Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Column

De media en politiek kunnen uw oerbrein beetnemen

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Iedere psycholoog kan het u duiden: het menselijk brein kent 3 cruciale gebieden: het reptielenbrein, het limbisch systeem en de neocortex. Onder normale omstandigheden communiceren de 3 breinen in balans en is het mogelijk om normaal als mens te functioneren. Zodra echter één van die breinen extra getriggerd wordt, drukt deze het functioneren van de ander 2 breinen deels, en in sommige gevallen zelfs helemaal weg. Als uw vliegtuig crasht en u overleeft het samen met nog wat anderen dan wordt zichtbaar welke disbalans er ontstaat. Op zo’n moment geldt slechts één devies: wegwezen! Dit is een typische reactie van het oerbrein, oftewel reptielenbrein. Toch is op dat cruciale moment het grootste obstakel waardoor uw vluchtweg geblokkeerd wordt de groep mensen die nog hun bagage uit de rekken willen halen alvorens het vliegtuig te verlaten. Het redden van de bagage is compleet irrelevant in die situatie, maar toch zijn er mensen die zich dit op dat moment niet realiseren.

De werking van het brein wordt door specialisten op talrijke manieren ingezet om u te bewegen iets te doen of te laten. Of het nu de geur van de HEMA-worst is bij betreden van de winkel, de specifieke muziek op de achtergrond in de kledingwinkel, het kleurengebruik in reclamecampagnes, de routing op Schiphol; overal zijn specialisten aan bod geweest die weten hoe het menselijk brein werkt en die op heel subtiele wijze uw keuzes proberen te beïnvloeden door specifieke gebieden van dat brein aan te spreken. We weten het eigenlijk allemaal wel, alleen zijn we er ons niet van bewust op het moment dát het gebeurt.

Het meest gevaarlijke brein om bewust aan te spreken is het reptielenbrein omdat hierbij het oerinstinct wordt aangesproken. Het roept angst op, een drang om te willen overleven. Iedereen die dat reptielenbrein bewust aanspreekt, heeft een doel voor ogen: angst zaaien, het reptielenbrein de overhand te laten nemen en u te bewegen om datgene te doen wat de bedenker voor ogen heeft. Zonder dat u het in de gaten heeft, wordt u dagelijks geconfronteerd met instanties die uw reptielenbrein zeer bewust aanspreken, waaronder de media en de politiek. Als voorbeeld nemen we een Chinees die spontaan doodvalt door een virus en vervolgens door mannen in witte pakken wordt afgevoerd in een bodybag. Dan maakt het nogal wat uit of u naast die Chinees staat of dat u het op televisie ziet. Bij de fysieke aanwezigheid is de eerste vraag die u zich zult stellen: waarom valt die Chinees spontaan om? Hartinfarct? Als u 5 minuten van tevoren te horen had gekregen dat er een levensgevaarlijk virus rondwaart, reken er dan maar op dat u het op een rennen had gezet, met of zonder bagage. Uw reptielenbrein functioneert optimaal op zo’n moment: vluchten. Als Charles Groenhuijsen bij OP1 u beelden laat zien van die Chinees, dan heeft Charles één doel voor ogen: u informeren dat er iets héél gevaarlijks aan de hand is, want mensen vallen spontaan dood neer. Iedereen waarvan het reptielenbrein nog niet geactiveerd is, gaat op zoek naar de oorzaak. Die groep komt er al heel snel achter dat er geen enkel virus ter wereld bestaat waardoor iemand binnen enkele seconden dood neervalt. Bij het terugkijken van de beelden ziet deze groep dat die Chinees, vlák voordat hij ter aarde stort, een héél klein stapje naar voren zet; bij iemand waarbij het bewustzijn op slag wordt uitgeschakeld lukt dat niet, die valt letterlijk te pletter. Het is dus onzin waar u naar kijkt, niemand valt spontaan te pletter door een virus, en niemand zet op het allerlaatste moment een stapje naar voren… Iemand waarvan de drie breinen na het zien en analyseren van die beelden nog volledig in balans zijn stelt zich ook de volgende vraag: waarom worden die beelden getoond? Wat is het doel? Angst zaaien misschien? Informeren is het in ieder geval niet, want het is overduidelijk onzin. Als de volgende beelden die Charles toont die van een groot aantal lijkenkisten in Bergamo zijn, en na enig onderzoek blijkt dat dit lijkenkisten beelden zijn van een aardbeving van enkele jaren eerder, dan weet u dat hij flauwekul aan het verkondigen is. Kan Charles er wat aan doen? Geen idee. Zijn redactie was in ieder geval niet erg kritisch. Onbewust is echter een groot deel van de bevolking na het zien van die overduidelijke nepbeelden in een fuik gelopen waarbij het reptielenbrein door de media verder is geactiveerd. Bewust? Geen idee. De Chinese makers van het filmpje spraken in ieder geval wél bewust het reptielenbrein aan. Echter, niemand in de keten van de filmcrew, van de Chinees tot aan de beelden van Charles, is daarna nog kritisch geweest, en dat is wel zorgelijk.

Al dan niet bewust doen de media én de politiek een beroep op het reptielenbrein van de mensheid middels het verspreiden van misleidende beelden en bewuste woordkeuzes. Het einde van úw bestaan loert continu om de hoek.

Als voorbeeld nemen we nu de temperatuur op een terras aan het Vrijthof te Maastricht; of het hier nu 20 graden of 21,5 graden is maakt écht niet uit, dat laatste is wellicht zelfs aangenamer. Toch zal heel Nederland honderden zo niet duizenden miljarden euro’s moeten uitgeven om 1,5 graden opwarming te voorkomen, want als u de media en de politiek mag geloven betekent 21,5 graden zo ongeveer het einde van de wereld.

Volgens sommige politici en media ligt er ook een ‘verstikkende deken van stikstof’ over Nederland. Ik zal u een geheim verklappen: 78% van de lucht bestaat uit stikstof, dus die ‘deken van stikstof’ is echt niet zo verstikkend. Oh wacht, het gaat niet om stikstof, het gaat om stikstofverbindingen? Dan zal ik u nog een geheim vertellen: er zijn ontelbare stikstofverbindingen in de lucht, en slechts enkelen zijn niet zo prettig. Oh wacht, het gaat om de stikstofverbinding ammoniak, één van die duizenden stikstofverbindingen? Terug naar de basis redenerend is er dus geen sprake van een ‘stikstofdeken’, maar wordt doelbewust een woordkeuze gebruikt met, jawel, een doel. Het doel is om uw reptielenbrein aan te spreken, angst te zaaien. En is ammoniak dan zo ‘gevaarlijk’, en wanneer dan wel of niet? En in welke hoeveelheid? Oh wacht, dat komt uit modellen… verder wakkeren we hier de discussie niet aan, het gaat erom dat u zich bewust bent van het feit dat u zeer doelbewust gemanipuleerd wordt door media en politiek.

Bij iedereen waarvan het reptielenbrein in bovenstaande gevallen is aangesproken ontstaat nu een existentiële angst en een ongekende drang om anderen ervan te overtuigen dat het einde van de wereld er aan zit te komen. Vaak weet men niet eens het verschil tussen CO2 en koolstofdioxide (dat is er niet) of tussen NH2 en NH3. Iedereen die hen niet gelooft is een ‘klimaatontkenner’ of een ‘stikstofontkenner’. Laten we duidelijk zijn: iedereen die het bestaan van het klimaat of het bestaan van stikstof ontkent is behoorlijk de weg kwijt, maar ook dat is een bewuste woordkeuze, net zoals de ‘stikstofdeken’. Het zijn instrumenten om het niet over de inhoud te hoeven hebben en u te diskwalificeren, u buiten het (niet bestaande) debat te houden. Net zoals de ‘coronaontkenner’ of de ‘antivaxer’.

Voor iedereen die bovenstaand stuk heeft gelezen hebben wij een tip: zorg ervoor dat de drie breinen in balans blijven! Neem een stapje terug, denk na, en herken de signalen. Daarmee bedoelen we niet de signalen die u ontvangt, maar de signalen die erop duiden dat men probeert uw reptielenbrein aan te spreken. Iedereen die dit probeert heeft namelijk een ‘probleem’ en een doel. Het probleem is een gebrek aan een zinvolle onderbouwing waarvoor nu juist die andere 2 breinen bedoeld zijn en het doel is u datgene te laten doen waartoe ze u willen bewegen. Stelt u zich dus vooral de vraag wáárom die ander doelbewust uw reptielenbrein wil aanspreken. Vanuit dit breingedeelte reageren is de basis van iedere oorlog en elk conflict, maar eigenlijk heeft u het alleen nodig als er écht iets aan de hand is, als uw vliegtuig neerstort bijvoorbeeld.

Verder Lezen

2 Comments

 1. wt

  10 december 2022 in 14:54

  Bedankt voor weer een prikkelend artikel. Ik wist niet dat de Chinees die spontaan dood viel nog een stapje maakte voor hij viel. Wel was al vroeg duidelijk dat de foto niet representatief was.

  Het reptielenbrein is een goede metafoor. Of je dit zo hard kan linken aan fysieke gebieden in het brein is twijfelachtig. De relatie tussen geest en materie is nog steeds een raadsel. De neuro “wetenschap” kan je beter vermijden.

  • Menno

   11 december 2022 in 12:49

   Beste WT, Als je de hersenen van de mens met die van een reptiel vergelijk zijn de overeenkomsten zo ongeveer het “reptielenbrein”, evolutionair gezien het oudste gedeelte.
   In mijn ogen is de relatie tussen materie en geest niet zozeer een raadsel als wel een meningsverschil tussen mensen die in een hogere macht geloven en mensen die alles vanuit de biologie en informatica willen verklaren. Beide groepen hebben een vrij stellig beeld hoe de wereld in elkaar steekt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Column

Multinationals bepalen beleid van regeringen

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

In 2001 verscheen het boek “The Silent Takeover, Global Capitalism and The Death of Democracy” van hoogleraar Politieke Wereldeconomie Noreena Hertz. In dat boek voorspelt ze hoe multinationals, mondiale lobbyclubs en individuen als Bill Gates, Warren Buffet, mediamagnaat Rupert Murdoch en George Soros het bestuur van de (westerse) wereld overnemen van nationale regeringen. Destijds  (2001)  was er grote kritiek op dit boek, onder andere door de progressieve Engelse krant The Guardian. Inmiddels is het 2022 en blijkt Hertz helaas gelijk te hebben gekregen. Maar, hoe werkt zo’n overname van die wereldmacht en wat kunnen wij hiertegen ondernemen?

Het grote plaatje van de nieuwe wereldorde volgens Hertz

De stelling van Hertz wordt handig samengevat in de subtitel: “The Death of Democracy”. Haar kernargument is dat een combinatie van globalisering en de groeiende macht van grote bedrijven, voornamelijk Amerikaanse en Europese, democratische regeringen onmachtig maakt om zelfstandig belangrijke beslissingen te nemen die het leven van gewone mensen beïnvloeden. Dat wordt al sinds de jaren ’90 beweerd door meerdere economen en politicologen. Maar Hertz gaat nog een stap verder in haar betoog. Door zich over te geven aan de wereldwijde kapitalisten, verlagen regeringsleiders zelf de democratie, waardoor het voor burgers volkomen nutteloos wordt om te stemmen. Mensen voelen hun machteloosheid en de overbodigheid van de zinloze stembuspolitiek.

“Door (als regering)  een stap terug te doen terwijl bedrijven het overnemen, lopen regeringen steeds meer het risico de steun van het volk nog verder te verliezen”, aldus Hertz in haar boek.

Op pag. 15 schrijft Hertz: “We staan nu op een kruispunt. Als we niets doen, als we de politiek niet bevragen op hun acties, als we de ‘stille overname’ door het bedrijfsleven niet aan de orde stellen, zal de Nieuwe Wereldorde worden gecreëerd en is alles verloren. Een wereld waarin George W. Bush de een na de andere wet aanneemt die het grote bedrijven makkelijker maakt en waarin mediamagnaat Rupert Murdoch meer macht heeft dan Tony Blair, is angstaanjagend en ondemocratisch”. Dat was 2001.

Na WO II en tot de regeringen Reagan en Thatcher, werd de verzorgingsstaat opgebouwd

Direct na WO II begon de wederopbouw van de westerse wereld en vooral die van Europa. Daarbij werd het gedachtengoed van de Engelse econoom Keynes gevolgd. Kort samengevat pleitte Keynes voor een verzorgingsstaat ‘van de wieg tot het graf’, waarin vooral kwetsbare burgers door de eigen regering zouden worden beschermd. In deze tijd werden overal pensioensystemen, werkloosheidsvoorzieningen en gezondheidszorg opgetuigd.

Een belangrijke reden voor die verzorgingsstaat was de westerse vrees voor een systeem zoals in de USSR bestond; communisme. Alleen door goed voor de eigen burgers te zorgen, kon voorkomen worden dat kwetsbare burgers sympathie voor het communisme zouden ontwikkelen, aldus het boek.

Reagan en Thatcher; ontwikkeling van het neoliberalisme

In de jaren ’80 van de vorige eeuw konden de presidenten van de VS en het VK  (Ronald Reagan en Margaret Thatcher)  bijzonder goed met elkaar overweg. Beiden wilden de rol van de staat terugdringen en het bedrijfsleven meer ruimte geven om de markteconomie verder uit te bouwen. Om dat te bereiken, werden een fors aantal maatregelen genomen die variëren van vereenvoudiging van wetgeving tot het stimuleren van privatisering van overheidsbedrijven. Overal in de westerse wereld werden toenemend overheidsdiensten verkocht aan het bedrijfsleven. Het begon met zaken als post en telefoniebedrijven. Later kwamen daar organisaties (waaronder verzekeraars) in de gezondheidszorg, opleidingen en infrastructuur bij.

VS president Reagan ondernam in 1983 nog een andere strategische stap; hij verklaarde de USSR tot Evil Empire. Dat land ‘met de focus van het kwaad in de moderne wereld’ kon alleen bestreden worden door de wapenwedloop te intensiveren. Daarom werd datzelfde jaar het Star Wars Programma door hem geïntroduceerd. Het plan voor Star Wars was grotendeels bedacht door Robert McFarlane, de veiligheidsadviseur van Reagan, die een verdedigingsschild wilde inzetten als onderhandelingspunt richting de Russen, om hen onder druk te zetten.

Reagans strategie richting USSR werd een daverend succes

De USSR economie verkeerde begin jaren ‘80 in grote problemen. Er was geen geld om mee te doen in die mega wapenwedloop met de VS. De economisch veel zwakkere Sovjet-Unie kon zich een dergelijke wapenrace niet veroorloven, maar verhoogde toch het defensiebudget, wat nog meer ten koste ging van de economie en de USSR burgers in armoede stortte. Joeri Andropov, de USSR president die door Reagan zijn Star Wars plannen onder druk werd gezet, overleed na 1,5 jaar regeren en werd vervangen door Michail Gorbatsjov. Deze onderkende de problemen van zijn land en besefte dat het roer 180 graden om moest. In plaats van een verdere escalatie en wapenwedloop met de VS, koos hij voor een stap richting het Westen. Zijn ‘Perestrojka’ en ‘Glasnost’ aanpak leidden uiteindelijk tot het uiteenvallen van de USSR en het einde van de Koude Oorlog.

Einde van de Koude Oorlog = begin van globalisering

Noreena Hertz betoogt in haar boek dat de teloorgang van de USSR een aantal aardverschuivingen teweeg brachten. Opeens was de VS de enige grootmacht in de wereld en had deze vrij spel in de wereldeconomie. In rap tempo werden voormalige Sovjet landen bij de NAVO en/of EU ingelijfd, waarmee allerlei nieuwe markten voor de VS open gingen.

Tweede grote voordeel van het verdwijnen van die andere supermacht (USSR) was dat het niet meer nodig was om een sociaal en maatschappelijk tegenwicht te bieden voor westerse burgers. Met andere woorden; de verzorgingsstaat in het westen kon worden afgebouwd. Immers; het andere politieke systeem (communisme) was alleen nog aanwezig in economisch zwakke landen als China en kleine landen als Noord- Korea en Cuba.

China wordt de Fabriek van de Wereld

Met de USSR uitgerangeerd, is ook China opeens in een heel ander krachtenveld beland. De voormalige communistische grootmacht (USSR) is niet meer. Dat betekent een groot verlies voor China dat diezelfde USSR als grotere broer zag op politiek en maatschappelijk vlak en qua economische samenwerking. China heeft een andere economische partner nodig, net als vele voormalige USSR lidstaten. De VS van president Bill Clinton ontvangt hen met open armen.

Volgens Sandy Berger, Clintons topadviseur voor nationale veiligheid, had de president drie hoofddoelen na het uiteenvallen van de USSR: het Amerikaanse mondiale leiderschap laten gelden; de Amerikaanse welvaart bevorderen en de markteconomie wereldwijd uitbreiden; de start van globalisering.

