Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Klimaat

De energiemarkt, van stabiele productie naar ‘wiebelstroom’

Gepubliceerd

op

Wat velen zich niet realiseren is dat de energiemarkt geen lokale aangelegenheid is. De energiemarkt is een Europese markt, en dat heeft maar één reden: de opslag van elektriciteit is niet mogelijk. Zodra elektriciteit wordt opgewekt, dient deze ook verbruikt te worden. De distributie van deze elektriciteit gebeurt via de welbekende hoogspanningsmasten tot uiteindelijk de elektriciteitskast bij u in huis. De Europese markt is door een aantal grote invloedrijke factoren in de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. De ramp bij Fukushima in 2011 deed de Duitse overheid besluiten alle kerncentrales op termijn te sluiten.

De hang naar CO2-reductie deed hetzelfde met de kolencentrales in zowel Duitsland als Nederland. En zo deed zich in Nederland het vreemde fenomeen voor dat terwijl er 3 kolengestookte eenheden gebouwd werden (in Eemshaven en op de Maasvlakte) er tegelijkertijd alweer gesproken werd over sluiting van deze centrales… Daarnaast speelde een rol dat vanwege de aardbevingsschade in Nederland door de gaswinning, deze winning sterk gereduceerd werd vanaf 2018 en het aardgas een strategisch in te kopen brandstof werd in plaats van een brandstof in eigen beheer. Tegelijkertijd werden er op grote schaal windmolenparken en zonneparken gebouwd die alleen stoom leveren bij zonneschijn (en hoofdzakelijk in de zomer) en/of bij wind. Zodra één van beiden, of zelfs allebei afwezig zijn, is men aangewezen op de ‘basislast’. In Duitsland gebeurde exact hetzelfde, en ook daar ontstond hetzelfde probleem. De basislast door gas-, kolen- en nucleaire centrales is inmiddels dermate gereduceerd dat er nauwelijks nog sprake is van een betrouwbare energievoorziening. Een nog veel groter probleem is wat men met een vakterm ‘congestie’ noemt. Dit is een direct gevolg van het plotseling (door wind of zon) op het net geforceerde stroom. Het voorspellen ervan is net zo betrouwbaar als een weersverwachting. Stroom kan niet worden opgeslagen, dus ontstaat er op het net een grote file aan ‘stroom’ die opgewekt is op plaats A, en afgeleverd moet worden op plaats B. Deze congestie in het net is dermate groot dat dit inmiddels regelmatig tot ernstige situaties leidt. In 2021 kon een Frans industrieterrein op het laatste moment van ‘het net’ gehaald worden; was dit 5 minuten later gebeurd dan was de gevreesde black-out van een groot deel van het Europese netwerk het gevolg geweest. Bij een black-out moet als gevolg van overbelasting van het distributienet (de hoogspanningsmasten en alles wat daaronder zit) een energiecentrale ‘van het net’ gehaald worden. Doordat het hoogspanningsnet één groot netwerk is, verplaatst dat probleem zich vervolgens naar een ander deel van het netwerk, waardoor (bij overbelasting) ook daar een centrale van het net gehaald moet worden. In het zwartste scenario zakt dan een groot deel van de energievoorziening in Europa in elkaar door een domino-effect van oorzaak en gevolg. Is dit probleem nieuw? Nee, zeker niet! Al sinds 2010 waarschuwen experts de Kamer in vuistdikke rapporten over de gevolgen van hun politieke keuzes. De energievoorziening is in Nederland uitermate fragiel geworden. Kolencentrales zijn gesloten en er dreigen er nog een aantal gesloten te worden. Gascentrales zijn afhankelijk geworden van buitenlands gas en wat ervoor terug is gekomen is ‘wiebelstroom’; dit is stroom die niet op afroep beschikbaar is, zoals uit een kern- of gascentrale, maar afhankelijk is van het weer, zon en wind. Zodra er in Nederland onvoldoende productie is, wordt uitgeweken naar Duitsland. Alleen heeft Duitsland hetzelfde probleem… Grootste indicator dát het fout gaat is dat industrieën in grote delen van Nederland anno 2022 al niet meer aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en ook zonnecollectoren en windmolens dat in grote delen van Nederland al niet meer kunnen. Een doemscenario waarbij het ernstig fout gaat hoeft niet meer beantwoord te worden met óf het fout gaat, maar slechts wannéér. Dus als politicus Jetten met een duimpje omhoog viert dat de Hemweg-centrale in Amsterdam gesloten wordt, begrijpt hij weinig van de gevolgen van zijn handelen. De elektriciteit komt nu niet meer uit de Hemweg-centrale maar uit een centrale in het buitenland die daar dan de CO2 uitstoot, en Nederland is daardoor nóg afhankelijker geworden voor haar energievoorziening van het buitenland en van de eigen wiebelstroom. Dat de politiek ondanks de vele waarschuwingen van experts er zo’n instabiele situatie van heeft weten te maken is zeer verwijtbaar. Zij zijn aantoonbaar vaak gewaarschuwd. De technische oplossing is er wel, maar wordt gedwarsboomd door wetgeving, het verankerde marktmodel en ambtelijke onwil en onkunde, maar daarover meer in het volgende artikel.

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Klimaat

Warmtepompeigenaren worden wakker!

Gepubliceerd

op

Foto; ANP

Jarenlang schreven ‘klimaatontkenners’, ‘critici’ en zelfs hoogleraren van GroenLinks (inmiddels uiteraard door GroenLinks gecanceld omwille van hun uitspraken) dat de warmtepomp een hoax is, een dealtje tussen de installatiebranche en Ed Nijpels die als volleerd koekoeksjong ieder vervelend ander jong het klimaatnest uit wist te werken. Transitieprofessor en fel voorstander van de warmtepomp Jan Rotmans kwam er na een ton aan kosten achter dat hij zijn eigen huis niet van het gas kan krijgen. Er is zelfs een klimaatwet met daarin de plicht om ‘van het gas te gaan’. Er staat zelfs een wetsartikel in de klimaatwet dat men ook met inzet van de harde hand mensen gedwongen van het gas kan halen om aldus aan de klimaatreligie te voldoen. Gemeentes zijn onvermurwbaar bij nieuwbouw: geen cv-ketel maar een warmtepomp!

Nu het ‘uur u’ is aangebroken schrikken de klimaatactivisten wakker, want met de nieuwe compensatieregeling vallen ze buiten de boot. Het maximum voor goedkopere stroom is 2900 kWh, voor alles daarboven geldt de extreem hoge marktprijs. Maar wat riepen die klimaatontkenners dan? Die riepen dat het stroomverbruik voor de warmtepomp niet van de zonnepanelen van het dak komt (die zijn voldoende voor het ‘normale’ verbruik), maar dat de stroom voor de warmtepomp in de winter van de gas- en kolencentrales komt. Dus niet ‘van het gas’, maar ‘aan het gas’ voor de warmtepomp met bijbehorende CO2-uitstoot, of anders wel CO2 uit een kolencentrale om de warmtepomp in leven te houden.

Nu de klimaatactivisten wakker geschud zijn gaan ze op Twitter vól op het orkest, want ‘ze deden wat voor het klimaat’, en nu zijn ze de pineut. Nogmaals: de warmtepomp is een hoax, een dealtje tussen de installatiebranche en Ed Nijpels. U doet niets voor het milieu of klimaat, u bent erin getrapt omdat u die klimaatontkenners niet serieus heeft genomen en het beter wist.

Wanneer wordt de klimaatwet aangepast?

Verder Lezen

Klimaat

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De auto-industrie is het afgelopen decennium door wetgeving gedwongen schonere motoren te ontwikkelen. Dat dit technisch niet altijd haalbaar was, maar op papier wel, moge duidelijk zijn met de ‘sjoemel-diesel’. 90 Gram CO2 per kilometer kon voor een fabrikant een goudmijntje worden, 91 gram per kilometer de nekslag. De bijtelling betalende consument werd lekker gemaakt door een lage(re) bijtelling en koos nadrukkelijk voor de ’90 gram-modellen’.

Elektrische auto klimaatvriendelijk?

De elektrische auto wordt vanuit overheden nog eens extra gesubsidieerd vanuit de gedachte dat dit het klimaat zou helpen. Wie een beetje helder kan nadenken, kan ook zelf wel beredeneren dat dit afhangt van de manier waarop de stroom wordt opgewekt. Als dat niet voor 100% uit ‘schone’ elektriciteitsproductie komt dan is het slechts een verschuiving van CO2-emissie van de auto naar de kolen- of gascentrale. En als tot ‘schoon’ ook een biomassacentrale gerekend wordt, dan is die aanname ook niet erg realistisch, bij de verbranding van hout komt 10% meer CO2 vrij dan bij steenkool. Maar onderaan de streep kan de balans bij die benadering nog altijd gunstiger zijn voor de elektrische auto in vergelijking met een benzine- of dieselmotor.

CO2-footprint

Als men gaat rekenen met de ‘CO2-footprint’ wordt het verhaal een stuk lastiger. Bij de bepaling van de CO2-footprint wordt de gehele levenscyclus van een product in ogenschouw genomen, vanaf de winning en productie van grondstoffen voor de fabricage, de gebruiksperiode, tot aan de recycling van de onderdelen na afloop van de technische of economische levensduur. Bij de winning van lithium, hoofdbestanddeel van de accu’s, worden bijvoorbeeld enorme hoeveelheden water verbruikt en wordt de natuur onherstelbaar beschadigd. Een accu in een elektrische auto, laten we zeggen voor een gemiddelde Tesla, bestaat uit 25 pond lithium, 60 pond nikkel, 44 pond mangaan, 30 pond kobalt, 200 pond koper, en 400 pond aluminium, staal en plastic. Voor 1 lithiumaccu moet 500 ton aarde/erts worden verplaatst met een machine die 900-1000 liter brandstof per 12 uur verbrandt. Het transport van dit lithium naar de productielocatie van de accu’s, veelal vanuit ontwikkelingslanden, verloopt ook niet per Amsterdamse bakfiets.

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

Onderaan de streep blijkt bij de productie een elektrische auto 40% meer CO2 uitgestoten te worden in vergelijking met de productie van een benzineauto. Dat zeggen wij niet zelf, maar de experts van BMW, die bezig zijn het hele modellengamma te elektrificeren. Het meest zuivere vergelijk maakte het Zweedse Volvo, die op één productielocatie exact dezelfde auto bouwt met benzinemotor én met elektrisch aangedreven motor. Pas na 200.000 kilometer is het ‘break even’-moment aangebroken, mits ook 100% ‘klimaatvriendelijke’ elektriciteit is gebruikt, tot die tijd wint de benzinevariant. Zowel BMW als Volvo hebben zich tot doel gesteld het productieproces ‘klimaatneutraal’ te maken, waardoor de CO2-balans gunstiger gaat uitkomen. Tot die tijd blijft een elektrische auto beduidend klimaatonvriendelijker in vergelijking met een benzineauto.

De lobby van klimaatactivisten is iedere keer weer luchtfietserij

Feitelijk is dit het gevolg van de zoveelste lobby van klimaatactivisten die zonder enig inzicht zaken promoten die loodrecht staan op de doelen die zij zeggen te vertegenwoordigen. Biomassa, ooit het pareltje onder de klimaatactivisten van GroenLinks, heeft de samenleving meer dan 25 miljard gekost. Wie kritiek had was een ‘klimaatontkenner’ omdat hij begreep dat het gegoochel met CO2 een boekhoudkundige truc was. Nu er meer dan 200 van deze biomassacentrales in Nederland staan die 10% méér CO2 uitstoten dan een kolencentrale staan exact dezelfde klimaatactivisten te demonstreren bij de geplande installatie in Diemen voor sluiting. De overheid heeft bij de elektrische auto’s verschillende keren de stekker uit de miljardensubsidies voor dit soort luchtfietserij gehaald, en ook al verschillende keren de stekker er weer in geduwd onder druk van klimaatactivisten. Wie profiteerden? Omhooggevallen kantoorklerken met een auto van de zaak, of ondernemers die uitrekenden dat ze met alle subsidies een Porsche Taycan kunnen rijden voor de prijs van een Audi A4. Er is geen particulier die het in zijn hoofd haalt om een elektrische auto aan te schaffen. Toch hebben dezelfde klimaatactivisten wetgeving erdoor gedrukt die de benzineauto moet elimineren. Als we er vast in geloven dat CO2 de aarde opwarmt, dan zijn de klimaatactivisten de grootste veroorzakers van nóg meer CO2. Dat doen ze vooral voor hun kinderen zeggen ze.

Verder Lezen

Binnenland

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Gepubliceerd

op

Foto ANP

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al eerder verschillende thema’s uit dit SDG-programma toegelicht. Waar staan de SDG-doelen eigenlijk voor, en is over deze doelen ooit gestemd?

De SDG’s, Sustainable Development Goals, staan voor de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die in de 2030 Agenda staan en zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Ernst Kuipers geeft aan dat wij deze doelen móeten halen vóór 2030. Niet alleen Kuipers van D66 wil dat, héél D66 wil dat, de VVD wil het ook. Het CDA wil het ook en de Christen Unie wil het ook. De SDG-doelen zijn heel nobel te noemen. Thema’s als ‘geen armoede in de wereld’, ‘geen honger in de wereld’, ‘goede gezondheidszorg in de wereld’ en ‘schoon water’ passeren de revue. Maar ook ‘directe actie om klimaatverandering te voorkomen’, ‘inclusieve samenleving’ en ‘gender gelijkwaardigheid’.

Nu zijn er twee hele grote problemen met al die SDG’s: ze worden niet helder en begrijpelijk gecommuniceerd naar de bevolking, en in de uitvoering worden een paar stappen overgeslagen. Zo wil men af van fossiele brandstoffen, waarvoor best goede redenen zijn te bedenken, maar in de uitvoering vergeet men dat het alternatief minstens net zo goed moet zijn, zeker als de vraag naar elektriciteit alleen maar blijft toenemen. Wat is er in de praktijk gebeurd? Men heeft overal windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales gebouwd en tegelijkertijd kolencentrales afgebroken. Helaas echter zijn deze alternatieven helemaal geen alternatief; bij voldoende zon en wind kunnen ze kolencentrales vervangen, maar zodra die zon en/of wind wegblijft is er simpelweg geen stroom. Wat biomassa betreft is er inmiddels veel verzet, aangezien ze juist haaks staan op de doelstelling. De kolencentrales zijn overigens niet afgebroken met het argument dat men van de fossiele brandstof af wil, maar met het argument dat er minder CO2 de lucht ingaat, terwijl dat feitelijk niet zo is; andere energiecentrales hebben het overgenomen.

Ook bij de boeren is eenzelfde patroon gaande. SDG-doel nummer 2 is ‘sustainable agriculture’. Wat daaronder wordt verstaan? Een inclusieve, duurzame, efficiënte en voedzame voedselproductie, lees het hier nog maar eens terug. Het ‘probleem’ is echter dat de bedenkers van dit doel van mening zijn dat zij deze doelen alleen zelf ten uitvoering kunnen brengen door foodhubs en centralisatie, en daar de huidige boeren niet voor nodig hebben. In de uitwerking om dat doel te bereiken wordt wederom een andere reden aangevoerd: stikstof. Met rammelende en zeer discutabele ‘modellen’ worden boeren van het land gejaagd om ruimte te maken voor dit SDG-doel. En net als bij de energieproductie sloopt men eerst het oude, terwijl het nieuwe er nog niet is. Een recept voor falen en ellende.

Het allergrootste probleem is het ontbreken van visie, heldere communicatie en het onder valse voorwendselen ‘doordrammen’ van maatregelen. De plannen worden uitgewerkt achter bureaus zonder overleg met de praktijk, en iedere kritiek wordt weggezet als onzin. Over de uitvoering bestaat geen heldere communicatie, ze worden niet met de samenleving gedeeld en bovendien onzichtbaar erdoor gedrukt. Als minister Kuipers de juiste volgorde zou aanhouden dan zou hij niet ieder jaar de IC-capaciteit verder afbouwen en tegelijkertijd de SDG-vlag hijsen, want ook ‘goede gezondheidszorg’ is een SDG-doel en we weten allemaal tot wat dit heeft geleid toen deze niet op orde was.

Wie bovenstaande plannen ook heeft omarmd? Het World Economic Forum (WEF). Wellicht wordt u dan ook duidelijk waarom zovelen zich afzetten tegen de plannen van deze ondemocratische organisatie waar zoveel democratisch gekozen politici publiekelijk lid van zijn. Het WEF wegzetten als een ‘praatclubje’ is een schoffering voor het WEF zelf, want de macht en invloed van dit ‘forum’ reikt veel verder dan een praatclubje.

Verder Lezen

Recent

Klimaat5 uur geleden

Warmtepompeigenaren worden wakker!

Jarenlang schreven ‘klimaatontkenners’, ‘critici’ en zelfs hoogleraren van GroenLinks (inmiddels uiteraard door GroenLinks gecanceld omwille van hun uitspraken) dat de...

Binnenland24 uur geleden

Het (ont)hechtingsproces van overheid en burgers

Het hechtingsproces tussen ouders en kinderen is te vergelijken met het hechtingsproces tussen overheid en burgers. Van jongs af aan...

Binnenland3 dagen geleden

Iedereen boven modaal wordt compleet kaalgeplukt

‘Verheugend’ nieuws in de Telegraaf: de EU-energieministers bereiken een akkoord over een verlaging van de energierekening. Leest u het stuk...

Klimaat4 dagen geleden

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

De auto-industrie is het afgelopen decennium door wetgeving gedwongen schonere motoren te ontwikkelen. Dat dit technisch niet altijd haalbaar was,...

Buitenland6 dagen geleden

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag...

Gezondheid1 week geleden

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en...

Binnenland1 week geleden

Van Kaag mag het MKB kapot

Als het aan de minister van Financiën Sigrid Kaag ligt mag het mkb (midden- en kleinbedrijf) kapotgaan aan de energiecrisis....

Binnenland1 week geleden

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al...

Documentaires1 week geleden

Rectificatie: “Taken Kinderen van de staat”

“In onze documentaire “Taken: Kinderen van de staat” van 9 september 2022 zijn Bissy4Kids en het gezin van Foka Westra...

Binnenland2 weken geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar