Tot de kern. Zonder twijfel.

Volg ons via

Connect met ons

Gezondheid

Facebook heeft de hashtag ‘diedsuddenly’ gecanceld

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Konden wij een tijdje geleden nog het heuglijke nieuws melden dat er na bijna 3 jaar censuur nu openlijk en vrij gesproken mag worden over de werking van mondkapjes en vaccins, blijkt plots de hashtag ‘diedsuddenly’ (plotseling overleden) gecensureerd te worden door Facebook. Het was Facebook en de overheid namelijk opgevallen dat deze hashtag de laatste maanden wel erg veel gebruikt wordt om aan te geven dat er een sporter, een arts, een nieuwslezer, een celebrity of een familielid plotseling en relatief jong is overleden. Het is onduidelijk waarom Facebook dit censureert, het is geen onderdeel van hun voorwaarden. Zoals we inmiddels weten is de censuur van platforms als Facebook, LinkedIn en Twitter niet gebaseerd op het feit dat iets niet waar zou zijn, maar dat dit gebaseerd is op het volgen van gewenst overheidsbeleid. Onze eigen Nederlandse overheid heeft regelmatig gesprekken met het ‘Facebook oversight board’ over te maken ‘afwegingen’ zoals zij dat plegen te noemen. Voor de duidelijkheid: deze relatief jonge mensen zijn dus wel plotseling overleden, maar u mag dat kennelijk niet weten. Als ‘nepnieuws’ is dit niet te typeren, de persoon in kwestie is nu eenmaal plotseling overleden. We noemen het dan maar zoals het daadwerkelijk is: censuur.

Het heeft onze overheid dus behaagd u met ingang van heden niet meer via Facebook te laten weten dat er zoveel relatief jonge mensen plotseling komen te overlijden. Dientengevolge zult u dus naar het CBS moeten verhuizen om te lezen dat de oversterfte op dit moment alle records breekt, alleen ontbreekt dan de duiding ‘plotseling’. CBS augustus 2022, CBS juli 2022, CBS juni 2022, CBS mei 2022, CBS april 2022, of CBS maart 2022.

Wilt u de leeftijdsverdeling weten, dan verwijzen wij naar deze Europese site. En inderdaad, de sterfte onder 0 tot 14-jarigen en 15 tot 44-jarigen is in heel Europa nog nooit zo hoog geweest. Vreemd is dat die cijfers dan weer niet overeenkomen met de cijfers van het CBS.

© CeesCees72

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenland

De volgende ‘pandemie’ is er al, mits u weer meewerkt!

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Laten we de teststraten leeg of doen we weer mee? Een ‘pandemie’ die tussen de oren gaat zitten kunnen we heel simpel zelf creëren. Je hoeft maar iets te bedenken dat heel gevaarlijk klinkt, je gaat er dagelijks iedereen op testen, gaat dagelijks bij Jinek of OP1 paniek zaaien, en warempel, de paniek slaat toe en de ‘pandemie’ is geboren. Zo is er vast wel een bacterie te bedenken die in grote hoeveelheden levensgevaarlijk is, maar die iedereen wel bij zich draagt. Ga daarop testen, duw het in een apparaat en laat het zichzelf 30 keer exponentieel verdubbelen, en sla groot alarm als ‘iemand’ die bacterie bij zich draagt in een weliswaar minimale hoeveelheid maar dat hindert niet; het apparaat zegt dat hij de bacterie gevonden heeft. Zo simpel is het.

Nog een voorbeeld: ga iets testen dat nog nooit getest is maar iedereen wél kent, en laat vervolgens alle alarmbellen afgaan. Neem bijvoorbeeld influenza! Dit werd nooit op grote schaal getest; voorheen werd iemand met serieuze klachten pas door de autoriteiten opgemerkt nadat diegene zich bij de huisarts meldde, die het vervolgens doorgaf aan de GGD, die tot slot ‘het vinkje zette’. Zijn er bij ernstige gevallen meer dan 50 vinkjes per 100.000 bewoners dan spreekt men van een ‘epidemie’. Als je sneller resultaat wilt boeken, sla dan de huisarts gewoon over! Laat iedereen zich thuis testen, op ‘t werk, en/ of op school. De trefkans is dan veel groter en de aantallen ‘besmettingen’ daardoor ook! Weiger vervolgens iedereen die ‘positief’ test de toegang, en laat Jinek dat nog een paar keer herhalen, samen met Ab Osterhaus! Zo simpel werkt het. Iedere overeenkomst met het verleden berust overigens op louter toeval.

3 voor de prijs van 1

De Australische autoriteiten halen dit trucje nu uit waar u bijstaat. Wat zou het namelijk toch interessant zijn voor de ‘wetenschap’, overheden en producenten van vaccins om iedereen te testen op COVID-19 én influenza type A en B? Dat is één keer schieten en drie keer kans. Succes gegarandeerd en de bevolking, mits deze meewerkt, werkt zichzelf weer in de volgende pandemie! Wat je dan doet als overheid? Een test goedkeuren die ontwikkeld is om alle drie te meten. Producenten voor kekke testkits zijn zo gevonden en een doosje van 5 stuks kost slechts 49,99 dollar (Australische), en bovendien gratis verzending. Nu nog een minister vinden die de eerste ‘case’ op nationale televisie gaat aankondigen en teststraten voor burgers gaat openen. Oh wacht, er is voor 2023 al 1 miljard euro door VWS gereserveerd voor de GGD om te testen en traceren… het zal toch niet?

Zoals bij iedere film in de aftiteling staat: overeenkomsten met de werkelijkheid berusten op louter toeval. Zo werkt science fiction, met de nadruk op ‘science’, trust the science! En fiction? Ach, daar trapt toch niemand in zeker?

Ab Osterhaus wacht in spanning af, foto: ANP

Verder Lezen

Binnenland

Terug van weggeweest: de QR-app, weet u nog?

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Velen waarschuwden er al voor: de QR-app is weer terug! Gezondheidsminister Ernst Kuipers heeft er alles aan gedaan om deze app in de ‘gereedschapskist’ te houden. Toen dat niet lukte is er dit jaar achter de coulissen toch gewoon driftig doorgewerkt en voor 103 miljoen euro aan de QR-app verspijkerd. In de begroting van 2023 van VWS is 161 miljoen euro opgenomen voor de app, waarom werd maar niet duidelijk. En als een konijn uit de hoge hoed duikt de QR-app nu weer op: tijdens de G20-top in Bali is besloten dat de ‘proof of vaccination’ wereldwijd moet gaan gelden.

Dat dit digitale ‘gele boekje’ niet gebruikt wordt om de verspreiding van een virus tegen te gaan hoeven we u niet meer te vertellen. Dat de TU Delft al lang geleden concludeerde dat de QR-app niet doet waarvoor hij bedoeld is hoeven wij u ook niet meer te vertellen. Waar hij wél voor bedoeld is zult u zich afvragen? Nou, gewoon voor dezelfde dingen als waarvoor hij eerder gebruikt is; mensen dwingen om te doen wat de overheid van hen wil. Doet u dat niet, dan géén vakantie, géén sportschool, géén restaurant, géén zwembad en zoals in andere landen zelfs géén supermarkt, géén onderwijs en géén baan. En wie dat gaan bepalen? Dat zijn een paar mensen met een bureaufunctie bij de WHO (World Health Organization) en een minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport die de apenpokken in groep A plaatste, in hetzelfde rijtje dus als ebola en COVID-19. Dat is de minister die in zijn vorige baan allemaal grafieken op de nationale televisie toonde om de avondklok te rechtvaardigen, en achteraf toegaf dat de avondklok niets had opgeleverd behalve een bevolking die thuis opgesloten had gezeten. Dat is dezelfde minister die voorspelde dat we dit najaar ‘wel 10 miljoen’ besmettingen zouden krijgen. Dat is dezelfde minister die de cijfers van de beddenbezetting niet wil vrijgeven want ‘dat snappen jullie toch niet’. Dat is dezelfde minister van Volksgezondheid die, nu de oversterftecijfers bóven die van ‘de coronapiek’ liggen, geen enkel onderzoek wil doen naar de oorzaak. ‘Oorzaak onbekend’ is voldoende verklaring volgens deze minister van Volksgezondheid voor ónze volksgezondheid, terwijl er al 12 maanden forse oversterfte is. Juist, die minister van Volksgezondheid gaat straks bepalen of de QR-app waarin hij stiekem honderden miljoenen heeft gestoken weer uit  de kast wordt getrokken. Hij wordt daarbij geholpen door zijn kameraden bij de WHO die de definitie van een pandemie moesten wijzigen om het überhaupt tot een pandemie uit te kunnen roepen en die eveneens de definitie van ‘groepsimmuniteit’ moest aanpassen om ervoor te zorgen dat alleen vaccins kunnen zorgen voor groepsimmuniteit.

Verder Lezen

Buitenland

WOB: Filosofen misbruikten media om indirecte vaccinatieplicht van De Jonge te verdoezelen

Gepubliceerd

op

Foto: ANP

Er zijn 2 filosofen die zich direct bemoeid hebben met het vergoelijken van de indirecte vaccinatieplicht in Nederland: Marcel Verweij, leerstoelhouder filosofie aan de universiteit van Wageningen (met de nadruk op de ethiek van public health) en rechtsfilosoof Roland Pierik, hoogleraar rechtsfilosofie aan de universiteit van Maastricht. De directe bemoeienis van beide heren met de indirecte vaccinatiedwang is vanuit hun vakgebied hoogst opmerkelijk te noemen, aangezien filosofen nooit een uitgesproken mening over een onderwerp kunnen hebben, maar deze slechts ‘beschouwen’ zonder stelling te nemen. Het vakgebied ethiek, de wetenschappelijke of systematische studie van de moraal, laat eveneens geen ruimte voor het doen van uitspraken die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn. Vanaf het prille begin van de vaccinatiecampagne was nergens wetenschappelijk bewijs dat de vaccins beschermden tegen overdracht, waarmee de slogan ‘je doet het voor de ander’ regelrechte misleiding is.

Wat is een filosoof?

Het woord filosoof komt van de Griekse woorden ‘filos’ (vriend) en ‘sofia’ (wijsheid). Filosoof betekent dus eigenlijk ‘vriend van de wijsheid’. Vanaf ongeveer 450 voor Christus kwamen de sofisten op. Dit waren wijze mannen die zich bezig hielden met het lesgeven van retorica of welsprekendheid. De sofisten stonden volgens sommigen lijnrecht tegenover de ‘echte’ filosofen, omdat zij zich, volgens hen, vooral bezig hielden met het overtuigen van anderen en zich niet richtten op het streven naar kennis en wijsheid.

Verweij en Pierik bedreven filosofie zónder wetenschappelijke onderbouwing.

Marcel Verweij, lid van de ‘Denktank Desinformatie’ van de overheid neemt een nog opmerkelijkere rol in blijkt nu uit Wob-documenten. Op 15 november 2020, dus nog vóórdat het vaccin beschikbaar is en nog vóór er überhaupt enige wetenschappelijke bekendheid is over het wel of niet beschermen tegen overdracht van het virus ná vaccinatie, neemt hij al stelling. Dat is én onwetenschappelijk, én onethisch, én desinformatie, én een filosoof onwaardig. Sterker nog, op 19 november 2020 schrijft de Gezondheidsraad (waarvan Pierik onderdeel is) dat nog niet duidelijk is “of de kandidaat-vaccins bescherming bieden tegen het overdragen van het virus”.

Ondanks deze ‘wetenschap’ levert Roland Pierik (ondersteund door Marcel Verweij) een artikel aan voor de Volkskrant om op ‘een elegante manier’ Hugo de Jonge te helpen de indirecte vaccinatieplicht te vergoelijken en het zodoende te doen voorkomen dat er geen sprake is van vaccinatieplicht door ongevaccineerden vrijheden te ontnemen.

(c) Ceescees72

Roland Pierik, onderdeel van de Gezondheidsraad, en in die rol adviseur van de overheid, doet ruim een half jaar later vanuit zijn vakgebied bezien uiterst merkwaardige uitspraken bij Op1 over de vaccinatieplicht. “Ik zou vooral beginnen met dingen die niet heel noodzakelijk zijn, de leuke dingen die niet heel noodzakelijk zijn zoals de clubs en de restaurants” en “Je kunt thuis blijven of vaccineren, meer smaken hebben we niet.” “Vaccineren is de enige uitweg willen de kinderen weer naar school kunnen.” Pierik is volhardend en hardleers, want in augustus 2021 plaatst hij zelfs tweets waaruit blijkt dat hij ook testen voor toegang wil gaan ontmoedigen, zodat alleen vaccinatie nog een toegangsbewijs is voor het sociaal-maatschappelijk leven. Ethiek, filosofie en rechtswetenschap volgens de leer van de Maastrichtse universiteit in 3 tweets gevat:

Dat Roland Pierik in januari 2022 tot enig inzicht is gekomen blijkt uit een artikel op Folia, waarin hij zichzelf plots ‘zolderkamerfilosoof’ noemt en zegt: “Als filosoof heb je vaak een versimpeld beeld van maatschappelijke problemen.” Toch blijft hij voorstander van een vaccinatieplicht, alleen nu uitsluitend voor kinderziektes, en uitsluiting bepleit hij nog altijd in dergelijke gevallen. Zijn doel en taak is altijd geweest om de vaccinatiegraad onder kinderen te verhogen, en dat heeft juist averechts gewerkt; ten gevolge van alle commotie is de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma juist gedaald.

Zou Roland Pierik al hebben kunnen filosoferen over de vraag of drang of dwang daarvoor de juiste weg is, en hebben de universiteiten van Maastricht en Wageningen zich al eens afgevraagd of de filosofie wel gebaat is met ‘filosofen’ in hun gelederen die de media misbruiken om hun persoonlijke ideeën op dergelijke onwetenschappelijke wijze erdoor te drukken? Het is een vals dilemma tussen grondrechten en gezondheid, een dilemma dat ook nog eens niet wetenschappelijk is onderbouwd. (Rechts)filosofen die valse dilemma’s creëren, om daar vervolgens een oordeel over te vellen in de media, zijn de wetenschap en de filosofie onwaardig.

Verder Lezen

Recent

Binnenland4 uur geleden

Welke democratie is in gevaar?

Er zijn op dit moment 2 partijen die om verschillende redenen beweren dat ‘de democratie in gevaar is’: enerzijds Forum...

Binnenland2 dagen geleden

De volgende ‘pandemie’ is er al, mits u weer meewerkt!

Laten we de teststraten leeg of doen we weer mee? Een ‘pandemie’ die tussen de oren gaat zitten kunnen we...

Binnenland3 dagen geleden

Kaag liegt over de ‘digitale euro’

Voorstanders van de CBDC (Central Bank Digital Currency) noemen hem lieftallig de ‘digitale euro’ zodat burgers die zich er niet...

Binnenland5 dagen geleden

De macht is in paniek, en handelt daar inmiddels ook naar

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel… in de huidige tijd is er nog maar...

Binnenland7 dagen geleden

CBDC: overheid communiceert alleen de voordelen

In een olijk filmpje meent de overheid de burger te informeren over de CBDC (Central Bank Digital Currency). Een cruciaal...

Binnenland1 week geleden

Is de NCTV de moderne geheime dienst?

De ‘Stasi’, de geheime dienst in de DDR Mijn vrouw is opgegroeid onder het communisme van de DDR, waar een...

Buitenland1 week geleden

U in de kou, EU-salarissen omhoog

Volgens de regels van ‘Europa’ kan men Frans Timmermans niets verwijten. Zijn toch al meer dan riante ‘vergoeding’ voor zijn...

Binnenland2 weken geleden

Terug van weggeweest: de QR-app, weet u nog?

Velen waarschuwden er al voor: de QR-app is weer terug! Gezondheidsminister Ernst Kuipers heeft er alles aan gedaan om deze...

Buitenland2 weken geleden

Roept Klaus Schwab op tot herstructurering wereldwijde hotelketens?

Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), heeft als ‘regelneef’, of beter omschreven ‘facility manager’ van hotels en...

Binnenland2 weken geleden

Er is maar één oplossing voor ‘complotten’: openheid van zaken

Onlangs postte iemand op een autoforum de opmerking dat het vanaf 2025 de bedoeling wordt dat leaserijders alleen nog maar...

Trending

Steun onafhankelijk nieuws
This is default text for notification bar