Clintons hoogste prioriteit was het uitbreiden van de handel met China, het stimuleren van de Amerikaanse export, het uitbreiden van investeringen in de enorme Chinese markt en het creëren van meer banen in eigen land. Door China in 1993 tijdelijk de status van meest begunstigde natie toe te kennen, minimaliseerde zijn regering de tariefniveaus op Chinese invoer.

Afbraak van de verzorgingsstaat en verdwijnen onderscheid linkse – rechtse politiek

Net als Reagan en Thatcher, konden ook Bill Clinton en Tony Blair heel goed door één deur. Ze bedachten samen dat het onderscheid tussen politieke partijen ter rechter en linker zijde tot het verleden moest behoren, aldus het boek van Hertz. Clinton noemde dat onderscheid zelfs een ‘hersendood concept’ en zei dat zowel Republikeinen als Democraten dezelfde principes van vrije markt, de WTO, vrije handel met het buitenland en privatisering van overheidsbedrijven nastreven.

De combinatie van vrije markten, privatisering en verplaatsen van industriële capaciteit naar China, vereist wel dat het Westen competitiever zou worden, aldus Hertz op pag. 39. Daarvoor moest de verzorgingsstaat geminimaliseerd worden. Immers, zonder deze ingreep in westerse landen, zouden multinationals al hun activiteiten overbrengen naar lage lonen landen en het westen in armoede achterlaten.

Multinationals spelen landen en regeringen tegen elkaar uit

Hertz onderzocht op welke wijze multinationals landen en regeringen tegen elkaar uitspelen. Dat gebeurt onder andere door beloftes te doen aan verschillende staatshoofden inzake investeringen, nieuwe banen en groei van BNP in ruil voor lagere belastingen, subsidies en investeringen in infrastructuur. Het staatshoofd dat de beste deal biedt qua belastingklimaat en subsidies, krijgt de gunning.

Ierland weigert zo al decennia lang om de vennootschapsbelasting in lijn met andere EU landen te brengen om een aantal hoofdkantoren van multinationals te behouden. Een groep van Duitse multinationals, waaronder Deutsche Bank, BMW, RWE en Daimler-Benz, wist de Duitse minister van financiën er in 1999 van te weerhouden om de vennootschapsbelasting te verhogen, dit onder dreiging van verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Volgens Duitse politici zijn deze bedrijven te sterk voor de regering in Berlijn.

In Nederland zagen we Shell en Unilever soortgelijke acties ondernemen.

Machtsspel van multinationals versus nationale regeringen leidt tot grotere armoede

Het is evident dat de internationale strijd om de laagste belastingen en de hoogste subsidies ten koste gaat van de nationale schatkist en welvaart. Immers, al die belastingen die niet door multinationals worden betaald, moeten door het MKB en burgers worden opgehoest. Alle subsidies die naar deze grootbedrijven gaan, kunnen niet ingezet worden voor onderwijs of gezondheidszorg.

Hetzelfde geldt voor monetaire politiek van centrale banken; al die renteverlagingen en dat geld bijdrukken om multinationals aan goedkoop krediet te helpen, gaan ten koste van de portemonnee van burgers en MKB. Het gaat ook ten koste van hun spaargeld, pensioenen en woonlasten.

De politiek is nu écht aan zet (maar durft ze het wel aan?)

Hertz geeft tal van voorbeelden in haar boek van politici die door de knieën gaan voor de eisen van multinationals. Dat was in 2001. Die situatie is inmiddels dramatisch verslechterd. Sinds dat jaar hebben we de financiële crisis van 2007-2009 gehad waarna ontelbare banken met belastinggeld werden gered.

In 2016 begon Mario Draghi (via de ECB) ultragoedkoop krediet aan multinationals te verschaffen dat niet voor het MKB beschikbaar kwam. Het aantal overnames van MKB familiebedrijven sinds 2001 is onvoorstelbaar groot gebleken. Volgens pagina 10 van dit McKinsey rapport is Nederland het land met het hoogste percentage BNP (61%) uit multinationals. Nog slechts 39% van ons BNP komt van MKB en ZZP’ers. Dat maakt onze politici zeer gevoelig voor het machtsspel van die grote partijen.

Aangezien ons land (van alle OESO landen) het meest afhankelijk is van de druk en macht van het grootbedrijf, met alle maatschappelijke gevolgen van dien, moet de politiek nu écht ruggengraat tonen. Dat kan door niet te buigen voor het machtsspel van het grootbedrijf en meer aandacht te besteden aan concurrentie vergrotend beleid voor het MKB. Het MKB brengt uiteindelijk ook meer belastinggeld in het laatje, houdt een eerlijke concurrentie in stand en zorgt voor meer werkgelegenheid. Gaan we door op de huidige weg, dan zal de maatschappelijke onvrede zichtbaar worden.

De NOS berichtte laatst al over ernstige bedreigingen van politici. Moet je eens opletten hoe snel die verdwijnen als onze politici weer eens gaan doen waarvoor ze zijn aangesteld; de belangen van de Nederlandse burger beschermen.

Verder Lezen

Binnenland

Energie in België bijna helft goedkoper

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Men neme één energieleverancier en -producent in 2 verschillende landen… Men neme Eneco in België en Nederland. Men neme dezelfde energiebehoefte (1500 m3 gas en 3500 kWh stroom) en men vergelijke de tarieven… zie hier het recept voor een vergelijk.

Jefke uit Mol in België gaat naar de site www.eneco.be en vult zijn gegevens in. Voor de goede orde: in België wordt gas afgerekend in kWh, en 1500 m3 gas wordt daardoor 14.653 kWh, stroom is 3.500 kWh. Jefke krijgt binnen een paar seconden een aanbod van Eneco in België van 384,58 euro per maand, omgerekend 4.615 euro per jaar.

Jan uit Amsterdam gaat naar de site www.eneco.nl en moet het doen met een tabelletje, hij kan geen getallen invullen. Hij leest in de tabel dat de elektriciteit bij Eneco 0,97 euro per kWh kost, en gas 3,52 euro per m3. Dit is echter zónder de transportkosten. ‘Grapje’ van Eneco is om de prijzen inclusief 21% BTW te publiceren, terwijl die in december 2022 op 9% liggen. Bij een verbruik van 1500 m3 gas en 3.500 kWh stroom is het jaarbedrag 5.280 euro plus 3.395 = 8.675 euro. Dan komt er nog 5,99 euro vaste leveringskosten per maand en per product bij. Voor de transportkosten moeten we te rade gaan bij allerhande complexe berekeningen die per distributiebedrijf verschillen en eigenlijk volstrekt ondoorgrondelijk zijn. We hebben voor het gemak die van Stedin genomen en die rekenen 0,69 euro per dag voor stroom (capaciteitstarief noemen ze dat daar, 251,85 euro per jaar) en 0,59 euro per dag voor gas (215,35 euro per jaar). De vermindering energiebelasting gaat er dan weer vanaf, dat is 596 euro op jaarbasis. Bent u de draad al kwijt? Wij (bijna) wel, maar uiteindelijk komen we uit op 7.499,96 euro op jaarbasis uitgaande van 9% BTW, oftewel 625 euro per maand.

Nu gaat de BTW voor energie in januari 2023 weer naar 21%, en dan wordt de som weer héél anders. Ook komt er nog zoiets bij als een prijsplafond. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per m3 tot een verbruik van 1.200 m3. Voor de 300 m3 extra van Jan is de prijs onbekend. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot 0,40 euro per kWh en het maximale verbruik tot 2.900 kWh. Voor Jan wordt het nu helemaal mistig, want ook hier ‘mist’ weer 600 kWh. Jan heeft werkelijk geen idee wat hij de komende maand januari moet gaan betalen.

Hoe dat verschil tussen Nederland en België mogelijk is, is met geen enkele logica te beredeneren. Jan betaalt zo’n anderhalf keer meer dan Jefke. Jefke kan binnen enkele minuten een contract afsluiten voor een jaar, en Jan is aan de goden overgeleverd; er is geen contract mogelijk, en iedere maand zijn er andere tarieven.

Wat de productie van energie betreft; Eneco produceert in België in totaal 3.369 GWh, in Nederland 10.572 GWh. In Nederland wordt dus, middels Nederlandse zon en wind, ruim 3 keer zoveel energie geproduceerd. Stroom transporteren van Nederland naar België kost energie (het zogenaamde netverlies) en geld. Het is dus zeer aannemelijk dat de in Nederland opgewekte stroom ook in Nederland blijft, dit staat overigens ook beschreven in het overzicht van Eneco zelf.

Voor aardgas moet Eneco de markt op, ze hebben hier alleen een handelsfunctie. In Nederland hebben we een grote gasvoorraad onder de grond zitten, maar die wordt zoals bekend aan het buitenland verkocht, waaronder België. Eneco koopt dus voor Nederland het dure LNG (vloeibaar aardgas) uit Amerika of het Russische gas dat inmiddels via India geleverd wordt en misschien nog wat Noors aardgas. Voor België haalt Eneco het goedkope gas uit Nederland. En daardoor betaalt Jefke op jaarbasis 4.615 euro en Jan 7.499 euro. Van dit verschil, zo’n 2.900 euro, kan Jefke jaarlijks een keer op vakantie, en zit Jan in de kou naar de thermostaat te staren.

Waarvoor deden we dit ook alweer? Oh ja, om Putin op de knieën te krijgen. De enige die tot dusverre door de knieën is gegaan is de Nederlandse burger, 40% heeft inmiddels moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De energiemaatschappijen, de Nederlandse staatskas, Biden, Putin en eigenlijk heel Europa lachen zich een scheur in de broek om zoveel naïviteit van het Nederlandse volk, dat eerst de Oekraïense vlag ophangt, en vervolgens de Nederlandse vlag op de kop. Collectief noemen ze dat ‘verzet’. En Den Haag? Die graait nóg meer belastinggeld weg bij wederom diezelfde burger om vervolgens iedereen met 190 euro te ‘compenseren’ met zijn eigen geld.

Verder Lezen

Binnenland

Twitter is grootste bedreiging voor reguliere media en overheden geworden

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Over de ‘Twitter Files’ wordt angstvallig gezwegen in de reguliere media, terwijl hieruit een beerput van ongekende grootte en diepte wordt opengetrokken. Het toont namelijk aan dat overheden een dikke vinger in de pap hadden en hebben in welk nieuws wél, maar vooral welk nieuws niét op het grootste mediaplatform ter wereld mocht en mag verschijnen. Het nieuws dat onderdrukt, gewist en gecanceld werd was en is niet, zoals zo vaak gesteld werd ‘nepnieuws’, maar onwelgevallig nieuws voor de zittende overheden. Dit vond niet alleen plaats op Twitter, maar ook op Facebook. Zo gaf Mark Zuckerberg aan bezoek te hebben gehad van de FBI om hem te waarschuwen voor het ‘feit’ dat de laptop van Hunter Biden ‘Russisch propaganda’ is. De authenticiteit van de laptop was toen allang bekend bij de FBI, toch ging Facebook over tot het (deels) censureren van nieuws hierover.

Onze eigen vaderlandse media (in handen van slechts 2 Belgische ondernemingen) opereert onder hetzelfde regime en wordt door de overheid beschouwd als ‘steunpilaar’. Ja, u leest het goed, de media kwijt zich niet van de taak om de macht te controleren, maar is de steunpilaar voor de overheid. De speldenprikjes die over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden worden gegeven zijn slechts klein bier, want over de verdwenen 5,2 miljard euro door Hugo de Jonge is het nog altijd muisstil in de reguliere media. Voor een in het verleden zoekgeraakt bonnetje verdween, na grote druk door de media, een minister van het toneel omdat hij de Kamer had misleid, maar De Jonge (of staatsrechtelijk gezien opvolger Ernst Kuipers) zit er nog altijd. Er is geen journalist binnen de reguliere media te vinden die in de inmiddels vrijgegeven Wob-documenten duikt. Dat wordt overgelaten aan burgers die vervolgens de politie aan de deur krijgen. En als blijkt dat het ministerie van VWS zich niet aan de Wet openbaarheid van bestuur wil houden door gewoon glashard te zeggen dat men niets meer vrij geeft, dan schrijft de Volkskrant daar een klein stukje over met louter constateringen. Er komt geen kritisch artikel over het feit dat de overheid de wettelijke plicht heeft de stukken vrij te geven, er komt geen kritisch stuk over de ‘nieuwe bestuurscultuur’, er komt geen kritisch stuk over het feit dat de overheid het vertrouwen van de bevolking compleet ondermijnt. Wel heeft de Volkskrant inmiddels 35.000 euro ontvangen voor het ontwijkgedrag van de overheid.

Zodra de actieve censuur op Twitter verdwijnt verliezen overheden grip op de samenleving en worden de eveneens gecensureerde reguliere media volstrekt overbodig. Dan pas wordt duidelijk dat er bij de gevestigde media sprake is van ‘Newspeak’ uit het beroemde boek ‘1984’ van George Orwell. Daarom zijn de reguliere media bevreesd, want ze lopen aan de leiband van de overheid zelf. En dus schrijven ze wél over de zogenaamde gevaren van een ‘vrij’ Twitter, verspreiden ze vooral flauwekul (over een kat in het nauw gesproken) over het ‘nieuwe’ Twitter en zullen ze de komende maanden niets aan het toeval overlaten om Elon Musk te framen. Het is allemaal zo voorspelbaar. Lees in dit stuk maar eens de laatste alinea…  

Elon Musk gaat ondertussen in sneltreinvaart door. Zo ontdekte hij ondertussen dat ook Apple verstrikt is in het web van overheden, waarna Apple dreigde om Twitter uit de appstore te verwijderen. Ook ontdekte hij bemoeienis van Twitter in de recente verkiezingen in Brazilië en vraagt hij de Twitteraars of de gecancelde Julian Assange en Edward Snowden weer moeten terugkeren. De laatste 2 zijn in een ver verleden van Twitter gegooid, niet vanwege het verspreiden van nepnieuws, maar van de waarheid uit overheidsstukken. Gek genoeg noemde de overheid de vrijgave van de waarheid destijds staatsondermijnend…

Verder Lezen

Recent

Klimaat9 uur geleden

Topman visserij: ‘EU-Greendeal loopt compleet uit de hand’

Een topman bij een van de visafslagen sloeg vandaag (donderdag 01-02) de noodklok bij Indepen.nl. ,,Het is dramatisch wat er...

Politiek12 uur geleden

Rutte: onvoldoende draagvlak om koning belasting te laten betalen

DEN HAAG (ANP) – Minister-president Mark Rutte doet niets met een oproep van de Tweede Kamer om de belastingvrijstelling voor...

Gezondheid2 dagen geleden

Haagse Broodje van Dootje weigert WEF-krekels te verkopen

De Haagse ondernemer Dowie Walta, eigenaar van broodjeszaak Broodje van Dootje, vindt het waanzin dat insecten de voedselmarkt moeten gaan bestormen....

Human3 dagen geleden

Omtzigt: gebrek urgentie kabinet uithuisplaatsingen ‘beschamend’

DEN HAAG (ANP) – Het kabinet ziet nog steeds onvoldoende urgentie om kinderen die als gevolg van het toeslagenschandaal uit...

Economie3 dagen geleden

Huilende Noordzeevisser (64) kapotgemaakt door EU: ‘Werk van de duivel’

Huilend vertelt hij hoe zijn levenswerk kapot is gemaakt door de EU, en door de banken. Afgelopen dagen maakte zijn...

Binnenland5 dagen geleden

Professor UvA bang voor dreigementen

Docent Laurens Buijs aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is bang dat ‘woke-studenten’ hem tijdens zijn college zullen bekogelen met...

Gezondheid7 dagen geleden

Pfizer heeft een probleem (en Jordon Walker ook)

Een paar dagen terug had nog vrijwel niemand gehoord van Jordon Trishton Walker, directeur Research & Development Strategic Operations van...

Buitenland1 week geleden

Oekraïne: Corruptie op het ministerie van Defensie

KIEV (ANP/RTR) – In Oekraïne is een aantal topbestuurders ontslagen. De gouverneurs van de militaire regio’s Cherson, Dnipropetrovsk, Kiev, Soemi...

Klimaat2 weken geleden

Agractie hekelt ‘onbetrouwbare overheid’ in landbouwoverleg

ZALTBOMMEL (ANP) – Boerenorganisatie Agractie vraagt zich hardop af of “met deze overheid wel afspraken zijn te maken”. De groep...

Politiek2 weken geleden

WEF principes worden door de EU afgedwongen middels wetgeving

De EU heeft als eerste machtsblok in de wereld de ideeën van het World Economic Forum (stakeholder management) in wetten...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar