Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Gezondheid

Als u hartklachten heeft, gaat u dan naar een dermatoloog?

Gepubliceerd

op

Foto: Pexels

Als u hartklachten heeft, gaat u dan naar een dermatoloog? Nee toch? Een cardioloog heeft na een algemene opleiding medicijnen ervoor gekozen zich te specialiseren in het hart en alles wat daarmee in samenhang is. Toch lijkt het erop dat ‘de witte jas’ een autoriteit uitstraalt die hem kundig zou maken op alle vlakken van het menselijk lichaam, en dat is simpelweg niet zo. Een dermatoloog weet weinig tot niets over het hart, en een cardioloog weet weinig tot niets over huidaandoeningen. De huisarts is in die zin nog breder opgeleid, maar zodra het te specialistisch wordt, stuurt hij of zij u door naar de ‘specialist’.

In de afgelopen twee jaar is de ene na de andere ‘witte jas’ op TV uitgenodigd om zijn zegje over Corona te doen. Een kinderarts in de vorm van Károly Illy, een darmspecialist in de vorm van Ernst Kuipers of een intensivist in de vorm Diederik Gommers. Ze hebben allemaal één overeenkomst: ze wisten in februari 2020 vrijwel niets over virussen, virusverspreiding en vaccins. Toch werden ze allemaal op de buis gehaald om hun zegje te doen en werd er grote waarde gehecht aan hun uitspraken.

Er zijn twee personen die wél vakinhoudelijke kennis hebben: Ab Osterhaus (virussen en vaccins) en Marion Koopmans (virussen). Beiden zijn echter niet van onbesproken gedrag. Iedereen met een redelijk geheugen kent Osterhaus sinds het Pandremix-debacle. Zijn geveinsde onafhankelijkheid tijdens de Mexicaanse Griep leidde al in februari 2012 tot Kamervragen en het besluit om in de toekomst niet meer met hem in zee te gaan. Toch zijn beiden vrijwel de enige experts op het vakgebied die de afgelopen twee jaar op de buis zijn verschenen.

Om het virus, de verspreiding ervan en de gevolgen op het menselijk lichaam te kunnen beoordelen zijn er vier vakgebieden die terzake doen: infectiologie, virologie, immunologie en vaccin-kennis. Een vrij zeldzame combinatie, maar er zijn wereldwijd toch een behoorlijk aantal experts te benoemen. Belangrijker nog: deze mensen zijn onafhankelijk en vrij van verdenkingen met banden met de industrie. Professor Theo Schetters, infectioloog Hannah Visser, Professor Sucharit Bahkdi, Professor Delores Cahill, Dr. Geert van den Bossche, Dr. Peter Borger, Vernon Coleman, emeritus hoogleraar Pierre Capel en Michael Yeadon (ex CEO van Pfizer) zijn hier een paar voorbeelden van, maar waar waren deze specialisten in de Corona-tijd? Alle voornoemde specialisten hadden ernstige bedenkingen bij het gevoerde beleid, en vooral de werking van het vaccin. Maar twijfel is toch de kern van de wetenschap? De wetenschap kent toch niet één waarheid? Vreemd genoeg is iedere wetenschapper die in de afgelopen 2 jaar openlijk twijfelde aan de werking van de vaccins genegeerd, belachelijk gemaakt, ontslagen of ‘kaltgestellt’. Wie daarover beslisten? In de kern de geschreven media die hen geen platform boden en Facebook, LinkedIn en YouTube die hun profielen verwijderden. Kunnen journalisten of mediaplatforms beoordelen of een specialist de juiste informatie geeft? Nee, dat kunnen ze niet. Op wie vertrouwen ze dan of de aangeleverde informatie wel klopt? ‘Consensus’ bestaat niet in de wetenschap. ‘De meeste stemmen gelden’ bestaat niet in de wetenschap. De wetenschap is gebaat bij discussie, twijfel, bewijsvoering en onderbouwing. En als wetenschappers met een grote staat van dienst, die 2 jaar geleden nog tot de top van de wereld binnen het vakgebied behoorden, plotseling worden genegeerd, klopt er iets niet. Dat zou júíst een reden moeten zijn extra nieuwsgierig te worden. U heeft nu de namen, dus laat Google zijn werk maar eens doen om uw visie te verbreden in plaats van te beperken.

Verder Lezen
Reageren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gezondheid

De whiskey-kast is nu leeg bij het RIVM: apenpokken op de A-lijst

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Wanneer men zich nog het ‘whiskey-moment’ van viroloog Ab Osterhaus kan herinneren, waarin opzichtig de eerste Nederlandse besmetting met de Mexicaanse griep werd gevierd, zal hier de afgelopen dagen ongetwijfeld weer aan hebben gedacht. De Mexicaanse griep was zo ongeveer de grootste blamage voor de virologische ‘wetenschap’ waarbij de WHO de Mexicaanse griep op grond van een gewijzigde definitie uitriep tot pandemie en er een vaccinatieronde voor kinderen in Nederland op gang werd gezet. Zoals algemeen bekend werd het ‘kassa’ voor viroloog Ab Osterhaus.

De aandacht voor virologen en het RIVM is de afgelopen twee jaar tot ongekende proporties uitgegroeid. Dagelijks cijfers van het RIVM, vrijwel dagelijks Ab Osterhaus op televisie. Virologen of wetenschappers die een andere mening hadden werden vakkundig door de media afgemaakt. Wetenschap bestaat bij de gratie van discussie, maar in het coronadebat is dat niet gewenst, er geldt slechts één mening: die van het RIVM.

Nu de apenpokken zijn opgedoken begint het hele circus weer opnieuw. Nu er ‘maar liefst’ 2 gevallen van de apenpokken zijn geconstateerd zal Ab, als hij nog aan de whiskey zit, ongetwijfeld weer een fles geopend hebben. Waarschuwende krantenkoppen, Ab weer op televisie, en warempel, het RIVM komt alweer met een advies…

Mocht u de wetenschap nog een kans willen geven in dit prille stadium, en nog voordat de angstpsychose door de media over het land wordt uitgestort, kijk dan eens naar deze uitleg van emeritus Professor Pierre Capel, die op simpele wijze uitlegt dat er werkelijk helemaal niets aan de hand is.

Binnen het RIVM is echter de paniek alweer toegeslagen. Zo werd in allerijl de website van het RIVM aangepast. Daar waar er op 19 mei 2022 nog stond: ‘Er is een geregistreerd antiviraal middel tegen pokken en monkeypox (apenpokken) in Europa’, is deze regel plots van de website verdwenen op 21 mei 2022. Vreemd toch? Is de registratie in die 2 dagen ingetrokken, werkt het middel opeens niet meer?

Website RIVM (19 mei 2022)
Website RIVM (21 mei 2022)

Daarna volgde de aankondiging van het RIVM dat het advies is uitgegaan om de apenpokken op de zogenaamde A-lijst te zetten. De A-lijst is een classificatie over de ernst en besmettelijkheid van een ziekte. Groep A is de meest ernstige classificatie met ziektes als polio en ebola. Groep B1 is al minder ernstig met ziektes als difterie, de pest (de zwarte dood) en tuberculose. In Groep C vallen tenslotte ziektes als de bof, malaria en meningokokken. De mate van ingrijpen door de overheid is afhankelijk van deze classificatie. Zo kunnen voor groep C-ziektes geen dwingende maatregelen worden opgelegd, maar melding is wel noodzakelijk. Voor groep A zijn vrijwel alle middelen geoorloofd: gedwongen opname, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine en een verbod van beroepsuitoefening.

Vandaag heeft minister Kuipers een brief doen uitgaan met de aankondiging dat de apenpokken als Groep A-ziekte wordt aangemerkt. Deze brief staat vol tegenstrijdigheden. Zo schrijft hij: “De klachten na een besmetting zijn doorgaans mild”, waarom dan op de A-lijst? Ook staat er: “Het RIVM heeft reeds via de geëigende kanalen de beroepsgroepen geïnformeerd over de te nemen maatregelen rond diagnostiek en vaccinatie.”

Tot 19 mei 2022 was er toch een antiviraal middel? Ook staat er: “In Europees verband wordt gekeken naar de aanschaf van meer vaccins.” Pardon? Voor 47 gevallen in heel Europa? Helemaal vreemd is de opmerking “Het apenpokkenvirus wordt nu vooral gediagnosticeerd bij mannen die (ook) seks hebben met mannen. Maar het beperkt er zich niet toe.” Dan had het eerste deel van de zin ook kunnen vervallen, voordat weer hele groepen gestigmatiseerd worden. Ook is er kennelijk geen arts aan te pas gekomen, want de besmetting is vastgesteld met een PCR-test. Allerbelangrijkste zin is echter: “Het RIVM komt tot dit advies omdat daarmee de ziekte en ook reeds het vermoeden daarvan onverwijld (dus meteen nadat het vermoeden ontstaat) gemeld moet worden.” Kijken we nog eens terug in het lijstje van het RIVM dan geldt deze meldplicht ook al voor ziektes voor groep C. Wat was er dan, gegeven de (beperkte) besmettelijkheid en het afwezig zijn van dodelijkheid, logischer geweest dan de ziekte (voorlopig) op de C-lijst te zetten?

Bij de redactie van Indepen heerst de gedachte dat dit keer bij het RIVM een hele koelkast vol whiskey is leeggedronken. Een A-status voor een virus waar niemand aan dood gaat is te absurd voor woorden.

Misschien dringt het nu ook tot u door hoe ernstig de overheveling van dergelijke beslissingen naar de commercieel geleide WHO is, deze wordt namelijk grotendeels gefinancierd door mensen die vooral belang hebben bij dit soort situaties.

Verder Lezen

Wie centen uitgeeft aan verkeerde prioriteiten, wordt beloond

Gepubliceerd

op

Door

Foto: Indepen

Huilen, lachen of toch maar cynisch zijn? Het ministerie van VWS raakt onder Hugo de Jonge 5.1 miljard euro aan bonnetjes kwijt, presteert het om vanwege ‘beeldvorming’ een order van 108 miljoen euro te gunnen aan drie goedgebekte beeldvormingsprofessionals voor ondeugdelijke mondkapjes maar weigert tijdens de ‘pandemie’ de IC-bezetting uit te breiden wegens ‘te duur’. Waarbij ‘te duur’ gelijk staat aan 22 miljoen euro.

Wie centen uitgeeft aan verkeerde prioriteiten, wordt beloond. Beeldvorming is álles. In plaats van met pek en veren het land uitgejaagd te worden, mocht Hugo de Jonge een doorstart als minister voor Wonen maken. Ook de ziekenhuisdirecteur die het een goed idee vond om de IC-capaciteit niet uit te breiden, mocht Minister van VWS bijschrijven op zijn CV. Er is geen IC in Nederland die de bestuurders van dit land kan helpen; ze zijn terminaal en het hospice waar ze eindigen heet kabinet. 

Of de pandemie was geen pandemie maar een sadistisch spel dan wel IRL-experiment in menselijk gedrag. Hoe krijg je 17.5 miljoen mensen zo ver om door een hoepel te springen? Een ‘pandemie’ is de perfecte testcase. Geen IC-uitbreiding nodig, wél shitloads aan ervaring kijkend hoe 17.5 miljoen mensen van een klif springen. Wie zijn de wappies nu?

De verontwaardiging van Tweede Kamerleden over de absurde zuinigheid is ook precies dat: absurd. Mosterd na de maaltijd. Twee jaar lang meegehuild met de wolven in de vorm van Hugo de Jonge, Mark Rutte, Diederik Gommers en die zwerver van het RIVM, en dan nu vingerwapperen. Debatten eisen. Too little too late. Twee jaar lang mochten de qrona’s niet dood, werden zelfmoorden door jongeren onder het tapijt geveegd, was er geen oog voor de uitgestelde behandelingen die nooit meer ingehaald zullen worden, maar hey, hadden de zieken maar qronapatiënten moeten zijn. Dan hadden ze in leven kunnen blijven. Alle andere zieken zijn tweederangs, toen, nu en dood in de toekomst. Foetsie. Doei!

Een land dat niet investeert in zorg maar zijn bevolking opsluit, zou in elke andere context Noord-Korea genoemd worden. Of China. Of elke andere bananendictatuur. Anno 2022 is het: zij dronken een glas, deden een plas en lieten de zaak zoals hij was. Ook in Nederland. Anno 2022 gaat het om beeldvorming. Zorg is duur, doodgaan is goedkoper. Rest alleen de vraag waarom er zo met belastinggeld is gesmeten richting ondernemers tijdens de ‘pandemie’ toen iedereen kapot moest. Het antwoord is eigenlijk net zo cynisch en om te huilen als de ongepaste zuinigheid waar het de IC-bedden betreft. Het terugeisen van gegeven belastinggeld in de vorm van ‘qronasteun’ zal nog een zwik slachtoffers eisen. Mensen van wie het water aan de lippen staat, die verdrinken in de schulden en mogen opdraaien voor Hugo’s missende 5.1 miljard. Het is allemaal allang berekend; doden, al dan niet door zelfmoord zijn goedkoper dan IC-bedden. NEXT!

Verder Lezen

Gezondheid

Door de kokervisie van het RIVM vielen onnodig veel slachtoffers

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

De starheid van denken bij het RIVM wordt pijnlijk duidelijk na het lezen van dit uitgebreide artikel. Starheid van denken is één van de slechtste eigenschappen binnen de wetenschap, immers, de wetenschap is juist gebaat bij discussie. Wetenschap waarbij slechts één onbewezen narratief leidend is, is per definitie geen wetenschap. Uit WOB-onderzoek blijkt nu dat het RIVM alles in het werk heeft gesteld om vast te blijven zitten in slechts één onbewezen narratief: overdracht van het virus vindt uitsluitend plaats door druppels en niet door zogenaamde aerosolen (minuscuul kleine deeltjes stof of vloeistof in een gas). Inmiddels weten we wel beter: de overdracht van het coronavirus vindt hoofdzakelijk plaats via aerosolen en nauwelijks via druppels. Ook de overheid, het RIVM en de WHO zijn ‘overstag’ en hameren op goede ventilatie waarmee overdracht door aerosolen grotendeels voorkomen kan worden.

Midden juni 2020, het moment waarop het virus alweer duidelijk op haar retour was, deden zich op één plek in Nederland een aantal toevalligheden voor die iedere wetenschapper had moeten intrigeren. In een verzorgingstehuis in Maassluis, de Tweemaster, is er sprake van een corona-uitbraak. Dat feit op zich is al vreemd; de temperaturen zijn op dat moment al van zomerse proporties, het virus is al geruime tijd op haar retour, de ziekenhuizen zijn praktisch leeg en tóch is er sprake van een corona-uitbraak. Enkele kranten besteden dan ook aandacht aan deze bijzondere situatie. Tweede toevalligheid is dat het betreffende gebouw recent op één afdeling voorzien is van een nieuw ventilatiesysteem, waarbij de ‘verbruikte’ lucht gedeeltelijk wordt gerecirculeerd. De crux is dat het gebouw feitelijk dus uit 2 ventilatiesystemen bestaat: het ‘oude’ waarbij de lucht uit het gebouw direct naar buiten wordt geventileerd, en het ‘nieuwe’ waarbij de lucht wordt gerecirculeerd, zeg maar hergebruikt. Derde toevalligheid is, en nu wordt het saillanter, dat alle besmettingen uitsluitend plaatsvonden onder bewoners en personeel van één afdeling: de afdeling met het ‘nieuwe’ ventilatiesysteem. Nog altijd zou men kunnen stellen dat er niets bijzonders aan de hand is… De vierde toevalligheid echter is, noem het een geluk bij een ongeluk, dat een specialistenteam 2 weken na de corona-uitbraak onderzoek doet naar het ventilatiesysteem op de aanwezigheid van virusdeeltjes in de systemen. En wat schetst hun verbazing? Juist in het gedeelte waar het ‘nieuwe’ ventilatiesysteem is worden virusdeeltjes teruggevonden in het systeem. Bij iedere wetenschapper had nu alle alarmbellen moeten afgaan. In een gebouw met 2 verschillende ventilatiesystemen vindt een corona-uitbraak plaats, uitsluitend in het deel met het recirculatiesysteem komen de besmettingen (en uiteindelijk ook 7 doden…) voor en worden zelfs na 2 weken nog virusdeeltjes aangetroffen in het ventilatiesysteem… De betreffende onderzoeker (en microbioloog) van het specialistenteam maakt rapport op en slaat dan ook groot alarm. De invloed van het ventilatiesysteem lijkt cruciaal te zijn voor de verspreiding van het virus, maar ondermijnt tegelijkertijd het dan geldende narratief van het RIVM dat verspreiding uitsluitend plaatsvindt via grote druppels. In tegenstelling tot wat men zou verwachten van een wetenschappelijk instituut als het RIVM duiken er vervolgens niet 10 wetenschappers op om dit verder te onderzoeken, maar wordt juist alles eraan gedaan om de invloed van het ventilatiesysteem te bagatelliseren, dit alles uiteraard tot groot ongenoegen van de desbetreffende expert. In het eindrapport van de GGD wordt dan ook expliciet vermeld dat de microbioloog slechts ten dele de eindconclusies van de GGD onderschrijft. Verder wordt er druk op de microbioloog uitgeoefend om vooral niet zijn verhaal verder te onderbouwen of toe te lichten in de media. Omdat de microbioloog overtuigd is van zijn bevindingen schrijft hij voor een Amerikaans vakblad een artikel waarin hij zijn bevindingen ongenuanceerd kan opschrijven, zonder dat de rode pen van het RIVM er achteraf nog overheen gaat, zoals bij het rapport van de GGD wel gebeurt.

Anderhalf jaar later wordt door WOB-onderzoek duidelijk wat het wetenschappelijk instituut RIVM allemaal gedaan heeft om de betreffende bevindingen te ‘debunken’. Zo ontstaat er een verhitte discussie tussen de minister van Financiën, die toch ook nadrukkelijk wijst op de bevindingen van andere experts wereldwijd, en de minister van VWS. Ook worden conclusies in het eindrapport zodanig gewijzigd dat de nadruk ligt op verspreiding door grote druppels en juist niet op aerosolen. Tevens probeert men te verwijzen naar het Bouwbesluit, maar dat is uiteraard lariekoek; het besluit houdt geen rekening met virussen. Ook overweegt men nog een artikel in te sturen naar het betreffende vaktijdschrift om het verhaal te ‘debunken’. De rol van de media is hierin op zijn zachts gezegd eveneens nogal ambivalent; de ene keer stellen ze vragen, de andere keer citeren ze klakkeloos wat het RIVM schrijft.

Het meest stuitende is echter, en dat is na aanvullend WOB-onderzoek duidelijk geworden, dat het RIVM zélf op 24 april 2020 een artikel (bijlage 4a) schrijft onder de titel ‘Standpunt RIVM over aerogene verspreiding SARS-CoV-2’ en daarin letterlijk schrijft:

“TNO en experts op gebied van binnenmilieu stellen dat in gebouwen met onvoldoende ventilatie aerogene transmissie plaats kan vinden waarbij het coronavirus via aerosolen gedurende langere tijd en over een langere afstand (> 1.5 m) voor mens-op-mens transmissie kan zorgen en zich ook via ventilatiesystemen kan verspreiden (zie bijlage 1 en 2)”. Volgens TNO geldt dit “in het bijzonder voor gebouwen waarin de kans op virusemissie door besmette personen relatief groot is, kort contact moeilijk vermijdbaar is, of waar zich kwetsbare groepen bevinden.”

Het is onbegrijpelijk dat het RIVM twee maanden later in een praktijkcase, waarbij bovenstaande onomstotelijk komt vast te staan, haar energie gebruikt om juist deze wetenschap te debunken. Wat echter vooral blijft hangen is de koppigheid van het RIVM en het ministerie van VWS om te erkennen dat er ook andere inzichten mogelijk zijn. Het blijkt nu dat het RIVM zeer actief is geweest in het verdedigen van het eigen onbewezen narratief zonder verdere onderbouwing, en dat is de wetenschap zeer onwaardig. Het RIVM baseert zich op studies die geen betrekking hebben op corona (maar op mazelen), terwijl er juist in dit geval sprake is van een praktijkvoorbeeld. Dit past echter niet in het evangelie dat tot op dat moment werd gepredikt. Zeker met de wetenschap van nu, waarbij de invloed van ventilatie en dus aerosolen ook door het RIVM gedragen wordt, is het wrang zich te realiseren hoeveel levens gespaard hadden kunnen worden als het RIVM bij zo’n overduidelijke casus haar energie had gestoken in het verhelderen van de situatie in plaats van het verdedigen van het eigen narratief ten koste van het aangedragen praktijkvoorbeeld. Van de coronadoden viel 50% in de verpleeghuizen; om dat te (helpen) voorkomen telt iedere dag, en dat staat vér, héél ver boven ego’s van een aantal ‘wetenschappers’.

Verder Lezen

Recent

Media15 uur geleden

NUcheckt: opzichtige misleiding door de media

NUcheckt komt op 24 mei 2022 met een ‘factcheck’. Zoals hier al eerder geschreven, is factchecken niet checken of er...

Video15 uur geleden

Indepen laat een zetel aan stemmen niet verloren gaan

Zelfs met ruim 67.000 handtekeningen weigert de Commissie van VWS onze petitie in ontvangst te nemen. Gelukkig waren de partijen...

Gezondheid2 dagen geleden

De whiskey-kast is nu leeg bij het RIVM: apenpokken op de A-lijst

Wanneer men zich nog het ‘whiskey-moment’ van viroloog Ab Osterhaus kan herinneren, waarin opzichtig de eerste Nederlandse besmetting met de...

Petitie1 week geleden

TEKEN DE PETITIE! DE ZEGGENSCHAP OVER NEDERLAND WORDT 23 MEI A.S. AAN DE WHO OVERGEDRAGEN

Teken deze petitie vóór 21 mei 2022, want volgende week gaat minister Kuipers over tot ondertekening en dan is het...

1 week geleden

Wie centen uitgeeft aan verkeerde prioriteiten, wordt beloond

Huilen, lachen of toch maar cynisch zijn? Het ministerie van VWS raakt onder Hugo de Jonge 5.1 miljard euro aan...

Video1 week geleden

GenZ Talks:  Talitha Muusse pleit voor ‘Great Reset’ cancelculture

In deze aflevering heeft Marijn een open en luchtig gesprek met ondernemer en voormalig presentatrice Talitha Muusse over de verhouding...

Politiek2 weken geleden

Opgepast! De coronawet verhuist naar de WHO

Als het linksom niet lukt, dan lukt het misschien wel rechtsom… het hele coronanarratief van lockdowns, een opgelegd verbod op...

Gezondheid2 weken geleden

Door de kokervisie van het RIVM vielen onnodig veel slachtoffers

De starheid van denken bij het RIVM wordt pijnlijk duidelijk na het lezen van dit uitgebreide artikel. Starheid van denken...

Economie2 weken geleden

Klaas Knot, geschikt of ongeschikt?

Autoriteit en vertegenwoordiger Klaas Knot is bij de meeste mensen bekend als de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en...

Klimaat2 weken geleden

De overheidsklucht waarin de boeren verkeren

Stel u rijdt ’s middags om 2 uur op de snelweg A2 ter hoogte van Eindhoven en plots ziet u...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar