Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Politiek

De macht van de overheid vertoont steeds meer tekenen van onmacht

Gepubliceerd

op

Foto: ANP - In de bioscoop moest je via de coronacheck op je QR-code gecontroleerd worden.

Dat steeds meer zaken door overheden alleen nog gecommuniceerd kunnen worden door drang- en dwangmaatregelen toe te passen maakt steeds duidelijker dat er een veel groter probleem ligt: onmacht.

De gemeente Woerden heeft een probleem: de formulieren die zij in het kader van de Wet WOZ aan een aantal ingezetenen toesturen worden nauwelijks teruggezonden. De woningbezitter dient in dat formulier aan te geven hoe vaak hij bijvoorbeeld het houtwerk schildert, of de keuken gedateerd of splinternieuw is en hoeveel elektriciteitsgroepen de meterkast kent. De formulieren dienen vergezeld te worden van foto’s van de badkamer, de keuken, de woonkamer, de zolder, de gevels en eventuele bouwkundige gebreken. Iedere woningbezitter zal van mening zijn dat een ambtenaar bij de gemeente daar helemaal niets mee te maken heeft. Bovendien is de beoordeling van het sanitair, de keuken en het schilderwerk uiterst subjectief. In al hun ambtelijke wijsheid heeft de gemeente Woerden dan maar bedacht een regel toe te voegen aan het verzoek: de ontvanger is op grond van de Wet WOZ artikel 33 wettelijk verplicht het formulier in te vullen en te retourneren. Nu staat er in artikel 33 veel over wat er allemaal moet en mag, maar nergens staat dat het inzenden wettelijk verplicht is. Artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht geeft aan dat een ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden strafbaar is. Zodra de gemeente Woerden hierop gewezen wordt ontstaat een wonderlijk uitwijkgedrag. In plaats van dat excuses gemaakt worden en de vrijblijvendheid wordt benadrukt, wordt er vervolgens aanvullend verwezen naar artikel 30 van de Wet WOZ en artikel 47 van de AWR (algemene wet inzage rijksbelastingen) om vooral te benadrukken dat vrijblijvendheid van de burger niet gewenst is.

Dit voorbeeld op microniveau geeft aan dat problemen op ambtelijk niveau, in dit geval het retourneren van een formulier, niet leidt tot herbezinning of reflectie, maar tot verdergaande drang of dwang. De ‘grote jongens’ in Den Haag hebben hier ook last van.

Als het niet lukt de bevolking te overtuigen dat een vaccin belangrijk of misschien zelfs noodzakelijk is, wordt niet als reactie daarop alles gedaan om de bevolking helder en transparant te informeren, nee, er wordt alles uit de kast gehaald om door drang en dwang de bevolking zover te krijgen. Over het ‘stikstofprobleem’ wordt op basis van modellen alleen gecommuniceerd dat het er zou zijn, maar eenieder die om een nadere onderbouwing vraagt wordt genegeerd. Ook hier is transparantie over de besluitvorming ver te zoeken. Maar ook onderling kunnen ze er wat van. Als gemeentes in onvoldoende mate voldoen aan het huisvesten van statushouders, dan gaat de Rijksoverheid druk uitoefenen op provincies die dan weer gemeentes moeten dwingen. Of het uitvoeren zinvol of realistisch is staat helemaal niet ter discussie. Dat de EU haar lidstaten en burgers uitsluitend nog door middel van dwang en drang in beweging probeert te krijgen hoeven we hier niet verder toe te lichten, Timmermans en Von der Leyen zijn opperhoofd drang en dwang.

Overheden zijn steeds minder in staat burgers open en transparant te overtuigen van hun doelstellingen. En áls de burger dan al transparantie opeist, dan verdwijnen sms’jes, app-verkeer, notities, documenten, geluidsopnamen enzovoorts als sneeuw voor de zon. In plaats van herbezinning of reflectie van de ambtenarij is de enige reflex: nog meer drang en dwang. Dat bestuurders er zitten voor de bevolking en niet andersom lijkt allang vergeten, maar dat is nog altijd wel de basis voor hun bestaansrecht.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Binnenland

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Gepubliceerd

op

Foto ANP

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de woonkamer warm te houden en geen idee heeft of hij de aankomende winter financieel nog wel gaat doorkomen, spelen zich ‘buiten’ de meest absurde taferelen af. Prinsjesdag, normaliter het decor van oranje vlaggetjes, joelende Oranjefans en folkloristisch volksvermaak, is verworden tot een protestuiting van de ontevredenen. Omgekeerde vlaggen, boe-geroep en een NPO die zich geen raad weet met deze uiting van onvrede. De troonrede blijkt een opgedrongen verhaal van ghostwriters van het kabinet, WA leest het braaf voor. De balkonscène doet denken aan die van Ceaușescu in 1989; een ontevreden volk tegenover zich, maar zichzelf van geen kwaad bewust. Of dat laatste ook het geval is bij WA betwijfelt ondergetekende overigens, de uitspraak ‘maak niet normaal wat niet normaal is’ stemde destijds hoopvol. Bij de algemene beschouwingen een vergelijkbaar beeld. Stoïcijnse redevoeringen van de zittende macht, doorspekt met afleidingsmanoeuvres om het werkelijke verhaal inhoudelijk niet te hoeven verantwoorden. Talloze pogingen om Oekraïne ‘de schuld’ te geven, oorlogszuchtige tweets van Jan Paternotte die opkomt voor het Oekraïense volk, maar het eigen volk daarvoor op de blaren wil laten zitten. Tegelijkertijd een oppositie die blijft wrijven in de vlek die de coalitie maar niet wil zien. En als het te concreet of te confronterend wordt, dan stapt de voltallige Kamer demonstratief op, zonder dat een Kamervoorzitter ingrijpt. De politieke arena is verworden tot een circusarena, een toneelstukje, een act. De kloof tussen utopie en werkelijkheid kan niet beter geïllustreerd worden.

De bevolking is het slachtoffer van alles verstikkende ‘modellen’, opgesteld door ‘experts’ en ‘wetenschappers’ die slechts het eigen computerscherm als waarheid zien. Iedere kritiek daarop is in het verleden weggevaagd. De klimaattafels van klimaatpaus Ed Nijpels, waarbij iedere tegenstand werd verwijderd en uiteindelijk de installatiebranche samen met ‘de overheid’ (maar expliciet zonder de burger) een utopie opstelden en met trots presenteerden is er een voorbeeld van. De warmtepompbezitters zitten inmiddels met de exploderende elektriciteitscijfers zélf op de blaren, terwijl dit 4 jaar geleden al voorspeld werd, maar ja, dat was ongewenste kritiek. Het effect van ‘wiebelstroom’ door zonnepanelen en windmolens werd al járen vooraf heftig bekritiseerd door experts uit het veld, maar ja, dat was ongewenste kritiek. Terwijl de boeren door de overheid gekneveld worden is er ongekende kritiek op alle ‘modellen’, maar ja, dat is ongewenste kritiek. Al een decennium lang wordt er hevig geageerd tegen alles wat ‘CO2’ heet omdat er nog altijd utopisten zijn die denken dat de aarde een thermostaatknop heeft met de tekst ‘CO2’ erop en dat wij hier in Nederland wel even laten zien hoe dat werkt terwijl in China de kolencentrales uit de grond worden gestampt, maar ja, dat is ongewenste kritiek.

Wat we nu zien is een wegkijkende en wegvluchtende elite die ons bovenstaande sprookjes op de mouw heeft gespeld, maar de gevolgen die dat voor de samenleving zou hebben niet wilde horen. Een elite die geloofde in de utopie van theoretisch modellen, van luchtfietserij die altijd afgedaan kan worden met ‘ja, maar het is maar een model’. In álle modellen, geen enkele uitgezonderd, zijn de consequenties voor de samenleving omzeild en dit alles onder de aanname dat het ‘hogere doel’ veel belangrijker is dan de bevolking die het mag dragen en realiseren.

Verder Lezen

Politiek

Jeugdzorg: Van Haga eist schoon schip

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Kamerlid Van Haga wil alle verantwoordelijke bewindspersonen voor ontspoorde Jeugdbescherming uit kabinet hebben, morgen de eerste motie van wantrouwen

“Er is 12 jaar weggekeken bij het in-en intrieste lot van zeer kwetsbare kinderen: het is genoeg:”

BVNL-partijleider Wybren van Haga vindt dat er eindelijk consequenties moeten volgen voor de wandaden die begaan zijn in de Jeugdzorg. “12 Jaar lang hebben de kabinetten Rutte kinderen en ouders onherstelbare schade toegebracht. Dit heeft nu lang genoeg geduurd. Deze mensen gaan dit drama niet oplossen.”

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het systeem van de jeugdbeschermingsketen. Vorige week verscheen een alarmerend rapport van de Universiteit Leiden over de puinhoop in de Jeugdzorg en eerder al luidde ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de noodklok, naar aanleiding van het falende feitenonderzoek waardoor vele kinderen in Nederland onterecht uit huis worden geplaatst. “Gezinnen zijn uit elkaar gerukt, kinderen voor het leven getraumatiseerd”, aldus Van Haga. “Maar ondertussen zitten de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn nog steeds op het pluche. Op hen hoeven wij niet te rekenen om deze beerput te dempen en het stelsel te veranderen. Maar het veroorzaakte leed is zo ontzettend groot, dat kan niet zonder gevolgen blijven. BVNL wil het kabinet op het dramatische Jeugdzorgdossier laten vallen en zet hiertoe morgen tijdens het debat met het indienen van een motie van wantrouwen tegen de minister van Rechtsbescherming een eerste stap. En we gaan daarmee door tot alle verantwoordelijke bewindspersonen voor het Jeugdzorgdrama uit het kabinet zijn verdreven. Bovendien vinden wij dat er een parlementaire enquête moet komen over de crisis in de Jeugdzorg.”

Van Haga: “Zorg voor onze kinderen is een primaire levensbehoefte voor de maatschappij en daarmee is de Jeugdzorg een basisvoorziening. De overheid heeft dus de plicht om kinderen en gezinnen te allen tijde te verzekeren van goede zorg. Dat is niet alleen in het belang van deze gezinnen, maar in het belang van heel Nederland. De regering heeft deze plicht ernstig verzaakt en de huidige minister staat erbij en kijkt ernaar. Het is nu aan de politiek om de jeugdbescherming drastisch te hervormen, onder andere met echt onafhankelijk onderzoek, waarheidsvinding, en het wegnemen van alle perverse commerciële en financiële prikkels in de sector. De zorg voor kwetsbare kinderen zou nooit onderhevig mogen zijn aan marktwerking. De decentralisatie is een faliekante mislukking geworden, die zowel kinderen, ouders als zorgmedewerkers zwaar heeft beschadigd. Wij hebben geen tijd meer te verliezen om orde op zaken te stellen. Maar laten wij in vredesnaam zorgen dat dat gedaan wordt door iemand die staat voor de kinderen, in plaats van door dit zooitje ongeregeld in Den Haag.”

Verder Lezen

Klimaat

Energie: iedereen het kind van de rekening

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De ideeën over de door de overheid gecreëerde energiecrisis klotsen inmiddels tegen de plinten, maar aan de oorzaak wordt nog altijd niets gedaan. Pieter Omtzigt heeft (eindelijk) door dat er iets vreemds aan de hand is… De overheid verkoopt 90% van het opgepompte aardgas door aan het buitenland tegen veel lagere prijzen dan dat de Nederlander ervoor moet betalen. Vervolgens moeten de energieleveranciers op de spotmarkt aardgas tegen woekerprijzen inkopen om deze aan de Nederlander te verkopen. Wat Pieter daarin niet betrekt is het feit dat de overheid tegen het einde van het jaar ongeveer 30 miljard euro aan éxtra inkomsten uit de gasbaten heeft gehaald. En wat doet deze overheid in ruil? Een nieuw idee is dan om enkele honderden miljoenen in een fonds te storten om de ‘armen’ te helpen. Maar de ‘armen’ zijn niet de enigen die het slachtoffer zijn. Ook de leraar, de politieagent of de verpleegkundige zijn het slachtoffer. Die krijgen geen subsidies, kwijtscheldingen of wat dan ook, maar wel de rekening gepresenteerd. En 400 euro extra per maand is geen overdreven bedrag, dat is meer dan realistisch. En die 400 euro is er simpelweg niet in menig huishouden. Maar ook de energierekening van de villabezitter die eerst 800 euro per maand was, en nu 2.400 euro per maand wordt, is een probleem. Buiten het feit dat de villabezitter weet dat die 1.600 euro extra in een bodemloze put verdwijnt van speculanten, gaat dat geld niet meer de economie in. Ook aan de bovenkant van de markt zal noodgedwongen bezuinigd moeten worden. En zo komt bijna iedere laag van de bevolking aan de beurt, evenredig zelfs, of inkomen gerelateerd zoals ze dat in Den Haag noemen.

Het volgende ‘plan’ is dan nu om aan de onderkant van de samenleving de helpende hand te gaan bieden. Wat men echter feitelijk doet is de onderkant van de samenleving nóg afhankelijker maken van de overheid, en in veel gevallen nóg meer in de problemen brengen. Het systeem zit nu eenmaal zo in elkaar dat iedere tegemoetkoming zal leiden tot meer inkomen aan de ‘onderkant’, en dat gaat weer ten koste van andere subsidies of kwijtscheldingen. Of het netto dan nog helpt is nog maar zeer de vraag. Bovendien verdwijnt iedere incentive om nog werk te gaan zoeken, want dan vervallen alle voordelen. Wat de overheid feitelijk doet is een groep in de samenleving verder in een wurggreep leggen, en tegen de rest van de bevolking zeggen: ‘Zoek het maar uit’.

Het zou ook anders kunnen. Pomp in Groningen voor ieder huis 1.100 m3 aardgas (het gemiddelde verbruik van een doorsneewoning) éxtra op, verkoop deze hoeveelheid aan alle Nederlanders tegen een redelijke prijs. Iedereen die meer dan 1.100 m3 aardgas verbruikt kan dit kopen tegen de marktprijs op de spotmarkt. Het zal ertoe leiden dat meerverbruikers op zoek gaan naar alternatieven of bezuinigingen op het verbruik, én de overheid doet iets voor álle Nederlanders in plaats van een selecte groep die toch al afhankelijk is van de overheid. De 30 miljard euro gasbaten blijven bij deze constructie nog altijd grotendeels overeind en kan dan gebruikt worden om de Groningers ruimhartig te compenseren. Een andere optie is de Nederlandse gasmarkt te gaan reguleren en het speculeren te verbieden of onmogelijk te maken. Vreemd dat zulke ideeën niet naar boven komen borrelen bij de tienduizenden ambtenaren, maar altijd alleen die ideeën die mensen nog meer afhankelijk maken van de overheid. Is er dan niemand die zich afvraagt waarom de overheid wél bereid is om de schulden op zich te nemen van mensen die de energie niet meer kunnen betalen, maar juist niet bereid is om de prijzen te verlagen zodat niemand in de schulden komt?

Verder Lezen

Recent

Binnenland16 uur geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland3 dagen geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Economie6 dagen geleden

Modellen, de alfa’s tegen de bèta’s

Er zijn fantastische modellen ontwikkeld om op de tiende graad nauwkeurig de opwarming van de aarde over 20 jaar te...

Documentaires1 week geleden

STATEMENT ‘TAKEN – KINDEREN VAN DE STAAT’

Bij de totstandkoming van de documentaire ‘Taken, kinderen van de staat’ is door Docsfair/Indepen uitvoerige en diepgravende research gedaan naar...

Politiek2 weken geleden

Jeugdzorg: Van Haga eist schoon schip

Kamerlid Van Haga wil alle verantwoordelijke bewindspersonen voor ontspoorde Jeugdbescherming uit kabinet hebben, morgen de eerste motie van wantrouwen “Er...

Klimaat2 weken geleden

Energie: iedereen het kind van de rekening

De ideeën over de door de overheid gecreëerde energiecrisis klotsen inmiddels tegen de plinten, maar aan de oorzaak wordt nog...

Documentaires2 weken geleden

Taken – Kinderen van de staat

Op 12 juni 2019 presenteerde de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg haar eindrapportage. De conclusies waren ontluisterend. Kim...

Buitenland2 weken geleden

Kiev populaire vakantiestad?

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming! Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit...

Documentaires3 weken geleden

Een nachtmerrie over Jeugdzorg die werkelijkheid is

Indepen heeft in samenwerking met DOCSFAIR en Kim Feenstra een documentaire gemaakt over jeugdzorg in Nederland. In deze docu komt...

Economie3 weken geleden

De ‘armen’ de klos? Iedereen is de klos!

‘#ikredhetnietmeer’ Is een trending topic op Twitter. Het huidige compleet destructieve beleid van onze overheid treft niet alleen de ‘armen’,...

Trending

TAKEN 'kinderen van de staat'
This is default text for notification bar