rekening voor de samenleving is echter niet dit bedrag, maar met de huidige gastarieven ergens tussen de 3 en 6 miljard euro alleen al voor het gas, in het meest ongunstige geval dus 20 keer zoveel. Dan hebben we het nog niet eens over de nadeelcompensatie (geraamd op een aanzienlijk deel van 1,9 miljard euro) en de verhoogde stroomprijs. Mocht Jetten straks bonnetjes missen, dan weet u waar u moet zoeken.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Economie

Groninger gasveld gaat open voor heel Europa

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Dat leest u natuurlijk nog nergens, maar uiterlijk in november zal het een feit zijn. Indepen sprak met enkele experts op gasgebied en kan niets anders concluderen. Alleen de politiek zit in z’n maag met een erfenis: het compleet negeren van de Groningse bevolking. Sommigen zijn al 10 jaar verwikkeld in een strijd met de overheid om aardbevingsschade vergoed te krijgen.

Heel simpel gesteld zijn er maar enkele plekken waar het aardgas vandaan kan komen: Nederland, Denemarken, Engeland en Noorwegen en, oh ja, Rusland. Er lopen verschillende pijpleidingen door Europa die landen voorzien van aardgas uit Rusland. Duitsland is voor 90% afhankelijk van het aardgas uit Rusland.

Rob Jetten kan heel stoer zeggen dat hij de gasvoorraden op peil gaat brengen, maar in hetzelfde geschrift staat ook dat er leververplichtingen zijn naar andere landen. En in echte force majeure, als Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait, zal Duitsland onze gasvoorraden contractueel leegtrekken en dan wordt het een hele koude winter voor de Nederlanders en uiteindelijk ook de rest van Europa. De enig mogelijke optie die dan nog overblijft is de gasvelden in Groningen te openen voor de eigen bevolking en de rest van Europa. Alles hangt af van de EU en de Russen. De EU doet er alles aan om de Russen tot het uiterste te tergen. Oekraïne mag plots bij de EU, hartelijk ondersteund met geitenpaadje- en inlegvelletjes-expert Rutte. Het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden is ook geen probleem meer. En iedere week sturen we meer wapens naar Oekraïne zodat deze postzegel op de landkaart de oorlog zogenaamd kan winnen van het grote en machtige Rusland.

Ondertussen hebben heldere lichten ons opgehangen aan het peperdure LNG (vloeibaar gas) uit Amerika. Biden zal van zijn stoel vallen van het lachen bij zoveel naïviteit van een land met één van de grootste Europese aardgasbellen onder de grond. LNG (liquid natural gas) wordt op de wereldmarkt verhandeld en is daardoor onderhevig aan speculatie en sentiment. Energiestrategen hebben zicht op de prijsontwikkeling van LNG tot 31 december 2027. De huidige hoge energieprijzen zijn niet alleen voor de komende maanden hoog, maar zullen tot zeker 2025 hoog tot extreem hoog zijn. Tarieven die niemand kan volhouden, particulieren niet, maar bedrijven ook niet.

In het verleden handelde de Nederlandse overheid in het aardgas uit Groningen. Zo kon het gebeuren dat Italië onder druk van de Navo een aardgasprijs had die vér onder die van de burgers van Nederland lag om te voorkomen dat de Italianen Russisch aardgas zouden inkopen. Ook Duitsland kocht tegen zeer lucratieve prijzen Nederlands aardgas in. Mocht het ‘nieuwe’ Groningse aardgas via de beurs gaan lopen, dan is de uitkomst wel weer voorspelbaar: Nederlanders betalen de hoofdprijs en de rest van Europa plukt de vruchten via allerhande constructies van de Nederlandse overheid. Op dit moment heeft de Nederlandse burger de hoogste gastarieven van Europa, en dat is al ongekend.

Er is slechts één optie om Nederland en de Nederlanders uit de energiecrisis te halen: Groningen weer openen voor gaswinning en de Groningers ruimhartig compenseren voor eventuele aardbevingsschade, exact zoals de mijnschadedienst dat in het verleden ook deed in Limburg. Daarnaast zal de handel in LNG van de beurs gehaald moeten worden om speculatie door beurshandelaren te voorkomen. Het ‘extra’ Groninger gas zal eveneens niet via de beurs moeten lopen en zal ontkoppeld moeten worden van de olieprijs. Alleen dan komen ‘we’ als Nederlanders uit de energiecrisis. En wil de Nederlandse overheid dan toch een zakcentje bijverdienen, dan verhandelen ze de overschotten die buiten de eigen behoefte vallen via de beurs. De marktwerking op de Nederlandse gasmarkt is op dit moment catastrofaal voor de Nederlandse bevolking en industrie, en er is in Den Haag nog geen enkel lichtpuntje zichtbaar dat het tij gaat keren. Ze zitten op hun handen, verdienen er grof aan samen met gashandelaren, en laten het verder escaleren. Waarom de Nederlandse overheid dat doet zou u zich wellicht ook eens kunnen afvragen?

Verder Lezen

Economie

De digitale Euro: moderne slavernij?

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Voorwaardelijk geld

Iedereen is bekend met voorwaardelijk geld: in de jonge jeugdjaren kreeg je zakgeld, mits het maar niet besteed zou worden aan sigaretten of alcohol. Bij schenkingen uit familiekring wordt het doel veelal ook vooraf gecommuniceerd: bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto, een huis of een ander ‘goed’ doel. Voorwaardelijk geld kent u echter niet van uw werkgever, laat staan van de staat. Toch wijst alles erop dat door gebruikmaking van moderne technologie de digitale euro voorwaardelijk zal worden.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om in te zien dat ons financiële systeem kort voor de totale ineenstorting staat. Het onbeperkt en ongebreideld bijdrukken van geld heeft in het verleden uiteindelijk bij ieder land geleid tot hyperinflatie en uiteindelijk tot een complete ineenstorting van het geldsysteem. In onze Westerse samenleving is het meest recente voorbeeld de ineenstorting van de Weimarrepubliek door het aanzetten van de geldpersen.

Deugdelijk geldsysteem is gebaseerd op garanties

Bij een deugdelijk geldsysteem horen garanties en vertrouwen. De garanties zijn er al lang niet meer, het vertrouwen blijkbaar nog wel gedeeltelijk. Ons hele financiële systeem is al sinds lange tijd niet meer gebaseerd op de goudstandaard, maar op schulden. Als u een hypotheeklening met een bank aangaat, dan creëert diezelfde bank op dat moment het geld in het geldsysteem. De garantie die daar tegenover staat is dat u de komende 30 jaar die hypotheek gaat aflossen. De bank vraagt daarvoor garanties en gaat daar inmiddels heel ver mee om die afgedekt te krijgen. Dat gaat meestal goed. Maar als diezelfde bank 100 miljard euro leent aan Griekenland, weet die bank ook dat die van zijn levensdagen niet afgelost zal gaan worden. Toch gaat zij die lening aan, want de maandelijkse hypotheeklasten worden nog wel betaald. En er is altijd wel weer een andere bank of overheid die dat geld wel weer aanmaakt mocht die lenende bank in de problemen komen. Desnoods draait de samenleving op voor het mismanagement bij banken, zoals we in 2008 zagen.

De rol van de Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft slechts één hoofdtaak: zorgen voor stabiliteit van de euro. Om inflatie te voorkomen zal zij de rente moeten verhogen. Doet zij dat niet of te beperkt, dan zal de inflatie verder toenemen. Exact dát is nu aan de hand. De ECB verhoogt de rente slechts zeer beperkt, vooral uit angst dat de zuidelijke landen niet meer aan hun schulden kunnen voldoen, met als gevolg dat in heel Europa de inflatie verder toeslaat.

De oplossing: de digitale munt

Grote banken zijn technisch failliet. De angst om alles te verliezen bestaat niet alleen bij de gewone burger, maar zeer zeker ook bij wat men ‘de elite’ noemt. Tot de elite rekenen we de grote ondernemingen, de ngo’s en de politieke leiders. Ieder ineenstortend geldsysteem is uiteindelijk tot een reset gekomen waarbij de oude munteenheid waardeloos werd verklaard, en de nieuwe munteenheid met meer of nieuwe garanties en onderpand werd geïntroduceerd. Het wrange, maar ook begrijpelijke, van deze tijd is dat de elite probeert haar eigen vermogen en bezittingen te redden ten koste van de rest van de bevolking. De ongekende haast om een digitale dollar en euro op de been te krijgen heeft maar één reden: het redden van de bestaande activa en deze tijdig omzetten naar de nieuwe activa. Tot dusverre niets nieuws onder de zon. Wat beangstigend is zijn de voorwaarden die aan de nieuwe digitale munt worden opgehangen. Het is namelijk geen ‘normale’ digitale munt, het is een digitale munt met mitsen en maren die door deze zelfde elite worden opgelegd. De garanties voor de nieuwe munteenheid mag de burger verhapstukken. De voortekenen zijn er al, zoals de koppeling met de CO2-footprint. De CEO van Alibaba windt er geen doekjes om tijdens de WEF-meeting in Davos: de technologie is er om te bepalen wat de CO2-footprint is bij het kopen van voedsel, het kopen van goederen en bijvoorbeeld vliegen. Het doet denken aan de benzinebonnen tijdens de oliecrisis in 1973: de overheid bepaalt hoeveel liter benzine (en niets anders) u met één bon mag kopen. Uiteindelijk wordt de digitale euro niets anders dan de benzinebonnen van weleer: de overheid gaat bepalen hoeveel van en waaraan u deze digitale euro gaat besteden. Met de blockchain techniek zal iedere digitale euro te volgen zijn.

Moderne slavernij

Het faillissement van het geldsysteem dat op schulden is gebaseerd nadert, daar zijn alle experts het onderhand wel over eens. In ruil daarvoor komt er een nieuwe munteenheid waarvan de zekerheden niet zijn gebaseerd op bijvoorbeeld goud, maar de zekerheid dat de gebruikers ervan bijdragen aan de geldcreatie die aan voorwaarden zijn verbonden en daar is maar één definitie voor: moderne slavernij. ‘Helaas’ is de ontwikkeling van de digitale euro technisch nog niet afgerond, en tot die tijd zullen overheden, banken en de elite er alles aan doen om door vertragingstactieken tot uitstel te komen. In die zin is er dan ook een wedren gaande en is het de vraag wie er gaat ‘winnen’, de ineenstorting van het geldsysteem of de ‘redding’ door een digitale variant die ons tot moderne slaven gaat maken.

Verder Lezen

Economie

Jan Modaal wordt kaalgeplukt, producenten en Den Haag profiteren

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In Nederland hebben we op dit moment de hoogste gasprijzen van Europa. Dat is vreemd, aangezien Nederland een gigantische gasbel onder de grond heeft zitten en ‘slechts’ voor 10% afhankelijk is van Russisch gas. Toch wordt Rusland als hoofdschuldige aangewezen van de hoge gasprijzen. De oorlog tussen 2 landen buiten de EU en de NAVO werd aangegrepen om in krachtige oorlogstaal ‘zo snel mogelijk’ van het Russische gas af te gaan. Nederland is voor 10% afhankelijk van Russisch gas, 10% minder afname zou dus ‘het probleem’ moeten oplossen toch? Een land als Duitsland is voor 90% afhankelijk van Russisch gas, en toch zijn de gasprijzen daar aanmerkelijk lager. Ergens klopt er dus iets niet… het antwoord is de Nederlandse gasbeurs.

In Nederland hebben wij één van de hoogste benzineprijzen van Europa. In de ons omringende landen is de benzine tot 40 cent per liter goedkoper, terwijl het dezelfde benzine is uit dezelfde raffinaderijen in Rotterdam. Ergens klopt er dus iets niet… Het antwoord is: Shell, BP, Exxon, Total en noem ze maar op, die in Nederland nog voldoende klandizie hebben om de, ondanks de zeer beperkte staatssteun, exorbitante prijzen te laten betalen.

In Nederland hebben wij voor levensmiddelen de hoogste inflatie sinds de zeventiger jaren. Het CBS kiest voor de laagste rekenmethodiek om te verhullen hoe ernstig de werkelijke inflatie is. In de ons omringende landen is deze inflatie nog lang niet zo groot, terwijl we dezelfde groenten, fruit en vlees eten. Ergens klopt er dus iets niet… Het antwoord is onder andere Unilever die supermarkten dwingt de hoge inkoopprijzen te betalen. Maar ook de supermarkten doen mee in ‘het spel’ door sommige producten tot wel 40% in prijs te doen stijgen.

Wat er in zijn geheel niet klopt? De ‘vrije markt’ is in Nederland losgelaten op de consument en compleet doorgeslagen. Wie ervan profiteren? De producenten, de handelaren en de overheid.

Shell boekte in het eerste kwartaal een recordwinst van 18 miljard. Heineken en Unilever noteerden eveneens recordwinsten. En het vreemde is dat al deze bedrijven deze recordwinsten boeken in een periode waarin ze minder product verkopen. Dat wil maar één ding zeggen: ze hebben de marges weten te verhogen. Er wordt dus onbeschaamd misbruik gemaakt van de situatie. De Nederlandse overheid graait ondertussen waar het maar graaien kan, met BTW, accijnzen of heffingen.

Nu is het de vraag of de overheid zich moet gaan mengen in de policy van de grote bedrijven die de consument uitpersen. In andere landen zijn bijvoorbeeld plafonds aangelegd voor de energieprijzen. Dat werkt net zolang totdat de inkopende partij boven die plafondprijs moet gaan inkopen op de ‘vrije markt’. Dan resten nog maar twee oplossingen: de partij wordt door de staat overgenomen waarna de overheid de verliezen opvangt, of het plafond wordt verhoogd zodat het bedrijf kan voortbestaan. Door het verlagen van BTW en accijnzen, zoals in andere landen, financiert de overheid de winsten van de grote bedrijven. De enige die inlevert is de staat, niet het producerende bedrijf. De vraag is wel of de overheid de extra BTW- en accijnsinkomsten door de prijsstijgingen nog wel moreel aanvaardbaar vindt nu zulke grote groepen hieronder lijden. Dat niveau is bij de Nederlandse overheid in ieder geval nog niet bereikt getuige het ontbreken van dadendrang op dat punt.

Ook de erosie van de euro kan getemperd worden. Dat zou betekenen dat Sigrid Kaag op hoge poten naar de ECB (Europese Centrale Bank) zou gaan om te eisen dat ze doen waarvoor ze er zitten: de stabiliteit van de euro bewaken. Dat doen ze niet, anders was de rente inmiddels wel fors gestegen en zou de euro niet zo wegzakken ten opzichte van de dollar. Waarom ze dat niet doet? Om de zuidelijke landen te beschermen. Zou de rente namelijk fors stijgen om de inflatie te temperen, dan zouden diverse zuidelijke landen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, en dat komt de stabiliteit van de Euro weer niet ten goede. Ondertussen sponseren ‘wij’ de zuidelijke landen door de enorme inflatie van de euro toe te laten. Ook hier zijn nog maar twee oplossingen: uit de euro stappen of deze opsplitsen in een noordelijke en zuidelijke variant.

De zaken liggen er bijzonder complex bij, maar vast staat dat bedrijven op grote schaal misbruik maken van de situatie om hun winsten te maximeren. En dat gaat net zo lang goed totdat de consument andere wegen vindt om de kostenstijgingen te omzeilen: ofwel door niet meer af te nemen, ofwel door alternatieven. Daarna zakken de prijzen vanzelf, mits de euro tenminste nog enigszins stabiel blijft.

Verder Lezen

Recent

Gezondheid17 uur geleden

Concept ‘nieuwe’ coronawet is chronisch ziek

Het concept voor de ‘coronawet’ is inmiddels beschikbaar via deze link. Wat meteen opvalt is dat de wet staat of...

Economie2 dagen geleden

Groninger gasveld gaat open voor heel Europa

Dat leest u natuurlijk nog nergens, maar uiterlijk in november zal het een feit zijn. Indepen sprak met enkele experts...

Economie4 dagen geleden

De digitale Euro: moderne slavernij?

Voorwaardelijk geld Iedereen is bekend met voorwaardelijk geld: in de jonge jeugdjaren kreeg je zakgeld, mits het maar niet besteed...

Economie5 dagen geleden

Jan Modaal wordt kaalgeplukt, producenten en Den Haag profiteren

In Nederland hebben we op dit moment de hoogste gasprijzen van Europa. Dat is vreemd, aangezien Nederland een gigantische gasbel...

Column6 dagen geleden

Opnieuw CTB: VNO-NCW en MKB draaien ondernemers de nek om

Werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland draaien eigenhandig hun eigen leden, de ondernemers, én de samenleving de nek om door het...

Politiek1 week geleden

Stikstof is slechts een stok om mee te slaan

Het doel heiligt de middelen: Stikstof is slechts een stok om mee te slaan De UN heeft al haar visies gebundeld...

Politiek1 week geleden

De crisis van u, is niet mijn crisis!

Het wordt steeds duidelijker dat binnen de samenleving onder bepaalde groepen een mentaliteit heerst die ‘een probleem’ vooral willen oplossen...

Politiek2 weken geleden

De profeten van nu zijn de wappies van toen

De ontsteltenis over de uitspraken van Barbara Baarsma van de Rabobank is groot, op zowel social media als in kranten...

Politiek2 weken geleden

CO2-credits: Banken én overheid in een één-tweetje

Zou een bedrijf tientallen miljoenen steken in een handelsproduct waarvan het zeker zou weten dat het gaat mislukken? Wij denken...

Wetenschap2 weken geleden

De cancelcultuur heeft de wetenschap een enorme dreun bezorgd

Als u met een kwaal naar de huisarts bent geweest, en vrienden vragen u wat er aan de hand is,...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar