Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Klimaat

De ‘stikstofkaart’ blijkt uit de fantasie van het ministerie ontsproten

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De inmiddels beruchte ‘stikstofkaart’ blijkt een compleet van de realiteit losgeraakt verzinsel van het ministerie zélf te zijn, waar zowel provincies als het RIVM helemaal niet achterstaan. Na een rondgang bij enkele experts en provincies mogen wij dat nu wel stellen. Diverse provincies hebben al laten weten de stikstofkaart in de prullenbak te gooien: in ieder geval Gelderland, Drenthe, Friesland, Flevoland en Zeeland hebben al laten weten deze richtinggevende kaart van de minister niet serieus te nemen en naar de prullenbak te hebben verwezen. Volgens minister Van der Wal is het ‘slechts’ een richtinggevende kaart, zij blijft vasthouden aan de doelen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in al haar ‘wijsheid’ en zonder enig overleg met de provincies (dat wordt ook door de provincies bevestigd) zogenaamde ‘bufferzones’ aangelegd rondom de Natura 2000-gebieden, en daarbij duizenden hectares ‘transitiegebied’ ingetekend. Provincies zijn compleet verrast door deze kaart. Het directe gevolg van deze ‘bufferzones’ is dat de te beschermen gebieden plots bijna twee keer zo groot worden, en bedrijven die grenzen aan deze ‘bufferzones’ plots ook in de ’gevarenzone’ zitten, terwijl ze dat voorheen niet waren. Sterker nog, zogenaamde natuurboeren zijn door de aanleg van natuurgebied rondom hun eigen landerijen zelf het slachtoffer geworden, omdat hun zelf aangelegde natuurgebied op de kaart beschermd natuurgebied is geworden en hun eigen landerijen plotseling grenzen aan een te beschermen natuurgebied. Het technische verhaal kunt u hier lezen.  

Het RIVM maakte de kaart voor de minister, maar distantieert zich er ook van. Het RIVM zegt opdracht te hebben gekregen van het ministerie om deze kaart zo in te kleuren, en heeft in een bijbehorend rapport in talloze ‘disclaimers’ getracht de ernst en betekenis van de stikstofkaart te ontzenuwen; helaas tevergeefs want minister Van der Wal doet het voorkomen alsof het plan wetenschappelijk is onderbouwd en in beton is gegoten. Dit heeft helemaal niets meer te maken met wetenschap, dit zijn politieke keuzes. Bijzonder dat het RIVM zich hiervoor leent. Met deze stikstofkaart zou de helft van de landbouwgrond meer dan 47% moeten ‘reduceren’, waardoor zo’n 15.000 bedrijven in de knel komen te zitten. Dat zijn niet alleen boeren (veehouders en akkerbouwers), maar ook liefhebbers met een paar paarden in een wei. Als het aan Van der Wal ligt mogen die naar de slachterij.

Dat de kloof tussen het in Den Haag gezetelde ministerie (LNV) aan de ene kant en het RIVM en de provincies aan de andere kant zó groot is verrast ons ook, het zijn tenslotte allemaal overheidsinstellingen. Remkes, de architect van het stikstofplan, zal deze kloof nooit kunnen dichten. Het is de hoogste tijd dat de ivoren torens in Den Haag wat frisse lucht krijgen zodat er met meer realiteitszin naar de plannen kan worden gekeken.

Verder Lezen

10 Comments

 1. Henkie

  7 juli 2022 in 12:26

  Waarom maar door blijven gaan over stikstof?
  Daar gaat het allang niet meer over.
  Waar het wel over gaat is dat met 1 miljoen huizen wil bouwen op de vrijgekomen weilanden om luie parasiterende asiel eiser in te huisvesten.
  De hele zogenaamde stikstof crisis is niets anders dan een handvat om heel dit kleine landje vol te plempen met uitkeringstrekkers van o0ver de hele wereld.

  • Hans

   9 juli 2022 in 08:33

   Hoop dat bij meer mensen het gaan snappen en de luiken open gaan.

  • Adrie de Vee

   9 juli 2022 in 10:17

   Ik denk dat Henkie niet gek is, in tegendeel dat hij helemaal gelijk heeft !!

  • Joe Black

   29 juli 2022 in 15:36

   Daar heb je in de verste verte niet het oppervlak voor nodig dat nu in bezit is van veeboeren. En er zijn een hoop luie parasiterende asielzoekers, maar die krijgen geen asiel en leven ondertussen in omstandigheden waar jij het nog geen 3 dagen zou uithouden. Mensen die wel asiel krijgen, ken jij blijkbaar niet en zij jou niet en dat is maar goed ook want dan zou NL een slecht visitekaartje afgeven… Als jij ze wel zou kennen, zou je weten dat die mensen een paar jaar hier zijn en vooral bezig zijn met hoe en wanneer ze weer terug kunnen. En in de tussentijd krijgen ze van ons woonruimte. Dat ze voorrang hebben op andere woningzoekenden, komt omdat de Nederlandse woningzoekenden gewoon een betere woning willen, met een ligbad en voortuintje waar ze met de buren op een plastic stoel kunnen klagen dat de woningbouwvereniging hun dakgoot niet komt schilderen. Die mensen liggen niet met hun gezin in een slaapzaal van een AZC… jankerds. Doe wat met je kansen, dan hoef je niet naar de overheid te kijken om een woning gegund te krijgen.

   Het NL beleid is gebaseerd op hoe de meerderheid van de Nederlanders het geregeld wil hebben voor mensen met weinig kansen. En die Nederlanders schamen zich voor mensen als jij.

  • Joe Black

   29 juli 2022 in 15:46

   Goed nieuws! Ik lees bij de NOS dat ze nog 1000 mensen zoeken om te werken aan asielopvang. De NOS kennende zal het wel een leugen zijn en zoeken ze eigenlijk 2000 mensen… Dus, Henkie, jij bent goed in het scheiden van het kaf van het koren, kun je mooi aan de slag, centjes verdienen en iets huren in de vrije sector voor jezelf.

 2. Jan

  8 juli 2022 in 06:02

  Je hebt volkomen gelijk…zal mij benieuwen waar dit op uitdraait..

  • Wim Leenders

   9 juli 2022 in 19:29

   Dat het niet om kwetsbare natuur gaat is al lang duidelijk. Dat de overheid grond denkt nodig hebben voor huizenbouw enz is zeker waar. Maar daar hebben ze lang niet alle grond voor nodig. Waarom de overheid de landbouw grotendeels om zeep wil helpen,is omdat voedselproduktie door nog veel bedrijven voor een stuk onafhankelijkheid van burgers zorgt. Deze overheid is uit op totale afhankelijkheid van de bevolking, afhankelijk van de overheid. Daarvoor willen ze ook die zgn food-hubs ontwikkelen, iedereen aan de insecten… behalve zij zelf!

 3. Meindert Nieuweboer

  10 juli 2022 in 17:09

  Als Ed Nijpels zegt; de boeren bezetten 2/3 van ons grondgebied ! Als d66 woordvoerder Geert de groot zegt waar moeten de mensen anders wandelen !! Als klaver van GL zegt we moeten kiezen tussen koeien en huizen zijn dat 3 partij woordvoerders met antwoorden die niks met stikstof te maken hebben maar met grondoppervlakte !!!!!

 4. j koetsier

  13 juli 2022 in 00:54

  what about pek en veren

 5. J.budding

  25 juli 2022 in 10:29

  Nature restores itself, you don’t have to do anything about that, Now they have made that repair into an earning model, just like a perpetual motion machine, they let us destroy, and nature repairs, they deserve, and we lose our money all the goods and freedom, great isn’t it??

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Klimaat

Het valse spel tussen overheid en boeren

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In een open discussie liggen per definitie alle kaarten op tafel en wordt er open en fair, met inachtneming van eenieders standpunten, gediscussieerd. Maar is de overheid wel fair?

Als blijkt dat het RIVM haar vingers niet wil branden aan de ’stikstofkaart’ omdat de overheid eenzijdig de kaart heeft aangepast, dan speelt de overheid vals. Als met hetzelfde gemak de ‘stikstofkaart’ dan van tafel gaat, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat de overheid de boeren tegemoet komt. De overheid heeft een valse kaart getrokken die niet langer aan het spel meedoet.

Als de overheid geen parlementaire goedkeuring heeft voor een reductie van 70% van de Kritische Depositie Waarde, maar dat wel als inzet heeft, dan speelt de overheid vals. Als diezelfde overheid vervolgens de 70% van tafel gooit en tot een ‘compromis’ wil komen, dan speelt ze blufpoker. 70% Is nooit een gerechtvaardigde inzet geweest.

Als het ministerie van LNV een rapport van TNO ontvangt, waarin gehakt wordt gemaakt van het calculatiemodel AERIUS van het RIVM, maar waarop wél alle berekeningen en conclusies zijn gebaseerd, dan is dat een kaart die op tafel had moeten liggen en ter discussie gesteld zou moeten worden.

Als de overheid via allerhande ngo’s, zoals vermeld in het Food Action Alliance Report, een structuur mede ondersteunt waarbij ‘de boer’ helemaal geen rol speelt, dan speelt de overheid op twee tafels tegelijk.

De cruciale vraag die nog altijd onbeantwoord blijft, is wat de overheid wil gaan doen met de gronden die ze uitkopen. Wil ze die braak laten liggen? Wil ze erop bouwen? Wil ze erop vérbouwen? Die kaart ligt nog altijd niet op tafel, en zolang daar geen helderheid over is, is het speelveld waarop de boeren en de overheid zich bevinden niet gelijkwaardig.

Het probleem van de boeren is dat zij zich, zodra ze die laatste vraag beantwoord willen hebben, op een terrein gaan betreden waar de ‘complotdenkers’ al zitten, en daar wil niemand zich begeven. Wat de boer echter vergeet, is dat de ‘complotten’ juist ontstaan omdat de overheid niet met de billen bloot gaat. Iedere gedachte over de beweegredenen van de overheid kunnen dan met alle gemak als ‘complot’ worden weggezet, zonder dat de daadwerkelijke kaarten op tafel worden gelegd.

Het streven van ‘de boeren’ zou moeten zijn éérst alle kaarten op tafel te krijgen, alvorens ‘het spel’ te willen spelen. Zolang de overheid bepaalde kaarten bewust niet in het spel brengt, andere kaarten tegen de borst houdt, en vals speelt met kaarten die niet in het spel hadden mogen zitten, is van een fair spel geen enkele sprake.

Verder Lezen

Klimaat

Zullen we de Noordoostpolder maar weer laten onderlopen?

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Voor een leek is het moeilijk om te beoordelen wat nu precies die ‘stikstofcrisis’ is. Feitelijk komt het erop neer dat een aantal mensen een computermodel hebben ontwikkeld, AERIUS genaamd, en vanuit dat model wordt beoordeeld welke aanpassingen nodig zijn om weer tot een situatie terug te keren zoals het ‘ooit’ was. Dat ‘ooit’ is nogal vloeibaar. Het toverwoord is ‘stikstof’ geworden. Stikstof is nodig om plantjes te laten groeien, net als CO2 overigens. Daarom stoppen we stikstof in NPK-kunstmest en injecteren we CO2 in kassen voor extra groei. In heide- en veengebieden is er veel minder stikstof nodig voor begroeiing. De specifieke plantjes van heide- en veengebied hebben het gewoon minder nodig, maar een krop sla zal er nooit groeien, simpelweg omdat er te weinig stikstofverbindingen in de bodem aanwezig zijn.

In een ver verleden werd in delen van Drenthe het zogenaamde hoogveen (stikstofarm gebied) afgegraven door de turfstekers. Nadat de turf verwijderd was, ontstond er nieuwe natuur die er inmiddels zo’n 100 jaar zo bijligt. Wat komt er nu uit dat computermodel AERIUS van het RIVM? Dat er teruggegaan moet worden naar zo’n 150 jaar geleden, de periode waarin de ondergrond nog bestond uit turf met daarop het hoogveen. Nu is het een feit dat het turf weg is, opgestookt door onze voorouders, dus zal nu zónder dat turf weer teruggekeerd moeten worden naar een situatie alsof de turf nog de ondergrond was voor het hoogveen. Het mooie van een computermodel is, is dat dit model net zo slim is als de programmeur zelf. Als de programmeur het model zodanig inricht dat door een verlaging van de stikstofdepositie het hoogveen mét turf weer terugkomt, dan komt dat uit het model, en dan klopt het volgens de programmeur. Dat het in de praktijk ook zo gaat uitpakken kan niet gecontroleerd worden, want stikstofdepositie kunnen we nu eenmaal nauwelijks betrouwbaar meten, alleen creëren in een computermodel. Met één druk op de knop verdwijnen een aantal boeren en komt het hoogveen, maar nu zonder turf als ondergrond, weer terug. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zeker niet als u bedenkt dat er 150 jaar geleden nog geen stikstof uitstotende vliegtuigen of auto’s te bekennen waren, maar dat zal toch wel in het model zitten?

Een ander voorbeeld is de Noordoostpolder, een vanaf 1924 door mensenhanden gecreëerd stuk natuur met een paar steden zoals Lelystad en Almere. Een klein deel hebben we later weer teruggegeven aan de natuur, de Oostvaardersplassen, maar dat pakte niet zo handig uit, ondanks de vele ‘experts’ met computermodellen die dit wel zo hadden voorspeld. Toch berekent het model dat ook in de Noordoostpolder stikstofreductie nodig is. Zouden we dezelfde criteria als in Drenthe aanhouden, dan zou dit betekenen dat we de polder maar weer zouden moeten laten onderlopen, immers, 150 jaar geleden lag daar nog de Zuiderzee. Maar kennelijk geldt hier weer een ander criterium, want onderlopen staat niet als uitkomst in de modellen. Met één druk op de knop verdwijnen een aantal boeren, draaien we de klok terug en komt de natuur weer terug uit de eh, de vijftiger jaren, of eh, de negentiger jaren? De wonderen zijn de wereld nog niet uit met zo’n computermodel.

Voor de fauna wil men inmiddels zeldzame vogels weer terug hebben in de modellen. De tapuit bijvoorbeeld, met nu nog zo’n 250 paren in Nederland, broedt bij voorkeur in zanderige gebieden. De tapuit is al decennialang verdwenen op zogenaamd agrarisch cultuurland. In het model van het RIVM herleeft deze zangvogel echter weer. Met één druk op de knop verdwijnen een aantal boeren en komt in het model de tapuit weer terug, de wonderen zijn de wereld nog niet uit met zo’n computermodel.

We zijn er zeker van overtuigd dat het met rekenmodel AERIUS van het RIVM mogelijk moet zijn om de dinosauriër weer te doen terugkeren in Limburg. In Limburgse grotten zijn in het mergel de restanten nog te vinden, en aangezien het computermodel zowel de flora 40 tot 150 jaar kan laten terugrekenen, en de fauna enkele decennia, lijkt het slechts om 2 variabelen in het computermodel te gaan. Het scheelt slechts een paar nullen. Voor software geldt immers: garbage in, is garbage out.

Verder Lezen

Klimaat

RIVM trekt zich terug uit stikstofdossier

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Zoals we al eerder berichtten is het zeer opvallend dat het RIVM zich van de inmiddels beruchte stikstofkaart in een bijlage terugtrekt van de stikstofkaart zelf. Een knap staaltje research van Prof. Jaap Hanekamp, want wie leest nu nog de bijlage? Ook werden wij getipt dat volgens de fauna kaart van de provincies wel héél bijzondere vogels beschermd moeten worden. Zo duikt op sommige plekken plots de ‘tapuit’ op, een middelgrote zangvogel die op de Afrikaanse savannen overwintert. De tapuit is in Nederland vrijwel verdwenen, er is nog een geschatte populatie van 250 broedparen. Ze zijn verdwenen door met name eieren die niet uitkwamen en vossen die de broedsels leegroofden. Valt u iets op? Stikstof is niet de oorzaak, en de boer ook niet! Maar het vormt wel de kapstok om boeren te willen uitkopen of beperken in hun beroepsuitoefening. Er staan keurig hokjes van 1 vierkante meter ingekleurd waar die tapuit (een trekvogel met vleugels) zou zitten, terwijl uit controle van die gegevens, door fauna experts waarmee wij in contact zijn, al sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw geen tapuit meer is waargenomen. De boer betaalt het gelag.

Onze overheid doet het voorkomen alsof de bevindingen en berekeningen van het RIVM de basis vormen voor de stikstofkaart, dat is echter nadrukkelijk niet het geval. Het RIVM geeft juist aan dat er geen enkele conclusie kan getrokken worden op basis van de stikstofkaart. Voor wat betreft de fauna is het zeer bedenkelijk te noemen dat boeren broedende tapuiten moeten gaan beschermen door de koeien uit de wei te halen.

Het RIVM wordt niet voor de eerste keer openlijk misbruikt door de huidige overheid om de wetenschappelijke kaart te trekken, terwijl die er helemaal niet is. We zagen het eerder bij WOB-onderzoek over de vermelding van absolute coronabesmettingen, bij de anderhalve meter en de mondkapjes, allemaal thema’s waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is en waarbij het RIVM zich terugtrok, alleen helaas niet publiekelijk. De overheid deed het echter voorkomen alsof ‘de wetenschap’, en dus het RIVM, de basis zou zijn voor de maatregelen.

Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat er bij het RIVM of bij de provincie mensen werken die weten dat ze in opdracht doelbewust gegevens en berekeningen manipuleren en daarmee de werkelijke wetenschap geweld aandoen. Medewerkers die tegelijkertijd ook een gezin te voeden hebben en een hypotheek die betaald moet worden. Indepen is op zoek naar klokkenluiders, huidige of ex-RIVM- of overheidsmedewerkers die van de hoed en de rand weten en in gewetensnood zijn gekomen. Want zeg nou zelf, een boerengezin de vernieling injagen omdat er óóit, in een heel ver verleden een tapuit op het erf van die boer huisde kan niet goed voelen, zeker niet als u zelf dat hokje rood heeft ingekleurd. Discretie is gegarandeerd!

redactie@indepen.nl

Verder Lezen

Recent

Gezondheid3 uur geleden

Concept ‘nieuwe’ coronawet is chronisch ziek

Het concept voor de ‘coronawet’ is inmiddels beschikbaar via deze link. Wat meteen opvalt is dat de wet staat of...

Economie1 dag geleden

Groninger gasveld gaat open voor heel Europa

Dat leest u natuurlijk nog nergens, maar uiterlijk in november zal het een feit zijn. Indepen sprak met enkele experts...

Economie3 dagen geleden

De digitale Euro: moderne slavernij?

Voorwaardelijk geld Iedereen is bekend met voorwaardelijk geld: in de jonge jeugdjaren kreeg je zakgeld, mits het maar niet besteed...

Economie4 dagen geleden

Jan Modaal wordt kaalgeplukt, producenten en Den Haag profiteren

In Nederland hebben we op dit moment de hoogste gasprijzen van Europa. Dat is vreemd, aangezien Nederland een gigantische gasbel...

Column5 dagen geleden

Opnieuw CTB: VNO-NCW en MKB draaien ondernemers de nek om

Werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland draaien eigenhandig hun eigen leden, de ondernemers, én de samenleving de nek om door het...

Politiek1 week geleden

Stikstof is slechts een stok om mee te slaan

Het doel heiligt de middelen: Stikstof is slechts een stok om mee te slaan De UN heeft al haar visies gebundeld...

Politiek1 week geleden

De crisis van u, is niet mijn crisis!

Het wordt steeds duidelijker dat binnen de samenleving onder bepaalde groepen een mentaliteit heerst die ‘een probleem’ vooral willen oplossen...

Politiek2 weken geleden

De profeten van nu zijn de wappies van toen

De ontsteltenis over de uitspraken van Barbara Baarsma van de Rabobank is groot, op zowel social media als in kranten...

Politiek2 weken geleden

CO2-credits: Banken én overheid in een één-tweetje

Zou een bedrijf tientallen miljoenen steken in een handelsproduct waarvan het zeker zou weten dat het gaat mislukken? Wij denken...

Wetenschap2 weken geleden

De cancelcultuur heeft de wetenschap een enorme dreun bezorgd

Als u met een kwaal naar de huisarts bent geweest, en vrienden vragen u wat er aan de hand is,...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar