Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Buitenland

2022 wordt ongetwijfeld weer een enerverend jaar!

Gepubliceerd

op

China neemt de economische wereldmacht over van de VS

2022 Wordt ongetwijfeld weer een bewogen jaar, maar wat bepaalt hoe enerverend het komende jaar gaat zijn en met welke effecten op Nederland?

Volgens het toonaangevende blad The Economist in “The World Ahead 2022” wordt 2022 het jaar waarin de economische wereldmacht van de VS wordt overgenomen door China. Dat zal met veel weerstand vanuit die VS gebeuren en tot aanzienlijke geopolitieke spanningen kunnen leiden. Het wrange hieraan is dat het Westen deze narigheid over zichzelf heeft afgeroepen door globalisering gedurende de afgelopen 20 jaar. Daarin werden kennis en economische groei “weggegeven” aan Azië en met name China. Eigen schuld, dikke bult.

Daarnaast was er al in 2021 een ontwikkeling zichtbaar in de vorm van een toegenomen onzekerheid in het Westen. Die onzekerheid toont zich door de forse afbreuk van Westerse democratieën en vervanging hiervan door Chinese technologie voor sociale massacontrole.

Maar…..BlackRock ziet dat net even anders!

BlackRock, de machtigste belegger in de wereld,  bracht in week 51 van 2021  een top 10 uit van de grootste risico’s voor 2022. Op nummer 1 staat de gevolgen van de ontkoppeling tussen de Chinese en Westerse markten. De pandemie heeft de afhankelijkheid van Chinese productie blootgelegd. De trend is het ontkoppelen van productie tussen China en het westen, ofwel het terughalen van industrieën naar het Westen. Deze “reshoring” gaat tijd en geld kosten, tijdelijk ten laste van Westerse groei. Op termijn zou het de welvaart in de Westerse wereld weer moeten verhogen.

Op nummer 2 plaatst BlackRock de risico’s van cyberaanvallen van criminele organisaties op Westerse overheden en financiële markten. In 2021 deed zich al een epidemie van “ransomware” voor binnen de VS.

Op nummer 3 staat het opnieuw opleven van de Corona pandemie, vooral door de opkomst van nieuwe varianten vanwege de wereldwijd mislukte vaccinatiestrategie. BlackRock ziet als sub risico de groeiende spanningen tussen bevolking en staat betreffende verplicht vaccineren. Vaccinatie blijkt lang niet de gewenste resultaten op te leveren. Enerzijds worden gevaccineerden nog steeds ziek en kunnen ze nog steeds het virus overdragen, anderzijds treden er teveel (ernstige tot zelfs fatale) bijwerkingen op. Ondanks dat sturen vooral de EU en de VS aan op wettelijke verplichting tot en afschaffen van eenieders recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam. Dat zorgt voor grote verdeeldheid in de Westerse samenlevingen, zowel tussen bevolkingsgroepen onderling, als tussen staat en burgers. 

Andere risico’s uit de top 10 voor 2022

Andere risico’s uit de top 10 betreffen een toename van:                                Spanningen tussen Noord-Korea en het Westen,                                              Spanningen in de Golfregio, met name met Iran,                                    Terreuraanslagen door de Taliban in het Westen.

Mogelijke desintegratie binnen de EU

Op nummer 10 staat een risico dat vooral voor Nederland van belang is; het risico op verdere desintegratie van de EU. Daarbij spelen diverse mogelijke oorzaken een rol, te beginnen met het gevoerde monetaire beleid van de ECB. Dit beleid heeft niet tot groei geleid, maar wel tot een grotere kloof tussen arm en rijk, verhoogde huizenprijzen en uit de hand gelopen inflatie. Oftewel, beleid dat zeker niet in het belang van de Europese burgers is geweest. Daarbij spelen lidstaten die minder afhankelijk willen zijn van centrale Europese macht, zoals Polen en Hongarije, een sleutelrol. De machtsstrijd tussen Brussel en deze landen is eind 2021 reeds geëscaleerd en dat kan in 2022 tot een afsplitsing leiden. Dat zou dan weer het   (toch al ernstig verzwakte)  vertrouwen in de EU verder ondermijnen.

Wat ik in de analyses van BlackRock mis, is een visie op verder oplopende inflatie, de noodzaak tot renteverhogingen als gevolg daarvan, en de toenemende kritiek op centrale banken als de FED en ECB. BlackRock wel degelijk een visie op deze onderwerpen, maar deelt die niet in het openbaar.

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor Nederland?

Voor Nederland vrees ik persoonlijk vooral de neiging van de regering en het parlement om, in lijn met EU beleid, dwang in te voeren inzake vaccineren. Nederland is een handelsvolk dat al eeuwenlang zijn (persoonlijke) vrijheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Deze vrijheid beperken, in het belang van een grotere eenheid binnen de EU, kan resulteren in grote maatschappelijke onrust, welke mogelijk niet met alleen inzet van politie te temmen is. Het zal ook het vertrouwen in de EU verder verzwakken.

Andere redenen voor groeiende maatschappelijke onrust in ons land zijn er ook nog voldoende voor 2022. Denk aan een hoge inflatie zonder looncompensatie. Een hoge(re) inflatie zonder correcties van de rente door de ECB. Beide zullen leiden tot een merkbare afname van de welvaart in ons land. Stel dat de rente wel wat wordt verhoogd; dat zal snel effecten hebben op de ontwikkeling van huizenprijzen, het aantal bedrijfsfaillissementen, de werkgelegenheid en de hoogte van de enorm gegroeide staatsschuld. Of de ECB en de regering iets ondernemen of niet, economisch zullen er aanmerkelijke veranderingen plaatsvinden.

Daarnaast lopen de milieu discussies. Of het nu om de stikstof uitstoot uit de landbouw, of de CO2 uitstoot gaat, de Agenda 2030 van de VN / WEF en de EU Green Deal gaan hun tol eisen, zowel door verhogingen van belastingen (CO2 taks voor bedrijven bijvoorbeeld) als het aangaan van enorme financiële verplichtingen in Europees verband. De grootste lasten komen op de sterkste schouders en ons land behoort (gelukkig) tot laatstgenoemde groep.

Tot slot                                                                                                                                        2022 Wordt een enerverend jaar waarin zowel nationale als internationale spanningen op kunnen lopen. Dat zal een veel groter beroep doen op de leiderschapskwaliteiten, empathie en intelligentie van hen die aan het roer staan. Voor zover dat dreigt tegen te vallen, blijf ik hopen op de wijsheid van het Nederlandse collectieve bewustzijn om 2022 toch een goed jaar te laten worden!

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Buitenland

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag wie de dader kan zijn geweest. Bij ieder misdrijf wordt altijd als eerste de vraag gesteld wie er een motief zou kunnen hebben gehad, om vervolgens de verdachten met motief te onderwerpen aan verhoor, en op zoek te gaan naar sporen en naar bewijsvoering. Ontbreekt dit, of schiet dit tekort, dan wordt de scope verbreed.

De sabotage zelf

Er zijn 4 aparte secties van de pijplijn gesaboteerd. Volgens Zweedse seismologen is de kracht van de explosies equivalent met zo’n 700 kg TNT. Deze explosieve stof is op 70 meter diepte aangebracht. De pijplijnen zelf zijn van gewapend beton en in staat de kracht van het anker van een vliegdekschip te weerstaan. De hele operatie moet uitgevoerd zijn door hightech onderwaterdrones. Een bijzonder complexe operatie.

Motief Rusland

In deze zaak zijn er 2 hoofdverdachten: Rusland en Amerika. Heeft Rusland een motief? Op het eerste oog niet. Beide pijpleidingen zijn in theorie belangrijke inkomstenbronnen voor Rusland, ondanks dat Nordstream 2 nog niet operationeel was. Om Europa van het gas af te halen is één simpele handeling voldoende: de kraan dichtdraaien. Sterker nog, als Rusland de kraan plotseling volledig opendraait, dan zou de economische schade voor bestaande energieleveranciers ongekend zijn. Grote energieleveranciers zouden opgezadeld zitten met dure contracten, en elke nieuwe speler op de energiemarkt zou een magneet zijn voor iedere verbruiker die met een variabel contract in zijn maag zit en plotseling van een nieuwe speler in de markt een ‘offer you can’t refuse’ aangeboden krijgt. De ‘groten’ zouden dientengevolge omkiepen. Kortom, ‘spelen’ met de gastoevoer zou voor Rusland een ultiem instrument zijn en door vernietiging van dit instrument zou Rusland zich in zijn eigen voet schieten. Diplomatieke bronnen bevestigen dat er geheime besprekingen waren tussen Duitsland en Rusland om de huidige perikelen op te lossen. Nordstream 2 was niet operationeel vanwege een politiek besluit uit Berlijn en Nordstream 1 niet wegens Westerse sancties.

Motief Amerika

Verdachte nummer 2 is Amerika. Heeft Amerika een motief? Amerika is als gevolg van de gascrisis in Europa een belangrijk leverancier geworden van vloeibaar gas, LNG. Al in de tijd van Trump werd erop gewezen dat de afhankelijkheid van Rusland te groot zou zijn, destijds werd dit weggehoond. Biden deed in februari 2022 nog de uitspraak dat Nordstream 2 er nooit zou komen, en dat ze er desnoods wel voor zouden zorgen dat Nordstream 2 er nooit komt. Amerika heeft een economisch belang bij het verminderen, of zelfs saboteren van de gastoevoer uit Rusland. Indien Europa afhankelijk is van (goedkoop) Russisch gas dan is het een serieuze economische opponent van Amerika. Indien Europa afhankelijk is van duur Amerikaans LNG dan verslechtert de economische positie van Europa.

Motief Polen

Verdachte nummer 3 is Polen. Polen deed al eerder pogingen. Geholpen door het Zweedse en Deense leger, gepland en gecoördineerd door Amerika werd een poging ondernomen om de aanleg te saboteren in april 2021. Op dat moment was het een rechtsreeks aanslag op Rusland. Polen is geheel zelfvoorzienend in haar energievoorziening en zou daarmee een belangrijke economische concurrent (Duitsland) uitschakelen. Daarnaast waren er politieke krachten binnen Polen die weer Russisch gas wilden introduceren, terwijl Polen juist door de Baltische pijplijn verlost is van Russisch gas. Geheel toevallig kwam de levering van Baltisch gas net deze week op gang. Polen is echter niet alleen in staat dit uit te voeren, daarvoor is de operatie te complex.

Propaganda in Westerse kranten

Het hoofdmotief is dat iemand de mogelijke alliantie tussen Duitsland, Rusland en China heeft willen frustreren. Bewijs kan gevonden worden door fragmenten van explosieven op te duiken. Dat de NAVO dit bewijs naar boven zal halen is niet waarschijnlijk, mocht Amerika de dader of erbij betrokken zijn. Ieder bewijs van Rusland dat Amerika de dader is zal ongetwijfeld door de Westerse media worden weggezet als complot, fakenieuws of onzin. Westerse kranten van de reguliere media doen op dit moment al verwoede pogingen de vinger richting Rusland te wijzen. Erg aannemelijk is de rol van Rusland niet, omdat ieder motief ontbreekt. Een complot van de Westerse kranten, ze spreken het nog net niet uit, is een zogenaamde false flag operatie, waarbij Rusland het zou uitgevoerd hebben om Amerika te kunnen beschuldigen. Ook zingen in Westerse kranten geluiden rond dat Duitsland toestemming zou hebben gegeven aan Polen om het uit te voeren, alsof Duitsland haar eigen economie zou ondergraven. Hoogst onwaarschijnlijk. Een keihard feit is dat deze aanslag een oorlogsverklaring is aan Duitsland, de Europese economie en de Europese burgers. Rusland en Duitsland hebben niets te winnen bij de sabotage van beide Nordstreams. De vraag of Amerika nu Europa’s bondgenoot of vijand is mag dus best wel eens gesteld worden. U hoeft dergelijke analyses niet in de reguliere media te verwachten, de NOS houdt het bij de droge constatering dat de pijpleidingen beschadigd zijn, geen enkele journalist van de reguliere media waagt zich tot dusverre aan een objectieve analyse, voor hen blijft de wereld zwart-wit. Putin is een oorlogshitser en Biden onze vriend.

Verder Lezen

Binnenland

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Gepubliceerd

op

Foto ANP

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al eerder verschillende thema’s uit dit SDG-programma toegelicht. Waar staan de SDG-doelen eigenlijk voor, en is over deze doelen ooit gestemd?

De SDG’s, Sustainable Development Goals, staan voor de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die in de 2030 Agenda staan en zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Ernst Kuipers geeft aan dat wij deze doelen móeten halen vóór 2030. Niet alleen Kuipers van D66 wil dat, héél D66 wil dat, de VVD wil het ook. Het CDA wil het ook en de Christen Unie wil het ook. De SDG-doelen zijn heel nobel te noemen. Thema’s als ‘geen armoede in de wereld’, ‘geen honger in de wereld’, ‘goede gezondheidszorg in de wereld’ en ‘schoon water’ passeren de revue. Maar ook ‘directe actie om klimaatverandering te voorkomen’, ‘inclusieve samenleving’ en ‘gender gelijkwaardigheid’.

Nu zijn er twee hele grote problemen met al die SDG’s: ze worden niet helder en begrijpelijk gecommuniceerd naar de bevolking, en in de uitvoering worden een paar stappen overgeslagen. Zo wil men af van fossiele brandstoffen, waarvoor best goede redenen zijn te bedenken, maar in de uitvoering vergeet men dat het alternatief minstens net zo goed moet zijn, zeker als de vraag naar elektriciteit alleen maar blijft toenemen. Wat is er in de praktijk gebeurd? Men heeft overal windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales gebouwd en tegelijkertijd kolencentrales afgebroken. Helaas echter zijn deze alternatieven helemaal geen alternatief; bij voldoende zon en wind kunnen ze kolencentrales vervangen, maar zodra die zon en/of wind wegblijft is er simpelweg geen stroom. Wat biomassa betreft is er inmiddels veel verzet, aangezien ze juist haaks staan op de doelstelling. De kolencentrales zijn overigens niet afgebroken met het argument dat men van de fossiele brandstof af wil, maar met het argument dat er minder CO2 de lucht ingaat, terwijl dat feitelijk niet zo is; andere energiecentrales hebben het overgenomen.

Ook bij de boeren is eenzelfde patroon gaande. SDG-doel nummer 2 is ‘sustainable agriculture’. Wat daaronder wordt verstaan? Een inclusieve, duurzame, efficiënte en voedzame voedselproductie, lees het hier nog maar eens terug. Het ‘probleem’ is echter dat de bedenkers van dit doel van mening zijn dat zij deze doelen alleen zelf ten uitvoering kunnen brengen door foodhubs en centralisatie, en daar de huidige boeren niet voor nodig hebben. In de uitwerking om dat doel te bereiken wordt wederom een andere reden aangevoerd: stikstof. Met rammelende en zeer discutabele ‘modellen’ worden boeren van het land gejaagd om ruimte te maken voor dit SDG-doel. En net als bij de energieproductie sloopt men eerst het oude, terwijl het nieuwe er nog niet is. Een recept voor falen en ellende.

Het allergrootste probleem is het ontbreken van visie, heldere communicatie en het onder valse voorwendselen ‘doordrammen’ van maatregelen. De plannen worden uitgewerkt achter bureaus zonder overleg met de praktijk, en iedere kritiek wordt weggezet als onzin. Over de uitvoering bestaat geen heldere communicatie, ze worden niet met de samenleving gedeeld en bovendien onzichtbaar erdoor gedrukt. Als minister Kuipers de juiste volgorde zou aanhouden dan zou hij niet ieder jaar de IC-capaciteit verder afbouwen en tegelijkertijd de SDG-vlag hijsen, want ook ‘goede gezondheidszorg’ is een SDG-doel en we weten allemaal tot wat dit heeft geleid toen deze niet op orde was.

Wie bovenstaande plannen ook heeft omarmd? Het World Economic Forum (WEF). Wellicht wordt u dan ook duidelijk waarom zovelen zich afzetten tegen de plannen van deze ondemocratische organisatie waar zoveel democratisch gekozen politici publiekelijk lid van zijn. Het WEF wegzetten als een ‘praatclubje’ is een schoffering voor het WEF zelf, want de macht en invloed van dit ‘forum’ reikt veel verder dan een praatclubje.

Verder Lezen

Buitenland

Kiev populaire vakantiestad?

Gepubliceerd

op

ANP Marcek van Hoorn: Het vertrek van de Flixbus vanaf het station van Maastricht naar eindbestemming Kiev. De busmaatschappij gaat busreizen naar Oekraïne hervatten. Vanwege de oorlog in Oekraine werden de busroutes eerder gestaakt.

Kiev, hoofdstad van het in oorlog zijnde Oekraïne blijkt een populaire vakantiebestemming!

Per dag vertrekken twee tot zes FlixBussen vanuit Amsterdam naar dit populaire vakantie-oord. En wilt u een enkele reis boeken vanuit Amsterdam, dan is de eerste vrijkomende plek pas op 22 oktober 2022. Tot die tijd zijn alle enkele reisjes volgeboekt.

Het zal toch niet zo zijn dat er mensen vanuit Kiev naar Amsterdam reizen, een BSN-nummer aanvragen als vluchteling, een bankrekeningnummer doorgeven, vervolgens voor hun hele gezin € 475,- per persoon per maand van de Nederlandse overheid ontvangen, om vervolgens weer een enkele reis Kiev terug te nemen?

Nee, dat zijn allemaal Nederlanders die een enkele reis Kiev nemen om op vakantie te gaan in dit populaire oorlogsgebied. Boek snel, want er zijn nog maar enkele plekken vrij!

Verder Lezen

Recent

Binnenland1 uur geleden

Het (ont)hechtingsproces van overheid en burgers

Het hechtingsproces tussen ouders en kinderen is te vergelijken met het hechtingsproces tussen overheid en burgers. Van jongs af aan...

Binnenland2 dagen geleden

Iedereen boven modaal wordt compleet kaalgeplukt

‘Verheugend’ nieuws in de Telegraaf: de EU-energieministers bereiken een akkoord over een verlaging van de energierekening. Leest u het stuk...

Klimaat3 dagen geleden

Elektrische auto stoot 40% meer CO2 uit

De auto-industrie is het afgelopen decennium door wetgeving gedwongen schonere motoren te ontwikkelen. Dat dit technisch niet altijd haalbaar was,...

Buitenland5 dagen geleden

Aanslag Nordstream: wie had een motief?

Nu wel helder is dat zowel Nordstream 1 als Nordstream 2 met opzet zwaar zijn beschadigd, stelt zich de vraag...

Gezondheid6 dagen geleden

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en...

Binnenland1 week geleden

Van Kaag mag het MKB kapot

Als het aan de minister van Financiën Sigrid Kaag ligt mag het mkb (midden- en kleinbedrijf) kapotgaan aan de energiecrisis....

Binnenland1 week geleden

Waar staat de SDG-vlag symbool voor?

Op Twitter is grote ophef ontstaan over het hijsen van de SDG-vlag door Ernst Kuipers. Bij Indepen hebben wij al...

Documentaires1 week geleden

Rectificatie: “Taken Kinderen van de staat”

“In onze documentaire “Taken: Kinderen van de staat” van 9 september 2022 zijn Bissy4Kids en het gezin van Foka Westra...

Binnenland1 week geleden

In de wurggreep van een minderheid?

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, gesteund en gevoed...

Binnenland2 weken geleden

De kloof tussen utopie en realiteit was nog nooit zo groot

Terwijl de burger ’s avonds onder zijn elektrische deken op de bank zit, met een elektrische of petroleumkachel probeert de...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar